Romania Curată

Dispar pădurile României! Ne trec fiori… RECI! Lista revendicărilor pentru salvarea pădurilor

Societatea civilă, conştientă fiind de proporțiile și implicațiile catastrofale ale recoltării ilegale a lemnului, favorizată de derapajele funcționale ale instituțiilor statului, a ales să răspundă prompt și ferm. Pădurile României sunt un bun de interes public, național şi european. Tratarea şi exploatarea pădurilor fără concordanţă cu interesul naţional este contrară interesului Statului Român, societății și aduce grave prejudicii securității naţionale.

În conformitate cu drepturile constituționale şi drepturile conferite de tratatele internaţionale la care România este parte, solicităm:

 1. Stoparea tăierilor ilegale

”Exploatarea forestieră ilegală reprezintă o problemă globală de interes internațional major. Această problemă constituie o amenințare gravă pentru păduri, întrucât contribuie la procesul de despădurire și de degradare a pădurilor, responsabil pentru aproximativ 20% din emisiile globale de CO2, amenință biodiversitatea și subminează gestionarea pădurilor și dezvoltarea durabilă, inclusiv viabilitatea comercială a operatorilor care își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația aplicabilă. Aceasta contribuie, de asemenea, la deșertificare și la eroziunea solului și poate exacerba fenomenele meteorologice extreme și inundațiile. În plus, exploatarea forestieră ilegală are implicații sociale, politice și economice, deseori subminând progresul către o bună guvernanță și amenințând mijloacele de subzistență ale comunităților locale dependente de păduri, și poate fi asociată cu conflicte armate”

 1. Menţinerea şi îmbunătăţirea implementării programului ”Radarul Pădurilor”.

Se impun îmbunătăţiri ale sistemului informatic şi procedural, dar mai ales controlul efectiv în teren şi monitorizarea riguroasă din partea instituţiilor de control abilitate.

Există încă numeroase “portiţe de scăpare”:

Comercianţii folosesc codul unic generat de sistemul “radarul pădurilor” de mai multe ori în aceeaşi zi, chiar dacă sunt opriţi de poliţie pentru control, deoarece poliţia nu obişnuieşte să completeze rubrica dedicată care ar dovedi că transportul a fost oprit.

Poliţia nu răspunde tuturor solicitărilor de oprire a transporturilor, iar când o face adeseori cantitatea de lemn încărcată și transportată este mai mare decat cea scriptică, înscrisă în avizul de însoțire și aferentă codului unic generat. Diferența dintre valoarea înscrisă şi cea reală reprezintă lemn tăiat ilegal, acesta ajungând până la 30% din volumul total transportat. În acest caz, poliția, neavând competențe pentru verificarea cubajului lemnului transportat, bifează transportul ca fiind legal.

 1. Protecția Pădurilor Virgine, Cvasivirgine și a Parcurilor Naționale.

Asigurarea unei protecţii eficiente a Pădurilor Virgine şi Cvasivirgine din România prin instituirea „Catalogului Naţional al Pădurilor Virgine şi Cvasivirgine”, ca instrument de evidenţă şi gestiune prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. Pentru recunoaşterea valorii excepţionale şi asigurarea protecţiei pe termen lung, pădurile virgine şi cvasivirgine se vor include după caz în Patrimoniul Mondial UNESCO, rezervaţii ştiintifice şi/sau integrarea acestora în zonele de protecţie strictă a parcurilor naţionale şi parcurilor naturale.

 1. Deblocarea dosarelor de corupţie din domeniul forestier

Mii de dosare penale pentru săvârşirea infracțiunilor silvice privind tăierile ilegale, transportul sau comecializarea lemnului fără documente de provenienţă, se află blocate în sertarele procuraturii sau DNA-ului, alături de dosarele privind fapte de braconaj, corupţie, retrocedări și puneri ilegale in posesie. Peste acestea se suprapun dosarele achizițiilor ilegale, ale licitațiilor trucate și ale investițiilor fictive din partea instituţiilor publice.

 1. Întărirea instituțiilor cu atribuții de control în silvicultură

Creşterea capacităţii instituţiilor cu atribuţii de îndrumare şi control prin asigurarea: (i) dotărilor adecvate, (ii) personalului dimensionat şi calificat corespunzator, (iii) salariilor motivante, (iv) procedurilor de control eficiente si transparente.

 1. Elaborarea Strategiei Naţionale Forestiere şi finanțarea Programului National de Împăduriri

Din anul 2011 România nu mai are o Strategie Naţionala Forestieră. Fără o strategie asumată, înseamnă că mergem „la întâmplare”, în funcţie de interese şi orgolii de moment.

Suprafaţa împădurită a României este sub media europeană (27 % faţă de 32%) şi departe de optimul evaluat în studiile privind schimbările climatice/deşertificarea (40%).

În ultimii 10 ani, media suprafeţei împădurite a fost de 4.000 ha/an, în condiţiile în care Codul Silvic prevede obligativitatea împăduririi a 2 milioane ha până în 2035. Elaborarea şi finanţarea Programului Naţional de Împăduriri prevăzut de Codul Silvic este o prioritate naţională.

Orice program de împăduriri sau creare a perdelelor forestiere este sortit eşecului atât timp cât subvenţia pentru folosinţa agricolă este de sute de euro/ha, iar pentru folosinţa forestieră este zero. Se impune suplimentarea sumei alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală plăţilor directe pentru suprafeţele forestiere.

 1. Instituirea de măsuri antimonopol în industria lemnului, eliminarea abuzurilor de poziţie dominantă şi de monopol, precum şi reguli de valorificare a lemnului în beneficiul dezvoltării durabile a comunităților locale

Enunţarea în Codul Silvic (lege organică) a principiilor ce vor sta la baza legislaţiei subsecvente pentru exploatarea şi valorificarea masei lemnoase (din pădurile aflate în proprietate publică), astfel încât să conducă la dezvoltarea sectorului de prelucrare superioară a lemnului în România şi crearea unei pieţe concurenţiale echilibrate în beneficiul dezvoltării durabile a comunităţilor locale:

 1. a) valorificarea superioară a masei lemnoase;
 2. b) sprijinirea dezvoltării rurale prin promovarea prelucrării locale a masei lemnoase;
 3. b) stimularea valorii adăugate şi menţinerea/crearea de noi locuri de muncă;
 4. c) instituirea de măsuri antimonopol;
 5. d) respectarea drepturilor comunităţilor locale;
 6. e) alocarea lemnului de foc cu prioritate pentru comunităţile locale;
 7. e) conservarea şi ameliorarea biodiversităţii şi serviciilor de mediu;
 8. f) transparenţa vânzării şi comercializării masei lemnoase.

(Transpunerea practic a principiilor directoare din Strategia Europeană Forestieră)

Solicităm demararea unei investigaţii de către Consiliul Concurenţei asupra concentrării economice realizate de către compania Holzindustrie Schweighofer prin investiţia de la Reci- Covasna, precum şi investigarea practicilor comerciale ale acestei companii.

 1. Plăți compensatorii pentru proprietarii de păduri cu rol de protecţie sau incluse în arii protejate ori situri Natura 2000

Instituirea unui sistem funcţional de plăţi compensatorii pentru proprietarii privaţi de pădure care să compenseze integral veniturile nerealizate de proprietari prin restricţiile impuse prin lege pentru exercitarea rolului de protecţie. Plata contravalorii efectelor funcţiilor de protecţie pentru proprietarii de păduri trebuie să ia în considerare şi beneficiarii direcţi sau indirecţi ai serviciilor de mediu. (motivarea pe larg a acestei revendicări, aici)

 1. Finanțarea adecvată a sectorului forestier pentru menținerea echilibrului între protecție și exploatare.

Pădurea, care este principalul factor creator de mediu sănătos şi de luptă împotriva schimbărilor climatice, este tratată de legislaţia fiscală ca un poluator, fiind impozitată prin taxe de mediu şi taxe pe resurse naturale. În programele de finanţare ale Programului Naţional de Dezvoltare Rurală şi ale Fondului pentru Mediu, domeniul pădurilor a fost practic exclus.

Se impune alocarea adecvată a fondurilor bugetare, extrabugetare şi europene pentru sectorul forestier şi gestionarea adecvată a Fondului pentru Mediu în scopul maximizării rolului protectiv al pădurilor.

 1. Oprirea proiectului de modificare a Legii vânătorii şi fondului cinegetic – legea masacrării dreptului de proprietate şi a faunei!

În forma actuală, legea vânătorii încalcă principii constituționale privind dreptul de proprietate și prevederi naționale care transpun directive europene:

 • încălcarea dreptului de proprietate, prin confiscarea vânatului și activității de vânătoare în favoarea „gestionarilor consacrați” și instituirea de „drepturi de servitute”, de liber acces pentru vânători.
 • neasigurarea regimului de protecție pentru 5 specii de păsări sălbatice, prin prelungirea perioadei permise pentru vânătoare.
 • neasigurarea regimului de protecție pentru speciile de interes cinegetic din ariile protejate, prin eliminarea măsurilor de management și evaluare corespunzătoare.

***

SEMNEAZĂ ȘI TU, ACUM, Petiția ”Salvează pădurea” (click aici) 

***

Comunicatul e susținut de: WWF, Greenpeace România, Institutul pentru Dezvoltare și Inovare, Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu, Coaliția pentru Mediu, EcoCivica, Federația Coaliția Natura 2000, Grupul de inițiativă civică Sebeș, Mai Mult Verde, Nostra Silva, Prima Natura, Rețeaua Mining Watch România, Transilvania Verde, Asociaţia România Vie, Comunitatea Uniţi Salvăm, Uniţi Salvăm, Asociaţia Activişti Fără Frontiere, R9TM, Rezistenţa civilă.

***

Implicați-vă și voi, trebuie să facem ceva măcar în ceasul al 12-lea! E nevoie de distribuiri pe FB și participare la protest, nu de like-uri pe internet. Sâmbătă în 14 orașe din țară și 4 din diaspora au loc demonstrații impotriva tăierilor masive de lemn. E momentul să arătăm că putem fi responsabili. Rupeți 2 ore din timpul vostru pentru a arăta celor care ne conduc că totuși, România suntem noi! Vă rog distribuiți mai departe…

Posted by Dan Mihai Pavaloiu on 7 Mai 2015

***

Citește și:

DEZVĂLUIRI. Un fost pădurar explică: cum se rad ilegal pădurile, cum se împart banii, dar și unde ajunge lemnul. ”Pe autostradă, la Sebeș. La austrieci”

Scandalul Schweighofer, pe larg în presa germană. ”Der Spiegel” scrie despre mlaștina ilegalităților companiei austriece, istoria firmei, sprijinul politic de care a beneficiat și amploarea dezastrului

În plin scandal internațional legat de practicile frauduloase, compania Schweighofer a deschis noua fabrică de cherestea de la Reci! Organizațiile de mediu reclamă lipsa mai multor autorizații

MOBILIZARE: Primele proteste majore din mandatul Iohannis. Pădurile scot oamenii în stradă în aproape 20 de orașe din țară și diaspora

Cum a preluat Iohannis argumentele firmei Schweighofer în cererea de reexaminare a Codului Silvic (DOCUMENT) Și cum preia Schweighofer lemnul tăiat ilegal (VIDEO CU CAMERA ASCUNSĂ)

Cum să tai copaci de România

Petiție pentru deputați: ”Salvează pădurea: ia drujba din mâna Holzindustrie Schweighofer!” Semneaz-o și tu ACUM!

Bucovinenii se pregătesc de luptă! Își vor pădurile în picioare, nu la gaterele companiilor


Donează și susține-ne acțiunile pentru bună guvernare!

Fondurile colectate susțin bătăliile pe care le ducem în justiție, administrarea aplicației Ia Statul La Întrebări, dar și programele prin care monitorizăm serviciile și instituțiile publice.


Vino în comunitatea noastră de bună guvernare!

Abonează-te la newsletterul România Curată. Vei primi pe e-mail articolele și campaniile noastre și ne poți răspunde la adresa de contact cu sugestii, sesizări sau cu propriile tale articole pentru publicare.

Articole recente

Recomandări

15 thoughts on “Dispar pădurile României! Ne trec fiori… RECI! Lista revendicărilor pentru salvarea pădurilor

 1. Asociatia Neuer Weg

  punctul 11 al revendicarilor:

  11. Suspendarea activitatii ilegale a fabricii SCHWEIGHOFER de la RECI, jud. Covasna, demolarea acesteia si readucerea ampasamentului la starea initiala.
  Fabrica respectiva a fost construita cu incalcarea legii urbanismului, a constructiilor, a Directivei europene EIA/SEA, transpusa in legislatia romaneasca prin HG 1076/2004 si HG 445/2009. Din acest motiv ROmania risca o noua procedura de infringement.

  Reply
 2. Calin

  Ar fi trebuit la revendicari sa fie si una privind eliminarea certificatelor „verzi” pentru „micro”hidrocentrale. Asta pentru ca microhidrocentralele distrug direct si indirect paduri, astfel: se scot suprafete de padure temporar sau definitiv din circuitul silvic, padurile sunt afectate de modificarea microclimatului vailor in urma secarii raurilor si de distrugerea ecosistemelor adiacente, drumurile noi facute pentru microhidrocentrale inlesnesc accesul celor care taie padurea, mafia MHC-urilor si mafia lemnului au o stransa colaborare, distrugerea potentialului turistic al vailor de catre MHC-uri ii obliga pe localnici sa-si caute sursa de venit in despaduriri etc.

  Reply
 3. Bogdan

  Directorul Romsilva e urmarit penal in mega-dosarul retrocedarilor ilegale, dar e bine-mersi in functie. Ar trebui ceruta si demisia/demiterea acestuia.
  Codul Silvic a trecut de parlament cu mari carente, din pacate Iohannis a retrimis legea in parlament pe motive total aiurea. Dar acum legea fiind in parlament se mai pot corecta unele magarii (scoatere suprafetelor din fondul forestier pentru constructia de case de vacanta e un exemplu), ar trebui insistat pentru corectarea acestor lucruri.
  O alta posibila revendicare care are legatura tot cu copacii: interzicerea mutilarii copacilor din orase sub numele de „toaletare”. Firmele respective lasa in urma niste cioturi din care nu va mai creste nimic niciodata.

  Reply
 4. Mariana

  INTERZISE TOATE TAIERILE DIN PADURI , PINA LA IDENTIFICAREA CU PRECIZIE A UNI PROGRAM DE PROTECTIE REALA SI DEZVOLTARE DURABILA, CONCOMITENT CU INSTITUIREA UNI ORGANISM DE CONTROL CARE SA AIBE IN COMPONENTA SI REPREZENTATII AI SOCIETAII CIVILE INSTITUTIONALIZATA SI NE-INSTITUTIONALIZATA

  Reply
 5. Vasili

  Astea sunt dorinte. Cred ca nu sperati ca cineva sa va reprezinte aceste dorinte. sau ….. Da ?

  Primim exact ce meritam.

  Lucrurile acestea sunt foarte bine gandite de cei de afara.
  Daca nu ne pot ocupa tara, o fura pe bucati.
  Toata industria romaneasca a fost dusa la REMAT iar materialul feros si neferos a ajuns in occident.
  Petrolul si gazul a fost instrainat pentru ca noi suntem neputinciosi si corupti.
  Padurile pazite de Ceausescu au fost taiate ”la ras” si vandute ca materie prima, noi cumparam produse finite executate in occident.
  Aurul (Rosia Montana) a scapat ca prin urechile acului (nu se stie cat timp).
  Mai avem doar sufletul de vandut, ca pamanturile oricum au fost instrainate. Norocul nostru este ca astia nu resesc sa il transporte in occident.
  Noi ramanem cu BigBrother, ANAF, cersetori impozitati, serviciu sanitar de exceptie fara medici, sistem educational reformat din temelii, conditii exclusiviste in caz de arest pentru politicieni corupti, pensii grase pt. politicieni si o clasa politica pe masura constiintei si inteligentei majoritatii din Romania, s.a.m.d.

  FELICITARI !

  Reply
 6. Nicoleta Cirjan

  Buna ziua,

  Asociatia MAINOI, care are ca scop folosirea creativității și a soluțiilor de comunicare pentru a dezvolta colaborarea dintre oameni și a contribui la o societate ghidată de principiile ecologice și ale dezvoltării durabile, doreste sa sustina formal revendicarile de mai sus si sa semneze, alaturi de celelalte organizatii mentionate, comunicatul emis.

  Va stam la dispozitie pentru orice sprijin legat de aceasta actiune civica.

  Va multumesc,
  Nicoleta Cirjan
  Presedinte-Asociatia MAINOI

  Reply
 7. Cristina

  Nu mai vorbiti de „masa lemnoasa”, vorbiti de „pomi”, de „arbori” de „padure”. Acestea sunt cuvintele cu care se respecta ceea ce este viu. „masa lemnoasa” e ceva amorf care nu da fiori cand vorbesti de padure. Poate ca asta a indus in eroare pana acuma pe cine a avut curajul sa dea ok-ul pt. taieri: un lucru e sa zici „prductie de masa lemnoasa” un altul e sa zici „s-a taiat un arbore batran de 300 de ani!!!!!” poate pare infantil dar nu e deloc asa; pana la urma si la coada optiunile de natura economica sunt tot personale si deci subiective si supuse sensibilitatii!!!!!

  Reply
 8. gabriel

  Mai explic INCA o data faza cu Iohannis, poate de data asta chiar intelege cineva. Era odata un Cod Slivic la promulgare. El nu era nicidecum perfect, ci avea lacune grave si mai trebuia imbunatatit. Dar era oricum mai bun ca ce aveam pana atunci. Una dintre prevederile din noul Cod Silvic spunea ca o singura firma nu poate cumpara mai mult de 30% din totalul masei lemnoase. Holzindustie Schweighofer a trimis atunci o scrisoare de lobby la Guvern prin care ameninta ca daca nu va fi scoasa prevederea respectiva, se vor distruge relatiile econimice Romania – Austria, si ca ne vor da in judecata daca nu o scoatem. Dup-aia, Iohannis a refuzat sa promulge Codul Silvic fix din motivul ala, pentru acea prevedere. DAR sa ne intelegem. Nici in forma refuzata de Iohannis, codul ala nu era nici pe de parte perfect. Deci intr-un fel Iohannis A FACUT BINE ca a respins codul ala, numai ca a facut-o din motivele gresite. Acum, daca tot s-a intros in Parlament, avem ocazia sa-l schimbam cu adevarat si sa avem si noi o lege ca lumea. Ce e gresit in asta?

  Reply
  • gabriel

   Nu știu cît se înțelege din toatâ problema aceasta dar dacâ se protesteazâ într-un numâr cît mai mare atunci sîntem pe o direcție bunâ . ce se vede este una , în culise alta este . primele rezultate se vor vedea peste 2 luni , urmâtoarele peste 2ani . toate cele bune si la cît mai mulți PROTESTATARI .

   Reply
 9. Erőss Péter

  SCHWEIGHOFER MENJ HAZA!
  SCHWEIGHOFER DUTE ACASA!
  SCHWEIGHOFER GEH NACH HAUSE!

  Reply
 10. Ana M G

  Adaugarea in codului silvic urmatoarele” Entitatile care au dreptul de defrisare a padurilor si care au facut acest lucru, sa planteze la fel de multi pomisori cati a taiat sau urmeaza sa taie”

  Frate eu nu inteleg o chestie, ok bun, taiem pomi pt ca avem nevoie de lemn, taiem o anumita cantitate (ex 5 pomi /zi ) frate daca tu ai taiat 5 pomi plantezi 5 pomi ca sa mai ai de taiat si peste 3 ani si tot asa iar daca acest lucru o sa fie obligatoriu atunci nu am mai ajunge in situatia asta!!!
  Eu nu zic ca sunt de acord cu taiera vreunui pom, din contra sunt fff impotriva si semnez petii ies in strada dar acum in momentul de fata cand vad cat rau s a facut caut o solutie si solutia este ca acea entitate ca mi a defrisat mie ex.5000 de ha de paduri sa sara cu banu si sa imi planteze pe cei 5000 ha pomi!!! Iar in cazul asta eu ii dau voie sa mi mai taie 1 ha si sa mai impadureasca acel hectar ca sa i dau voie la anu sa taie iar …si tot asa.

  Print run simplu calcul matematic aceasta marja se poate calcula cati pomi putem taia si planta pe an dar sa ramanem la o impadurire constanta !!!

  Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *