III. Cum se depune o sesizare penala (plangere si/sau denunt)

Potrivit art. 221 din Codul de procedura penala, organul de urmarire
penala este sesizat prin plangere sau denunt, ori se sesizeaza din
oficiu cand afla pe orice alta cale ca s-a savarsit o infractiune. In
cazul in care organul de urmarire penala se sesizeaza din oficiu,
incheie un proces-verbal in acest sens.

Plangerea este incunostintarea facuta de o persoana fizica sau de o
persoana juridica, referitoare la o vatamare ce i s-a cauzat prin
infractiune.

Denuntul este incunostintarea facuta de catre o persoana fizica sau
de catre o persoana juridica despre savarsirea unei infractiuni.

Principala diferenta dintre plangere si denunt consta in faptul ca
autorul plangerii este victima infractiunii sesizate, iar autorul
denuntului nu este vatamat, prejudiciat in mod direct prin infractiunea
pe care o sesizeaza.

Atat plangerea, cat si denuntul au un continut asemanator, conditiile
de forma si de continut pe care trebuie sa le indeplineasca fiind
similare.

Plangerea si denuntul se adreseaza organelor de ancheta (parchet,
politie). Nu este o problema daca organul de ancheta sesizat nu este cel
competent, potrivit legii, intrucat organul caruia i-a fost adresata
sesizarea are obligatia sa o trimita celui competent.

Plangerea sau denuntul pot fi facute atat in scris, cat si oral. Cand
sunt facute oral, organul de ancheta are obligatia sa intocmeasca un
proces verbal in care sa le consemneze. Recomandam formularea
sesizarilor in scris si depunerea lor la registratura parchetului local
(de pe langa judecatorie) din raza teritoriala in care a fost savarsita
infractiunea sesizata sau a parchetului judetean (de pe langa tribunal).
In cazul infractiunilor de coruptie, intrucat urmarirea penala
(ancheta) se efectueaza, de regula, de procurorul de la parchetul de pe
langa tribunal, sesizarea trebuie adresata parchetului de pe langa
tribunalul in a carui raza teritoriala a fost savarsita infractiunea de
coruptie sesizata. Sesizarea scrisa poate fi trimisa si prin posta, de
preferat cu confirmare de primire.

De asemenea, sesizarea pentru orice infractiune de coruptie poate fi
adresta si direct Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), care va decide
apoi asupra organelor de ancheta care vor efectua urmarirea penala. DNA
are publicat pe pagina proprie de interent un formular on-line pentru
comunicarea de date despre acte de corupţie.

Potrivit legii, plangerea sau denuntul trebuie sa contina:

- numele si prenumele petitionarului
- calitatea petitionarului
(precizarea daca actioneaza in nume personal sau ca
mandatar/reprezentant al unei persoane; in acest caz, persoana
reprezentata trebuie nominalizata)
- domiciliul petitionarului
-
descrierea faptei care formeaza obiectul sesizarii (e necesara o
descriere cat mai exacta si detaliata a faptelor. Orice element de fapt,
chiar aparent neimportant, care poate servi la stabilirea existentei
infractiunii sesizate sau la identificarea fapturitorului, trebuie adus
la cunostinta organelor de ancheta. Descrierea faptelor trebuie facuta
cat mai obiectiv si cat mai detasat de emotiile, trairile, sentimentele,
parerile sau aprecierile celui care relateaza)
- indicarea
faptuitorului, desigur daca este cunoscut (daca autorul sesizarii nu
cunoaste fapturitorul, va face mentiune in acest sens, urmand ca
organele de ancheta sa procedeze si la identificarea faptutitorului)
-
indicarea mijloacelor de proba (este o mentiune foarte importanta
pentru ca sesizarea sa fie cu adevarat eficienta. Spre exemplu,
indicarea unor martori – de preferat cu nume complet si adresa-; de
asemenea, trebuie remise organelor de ancheta orice inscrisuri,
fotografii, inregistrari sau obiecte care pot servi la dovedirea
sustinerilor din sesizare; daca acestea nu sunt detinute de petitionar,
dar ii cunoaste pe detinatorii lor, trebuie sa precizeze in mod clar, in
sesizare, cine detine respectivele mijloace de proba)
- semnatura petitionarului

Problema denuntului anonim

Potrivit legii, denuntul (ca si plangerea) trebuie semnat de autorul sau, autor care trebuie sa-si indice numele (real)(1) si domiciliul (real).

Din aceste motive, un denunt nesemnat sau fara datele de identificare
ale denuntatorului nu poate constitui un act valabil de sesizare a
organelor de ancheta (parchet, politie).

Dar, in masura in care denuntul anonim cuprinde descrieri exacte si
detaliate ale unor fapte si indica dovezi certe, probe concrete si
verificabile, care atesta existenta faptelor relatate, el poate fi
valorificat ca temei pentru sesizarea din oficiu a organelor de ancheta.

Aceasta deoarece, potrivit legii (art. 221 din Codul de procedura
penala) organul de urmarire penala este obligat sa se sesizeze din
oficiu atunci cand afla pe orice alta cale (alta cale decat plangerea
sau denuntul) ca s-a savarsit o infractiune.

Or, un denunt inform si nevalabil in sine ca act de sesizare penala,
intrucat nu contine identitatea petitionarului, in masura in care
contine date concrete si indica probe certe cu privire la savarsirea
unei infractiuni poate constitui o informatie rezonabila care sa stea la
baza unei sesizari din oficiu.

Desigur, moralitatea denuntului anonim comporta numeroase discutii si
serioase rezerve, dar trebuie avute in vedere si realitatile ce tin de
actualitatea si specificul mediului social. In cazul unor infractiuni
comise de persoane influente, cu relatii in mediul interlop si nu numai,
devine extrem de riscanta denuntarea unor astfel de fapte de catre cei
care au aflat de savarsirea lor. In astfel de cazuri, indicarea numelui
si adresei il transforma pe denuntator intr-o tinta vie si este de
inteles, intr-o anumita masura, dorinta acestuia de a-si pastra
anonimatul.

Sta in deplina putere a organului de ancheta de a aprecia daca un
denunt anonim, in raport de continutul sau concret si de probele pe care
le indica, este “opera” unui “reclamagiu de profesie” sau contine
informatii suficient de relevante pentru a sta la baza unei sesizari din
oficiu, ca informatii care provin de la o sursa care incearca sa se
protejeze de represaliiile celui/celor vizat/i.

Atentie! Daca prin plangere sau denunt se aduc “acuzatii”
neadevarate, autorul lor savarseste infractiunea de denuntare
calomnioasa

INFRACTIUNEA DE DENUNTARE CALOMNIOASA ESTE PREVAZUTA IN ART. 259 DIN CODUL PENAL, CONTINUTUL ARTICOLULUI FIIND URMATORUL:

“ (1) ÎNVINUIREA MINCINOASĂ FĂCUTĂ PRIN DENUNŢ SAU PLÂNGERE, CU
PRIVIRE LA SĂVÂRŞIREA UNEI INFRACŢIUNI DE CĂTRE O ANUME PERSOANĂ, SE
PEDEPSEŞTE CU ÎNCHISOARE DE LA 6 LUNI LA 3 ANI.
(2) Producerea ori
ticluirea de probe mincinoase, în sprijinul unei învinuiri nedrepte, se
pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.
(3) Dacă cel care a
săvârşit fapta declară mai înainte de punerea în mişcare a acţiunii
penale faţă de persoana în contra căreia s-a făcut denunţul sau
plângerea, ori împotriva căreia s-au produs probele, că denunţul,
plângerea sau probele sunt mincinoase, pedeapsa se reduce potrivit art.
76.”

PENTRU EXISTENTA INFRACTIUNII, ESTE NECESAR CA INVINUIREA ADUSA UNEI
PERSOANE SA FIE MINCINOASA. ACEASTA PRESUPUNE CA AUTORUL PLANGERII SAU
DENUNTULUI ESTE DE REA-CREDINTA, ADICA STIE, LA DATA LA CARE LE
FORMULEAZA, CA “ACUZATIILE” PE CARE LE ADUCE IN SESIZARE SUNT
NEADEVARATE.

DOVADA RELEI-CREDINTE A AUTORULUI SESIZARII TREBUIE FACUTA DE
ORGANELE DE ANCHETA PENALA, INTRUCAT BUNA-CREDINTA ESTE PREZUMATA, IAR
AUTORUL UNEI SESIZARI PENALE SE BUCURA, LA FEL CA ORICE PERSOANA, DE
PREZUMTIA DE NEVINOVATIE.

IN CONSECINTA, NU AUTORUL SESIZARII VA TREBUI SA-SI DOVEDEASCA
BUNA-CREDINTA (CARE ESTE PREZUMATA), CI ORGANELE DE ANCHETA TREBUIE SA-I
DOVEDEASCA REAUA-CREDINTA. CEEA CE, IN PRACTICA, ESTE DIFICIL. CA
DOVADA, NUMARUL CONDAMNARILOR PENTRU INFRACTIUNEA DE DENUNTARE
CALOMNIOASA, IN VARIANTA INVINUIRII MINCINOASE FACUTE PRIN PLANGERE SAU
DENUNT, ESTE EXTREM DE REDUS, CHIAR NESEMNIFICATIV.

MODEL DE PLANGERE

Aici puteti descarca modelul de plagere si de denunt in document word

DOMNULE PRIM-PROCUROR,

SUBSEMNATUL(A)/SUBSCRISA ………, [NUMELE SI PRENUMELE PERSOANEI
FIZICE/DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE] ……….., DOMICILIAT(A)/CU
SEDIUL ÎN …….. [DOMICILIUL PETITIONARULUI/SEDIUL PERSOANEI JURIDICE]
…………….., REPREZENTATA DE ……… (2) IN CALITATE DE ………..(3), ÎN TEMEIUL ART. 221 DIN CODUL DE PROCEDURA PENALA, VA ADUC LA CUNOSTINTA URMATOARELE:

………………………………………… [DESCRIEREA CAT MAI
PRECISA SI CLARA A FAPTELOR CARE, IN OPINIA PETITIONARULUI, CONSTITUIE
INFRACTIUNE(4), CU PRECIZAREA DATEI SAVARSIRII FAPTELOR
SAU A CONSTATARII URMARILOR FAPTELOR ORI A ORICAROR IMPREJURARI LEGATE
DE CAUZA; DACA SUNT CUNOSCUTE, TREBUIE MENTIONATE NUMELE SI ADRESA
FAPTUITORULUI; DESCRIEREA TREBUIE FACUTA IN MOD CAT MAI OBIECTIV SI CAT
MAI DETASAT DE EMOTIILE, TRAIRILE, SENTIMENTELE, PARERILE SAU
APRECIERILE CELUI CARE RELATEAZA]
…………………………………………………………..

SOLICIT/SOLICITAM TRAGEREA LA RASPUNDERE PENALA A FAPTUITORULUI.

INTRUCAT, IN URMA INFRACTIUNII SESIZATE AM SUFERIT UN PREJUDICIU
[MORAL SI/SAU MATERIAL], MA CONSTITUI PARTE CIVILA, URMAND CA PE
PARCURSUL URMARIRI PENALE SA PRECIZEZ CUANTUMUL DESPAGUBIRILOR.

MIJLOACELE DE PROBA PE CARE SE INTEMEIAZA PREZENTA PLANGERE SUNT URMATOARELE(5):

- MARTORI :
- INSCRISURI:
- FOTOGRAFII:

DATA: SEMNATURA(6) / NUMELE, PRENUMELE, CALITATEA SI SEMNATURA REPREZENTANTULUI(7),

DOMNULUI PRIM-PROCUROR AL PARCHETULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL ………………

MODEL DE DENUNT

DOMNULE PRIM-PROCUROR,

SUBSEMNATUL(A)/SUBSCRISA ………….. [NUMELE SI PRENUMELE
PERSOANEI FIZICE/DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE] ………………,
DOMICILIAT(A)/CU SEDIUL ÎN …………….. [DOMICILIUL
PETITIONARULUI/SEDIUL PERSOANEI JURIDICE] ………………..,
REPREZENTATA DE …………… (8) IN CALITATE DE ………………… (9), ÎN TEMEIUL ART. 221 DIN CODUL DE PROCEDURA PENALA, VA ADUC LA CUNOSTINTA URMATOARELE:

……………………………. [DESCRIEREA CAT MAI PRECISA SI
CLARA A FAPTELOR CARE, IN OPINIA PETITIONARULUI, CONSTITUIE INFRACTIUNE(10),
CU PRECIZAREA DATEI SAVARSIRII FAPTELOR SAU A CONSTATARII URMARILOR
FAPTELOR ORI A ORICAROR IMPREJURARI LEGATE DE CAUZA; DACA SUNT
CUNOSCUTE, TREBUIE MENTIONATE NUMELE SI ADRESA FAPTUITORULUI; DESCRIEREA
TREBUIE FACUTA IN MOD CAT MAI OBIECTIV SI CAT MAI DETASAT DE EMOTIILE,
TRAIRILE, SENTIMENTELE, PARERILE SAU APRECIERILE CELUI CARE RELATEAZA]
………………………………………….

SOLICIT/SOLICITAM TRAGEREA LA RASPUNDERE PENALA A FAPTUITORULUI.

MIJLOACELE DE PROBA PE CARE SE INTEMEIAZA PREZENTA PLANGERE SUNT URMATOARELE(11):

- MARTORI :
- INSCRISURI:
- FOTOGRAFII:

DATA: SEMNATURA(12) / NUMELE, PRENUMELE, CALITATEA SI SEMNATURA REPREZENTANTULUI(13),

DOMNULUI PRIM-PROCUROR AL PARCHETULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL …………………..

NOTE

(1) Prezentarea sub o identitate nereala, falsa
(care este altceva decat denuntul anonim, din care lipsesc datele de
identificare ale petitionarului) poate crea probleme penale pentru chiar
autorul sesizarii, intrucat art. 293 Cod penal pedepseste falsul
privind identitatea.
(2) Se completeaza in cazul persoanelor juridice
(3) SE COMPLETEAZA IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
(4) Petitionarul nu trebuie sa faca si o incadrare juridica a faptelor
descrise, adica sa indice concret in ce texte din codul penal s-ar
incadra acele fapte si care este denumirea “oficiala” a infractiunilor
sesizate, intrucat incadrarea juridica este de competenta exclusiva a
organelor judiciare; totusi, intrucat plangerea nu poate fi formulata
decat pentru savarsirea unei/unor infractiuni, nu si a altor fapte
nepenale, consideram oportun ca petitionarul sa indice denumirea, chiar
in limbaj comun, a unei/unor infractiuni care ar corespunde, in opinia
sa, faptelor descrise.
(5) Enumerarea va diferi, de la caz la caz.
(6) In cazul persoanei fizice
(7) SE COMPLETEAZA IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
(8) Se completeaza in cazul persoanelor juridice
(9) SE COMPLETEAZA IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
(10) Petitionarul nu trebuie sa faca si o incadrare juridica a faptelor
descrise, adica sa indice concret in ce texte din codul penal s-ar
incadra acele fapte si care este denumirea “oficiala” a infractiunilor
sesizate, intrucat incadrarea juridica este de competenta exclusiva a
organelor judiciare; totusi, intrucat plangerea nu poate fi formulata
decat pentru savarsirea unei/unor infractiuni, nu si a altor fapte
nepenale, consideram oportun ca petitionarul sa indice denumirea, chiar
in limbaj comun, a unei/unor infractiuni care ar corespunde, in opinia
sa, faptelor descrise.
(11) Enumerarea va diferi, de la caz la caz.
(12) In cazul persoanei fizice.
(13) Se completeaza in cazul persoanelor juridice.

22 thoughts on “III. Cum se depune o sesizare penala (plangere si/sau denunt)

 1. Vasile Bacoi

  Am sesizat prin e-mail catre conducerea APIA Tg-Jiu niste realitati din satul meu, Arcani, jud. Gorj. Vinderea fostului CAP, taierea unui brad si demontarea clopotului, monumente la biserica, functionarea unui abator clandestin cu deversare in raul Jales. Pe considerentul ca actiunile de a vinde, a taia si a domonta nu sunt infractiuni, nu le-am tratat ca denunt, mai ales ca responsabili sunt inginerul agronom, medicul veterinar, fosti primari, potentatii locali.
  Am fost anchetat de seful de post din Arcani si amendat 1000 lei.

  Reply
 2. johnny

  Acuma nu vrea neaparat sa fiu ironic, dar nu pot rezista. Initiativa de a familiariza oamenii cu tainele sesizarii organelor judiciare e laudabila, dar nu stiu daca era absolut necesara. Se pare ca romanii stiu destul de bine sa formuleze plangeri si denunturi penale, dar, din pacate cam netemeinice. O privire scurta pe bilantul Min Public pe anul 2010 arata ca au fost in lucru peste un milion de dosare penale (mai precis, 1513272!), finalizate cercetarile in 518219 (remarcabil!), dar s-a dispus trimiterea in judecata in doar 41934 de dosare. NUP s-a dat insa in 476285.
  De asta nu pare a fi necesar sa ii invete nimeni pe concetatenii nostri cum sa faca o “jalba”, ca sunt deja specialisti in materie…

  Reply
 3. BRACON Ioan

  Stim sa ne plangem, pentru ca asta se invata in clasele elementare 1-4.
  Mai grav este faptul ca ne plangem in zadar . Victimile sunt condamnate sa achite cheltuieli judiciare nejustificate.
  Normal ar fi ca la orice plangere sa se dispuna arestarea faptuitorilor, si in caz contrar arestarea partilor vatamate.
  Iar daca arestare nu este ilegala, pedeapsa atribuita nejustificat, sa fie executata de catre anchetatori, politie, procurori judecatori .

  Reply
 4. dorel

  eu am facut 4 sesizari primariei sibiu din care 2 primarului, una clasica si una on line, ca s-a construit ilegal pe cooproprietatea mea, am primit un raspuns de la serviciile respective, ca constructia este ilegala, dar nu s-a luat nici o masura,anume, demolarea, o amenda, etc, aceasta cum se incadreaza ?, primarul nu raspunde ?, sau angajatii din aparutul propriu al primariei la fel(civil sau penal), ce sa mai inteleg eu ?ca ma considera un reclamagiu de profesie ?

  Reply
 5. lui johnnnny

  URASC VICTIMELE CARE-SI RESPECTA CALAII, s-a scris acu 200 de ani, UN BUN CRESTIN NU SE DA CU TICALOSII, acu 2000. Ironia ta e a calaului cu masca

  Reply
 6. lui dorel

  mie imi asculta telefonul ca asta stiu sa faca, au ramas incremeniti in proiect daca nu mai e gaddaffi, bin laden

  Reply
 7. pt johnny

  johhny nup in mare parte din cazuri se da fiindca pana rezolva procurorii dosarele se prescriu faptele

  Reply
 8. julieta

  In viata asta trebuie sa facem cea ce trebuie sa facem ce ne cere viata.
  Daca alti nu cunosc legea trebuie sa o intelega, dar pentu a intelege trebuie sa ai cunostinte sa te informezi,adica a va folosi creierul.
  Totii suntem responsabil de cea ce facem.( “faptele noastre”)
  “URASC VICTIMELE CARE-SI RESPECTA CALAII”

  Reply
 9. johnny

  Abia acuma vad ca ce am scris in aprilie 2011 a suscitat comentarii. Admit ca, desi suna bine, nu reusesc sa inteleg in contextul asta ce treaba au victimele, calaii, crestinii si respectul. Procurorii sunt calaii si cetatenii victimele? Sau infractorii sunt calaii si cetatenii victimele? Unii din ei nu sunt crestini? Sau toti? Bine, poate sunt musulmani.Si?
  Realitatea este ca se fac f.multe plangeri – 1,5 milioane. Nu pricep ce vor sa spuna “adversarii” mei. Ca toate sunt temeinice dar se prescriu? Ca toate sunt temeinice dar procurorii corupti nu trimit in judecata?
  Doar ca sa revenim cu picioarele pe pamant, v-as aminti ca o pozitie asemanatoare cu a mea (minus ironia) o are procurorul general al Romaniei, care, din cate stiu, nu este acuzat de fapte de coruptie, si cu privire la care Romania Curata are chiar cuvinte de laudă.

  Reply
 10. Stanciu Traian

  Stimabililor,eu sânt pensionat de invaliditate cu handicap permanent,in mai 2011,am fost batut,de un vecin bogat si cu influente,am chemat salvarea si politia,s-au constatat urme ale agresiunii,echimoze,contuzii,de catre echipajul medical,am facut plângere,s-a ajuns in instanta,iar reprezentantii sectiei de politie si procuratura,impreuna cu judecatoarea,l-au scos nevinovat,de om cu pile,cunostinte si relatii ! Pe deasupra trebuie sa platesc cheltuieli de judecata ! Asta-i justitie,astea sânt procese corecte,când la fata locului au ramas urme ce trebuiau cercetate,martori ce nu au fost audiati,anchetatori prieteni cu vecinul meu ? Asta-i justitie subordonata,doar intereselor,corupta aproape in totalitate ! O mafie,in care cine e surd,mut,si tace traieste o mie de ani in pace ! Anchetele se fac din birourile politiei si ale procuraturii mai nou ! Nici o deplasare in zona in care s-a intâmplat fapta ! Dreptatea a mâncat-o câinii ! Imi asum raspunderea pentru cele afirmate,posed si acte ! Multumesc pentru atentie !

  Reply
 11. alla

  asa e.. dar pana se iau anumite masuri impotriva paratilor, tu stai cu frica ca vine mutu si te omoara ca de ce lai reclamat

  Reply
 12. cristi

  Am formulat plangere la DNA Galati impotriva turcilor Ahmed Hos si Osman Hos care au fraudat cetatenii tromani in dosarul Beyler nr.193.121.2009 de la Tribunalul Galati. Luati masuri urgente impotriva acestora care au fost arerstati pentru alte infractiuni savarsite in tara noastra. De ce plangerea noastra nu a fost solutionata???De cine sunt ajutati cei doi inractori turci????????? Cine ne face dreptate in propria noastra tara???

  Reply
 13. Mihai

  Vrea sa fac o plangere online la DNA GALATI si nu gasesc niciun email. Stie cineva??

  Reply
 14. zlat dumitru george

  buna ziua sunt George din onesti si am raspuns la un anunt pe internet in gasirea unui loc de munca in strainatate si acest anumit Diaconu Cristian a pretins in asigurarea unui loc de munca in italia la o ferma cu salar de 1000 de e lunar,cazare plus 2 mese pe zi pentru angajare si semnarea contractului pretindea o chitanta depusa intrun cont plus copie de buletin,copie de diploma trimitind-ule prin fax ei,si ce pot face eu?omul are copiiile mele de buletin si diploma si nu sunt singurul in pozitia asta mai e si cumnatul meu si cine stie cate persoane se mai afla in pozitia noastra? daca mai citeste cineva omul are mai multe fax-uri si nr de tel .in special pe tocmai.ro si mercador cam ce ar trebui sa fac pt ca am nr de cont si chitanta in original ?

  Reply
 15. Alex V.

  Nu putem generaliza asupra tuturor procurorilor ca sunt corupti si nici a tuturor politistilor ca sunt abuzisti. Un lucru este clar: atata timp cat nu ai suficiente probe pentru a “forta mana” unui procuror sa sanctioneze un politist pentru fapte de abuz, coruptie, etc. iar cazul tau va ramane nesolutionat sau se va dispune NUP. Nimeni nu il impiedica pe respectivul “oficial” sa nege cu vehementa si adesea cu nerusinare nedrepatile impuse asupra victimei.
  Retineti, compatrioti, sa filmati, fotografiati si inregistrati orice actiune abuziva a celor care pateaza “uniforma”. Altfel, orice demers va fi in van in Romania democratica si birocratica de azi.
  Imi pare rau, dar fara un dram de dreptate, “POLITIA” este tot MILITIA.

  Reply
 16. cosma s

  buna ziua in cazul care a mintit instanta de judecata pt.ca asa a fost invatati de catre propietari si au mintit chiar si propietari cum se procedeaza si cum se iau masurile de procedura pt. a se rezolva cumva va multumesc

  Reply
 17. NICU DORUS GALATI

  Doresc pe aceasta cale sa sesizez D.N .A. PENTRU A ANCHETA P ENTRU TRAFIC DE INFLUENTA PE FOSTUL PRIM MINISTRU AL ROMANIEI D-L TARICEANU, SI PENTRU COMPLICITATE SI SANTAJ PE DOAMNA UDREA ELENA SI BASESCU TRAIAN PENTRU CA TIMP DE 7—-8 ANI AU STIUT ACEST LUCRU SI L-AU TAINUIT IAR ACUM VAZANDU-SE IN PERICOL L-AU DENUNTAT.

  DE CE NU AU FACUT-O PANA ACUM? DE CE ASTAZI SI NU ATUNCI?

  Reply
 18. NICU DORUS GALATI

  CU CE ESTE MAI CONVINGATOR BILETUL ROZ A LUI TARICEANU DECAT FILMARILE FACUTE LUI MIRCEA BASESCU DE FANILIA LUI BERCEA MONDIAL? EU CONSIDER CA AMBELE SUNT REALE IAR JUSTITIA SA-SI FACA DATORIA SI SA-I ANCHETEZE PE TOTI CEI IMPLICATI

  Reply
 19. tiridis ene

  veniti la spitalul de copii galati ,verificatii,e foarte simplu daca si noi oameni de rand stim asta,administratorul si numita dn.\silvia care se ocupa impreuna de aprovizionare,cumpara fructe ,carne,legume etc.mana in mana cu comercianti care le ofera factura de fiecare data de 3000 de lei ,marfa in realitate este de 2000,si din aceea majoritatea,ajunge tot in sacosele personale. Impreuna cei 2 sunt oameni de cel putin 5000,saptamanal. Este f.usor de verificat,daca timpul mi-ar permite,as aduce chiar eu dovezi,dar cred ca sunt printre dvs. cu simtul datoriei si sa terminam odata cu capuseala asta,cde care nu este un secret o stie bine de la director si pana la ultimul,dar toti au de castigat,si sunt specialsti in minciuna.

  Reply
 20. Rebeca

  Buna ziua! Ma numesc rebeca am 15 ani, si in descursul saptamanii in fiecare zi fac naveta la liceu la mine. Pe strada mea pana ajung in statie exista o stana care are peste 9 cainii mari! Vin in jos de fiecare data latra, si pur si simplu iti este frica sa nu sara pe tine! Chestia asta nu mi se intampla doar mie ci si vecinilor mei! Au depus parintii mei plangere la politie, chiar si vecinii si politistul de acolo a spus ca “Nu se poate face mai mult decat sa-i trimitem amenda”! Ce pot face ?!…

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>