III. Cum se depune o sesizare penala (plangere si/sau denunt)

Potrivit art. 221 din Codul de procedura penala, organul de urmarire
penala este sesizat prin plangere sau denunt, ori se sesizeaza din
oficiu cand afla pe orice alta cale ca s-a savarsit o infractiune. In
cazul in care organul de urmarire penala se sesizeaza din oficiu,
incheie un proces-verbal in acest sens.

Plangerea este incunostintarea facuta de o persoana fizica sau de o
persoana juridica, referitoare la o vatamare ce i s-a cauzat prin
infractiune.

Denuntul este incunostintarea facuta de catre o persoana fizica sau
de catre o persoana juridica despre savarsirea unei infractiuni.

Principala diferenta dintre plangere si denunt consta in faptul ca
autorul plangerii este victima infractiunii sesizate, iar autorul
denuntului nu este vatamat, prejudiciat in mod direct prin infractiunea
pe care o sesizeaza.

Atat plangerea, cat si denuntul au un continut asemanator, conditiile
de forma si de continut pe care trebuie sa le indeplineasca fiind
similare.

Plangerea si denuntul se adreseaza organelor de ancheta (parchet,
politie). Nu este o problema daca organul de ancheta sesizat nu este cel
competent, potrivit legii, intrucat organul caruia i-a fost adresata
sesizarea are obligatia sa o trimita celui competent.

Plangerea sau denuntul pot fi facute atat in scris, cat si oral. Cand
sunt facute oral, organul de ancheta are obligatia sa intocmeasca un
proces verbal in care sa le consemneze. Recomandam formularea
sesizarilor in scris si depunerea lor la registratura parchetului local
(de pe langa judecatorie) din raza teritoriala in care a fost savarsita
infractiunea sesizata sau a parchetului judetean (de pe langa tribunal).
In cazul infractiunilor de coruptie, intrucat urmarirea penala
(ancheta) se efectueaza, de regula, de procurorul de la parchetul de pe
langa tribunal, sesizarea trebuie adresata parchetului de pe langa
tribunalul in a carui raza teritoriala a fost savarsita infractiunea de
coruptie sesizata. Sesizarea scrisa poate fi trimisa si prin posta, de
preferat cu confirmare de primire.

De asemenea, sesizarea pentru orice infractiune de coruptie poate fi
adresta si direct Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), care va decide
apoi asupra organelor de ancheta care vor efectua urmarirea penala. DNA
are publicat pe pagina proprie de interent un formular on-line pentru
comunicarea de date despre acte de corupţie.

Potrivit legii, plangerea sau denuntul trebuie sa contina:

– numele si prenumele petitionarului
– calitatea petitionarului
(precizarea daca actioneaza in nume personal sau ca
mandatar/reprezentant al unei persoane; in acest caz, persoana
reprezentata trebuie nominalizata)
– domiciliul petitionarului

descrierea faptei care formeaza obiectul sesizarii (e necesara o
descriere cat mai exacta si detaliata a faptelor. Orice element de fapt,
chiar aparent neimportant, care poate servi la stabilirea existentei
infractiunii sesizate sau la identificarea fapturitorului, trebuie adus
la cunostinta organelor de ancheta. Descrierea faptelor trebuie facuta
cat mai obiectiv si cat mai detasat de emotiile, trairile, sentimentele,
parerile sau aprecierile celui care relateaza)
– indicarea
faptuitorului, desigur daca este cunoscut (daca autorul sesizarii nu
cunoaste fapturitorul, va face mentiune in acest sens, urmand ca
organele de ancheta sa procedeze si la identificarea faptutitorului)

indicarea mijloacelor de proba (este o mentiune foarte importanta
pentru ca sesizarea sa fie cu adevarat eficienta. Spre exemplu,
indicarea unor martori – de preferat cu nume complet si adresa-; de
asemenea, trebuie remise organelor de ancheta orice inscrisuri,
fotografii, inregistrari sau obiecte care pot servi la dovedirea
sustinerilor din sesizare; daca acestea nu sunt detinute de petitionar,
dar ii cunoaste pe detinatorii lor, trebuie sa precizeze in mod clar, in
sesizare, cine detine respectivele mijloace de proba)
– semnatura petitionarului

Problema denuntului anonim

Potrivit legii, denuntul (ca si plangerea) trebuie semnat de autorul sau, autor care trebuie sa-si indice numele (real)(1) si domiciliul (real).

Din aceste motive, un denunt nesemnat sau fara datele de identificare
ale denuntatorului nu poate constitui un act valabil de sesizare a
organelor de ancheta (parchet, politie).

Dar, in masura in care denuntul anonim cuprinde descrieri exacte si
detaliate ale unor fapte si indica dovezi certe, probe concrete si
verificabile, care atesta existenta faptelor relatate, el poate fi
valorificat ca temei pentru sesizarea din oficiu a organelor de ancheta.

Aceasta deoarece, potrivit legii (art. 221 din Codul de procedura
penala) organul de urmarire penala este obligat sa se sesizeze din
oficiu atunci cand afla pe orice alta cale (alta cale decat plangerea
sau denuntul) ca s-a savarsit o infractiune.

Or, un denunt inform si nevalabil in sine ca act de sesizare penala,
intrucat nu contine identitatea petitionarului, in masura in care
contine date concrete si indica probe certe cu privire la savarsirea
unei infractiuni poate constitui o informatie rezonabila care sa stea la
baza unei sesizari din oficiu.

Desigur, moralitatea denuntului anonim comporta numeroase discutii si
serioase rezerve, dar trebuie avute in vedere si realitatile ce tin de
actualitatea si specificul mediului social. In cazul unor infractiuni
comise de persoane influente, cu relatii in mediul interlop si nu numai,
devine extrem de riscanta denuntarea unor astfel de fapte de catre cei
care au aflat de savarsirea lor. In astfel de cazuri, indicarea numelui
si adresei il transforma pe denuntator intr-o tinta vie si este de
inteles, intr-o anumita masura, dorinta acestuia de a-si pastra
anonimatul.

Sta in deplina putere a organului de ancheta de a aprecia daca un
denunt anonim, in raport de continutul sau concret si de probele pe care
le indica, este “opera” unui “reclamagiu de profesie” sau contine
informatii suficient de relevante pentru a sta la baza unei sesizari din
oficiu, ca informatii care provin de la o sursa care incearca sa se
protejeze de represaliiile celui/celor vizat/i.

Atentie! Daca prin plangere sau denunt se aduc “acuzatii”
neadevarate, autorul lor savarseste infractiunea de denuntare
calomnioasa

INFRACTIUNEA DE DENUNTARE CALOMNIOASA ESTE PREVAZUTA IN ART. 259 DIN CODUL PENAL, CONTINUTUL ARTICOLULUI FIIND URMATORUL:

“ (1) ÎNVINUIREA MINCINOASĂ FĂCUTĂ PRIN DENUNŢ SAU PLÂNGERE, CU
PRIVIRE LA SĂVÂRŞIREA UNEI INFRACŢIUNI DE CĂTRE O ANUME PERSOANĂ, SE
PEDEPSEŞTE CU ÎNCHISOARE DE LA 6 LUNI LA 3 ANI.
(2) Producerea ori
ticluirea de probe mincinoase, în sprijinul unei învinuiri nedrepte, se
pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.
(3) Dacă cel care a
săvârşit fapta declară mai înainte de punerea în mişcare a acţiunii
penale faţă de persoana în contra căreia s-a făcut denunţul sau
plângerea, ori împotriva căreia s-au produs probele, că denunţul,
plângerea sau probele sunt mincinoase, pedeapsa se reduce potrivit art.
76.”

PENTRU EXISTENTA INFRACTIUNII, ESTE NECESAR CA INVINUIREA ADUSA UNEI
PERSOANE SA FIE MINCINOASA. ACEASTA PRESUPUNE CA AUTORUL PLANGERII SAU
DENUNTULUI ESTE DE REA-CREDINTA, ADICA STIE, LA DATA LA CARE LE
FORMULEAZA, CA “ACUZATIILE” PE CARE LE ADUCE IN SESIZARE SUNT
NEADEVARATE.

DOVADA RELEI-CREDINTE A AUTORULUI SESIZARII TREBUIE FACUTA DE
ORGANELE DE ANCHETA PENALA, INTRUCAT BUNA-CREDINTA ESTE PREZUMATA, IAR
AUTORUL UNEI SESIZARI PENALE SE BUCURA, LA FEL CA ORICE PERSOANA, DE
PREZUMTIA DE NEVINOVATIE.

IN CONSECINTA, NU AUTORUL SESIZARII VA TREBUI SA-SI DOVEDEASCA
BUNA-CREDINTA (CARE ESTE PREZUMATA), CI ORGANELE DE ANCHETA TREBUIE SA-I
DOVEDEASCA REAUA-CREDINTA. CEEA CE, IN PRACTICA, ESTE DIFICIL. CA
DOVADA, NUMARUL CONDAMNARILOR PENTRU INFRACTIUNEA DE DENUNTARE
CALOMNIOASA, IN VARIANTA INVINUIRII MINCINOASE FACUTE PRIN PLANGERE SAU
DENUNT, ESTE EXTREM DE REDUS, CHIAR NESEMNIFICATIV.

MODEL DE PLANGERE

Aici puteti descarca modelul de plagere si de denunt in document word

DOMNULE PRIM-PROCUROR,

SUBSEMNATUL(A)/SUBSCRISA ………, [NUMELE SI PRENUMELE PERSOANEI
FIZICE/DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE] ……….., DOMICILIAT(A)/CU
SEDIUL ÎN …….. [DOMICILIUL PETITIONARULUI/SEDIUL PERSOANEI JURIDICE]
…………….., REPREZENTATA DE ……… (2) IN CALITATE DE ………..(3), ÎN TEMEIUL ART. 221 DIN CODUL DE PROCEDURA PENALA, VA ADUC LA CUNOSTINTA URMATOARELE:

………………………………………… [DESCRIEREA CAT MAI
PRECISA SI CLARA A FAPTELOR CARE, IN OPINIA PETITIONARULUI, CONSTITUIE
INFRACTIUNE(4), CU PRECIZAREA DATEI SAVARSIRII FAPTELOR
SAU A CONSTATARII URMARILOR FAPTELOR ORI A ORICAROR IMPREJURARI LEGATE
DE CAUZA; DACA SUNT CUNOSCUTE, TREBUIE MENTIONATE NUMELE SI ADRESA
FAPTUITORULUI; DESCRIEREA TREBUIE FACUTA IN MOD CAT MAI OBIECTIV SI CAT
MAI DETASAT DE EMOTIILE, TRAIRILE, SENTIMENTELE, PARERILE SAU
APRECIERILE CELUI CARE RELATEAZA]
…………………………………………………………..

SOLICIT/SOLICITAM TRAGEREA LA RASPUNDERE PENALA A FAPTUITORULUI.

INTRUCAT, IN URMA INFRACTIUNII SESIZATE AM SUFERIT UN PREJUDICIU
[MORAL SI/SAU MATERIAL], MA CONSTITUI PARTE CIVILA, URMAND CA PE
PARCURSUL URMARIRI PENALE SA PRECIZEZ CUANTUMUL DESPAGUBIRILOR.

MIJLOACELE DE PROBA PE CARE SE INTEMEIAZA PREZENTA PLANGERE SUNT URMATOARELE(5):

– MARTORI :
– INSCRISURI:
– FOTOGRAFII:

DATA: SEMNATURA(6) / NUMELE, PRENUMELE, CALITATEA SI SEMNATURA REPREZENTANTULUI(7),

DOMNULUI PRIM-PROCUROR AL PARCHETULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL ………………

MODEL DE DENUNT

DOMNULE PRIM-PROCUROR,

SUBSEMNATUL(A)/SUBSCRISA ………….. [NUMELE SI PRENUMELE
PERSOANEI FIZICE/DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE] ………………,
DOMICILIAT(A)/CU SEDIUL ÎN …………….. [DOMICILIUL
PETITIONARULUI/SEDIUL PERSOANEI JURIDICE] ………………..,
REPREZENTATA DE …………… (8) IN CALITATE DE ………………… (9), ÎN TEMEIUL ART. 221 DIN CODUL DE PROCEDURA PENALA, VA ADUC LA CUNOSTINTA URMATOARELE:

……………………………. [DESCRIEREA CAT MAI PRECISA SI
CLARA A FAPTELOR CARE, IN OPINIA PETITIONARULUI, CONSTITUIE INFRACTIUNE(10),
CU PRECIZAREA DATEI SAVARSIRII FAPTELOR SAU A CONSTATARII URMARILOR
FAPTELOR ORI A ORICAROR IMPREJURARI LEGATE DE CAUZA; DACA SUNT
CUNOSCUTE, TREBUIE MENTIONATE NUMELE SI ADRESA FAPTUITORULUI; DESCRIEREA
TREBUIE FACUTA IN MOD CAT MAI OBIECTIV SI CAT MAI DETASAT DE EMOTIILE,
TRAIRILE, SENTIMENTELE, PARERILE SAU APRECIERILE CELUI CARE RELATEAZA]
………………………………………….

SOLICIT/SOLICITAM TRAGEREA LA RASPUNDERE PENALA A FAPTUITORULUI.

MIJLOACELE DE PROBA PE CARE SE INTEMEIAZA PREZENTA PLANGERE SUNT URMATOARELE(11):

– MARTORI :
– INSCRISURI:
– FOTOGRAFII:

DATA: SEMNATURA(12) / NUMELE, PRENUMELE, CALITATEA SI SEMNATURA REPREZENTANTULUI(13),

DOMNULUI PRIM-PROCUROR AL PARCHETULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL …………………..

NOTE

(1) Prezentarea sub o identitate nereala, falsa
(care este altceva decat denuntul anonim, din care lipsesc datele de
identificare ale petitionarului) poate crea probleme penale pentru chiar
autorul sesizarii, intrucat art. 293 Cod penal pedepseste falsul
privind identitatea.
(2) Se completeaza in cazul persoanelor juridice
(3) SE COMPLETEAZA IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
(4) Petitionarul nu trebuie sa faca si o incadrare juridica a faptelor
descrise, adica sa indice concret in ce texte din codul penal s-ar
incadra acele fapte si care este denumirea “oficiala” a infractiunilor
sesizate, intrucat incadrarea juridica este de competenta exclusiva a
organelor judiciare; totusi, intrucat plangerea nu poate fi formulata
decat pentru savarsirea unei/unor infractiuni, nu si a altor fapte
nepenale, consideram oportun ca petitionarul sa indice denumirea, chiar
in limbaj comun, a unei/unor infractiuni care ar corespunde, in opinia
sa, faptelor descrise.
(5) Enumerarea va diferi, de la caz la caz.
(6) In cazul persoanei fizice
(7) SE COMPLETEAZA IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
(8) Se completeaza in cazul persoanelor juridice
(9) SE COMPLETEAZA IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
(10) Petitionarul nu trebuie sa faca si o incadrare juridica a faptelor
descrise, adica sa indice concret in ce texte din codul penal s-ar
incadra acele fapte si care este denumirea “oficiala” a infractiunilor
sesizate, intrucat incadrarea juridica este de competenta exclusiva a
organelor judiciare; totusi, intrucat plangerea nu poate fi formulata
decat pentru savarsirea unei/unor infractiuni, nu si a altor fapte
nepenale, consideram oportun ca petitionarul sa indice denumirea, chiar
in limbaj comun, a unei/unor infractiuni care ar corespunde, in opinia
sa, faptelor descrise.
(11) Enumerarea va diferi, de la caz la caz.
(12) In cazul persoanei fizice.
(13) Se completeaza in cazul persoanelor juridice.


Donează și susține-ne acțiunile pentru bună guvernare!

Fondurile colectate susțin bătăliile pe care le ducem în justiție, administrarea aplicației Ia Statul La Întrebări, dar și programele prin care monitorizăm serviciile și instituțiile publice.


Vino în comunitatea noastră de bună guvernare!

Abonează-te la newsletterul România Curată. Vei primi pe e-mail articolele și campaniile noastre și ne poți răspunde la adresa de contact cu sugestii, sesizări sau cu propriile tale articole pentru publicare.

Articole recente

Recomandări

64 thoughts on “III. Cum se depune o sesizare penala (plangere si/sau denunt)

 1. Vasile Bacoi

  Am sesizat prin e-mail catre conducerea APIA Tg-Jiu niste realitati din satul meu, Arcani, jud. Gorj. Vinderea fostului CAP, taierea unui brad si demontarea clopotului, monumente la biserica, functionarea unui abator clandestin cu deversare in raul Jales. Pe considerentul ca actiunile de a vinde, a taia si a domonta nu sunt infractiuni, nu le-am tratat ca denunt, mai ales ca responsabili sunt inginerul agronom, medicul veterinar, fosti primari, potentatii locali.
  Am fost anchetat de seful de post din Arcani si amendat 1000 lei.

  Reply
  • Mihai

   Extraordinar! Deci Primarul si Politia dau amenzi cetatenilor lor pentru ca spun adevaratele adevaruri din localitatea lor! Asta e de strigat la cer! Domnul meu, du-te si da-i in judecată, daca nu te ajuta nici acesta, du-te la Bruxelles. Cu împuțiții ăștia nu mai putem trai in țara asta!

   Reply
 2. johnny

  Acuma nu vrea neaparat sa fiu ironic, dar nu pot rezista. Initiativa de a familiariza oamenii cu tainele sesizarii organelor judiciare e laudabila, dar nu stiu daca era absolut necesara. Se pare ca romanii stiu destul de bine sa formuleze plangeri si denunturi penale, dar, din pacate cam netemeinice. O privire scurta pe bilantul Min Public pe anul 2010 arata ca au fost in lucru peste un milion de dosare penale (mai precis, 1513272!), finalizate cercetarile in 518219 (remarcabil!), dar s-a dispus trimiterea in judecata in doar 41934 de dosare. NUP s-a dat insa in 476285.
  De asta nu pare a fi necesar sa ii invete nimeni pe concetatenii nostri cum sa faca o „jalba”, ca sunt deja specialisti in materie…

  Reply
  • Florin

   Pai la ce cardasie este in justitie nu mai mira pe nimeni ….
   Crdasie intre procurori , judecatori servicii, avocati , experti ! O viermuiala de-ti sta mintea in loc ! Nu de geaba avem inca moniotorizare pe justitie !

   Reply
  • Rodica

   Da „de asta” sint unii analfabeti care raman analfabeti indiferent cite sau ce fel de studii universitate ar a?ea..!!

   Reply
 3. BRACON Ioan

  Stim sa ne plangem, pentru ca asta se invata in clasele elementare 1-4.
  Mai grav este faptul ca ne plangem in zadar . Victimile sunt condamnate sa achite cheltuieli judiciare nejustificate.
  Normal ar fi ca la orice plangere sa se dispuna arestarea faptuitorilor, si in caz contrar arestarea partilor vatamate.
  Iar daca arestare nu este ilegala, pedeapsa atribuita nejustificat, sa fie executata de catre anchetatori, politie, procurori judecatori .

  Reply
 4. dorel

  eu am facut 4 sesizari primariei sibiu din care 2 primarului, una clasica si una on line, ca s-a construit ilegal pe cooproprietatea mea, am primit un raspuns de la serviciile respective, ca constructia este ilegala, dar nu s-a luat nici o masura,anume, demolarea, o amenda, etc, aceasta cum se incadreaza ?, primarul nu raspunde ?, sau angajatii din aparutul propriu al primariei la fel(civil sau penal), ce sa mai inteleg eu ?ca ma considera un reclamagiu de profesie ?

  Reply
 5. lui johnnnny

  URASC VICTIMELE CARE-SI RESPECTA CALAII, s-a scris acu 200 de ani, UN BUN CRESTIN NU SE DA CU TICALOSII, acu 2000. Ironia ta e a calaului cu masca

  Reply
 6. lui dorel

  mie imi asculta telefonul ca asta stiu sa faca, au ramas incremeniti in proiect daca nu mai e gaddaffi, bin laden

  Reply
 7. julieta

  In viata asta trebuie sa facem cea ce trebuie sa facem ce ne cere viata.
  Daca alti nu cunosc legea trebuie sa o intelega, dar pentu a intelege trebuie sa ai cunostinte sa te informezi,adica a va folosi creierul.
  Totii suntem responsabil de cea ce facem.( „faptele noastre”)
  „URASC VICTIMELE CARE-SI RESPECTA CALAII”

  Reply
 8. johnny

  Abia acuma vad ca ce am scris in aprilie 2011 a suscitat comentarii. Admit ca, desi suna bine, nu reusesc sa inteleg in contextul asta ce treaba au victimele, calaii, crestinii si respectul. Procurorii sunt calaii si cetatenii victimele? Sau infractorii sunt calaii si cetatenii victimele? Unii din ei nu sunt crestini? Sau toti? Bine, poate sunt musulmani.Si?
  Realitatea este ca se fac f.multe plangeri – 1,5 milioane. Nu pricep ce vor sa spuna „adversarii” mei. Ca toate sunt temeinice dar se prescriu? Ca toate sunt temeinice dar procurorii corupti nu trimit in judecata?
  Doar ca sa revenim cu picioarele pe pamant, v-as aminti ca o pozitie asemanatoare cu a mea (minus ironia) o are procurorul general al Romaniei, care, din cate stiu, nu este acuzat de fapte de coruptie, si cu privire la care Romania Curata are chiar cuvinte de laudă.

  Reply
 9. Stanciu Traian

  Stimabililor,eu sânt pensionat de invaliditate cu handicap permanent,in mai 2011,am fost batut,de un vecin bogat si cu influente,am chemat salvarea si politia,s-au constatat urme ale agresiunii,echimoze,contuzii,de catre echipajul medical,am facut plângere,s-a ajuns in instanta,iar reprezentantii sectiei de politie si procuratura,impreuna cu judecatoarea,l-au scos nevinovat,de om cu pile,cunostinte si relatii ! Pe deasupra trebuie sa platesc cheltuieli de judecata ! Asta-i justitie,astea sânt procese corecte,când la fata locului au ramas urme ce trebuiau cercetate,martori ce nu au fost audiati,anchetatori prieteni cu vecinul meu ? Asta-i justitie subordonata,doar intereselor,corupta aproape in totalitate ! O mafie,in care cine e surd,mut,si tace traieste o mie de ani in pace ! Anchetele se fac din birourile politiei si ale procuraturii mai nou ! Nici o deplasare in zona in care s-a intâmplat fapta ! Dreptatea a mâncat-o câinii ! Imi asum raspunderea pentru cele afirmate,posed si acte ! Multumesc pentru atentie !

  Reply
 10. alla

  asa e.. dar pana se iau anumite masuri impotriva paratilor, tu stai cu frica ca vine mutu si te omoara ca de ce lai reclamat

  Reply
 11. cristi

  Am formulat plangere la DNA Galati impotriva turcilor Ahmed Hos si Osman Hos care au fraudat cetatenii tromani in dosarul Beyler nr.193.121.2009 de la Tribunalul Galati. Luati masuri urgente impotriva acestora care au fost arerstati pentru alte infractiuni savarsite in tara noastra. De ce plangerea noastra nu a fost solutionata???De cine sunt ajutati cei doi inractori turci????????? Cine ne face dreptate in propria noastra tara???

  Reply
 12. zlat dumitru george

  buna ziua sunt George din onesti si am raspuns la un anunt pe internet in gasirea unui loc de munca in strainatate si acest anumit Diaconu Cristian a pretins in asigurarea unui loc de munca in italia la o ferma cu salar de 1000 de e lunar,cazare plus 2 mese pe zi pentru angajare si semnarea contractului pretindea o chitanta depusa intrun cont plus copie de buletin,copie de diploma trimitind-ule prin fax ei,si ce pot face eu?omul are copiiile mele de buletin si diploma si nu sunt singurul in pozitia asta mai e si cumnatul meu si cine stie cate persoane se mai afla in pozitia noastra? daca mai citeste cineva omul are mai multe fax-uri si nr de tel .in special pe tocmai.ro si mercador cam ce ar trebui sa fac pt ca am nr de cont si chitanta in original ?

  Reply
  • Elena Belu

   buna ziua,
   Am patit la fel cu un anunt de pe tocmai.ro in care un anume Cristian oferea locuri de munca in Germania la o fabrica de papusi. Va rog frumos sa imi spuneti daca din 2013 si pana acum s-a rezolvat ceva si cum?
   multumesc
   Elena Belu – Buzau

   Reply
 13. Alex V.

  Nu putem generaliza asupra tuturor procurorilor ca sunt corupti si nici a tuturor politistilor ca sunt abuzisti. Un lucru este clar: atata timp cat nu ai suficiente probe pentru a „forta mana” unui procuror sa sanctioneze un politist pentru fapte de abuz, coruptie, etc. iar cazul tau va ramane nesolutionat sau se va dispune NUP. Nimeni nu il impiedica pe respectivul „oficial” sa nege cu vehementa si adesea cu nerusinare nedrepatile impuse asupra victimei.
  Retineti, compatrioti, sa filmati, fotografiati si inregistrati orice actiune abuziva a celor care pateaza „uniforma”. Altfel, orice demers va fi in van in Romania democratica si birocratica de azi.
  Imi pare rau, dar fara un dram de dreptate, „POLITIA” este tot MILITIA.

  Reply
 14. cosma s

  buna ziua in cazul care a mintit instanta de judecata pt.ca asa a fost invatati de catre propietari si au mintit chiar si propietari cum se procedeaza si cum se iau masurile de procedura pt. a se rezolva cumva va multumesc

  Reply
 15. NICU DORUS GALATI

  Doresc pe aceasta cale sa sesizez D.N .A. PENTRU A ANCHETA P ENTRU TRAFIC DE INFLUENTA PE FOSTUL PRIM MINISTRU AL ROMANIEI D-L TARICEANU, SI PENTRU COMPLICITATE SI SANTAJ PE DOAMNA UDREA ELENA SI BASESCU TRAIAN PENTRU CA TIMP DE 7–-8 ANI AU STIUT ACEST LUCRU SI L-AU TAINUIT IAR ACUM VAZANDU-SE IN PERICOL L-AU DENUNTAT.

  DE CE NU AU FACUT-O PANA ACUM? DE CE ASTAZI SI NU ATUNCI?

  Reply
 16. NICU DORUS GALATI

  CU CE ESTE MAI CONVINGATOR BILETUL ROZ A LUI TARICEANU DECAT FILMARILE FACUTE LUI MIRCEA BASESCU DE FANILIA LUI BERCEA MONDIAL? EU CONSIDER CA AMBELE SUNT REALE IAR JUSTITIA SA-SI FACA DATORIA SI SA-I ANCHETEZE PE TOTI CEI IMPLICATI

  Reply
 17. tiridis ene

  veniti la spitalul de copii galati ,verificatii,e foarte simplu daca si noi oameni de rand stim asta,administratorul si numita dn.\silvia care se ocupa impreuna de aprovizionare,cumpara fructe ,carne,legume etc.mana in mana cu comercianti care le ofera factura de fiecare data de 3000 de lei ,marfa in realitate este de 2000,si din aceea majoritatea,ajunge tot in sacosele personale. Impreuna cei 2 sunt oameni de cel putin 5000,saptamanal. Este f.usor de verificat,daca timpul mi-ar permite,as aduce chiar eu dovezi,dar cred ca sunt printre dvs. cu simtul datoriei si sa terminam odata cu capuseala asta,cde care nu este un secret o stie bine de la director si pana la ultimul,dar toti au de castigat,si sunt specialsti in minciuna.

  Reply
 18. Rebeca

  Buna ziua! Ma numesc rebeca am 15 ani, si in descursul saptamanii in fiecare zi fac naveta la liceu la mine. Pe strada mea pana ajung in statie exista o stana care are peste 9 cainii mari! Vin in jos de fiecare data latra, si pur si simplu iti este frica sa nu sara pe tine! Chestia asta nu mi se intampla doar mie ci si vecinilor mei! Au depus parintii mei plangere la politie, chiar si vecinii si politistul de acolo a spus ca „Nu se poate face mai mult decat sa-i trimitem amenda”! Ce pot face ?!…

  Reply
  • Cacanarescu valentin

   Mergi mai departe cu ei nu ii lasa asa pana nu isi face gard datii in judecata sa faca gard acolo

   Reply
 19. Moldovan Elisabeta

  Subsemnata Moldovan Elisabeta dom. in com. Vintu de Jos str. L. blaga nr.89 Jud. Alba – in calitate de mama si mandatar a fiului meu Moldovan Radu Nicolae arestat preventiv la Penitenciarul Aiud -formulez prezenta Plangere Inpotriva conducerii Penitenciarului Aiud jud. alba -pe care o acuz de incalcarea dreptului omului ,raele tratamente aplicate arestatilor preventiv si abuz in serviciu . MOTIVE 1)-(Intr-o camera de 5/5 m/p-locuiesc 11 persoane -in conditii inumane -de frig pt. ca nu le da caldura decat 30 Minute dimineata si 30 Minute seara -si fara paturi de iarna – 2)-Nu au asistenta medicala-Fiul meu a fost si este bolnav si nu i sa dat medicamente -a stat trei zile in pat cu temperatura de 39 grade si nu i sa dat un medicament.
  3)-Si la aceasta data este bolnav dar nu i se da tratament medical -mai rau ca unui animal. 4)-Mancarea este foarte rea si putina -stau flamanzi si in frig -si bolnavi – In numele fiului meu Moldovan Radu Nicolae arestat preventiv la Penitenciarul de la Aiud va rog sa interveniti -pt. ca nu este drept si inuman sa fie tratat in acest fel -nici fiul meu si nici ceilalti arestai preventiv -pt. ca Statul Roman cheltuie Multi bani pt. arestai si condamnati dar rezultatul nu se vede . Cu respect va rog sa interveniti si sa intervina si cei care in loc sa aplice alte sanctiuni -amenzi si condamnari la locul de munca pt. infractiunile mici si nerecidive -prefera sa ii distruga -in loc sa ii ajute sa se indrepte.Va multumesc- Cu stima ––––– Moldovan Elisabeta –– 10 ianuarie 2015

  Reply
  • gardian

   nu mai minti! am lucrat la Penitenciar Aiud, conditiile sunt f bune’, au doctor’asistenti’ medicamente caldura toata ziua si mancare mai buna ca la spitale si muuulta’. . au si medicamente’ Nu mai vorbi prostii!

   Reply
 20. opreanu sorin bogdan

  inselatoria video se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani zice un organ de lege tara ce asteapta sa vina americani peste noi nu au organe de lege sa prinda delicventi din id-uri.com iulian stefanescu emil scarlat ovidiu cornea emil alexa tara arde si baba se piaptana

  Reply
 21. Gheorghr Bordianu

  Nu imi doresc decat sa nu mai exist, dar imi este drag de familie de sotie, copii pe care iai am si i am crescut si iai iubesc. Ma intreb oare cum puteti sa suportati in aparatul de stat al Romaniei niste judecatori care nu judeca nici macar cat noi fara facultate si fara experienta, bagati pe pile si pe bani. Datorita coruptiei din Romania multi oameni mor cu zile datorita unor judecatori total incompententi si corupti chiar si politic. De 6 luni mi a stat dosarul meu in tribunalul Bacau, pe litigiu de munca. Dosar 3932/110/2014, din 25 iulie 2014. Am fost furat la examenul de titularizare atat in 2013, cat si in 2014. A fost intentionat, dar a fost si politic. Nota mi a fost dictata de doi ani din Ministerul Ed Nationale, de catre doamna corupta dir gen Corina Marin si ceilalti colegi inspectori de la resurse umane toti coruptisi necinstiti. De doi ani am fost dat afara din profesor, dupa 16 ani de profesor si inscris si la gradul didactic doi. Conform art 94/103 nici macar nu trebuia sa ma dea afara din profesor. Dosarul 3932/110/ 2014, a stat 6 luni la Tribunalul Bacau. Pe 23/01/2015 a avut loc asa zisa sedinta formala ce mi a trimis dosarul la Tribunalul din Botosani, ce au mai judecat un proces pe aceiasi tema si au fost cumparati si dusi in eroare. Dosarul 5171/40/2013. A dus in eroare un proces intreg, o instanta de judecata. Dosarul a ajuns la Curtea de Apel Suceava, dar nu mai am incredere ca am fost amenintat de arhivarul acestei Curti. De doi ani am fost scos afara din profesor. Am apelat la toate institutiile Statului Roman, dar nu am fost ajutat de nimeni ca sa mi recapat titlul de profesor. Dupa 16 ani de profesor am fost umilit la maxim. Demnitatea mea ca om este calcata in picioare, conform articolului 246, privind demnitatea omului. Doamna dir gen Corina Marin, impreuna cu toti domnii insp de la resurse umane din Ministerul Ed Nationale, practica de mult timp dictarea mediilor de la examenul de titularizare, tinand cont ca nimeni nu are ce sa le faca nimic si nu mi se pare corect. Aceasta distinsa doamna ce sfideaza fara bun simt Statul Roman, care cheltuieste sume enorme de bani pt pregatirea profeseonala si pedagogica a cadrelor didactice ce isi merita titlul de profesor, pt ca nu au bani si nepotism in Minister sunt dati afara, aplicandu i se nota pusa din oficiu la ex de titularizare cum au facut cu mine. Daca nu am avut mama si tata si am fost orfan de la 4 luni sigur ca aceasta criminala doamna dir gen Corina Marin impreuna cu colegii de la resuse umane au divulgat secretul de stat, adica unde sr corecteaza lucrarile de titularizare. Instantele de judecata nu sunt in masura sa respecte legea Statului Roman, ci le da dreptate acestor hoti de tara si de neam. Eu cred ca instantele de judecata se tem de acestia si le da numai hotilor dreptate. Deacum dosarul 3932/110/2014, este trimis la cel mai slab complet de judecata ce asculta si dau verdictul numai pe baza politica, il mai tine inca 6 luni si dupa aceia ma cheama la judecata. Apoi spun ca este neadmisibel. Adica nu au corectori experti de geografie. Eu mor, ce ne facem cu acesti incompetenti ce nu sunt in stare sa judece un proces sau asculta spusele politice a lui Turcanu….lumea nu este proasta….traeste in lume. Ce ne facem. Lasam hotii sa fure. Sa nu se mai faca deloc procese pe tema de titularizare furata de catre Corina Marin, ce isi merita demisia si sa ne aprobe Statul Roman ca sa intervenim direct la Strasbourg. De ce s a mai incheiat protocal, daca tara noastra nu este capabila sa faca un proces pe litigiu de munca sau pe constincios administrativ fiscal. Am dosar penal asupra acestor hoti 7147/15 aug 2014 la parchetul de pe langa tribunalul Bacau. Sunt persoana vatapipiatrata. Mi a luat dreptul la viata, la munca, la casa pe care o am, ca mi o ia statul ca am datorii. Am doi copii ce trebuia sa i dau la facultate, dar de unde???? Rusine este cu coruptia din Romania. Atat trebuia recorectate lucrarile de titularizare din 2013, de la insp sc jud Botosani, ce a pus doamna insp gen Hancu Mihaela medii in incinta Lic Laurian, si lucrarea de titularizare din 2014, de la inspsc jud Bacau. Am meritat media 7/8, minim 6/00 dar mi au pus 3/15, a dictat media din ministerul Ed de catre doamna dir gen Corina Marin si cu celalti domni insp corupti. Va rog frumos sa transmiteti la Trib Botosani ca sa mi puna judecata mai repede ca murim toti, pe dosarul 3932/110/2014… litigiu de munca si sa faca dreptate. Va respect si va rog sa remediati coruptia din tara noastra. Semnez Bordianu Gheorghe.

  Reply
  • Bogdan

   Nu am avut răbdare sa citesc tot comentariul tău din simplul motiv pt ca acesta conține multe greșeli gramaticale. Pentru un profesor aspirant aceste greșeli sunt impardonabile. Eu sunt profesor , am 28 de ani , dar incerc sa scriu cât mai corect . Corupție este , dar la cum scrii , nu cred ca ti.a furat nimeni postul sau ti.a dictat nota. Eu am dat titularizare in primul an după ce am terminat facultatea și am primit post fără pile și relații . O zi placuta.

   Reply
 22. Gheorghr Bordianu

  Stau si ma gandesc daca aceste ce sunt scrise le baga cineva in seama. Sa stea un dosar in Tribunalul Bacau, timp de 6 luni, ca apoi sa se faca sedinta- instanta pentra ca sa l trimita la Tribunalul Botosani. Stiu ca ma duce asa pana ce trebuie sa renunt singur. Am asteptat 6 luni cu sufletul la gura. Cum am ajuns in Tribunalul Bacau inainte ca sa vina Completyl de judecata, m am uitat sa vad daca mi a adus lucrarea mea de titularizare in instanta ….nu nici vorba. Acea lucrare nici nu va fi luata in considerare niciodata de nici o instanta. Si mai este ceva. Dar fiind fara servici de doi ani poate acesti bani de drum sunt imprumutati….pentru ce? Se vede ca nu se mai face nimic in tara noastra. Vine o vorba din batrani; fiecare arunca mata moarta peste gardul vecinului ca sa scape de ea. Asa au facut cu mine. Litigiile de munca se judeca fara nici o responsabilitate in tara noastra.pana la Dumnezeu te mananca sfintii cei rai. Sa nu se mai faca procese in tara noastra pe litigii de munca. Cum sa bage in puscarie pe niste hoti ai tarii pentru un om simplu…vatamat de doi ani, conform art 246…demnitatea omului. Sunt fffffffff suparat.

  Reply
 23. Gheorghr Bordianu

  Este ultimul mesaj. Oricum este o sesizare penala. Tara noastra cheltuieste sume enorme de bani pt desfasurarea normala, dar si corectarea normala a examenelor de titularizare. Daca avem in tara noastra dictatori comunisti exact din Ministerul Ed, de la resurse umane. Acestia conduc tara, chiar daca avem presedinte, guvern, parlament….etc. Atat pe dosarul 5171/40/2013, ce se afla la Curtea de Apel din Suceava, cat si dosarul cu nr 3932/110/2014, atat am cerut si solicitat recorectarea lucrariilor de titularizare, atat din 2013 de la insp Sc Jud Botosani, disciplina geografie, cat si recorectarea lucrarii de titularizare din 2014, sustinuta de mine la ins. Sc jud Bacau. Dar asa ceva este imposibel. Desi am obtinut media 10 la proba praxtica de la liceu…din media 3/15, 3/50 nu ma scoate, daca a pus cuvant in ministerul ed un fost insp general de la insp sc jud Constanta si cu doua directoare PSD ce aveau mereu ura pe moldoveni. Ca doar acel insp general de la insp sc jud Constanta, mi a aruncat dosarul meu, injurandu ma si spunand ca eu nu am ce cauta in sistemul de invatamant ca am fost din Casa de copii si ca sunt sarac…nu iai duc tributul ca sa l imparta cu hotii din Ministerul Ed. Ca doar exista pret ca sa ei un ex de titularizare; 3000 de euro la oras, 1500 de euro la comuna si 500 de euro ca sa fii suplinitor. Daca pe noi care ne am vazut de treaba, am avut cu media 10 la bacalauriat, cu media 10 la fost ex de capacitate si alte rezultate bune si foarte bune. Daca am fost din casa de copii si nu am bani ca sa le dau normal ca am fost scos afara din profesor. Normal ca absolut toate instantele de judecata tin cu acesti hoti ai tarii. Statul Roman arunca miliarde de euro datorita nejudecarii corecte din Romania si bineanteles exista implicati pana si la CDO….au ajuns romani sa ascunda dosare etc…dar dosarele ce scapa saraca tara noastra plateste pe nevinovat, zeci si zeci de mii de euro….pe seama nejudecarii corecte din tara noastra. Deci eu am dosar din 18 noembrie 2013….cred ca ma apuca sfarsitul lumii cu aceste doua dosar din instanta. Nu se face deloc dreptate. Odata ce am sustinut examen in Bacau si furtul mediei de la examen s a produs din Bacau- Onesti ca doamna sefa dir gen are fata in Onesti, ce nu da nici macar teza la limba si literatura romana. Este corect asa ceva. De cand sunt eu pe pamant nu am auzit ca un elev sa nu dea teza. Chiar daca a participat la simpozion, i se pune o nota in catalog, dar nu teza…este abuz. Tinand cont de marea doamna din Ministerul Ed, Corina Marin. Al doilea ceausescu din Romania. Rusine.Am pierdud gradul didactic doi, cu doua preinspectii de grad cu F bine. Am pierdut sporul de fidelitate, am pierdut sanatatea mea si a familiei pentru o directoare generala total iresponsabila si nepasatoare. Doar la noi in judet, doamna insp gen Hancu Mihaela, cea mai rea inspectoare generala si cea mai corupta ces a dat examen de titularizare cu diploma falsa. Le o dau si pe a mea ca si asa nu imi mai ajuta la nimic. Totul se merge pe minciuna, hotie, banditism si toti se feresc ca le este frica ca sa nu si piarda functia de judecatori, le tin hotilor apararea. Semnez pt tot ce am scris; Bordianu Gheorghe. Sa le fie rusine la toti hotii tarii.

  Reply
 24. Moldovan Elisabeta dom. in com. Vintu de Jos str. L. Blaga nr. 89 Jud. Alba

  La data de 29 August 2014 politstii dn comuna Vintu de Jos jud. Alba l-au batut ,incatusat si retinut pe fiul meu Moldovan Radu Nicolae asa cum se vede din imaginle distribuite la data de 14 octombrie 2014 de catre Digi 24 Cluj Napoca in reportajul intitulat ,,Eroare comica a politiistilor din com. Vintu de Jos jud. Alba,,Dupa ce lau dus la sediul politiei Vintu de Jos incatusat iau intocmit de catre organul de cercetare a politiei Dosarul nr. 3600/P/2014 prin care lau acuzat de comiterea a doua intractiuni de ultraj prevazute de art-257 alin 1si 4 din Codul Penal ,distrugere prevazuta de art.253 alin 1 din Codul Penal si de art.335 alin 2 din Codul penal toate cu aplicarea art.38 alin 1 din Codul Penal -din care fiul meu a recunoscut doar cea prevazuta de art.335 alin 2 din Codul Penal.Fiul meu a fost retinut pt. 24 ore apoi pt. 30 zile la IPJ Alba apoi in baza probelor de la Dosar 3600/P/2014 i sa atribuit calitatea de inculpat si trimis in judecata si a fost mutat la Penitenciarul de la Aiud unde a stat pana la data de 13 ianuarie dupa ce afost audiat primul martor Muntean Maria -care a declarat ca ea a vazut si declarat altceva decat scrie in ,,Declarate de martor ,, din Dosar nr. 3600/P/2014 si fiului meu ia sa admis cererea de a fi cu arest la domiciliu .La data de 09 februarie a mai fost audiat inca un martor -Condurache Mariana -care a declarat ca nu corespunde adevarului nimic din ceia ce sa scris in Declaratie de martor din Dosar p. nr. 3600/P/2014 .A declarat in fata instantei si a procurorului in sedinta publica ca ea nu a fost de fata cand sa intamplat incidentul din 29 August 2014 cand fu meu a fost arestat.si ca a vazut doar cand fiul meu u catusele la maiini era dus la Postul de politie Vintu de jos .Dar in declaratia din Dosar nr. 3600/P/2014 scrie ca Condurache mariana a vazut cum fiul meu a agresat pe politisti si a rupt tricoul unuia dintr.e ei sica a auzit ca ia amenintat cu moartea si injurat. Stiu ca parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia nu se va sesiza in legatura cu infractiunile aratate mai sus si din aceste Motive va rog sa inregistrati plangerea aceasta formulata de mine in numele fiului meu Moldovan Radu Nicolae pe care eu il reprezint in calitate de Mandatar si Mama .Cu respect -Moldovan Elisabeta -dom. Vintu de Jos str. L. Blaga nr.89 Jud. alba nr .telefon-0258 739312

  Reply
 25. Corina

  Buna ziua.Am o problema si poate ma puteti ajuta.Sotul meu in Spania fiind are anunturi puse pe un site de anunturi dar de 2 saptamani primeste zilnic email uri care contin jigniri atat la adresa sotului cat si la adresa mea.Aceasta persoana lasa in email numere de telefoane care apartin altor persoane iar emailul dupa care trimite este un „email fantoma”.Ce as putea face?Unde pot sa denunt aceasta persoana tinand cont de faptul ca nu am nici numar de telefon de al lui si nici adresa de email valida?Va multumesc.

  Reply
 26. dutacatalin

  cine ie din bucuresti sa ma ajute va rog am o constructie ilegala care curand va cade pe mine peste o casa de caramida fara stalpi sau fundatie sau ridicat inca doua etaje unde pot depune o reclamatie pentru construct ilegale va multumesc

  Reply
 27. Nicoleta

  Bună ziua …aș dori să între ce se poate face în cazul în care am deschis un proces de recustodia a doi minori ..sau judecat trei procese ,sau ascultat martori ,și când să se dea verdictul mi au respins cererea …am mers și am întrebat ce să întâmplat cu dosaru care lăm depus și misă zis ca acest dosar nu există …cum e posibil să dispară un dosar din tribunalul săveni județul Botoșani ??? Ce pot să fac în acest caz …multumesc

  Reply
 28. Ciprian

  Dar .. Daca eu ca persoana merg pur si simplu pe strada si un individ ma agreseaza cu un punm.. care-mi cauzeaza leziuni ale corpului destul de grave ( traumatism cranio cerebral mandibular ) dar eu nu conosc acea persoana care m-a agresat.. eu cum procedez?

  Reply
 29. marian

  De ce tot ce tot ce se intampla in comuna matca jud galati nu este dezvaluit nimic prin televiziuni,atatea nedreptati din partea politiei comunei si atatea dosare ascunse de ce fiindca majoritatea is de bani gata si isi permit sa pe strada sa faca ce vor cu masinile stiind ca politia nu le va face nimic ca e de a lu nu stiu cine,politia este corupta fiindca ii acopera le baga bani in buzunare si mortu cade vinovat

  Reply
 30. ribana

  sa bage justitia pe cine trebuie si daca constitue un pericol ctc creaza probleme in mod frecvent cu anumite dovezi pe care le putem dovedi

  Reply
 31. Vartic Antonio

  Vreau să relatez un fapt petrecut în secția 5 politie în seara zilei de 23.12.2015 pentru ca a doua zi am fost la secție sa fac reclamație și am înțeles că trebuie să vin luni pentru ca nu este comandantul. Eu nu vroiam sa obțin audienta vroiam sa fac plângere penală. Așadar în seara zilei de 23.12.2015 la domiciliu din strada minervei 42 intre mine și soția mea a avut loc o cearta ea a dat telefon la poliție a venit un echipaj format din doi agenți aceștia au considerat ca trebuie sa mă duca la secție și mi au pus cătușele cu mâinile la spate în tot acest timp unul dintre agenți mi a aplicat o ploaie de pumni spunând ca i am lovit masina am ajuns la secția 5. Acolo având asupra mea doua telefoane mobile le au luat și nu știu de ce și cu ce drept au procedat la resetare în urma acestui fapt am foarte multe informații personale pierdute ceea ce după lege este un abuz. În tot timpul în care am stat acolo la așa zisul interogatoriu timp de mai mult de 3 ore m au ținut încătușat, i am rugat pe domni polițiștii să îmi scoată cătușele pentru ca sufăr de inimă și iau tratament am și probleme cu coloana vertebrala la cervicala nu au vrut sa mă asculte. Dupa ce am plecat de acolo am simțit ambele mâini amortite și am plecat la IML. Astăzi când fac acest comentariu pe care îl consider o plângere penala mă simt din ce în ce mai rău. Îmi pare bine ca oricine poate sa afle ce înseamnă siguranță și încredere. Antonio Vatic 25.12.2015 ora 11.50

  Reply
 32. Pungaru Eusebiu

  Ma numesc EUSEBIU PUNGARU, fost tehnician criminalist din cadrul institutului National de expertize Criminalistice bucuresti – Laboratorul Interjudetean Iasi , si va rog pe aceasta cale daca se poate , sa mi se explice si mie care este termenul legal de raspuns in conformitate cu prevederile NCP, in ceea ce priveste depunerea unei plangeri penale online in conditiile legii , la Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi precum si la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Iasi ?
  mentionez ca le-am trimis simultan in data de : Data: 7 februarie 2016, 20:18 !!!

  Nu am primit nici un raspuns pe mail ( la data redacatarii acestei sesizari aici pe site (11.02.2016 ora : 22:49) si nici nu am fost contactat telefonic, desi am socilitat express sa fiu audiat in speta reclamata !!!!

  Totoodata tin sa precizez ca am mai avut o plangere penala sesizata Parchet in 2013.12.09 si desi, dupa zeci de vizite la Politie si Parchet, cu martori si inregistrari la ofiterul de serviciu si filmari pe sistemul CCTv de la Politia Municipiului iasi, , cu certificate medicale doveditoare, ramase fara rezultat, ca nu gasesc dosarul cauzei : Nr. 15818/P/2013 din data mai sus menitionata si anume, repet, 09.12.2013, abia in 24 octombrie 2015 – deci dupa aprox 2 ani de zile s-a gasit dosarul meu si astfel am primit o ordonanta de clasare in atentia paratului, un frate biologic pe nume Pungaru Liviu Eduard, director al filialei Iasi in cadrul Agentiei Romane de Conservarea Energiei (ARCE) ce mi-a furat prin internediul tatalui nostru usor de manipulat in etate in prezent de 90 de ani, fost asesor popular din partea PCR, la Tribunalul Militar Iasi in perioada ceusista (gen Visinescu) suna de 18.199 EURO, proveniti dintr-o sulta judecatoreasca (provenita din divortul de mama fiicei noastre autiste si dependente social de ambii parintii tot restul vietii, cu certif de handicap sever gr. I cu insotitor) si care frate a aranjat sa fiu arestat prin repetate acte de coruptie in relatia cu subofiteri din cadrul sectie 4 Politie iasi (Ag, Onutu Ionel ce are deja sesizare la DGA-MAI , de unde am primit iarasi o declinare de competenta semnata de insusi directorul DGA, desi acesta, subofiterul ce mi-a rupt o plangere penala si mi-a aruncat-o la cos si pt intimidare mi-a dat doua amenzi penale consecutive in cateva minute diferenta pt aceeasi fapta, apoi a asteptat sa vina paratul cu acte medicale false pt internarea mea nonvoluntara – este cadru militar in politia romana) in data de 31.08.2011 in jurului orelor 12;36 cand am fost internant nonvoluntar la psihiatrie la Sp. Nr. 7 socola iasi si tinut la gratii in conditii inumane ilegal tinp de 47 de zile si nopti fara posibilitatea de a primi vizite decat fratele tortionar si tatal nostru asemeni, fara drept de a da macar un telefon sa vad daca fiica mea autista de 6 ani la acea vreme este in viata, cu incqalcarea flagranta disppz. art. 68, 69 din legea 427/2002 a sanatatii mintale si a art. 22, 23, 30 din Constitutia Romaniei, am primit dupa aprox. ordonanta de clasare a infractiunilor comise de fratele meu si a primit firester NUP .
  In acelasi timp, in acest sens, am sesizat DNA cu probe audio expertizabile criminalistic la INEC comiterea de fratele meu a infractiunilor stipulate in art. 289, 29 NCP in colaboare cu Dr. Cornelia Donciu si Crsitina Vaideanu, prima sef sectie la psihiatrie la gratii cum se zile la noi la iasi, pe care desi nu o cunosc personal si nu am cunoscut-o niciodata in viata mea , m-a tratat de schizofrenie si tulburare afectiva bipolara cu droguri pt care am fost impotent chimic un an si am si astazi semne vadite de alzheimer datorita disruptiei legaturilor sinaptice din creier din cauza efectelor devastatoare ale medicatie administrate fortat si anume Depakine Crono 500, Seroquel, Haloperidol si Ripsolept consta de 37.5 mg (risperidona , desi in biuletul de externare se specifica clar ca nu prezin urme de schizofrenie.

  Ca si fapt divers detin un IQ de 158 (certificate), in prezent student la business IT management si Microsoft Administration in cadrul International School of Cambridge si rezident in UK, fost propietar si administrator al unei companii de telecomunicatii nationale.

  cu stima,
  Frt. Eusebiu Pungaru
  UM 02290

  https://www.facebook.com/eusebiu.pungaru

  https://uk.linkedin.com/in/eusebiu-pungaru-45657813

  skype: pencom
  twitter: @ropeus
  +40 741 765 693 (RO)
  +44 7466 813062 (UK)

  Reply
 33. justitie OARBA

  În ziarul Liber în Teleorman din luna noiembrie 2016 a fost publicat un articol despre afacerile murdare ale firmei Interagro cu al ei patron Ioan Nicolaie , afaceri derulate în com Pietroșani . TR . Este vorba despre 175 de contracte de arendare , aproximativ 500 ha teren arabil , contracte semnate în fals în complicitate cu Primăria Pietroșani . Profitori : firma Interagro , 75 de contracte semnate în fals iar de restul contractelor au beneficiat slugile lui Ioan Nicolaie din primăria Pietroșani . Picu Emil – la data respectivă STA pe scaun de primar ( în prezent condamnat penal ) împreună cu alte persoane din comuna care dețin asociații agricole . Doresc , dacă se poate , ajutor pentru mediatizarea problemei respective la un post TV . Nu se poate face DREPTATE în Jud TELEORMAN unde ” VOTEAZA. MORTII ” dacă depun plîngere penală la Parchet ( a se vedea http://www.HOTNEWS/justitielatara ) . Am depus mai multe plângeri penale în decursul anilor la Parchetul Mafiot din Zimnicea dar nu am primit rezoluțiile la respectivele plingeri pentru a nu putea depune plîngere împotriva rezoluțiilor , avind șanse 100% pentru înfăptuirea justiției . Mulțumesc

  Reply
 34. Boarna

  Politia din Cluj comite abuz dupa abuz, sunt niste jeguri nici macar oameni nu pot fi numiti.
  Contopisti imputiti platiti din banii celor care muncesc cu adevarat.
  Felicitari coruptia si nesimtirea este maxima la Cluj.
  Sunteti penibili!

  Reply
  • Mustafa verginia

   Am vrut sa depun O plangere la parchet și mi sa spus sa fac alta ca aia nu e buna „sunt imbarligaturi cu copilul cei asta zi mai concret” și am întrebat ce înseamnă mai concret „zi cum tea bătut „pai am zis da nu mai baga copilul pai cum sa nu Bag copilul ca a fost cu mine când mă bătut și pe mine și pe mama mea un individ și asta este a doua oară când mă bate rușine politiei

   Reply
 35. Trif adina

  Buna ziua as vrea sa dau un anunt am un prieten care urma sa ne casatorim dar noi acuma avem un copil de cand lam cunoscut mi sa parut ca e totu bine pana a ramane insarcinata si dupa a naste copilul am fost batuta ma batea pana ramaneam fara aer am vrut sa plec dar ma amenintat cu multe lucruri si dupa ce am nascut tot asa o tine numai cu batai intro zi a vrut sa ma omoare cu cutitul si isi batea chiar si copilul am vrut sa plec cand am vrut sa fac bagaju si sa plec pot cu fiul meu el nu ma lasat sa iau copilu ca este a lui si pana la urma nam plecat ca de frica ca putea sal bata pe fiul meu a facut foarte multe inprumuturi la banca si nici in ziua de azi nu a platit pe urma a plecat la timisoara si nici na trimis bani de locc si stia doar ca avea de crescut un copic dar pe el nul interesa si nu stiu ce a facut el pe acoli ca il cauta politia si pe urma a plecat in italia si a facut la fel a spar masini a batut persoane pe acolo si nici acolo cand a plecat nu mia trimis nici un ban si acuma este in germania este plecat de patru luni si unde sa dus la firma sau certat el pe acolo a mai batut si vreo cateva persoane masini sparte si a mai facut el vreo ptostie ca la cautat polutia si a facut puscarie dar a spus astia de la politie ca tot na scapat ca are de facut puscarie ani grei pentru ce a facut si acuma a plecat tot in germania dar la o alta firma si acuma sia facut planuri cu niste prieteni ca sa faca un inprumut de ala sanatos si pe urma sa plece cat mai repede de acolo si sa scape si de politie sa nu faca iar puscarie si eu as vrea sal dau in judecata ca sa plateasca penrtu tot ce a facut si ca ma batut si nu mia trimis nici un ban si sa fie bagat in arest sa se invete minte pentru tot ce mia facit si ce prosti sa bagat. Va rog frumos puteti sa ma ajutati ca sa pot sta si eu sami cresc copilul cum trebuie vacrog frumos .

  Reply
 36. cristian

  buna seara ! am si eu o intebare daca am fost eliberat acum 1 an jumate din penitenciar ,mai pot deschide un procesc contra ANP pentru conditii inumane?

  Reply
 37. Baragan Teodor

  Buna seara, nu stiu cum sa incep dar vreau sa intreb daca mai pot depune plingere la politie, am stat in spital iar acum m am recuperat, anul trecut in Septembrie m a fortat sa plec, s a folisit de mine, cit am fost bun si corect a fost bine, cind mi am cerut si eu drepturi nu a mai fost bine a cautat sa ma indeparteze stiind foarte multe din cadrul firmei, am lucrat la o firma de mobila si s au intimplat multe abuzuri in serviciu si nerguli, lucram peste 15 ore pe zi mult timp aproape 2 ani de zile fara ore suplimentare platite, fara zile libere, cu simbete lucrat e, sunt multe de spus, foarte multe, VA rog spuneti – mi ce pot face pentru ami recupera banuti, VA multumesc!

  Reply
 38. Florina

  Domnu prcuror sef vreau sa fac o plangere la dumneavoastra de pamant de o casa nu ne face dreptate primaru si nici politia am fost si se ascund sant sitúate an judetul olt comuna serbanesti va multumesc

  Reply
 39. Nicu

  Buna ziua. Anul trecut mai exact in luna Noembria am fost arestat de catre DIICOT mai ceva ca un terorist. Trupe SIAS, arme, etc. Mi s-a comunicat ca obiectul acuzarii sunt 2 postari pe reteaua de socializare Facebook. Am fost dus cu mandat in Oradea pentru o ancheta de 10 minute, apoi lasat 2 zile pe drum. Recent am dorit sa aflu stadiul procesului deoarece nu am fost niciodata informat in legatura cu stadiul sauce se intampla cu dosarul meu. Am trimis circa 20 de cereri catre DIICOT Oradea insa procurorul nu vrea sa-mi raspunda. hiar nu stiu ce sa fac in acest caz. Ma puteti sfatuii in legatura cu ce ar trebuii sa fac?Va multumesc mult.

  Reply
 40. Nitulica Gheorghe

  DACA EU AM CONTRIBUIT CU SUMA DE 40 DE MII DE EURO LA CONSTRUIREA UNUI IMOBIL SI NORA A DIVORTAT DE FIUL NOSTRU NOI MAI PUTEM SA NE RECUPERAM SUMA INVESTITA DE NOI IN ACEST IMOBIL,

  Reply
 41. Ilinca Doina

  Domnule Comandant am si eu o problema foarte grava si vreau un raspuns imediat am o fata casatorita in Medias si traieste ca o sclava sotul ei timp de 7 ani o maltrateaza si o bate noi parintii ei suntem in Spania la munca are doua fetite vreau sa trimete-ti un organ de politie la fata locului sa se ia masuri este un om foarte violent va tog sa ma ajutati sunt foarte disperata

  Reply
 42. Bud Cornel

  Va rog sa ma ajutati sa fac o plangere penala online la DNA cu semnatura electronica, pe ce site sa intru si cum fac sa semnez electric plangerea.va multumesc anticipat.

  Reply
 43. Calboreanu Beatrice

  Buna ziua
  Am un dosar la parchet care s-a clasat din cauza prescriptiei,am depus plangerea pe 17.11.2016 si am primit instiintare pe 30.01.2017.Prescriptia se indeplinea in data de 10.01.2017.Cat timp dureaza de la depunerea plangerii si pana la deschidere dosar?
  Multumesc

  Reply
 44. Stoica Silvia

  Bună ziua,soțul meu este arestat pentru o infracțiune ce sa făcut în 2012,a fost achitat intre timp el a lucrat la Vip escortă Constanța iar din 2014 a plecat din țară pentru a munci în străinătate. În 2016 am revenit în România împreună ca sa ne căsătorim legitim ,după care ne-am intors inapoi in Germania. Între timp in 2019 soțul meu împreună a trebuit să ne întoarcem din nou în România ptr a schimba buletinul si aici ce sa vedeți am rămas șocați cand a venit poliția si la ridicat zicând că de 3 luni are mandat internațional și 3 luni de închisoare ptr ca nu sa prezentat la judecătoriei ca intre timp sa deschis procesul din 2012 in 2016 si ca nu sa prezentat, noi nu am stiut macar ca exista acuzații nici de cotația ce a venit acasă la Constanța n-am știut ptr ca la acea adresa nu mai locuia nimeni. Am făcut recurs după 7 luni a venit raspunsul ca recursul e nefondat.El se află la penitenciarul din (Berceni) Ploiești a avut recursul la Tulcea ,eu il consider nevinovat pe soțul meu pentru că nu a știut că sa redeschis procesul si l-au facut in lipsă ceea ce mi se pare ceva imposibil sa acuzi pe cineva fără să-i faci cunoscut acest lucru. Vă rog să mă îndrumați unde aș putea să se facă o anchetă în care sa se dovedească nevinovăția soțului meu,la cine aș putea să apelez??Vă mulțumesc cu respect!

  Reply
 45. RĂȚOI. RIBANA.

  Buna. Seara. .sint .din. Cenad..jud. Timis. . un. Sat. Uitat. De. Lume. …unde. Problemele. …nerezolvate….de. 5. Ani. …Desi. Si. Politia. ..si. Procuratura …din. Sanicolaul. Mare ..nu. Le. Da. .de. Cap. De. 5. Ani. Se. Fac. Declarati. Si. La. Politia. ..si la. Jandarmerie. .?si. Pt. Traficul. Cu. Internaril. Prin. Psistri. ..unde in. Fabrici se cer. Internari. Prin. Psistri. ..pt. Simplu. Fapt. Ca am. Chemat. Politia. In. Fabrica. Si. Ca. Am. Filmat. ..in. Fabrica. .? Cum. Ne ardeau. Piesele?.. acolo. In. Secti. ..In. Loc. Sa. Le bbage. La. Puscaria. Politia. ?. Si angajatele din. Procuratura. ??Sanicolaul mare inptreuna cu. Angajati. Din. Politia. .?cu. Care acestea. Intocmesc. Dosarrle. …….si. Pt. Desfacerea. Contractelor. De. Munca. ..cu. Inapt…. Si. Pt. Scoaterea. Dintilor. Cu. Clestele. La. Ciini. Si. Pisici .. de 5. Ani. Se. Intimpla… Sint. Supuse la. Chinuri. Inutile. ..Si. Multe. Alte b..Angajati. Din. Politia nau. Fost in. Stare sa ii. Orinda. Si. Sa. Ii. Bagel. La. Puscaria b…..si. Coruptia. Ii. Mai. Mica. Decit. Credem. …Nu. Stiu ce diplome. Detin Angajati din. Politia ..si.cine leo. Dat. Diplome …si. Traficul. Cu. Salvarile ..psiatria ..in. Fabrici. ..si. Etc. ….

  Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *