Romania Curată

România Curată lansează primul Barometru politic

Ca urmare a apropierii alegerilor parlamentare, România Curată lansează Barometrul politic, cu scopul de afla cum se poziţionează viitorii aleşi ai ţării pe subiecte curente sau de interes public. Astăzi am trimis către partidele politice şi candidaţii independenţi pentru Parlamentul României un chestionar cu întrebări despre teme care ne afectează pe toţi, dar despre care nu se vorbeşte neapărat în spaţiul public.

Până pe 23 noiembrie vom insista să primim răspunsuri de la cât mai multe partide şi candidaţi, urmând să publicăm până în weekendul alegerilor analize şi comparaţii în baza acestora.

Mulţumim experţilor şi colaboratorilor care au contribuit la realizarea chestionarului: Sorin Paveliu, Lucian Davidescu, Valentina Dimulescu, Antonia Pup, Alexandru Manda, Marius Ghincea, Victoria Stoiciu, Mădălina Doroftei, Andrei Macsut, Andrei Sterescu, Mihai Goţiu, Alin Bârbânţan, Andreea Petruţ şi Diana Chiriacescu.

Redăm integral conţinutul chestionarului trimis partidelor şi candidaţilor:

Vă rugăm să selectaţi varianta de răspuns cea mai apropiată de viziunea partidului dumneavoastră.

Agricultură

 1. Subvențiile pe suprafață ar trebui prioritizate:
 • a) Cu bonificație în cazul suprafețelor mari, pentru a fi stimulată comasarea terenurilor
 • b) Cu bonificație pentru suprafețele mici și plafonare în cazul celor mari, pentru a asigura supraviețuirea micilor fermieri
 • c) Fără discriminare în funcție de mărimea fermei
 1. Credeți că politica agricolă comună actuală este favorabilă nevoilor punctuale ale României?
 • a) Continuarea politicii orientate spre bonificarea producției este absolut necesară pentru supraviețuirea fermelor și asigurarea securității alimentare
 • b) Ar fi preferabilă alocarea unor sume mai mari pentru investiții, în scopul stimulării dezvoltării economice și sociale în mediul rural și pentru a ajuta dezvoltarea unor lanțuri mai complexe de prelucrare
 1. Ar fi oportun ca statul să se implice în mod direct prin înființarea de platforme agro-industriale și logistice regionale?
 • Da
 • Nu

Energie

 1. Sunteți de acord cu menținerea Proiectului Unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă în cadrul programului de investiții strategice de interes național?
 • Da, energia nucleara este vitală pentru asigurarea producției de energie electrică în România
 • Nu, energia nucleara este prea periculoasă pentru a o include în programul de investiții
 1. Cum vă poziţionaţi referitor la importanţa strategică a proiectului de exploatare a zăcămintelor de gaze din Marea Neagră?
 • Exploatarea va asigura necesarul de resurse de gaz și va aduce venituri la bugetul de stat
 • Exploatarea trebuie să aibă loc, dar doar dacă este în avantajul statului român prin redevența extrasă
 • Exploatarea este costisitoare și periculoasă pentru mediu
 • Zăcămintele de gaz trebuie conservate pentru generatiile viitoare

Sănătate

 1. Situația Institutului Cantacuzino este sensibilă din punct de vedere financiar și politic, dar acesta ar putea fi o importantă resursa în materie de inovație și producție de materiale și tehnologii medicale pe piaţa românească și chiar regională. Care ar fi măsurile pe care le-ați lua vizavi de acest institut?
 • Nicio măsură, situația este stabilă
 • Institutul trebuie privatizat
 • Institutul trebuie să primească subvenții mai mari de la bugetul de stat
 • Alta masură…………….
 1. Sistemul de furnizare a serviciilor de îngrijire a sănătății în sistem privat este într-o vădită dezvoltare, numărul spitalelor private reprezentând mai mult de 25% din totalul unităților spitalicești. Cum vă poziţionaţi referitor la rolul unităţilor private în asigurarea îngrijirilor medicale?
 • Trebuie încurajată rămânerea pacienţilor în unităţi sanitare publice
 • Trebuie încurajat accesul pacienţilor la unităţi sanitare private
 • Între unităţile sanitare publice şi cele private trebuie să existe competiţie
 1. România se confruntă cu urmările unei pandemii grave, ale cărei efecte se pot perpetua mult în timp. Ce consideraţi că trebuie să fie prioritar până la răspândirea unui vaccin?
 • Sănătatea populaţiei trebuie protejată, chiar cu preţul contractării economiei
 • Activitatea economică trebuie să continue, întrucât contractarea economiei va produce mai multă suferinţă decât virusul
 1. Care este poziţia partidului dumneavoastră pe subiectul vaccinării:
 • Vaccinurile din schema obligatorie trebuie să fie obligatorii prin lege şi subvenţionate
 • Vaccinurile din schema obligatorie trebuie să fie opționale dar subvenţionate
 • Vaccinurile din schema obligatorie trebuie să fie obligatorii prin lege iar costurile suportate de cei care le doresc
 • Vaccinurile din schema obligatorie trebuie să fie opţionale iar costurile suportate de cei care le doresc

Educaţie

 1. Care credeți că ar trebui să fie atitudinea statului cu privire la industria meditațiilor în România?
 • Interzise prin lege
 • Permise dar reglementate și impozitate obligatoriu
 • Statul nu ar trebui să ia nicio măsură
 1. Şcolile private primesc finanțare de la statul român în același cuantum precum școlile publice, prin ceea ce se numește costul standard per elev. Este de acord partidul dumneavoastră ca școlile private să primească bani de la bugetul de stat pentru a-și desfășura activitatea?
 • Da
 • Nu
 1. Sunteţi de acord cu posibilitatea ca profesorii să predea conținuturi cu privire la identitatea de gen în școli și universități?
 • Da
 • Nu
 1. Consideraţi că religia trebuie să fie o materie predată în şcoli?
 • Da, obligatoriu
 • Da, opţional
 • Nu, susţin materia de istorie a religiilor
 • Nu, şcoala şi religia trebuie să fie separate
 1. Cu privire la inspectoratele școlare județene, considerați că acestea…
 • Trebuie desființate
 • Trebuie reorganizate
 • Trebuie să funcționeze ca până în prezent
 1. Directorii unităților de învățământ trebuie numiți:
 • Prin concurs
 • Prin detașare de către primar
 • Prin detașare de către inspectoratul școlar județean
 1. Educația sexuală ar trebui predată în școli?
 • Da, începând cu clasa a I-a
 • Da, începând cu clasa a V-a
 • Da, doar la liceu
 • Nu
 1. Cu privire la finanțarea învățământul preuniversitar:
 • Statul ar trebui să aloce prin finanțarea de bază mai mulți bani pentru cheltuielile materiale cu bunuri și servicii
 • Povara principala a cheltuielilor de funcționare ale școlilor trebuie să fie în sarcina autorităților locale
 • Ar trebui încurajată participarea mediului la privat la finanțarea serviciului public de educație prin donații și sponsorizări, inclusiv contribuții ale părinților
 1. Finanțarea universităților
 • Trebuie crescută unitar prin majorarea costului standard per student
 • Este potrivită în prezent
 • Trebuie realizată în mod diferențiat, în funcție de performanță și respectarea standardelor de calitate
 1. Universitățile mici sau cele neperformante…
 • Trebuie să funcționeze în continuare, ca în prezent, cu păstrarea personalității juridice
 • Ar trebui să fuzioneze prin absorbție cu alte universități mai mari
 • Ar trebui desființate
 1. Admiterea în mediul universitar nu trebuie să se mai facă pe baza mediei de la Bacalaureat
 • Da
 • Nu

Administraţie

 1. Consideraţi necesară o reorganizare administrativ-teritorială?
 • Da, prin comasarea UAT-urilor mici cu cele învecinate
 • Da, prin desfiinţarea UAT-urilor cu datorii nesustenabile
 • Da, prin desfiinţarea tuturor UAT-urilor și regionalizarea în funcție de regiunile de dezvoltare existente
 • Nu, o reconfigurare administrativ-teritorială nu este necesară
 1. Ce soluţii legislative şi de politică publică susţine partidul dumneavoastră pentru problema UAT-urilor falimentare?
 • Creșterea taxelor și accelerarea investițiilor locale generatoare de venit
 • Creșterea subvențiilor de la bugetul central
 • Îmbunătățirea cooperării cu alte UAT-uri în vederea redresării financiare
 • Ștergerea datoriilor.
 • Alta solutie: …………….

Muncă

 1. În viziunea partidului dumneavoastră, salariul minim:
  • Trebuie să crească
  • Trebuie să scadă
  • Trebuie menţinut la nivelul actual
  • Trebuie eliminat
 2. Susțineți introducerea unui salariu minim pe economie la nivel european?
 • Da
 • Nu
 1. Legea dialogului social (Legea 62/2011) stabileşte condiţiile legale pentru declanşarea grevelor. Partidul dumneavoastră susţine că:
  • Condiţiile legale pentru declanşarea unei greve trebuie relaxate
  • Condiţiile legale pentru declanşarea unei greve trebuie înăsprite
  • Nu este nevoie de o modificare a legii actuale
 2. Articolul 3 din legea dialogului social (Legea 62/2011) stabileşte că “Pentru constituirea unui sindicat este necesar un număr de cel puțin 15 angajați din aceeași unitate”. Partidul dumneavoastră susţine că:
  • Numărul de angajaţi din aceeaşi unitate necesar pentru a înfiinţa un sindicat trebuie crescut
  • Numărul de angajaţi din aceeaşi unitate necesar pentru a înfiinţa un sindicat trebuie scăzut
  • Numărul de angajaţi din aceeaşi unitate necesar pentru a înfiinţa un sindicat trebuie să rămână la fel
 1. Susțineți reintroducerea obligativității contractelor colective de muncă la nivel național?
 • Da
 • Nu

Economie / Financiar

 1. Politica economică a României în următorii ani trebuie să prioritizeze:
  • Reducerea inflaţiei
  • Reducerea şomajului
 2. România ar trebui să urmeze un model de creştere bazat pe:
  • Cerere, prin mărirea salariilor şi plăţi directe către populaţie, care ar crea astfel cerere de produse de larg consum şi ar stimula producţia
  • Profit, prin sprijinirea mediului de afaceri şi creşterea marjei de profit, care ar genera astfel noi locuri de muncă şi cerere pentru produse
 3. Dată fiind trilema politici economice româneşti (prezentată în imagine), în care maxim două dintre cele trei deziderate sunt posibile în acelaşi timp, care sunt obiectivele pe care partidul dumneavoastră îşi propune să le urmărească:
  • Impozitare redusă şi investiţii în infrastructură, cu o creştere a deficitului public
  • Investiţii în infrastructură şi deficit public redus, cu o creştere a impozitării
  • Impozitare redusă şi deficit public redus, cu o scădere a investiţiilor în infrastructură
 1. Credeți că România ar trebui să adopte un sistem de impozitare progresiv pentru veniturilor personale?
 • Da
 • Nu
 1. Credeți că ar trebui crescute impozitele pe venit/ profit?
 • Da
 • Nu
 1. Este intrarea României în zona Euro (ERM II, Uniunea Bancară) cât mai repede o prioritate?
 • Da, trebuie să adoptăm moneda euro cât mai rapid
 • Nu, România are de câştigat menţinând leul în viitorul apropiat
 1. Scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor din domeniul IT trebuie:
 • extinsă la alte domenii
 • menținută
 • eliminată

Mediu

 1. Problema schimbărilor climatice a început să preocupe un segment din ce în ce mai mare din populație, în special tinerii. O ipoteză susține că acest fenomen este cauzat de activitate umană, care ar exercita o influență tot mai mare asupra climei și asupra temperaturii Pământului, prin arderea combustibililor fosili, tăierea pădurilor și creșterea animalelor. Aceste activități generează gaze cu efect de seră, care se adaugă celor deja prezente în mod natural în atmosferă, contribuind astfel la efectul de seră și la încălzirea globală. O altă ipoteză susține că variațiunile climatice în timp sunt normale şi pot avea multe cauze, cum ar fi activitatea solară, care nu depind de activitatea umană – așa că preocuparea pentru reducerea emisiilor de carbon ar fi exagerată, iar schimbările pe care le observăm acum fac parte dintr-un ciclu natural pe care nu îl putem influenţa. Partidul dumneavoastră cum se poziționează pe acest subiect?
 • Considerăm că activitatea umană a contribuit la amplificarea fenomenului schimbărilor climatice și ne raliem prin măsuri ferme la obiectivul european privind neutralitatea climatică până în 2050.
 • Considerăm că variațiunile climatice în timp sunt normale, putând avea cauze multiple. În momentul actual nu ar trebui sacrificată creșterea economică, întrucât măsurile luate la nivelul nostru nu pot schimba un ciclu natural.
 1. Schimbările climatice, indiferent de cauza lor, vor afecta în mod dramatic România în următoarele decenii. Care credeţi că ar trebui să fie atitudinea statului român faţă de acestea?
 • Trebuie să luăm măsuri pentru încetinirea/oprirea schimbărilor climatice
 • Trebuie să luăm măsuri pentru a ne adapta la efectele schimbărilor climatice
 • Nu este cazul să luăm nicio măsură
 1. Ariile protejate din România conţin resurse şi potenţial economic însemnate. Partidul dumneavoastră consideră că:
 • Orice activitate economică dăunează ariilor protejate şi trebuie interzisă. Ariile protejate sunt parte a patrimoniului naţional trebuie întreţinute din fonduri publice
 • Anumite activităţi economice se pot desfăşura în ariile protejate cu condiţia ca acestea să nu afecteze eforturile de conservare (eco-turism de exemplu). Întreţinerea zonelor protejate se poate face prin valorificarea sustenabilă a acestora
 • Activitatea economică este esenţială pentru România şi trebuie să se poată desfăşura chiar şi în zone care astăzi sunt protejate dacă astfel se aduc beneficii însemnate bugetului de stat şi comunităţilor locale
 1. Susțineți includerea localității Roșia Montană în în lista patrimoniului mondial UNESCO?
 • Da
 • Nu
 1. În materie de gestiune a deşeurilor, politicile cele mai răspândite în România sunt depozitarea la groapa de gunoi şi arderea în aer liber – cu efecte adverse asupra sănătăţii publice. Care este, în viziunea partidului dumneavoastră, principala direcţie de urmat pe viitor în materie de gestiune a deşeurilor:
 • Întreţinerea şi refolosirea produselor deja existente pentru a evita nevoia de a fabrica unele noi (economie circulară)
 • Incinerarea deşeurilor şi transformarea lor în energie
 • Colectarea selectivă şi transformarea produselor finite înapoi în materie primă pentru refolosire (reciclare)
 • România nu îşi permite în acest moment să investească în alte metode de gestiune a deşeurilor

Politică externă

 1. Pentru România, China este un:
 • Partener strategic
 • Competitor strategic
 1. În ceea ce privește viitoarea administrație Biden, partidul dumneavoastră consideră că este nevoie de:
 • Mai multă cooperare economică și militară
 • În primul rând, mai multă cooperare economică
 • În primul rând, mai multă cooperare militară
 • O distanțare faţă de SUA
 1. În ceea ce privește securitatea UE, considerați că:
 • NATO este principalul mecanism responsabil cu protejarea UE
 • UE trebuie să-și dezvolte propria alianță defensivă, ce completează NATO
 • UE trebuie să-și dezvolte propria alianță defensivă, ce va înlocui NATO
 • Nu este de competența UE să-și decidă propria securitate, este decizia statelor membre
 1. În privința Federației Ruse, partidul dumneavoastră consideră că:
 • Rusia este un rival strategic ce trebuie combătut prin sancțiuni economice și mobilizare militară defensivă a NATO
 • Rusia este un rival strategic ce trebuie combătut prin sancțiuni economice
 • Rusia este un rival strategic ce trebuie combătut prin mobilizare militară defensivă a NATO
 • Relația României cu Rusia trebuie să rămână așa cum este
 • România și Rusia trebuie să coopereze economic mai mult
 • România și Rusia trebuie să coopereze economic și militar mai mult
 1. În privința Republicii Moldova, partidul dumneavoastră sprijină o politică de:
 • Unire a celor două state
 • Integrare a Republicii Moldova în UE și NATO
 • Integrare a Republicii Moldova în UE
 • Integrare a Republicii Moldova în NATO
 • Relația dintre cele două state trebuie să ramană așa cum este, Moldova nu e pregătită să intre in acorduri ca UE sau NATO
 • Este nevoie de o distanțare între cele două state
 1. Viitorul UE, în viziunea partidului dumneavoastră, este unul în care:
 • Are loc o federalizare și o centralizare a mai multor puteri la Bruxelles
 • Se păstrează status quo
 • Are loc o descentralizare, cu mai multe puteri pentru guvernele locale ale statelor membre
 1. Cum trebuie abordate problemele din flancul estic al NATO?
 • Printr-o creștere a prezenței militare în Statele Baltice, Polonia și România
 • Prezența militară trebuie să crească mai ales în România
 • Prezența militară trebuie să crească, dar nu în România
 • NATO nu trebuie să își sporească activitățile militare în flancul estic
 1. Care trebuie să fie relația României cu Grupul de la Vișegrad?
 • Este nevoie de o apropiere de grupul de la Vișegrad
 • Trebuie păstrat status quo-ul
 • Grupul de la Vișegrad trebuie denunțat
 1. Susține partidul dumneavoastră extinderea UE?
 • Da
 • Pentru următorii 5-6 ani, orice extindere a UE trebuie amânată
 • Nu
 1. Susține partidul dumneavoastră expansiunea NATO?
 • Da
 • Nu
 1. “Regula 2%” a NATO, prin care statele membre cheltuie 2% din PIB pentru apărare, este:
 • măsură binevenită
 • măsură care nu are un efect major, indiferent dacă este bună sau nu
 • măsură greșită
 1. Politica partidului dumneavoastră în privința diasporei este:
 • Trebuie încurajată întoarcerea în țară a marii majorități a diasporei
 • Revenirea românilor în țară este un obiectiv ce trebuie urmat, dar o revenire în masă nu este posibilă pe termen mediu
 • Pentru statul român, revenirea diasporei în țară nu trebuie să fie un obiectiv major

Social

 1. În situaţii în care viaţa mamei nu este în pericol, credeţi că avortul trebuie să fie:
  • Permis la cerere
  • Permis numai când sarcina rezultă din viol
  • Permis numai până într-a 8-a săptămână
  • Interzis
 2. Susţineţi introducerea unei forme de parteneriat civil în România?
 • Da, pentru cupluri formate din bărbat şi femeie
 • Da, pentru orice cupluri
 • Nu
 1. În opinia dumneavoastră, activitatea lucrătorilor sexuali:
  • Trebuie sancţionată penal
  • Trebuie sancţionată contravenţional
  • Trebuie tolerată
  • Trebuie legalizată şi reglementată

 

 1. În privința sectorului serviciilor sociale, partidul dumneavoastră consideră că:
 • Sectorul trebuie susținut de la nivelul bugetului de stat, pentru că reprezintă componenta activă a sistemului de protecţie socială
 • Sectorul nu poate fi susținut mai mult de la bugetul de stat, pentru că deja Statul alocă o sumă considerabilă pentru beneficiile sociale. Astfel, am încuraja asistații sociali și nemunca
 • Serviciile sociale trebuie să fie susținute doar de autoritățile locale și de ONG-uri, precum și din fonduri europene
 1. Partidul dumneavoastra consideră că:
 • Sunt necesare măsuri de creștere a atractivității sectorului social pentru absolvenții facultăților umaniste sau pentru lucrătorii din zona gri/sau zona muncii nedeclarate, care ar putea să se îndrepte spre serviciile sociale sau de îngrijire a persoanelor vulnerabile
 • Nu sunt necesare astfel de măsuri, personalul calificat va migra oricum în străinătate
 1. Care credeți că reprezintă principala prioritate de dezvoltare a serviciilor sociale în România:
 • Serviciile de îngrijire pentru vârstnici
 • Serviciile pentru persoanele cu dizabilități
 • Serviciile pentru victimele violenței domestice
 • Serviciile de asistență pentru copiii săraci
 • Fiecare localitate sau regiune trebuie să își identifice propriile nevoi şi priorităţi
 • Serviciile sociale nu reprezinta un sector economic prioritar pentru România.

 

Justiție, stat de drept și drepturile omului

 1. Considerați necesară o reformă constituțională pentru modificarea tipului de sistem politic?
 • Nu, sistemul semi-prezidenţial funcţionează suficient de bine
 • Da, în sensul limitării atribuțiilor Președintelui României în raport cu Guvernul (sistem parlamentar)
 • Da, în sensul creșterii atribuțiilor Președintelui României în raport cu Guvernul (sistem prezidenţial)
 1. Judecătorii Curții Constituționale trebuie aleşi:
 • Trei de către Președinte, trei de către Parlament şi trei prin votul magistraţilor
 • Printr-o procedură de checks and balances în care judecătorii propuşi de Președinte sunt validaţi de Parlament, iar cei propuși de Parlament de către Președinte
 • Nu este nevoie de o schimbare a metodei actuale
 1. Ar trebui Avocatul Poporului să aibă un mandat inamovibil?
 • Da
 • Nu
 1. Care este poziţia partidului dumneavoastră referitor la eutanasia umană?
 • Dreptul la viaţă este sacru. Statul nu poate permite eutanasia la cerere în nicio circumstanță
 • Dreptului fundamental la viață îi este corolat un drept la o moarte decentă. Statul poate permite eutanasie la cerere în cazuri bine determinate
 1. Procurorii ar trebui să poată colabora cu serviciile de informații în vederea realizării rechizitoriilor?
 • Da
 • Nu

Donează și susține-ne acțiunile pentru bună guvernare!

Fondurile colectate susțin bătăliile pe care le ducem în justiție, administrarea aplicației Ia Statul La Întrebări, dar și programele prin care monitorizăm serviciile și instituțiile publice.


Vino în comunitatea noastră de bună guvernare!

Abonează-te la newsletterul România Curată. Vei primi pe e-mail articolele și campaniile noastre și ne poți răspunde la adresa de contact cu sugestii, sesizări sau cu propriile tale articole pentru publicare.

Articole recente

Recomandări

8 thoughts on “România Curată lansează primul Barometru politic

 1. Nelu Stiuca

  Migratiune si mentalitati
  Este CUTREMURATOR! Statistici devastatoare

  Conferința cu tema *Migrațiune și mentalități – un sfert de veac de tranziție și bejenie* susținută de doctor în științe economice Raluca Prelipceanu, a fost o surpriză totală pentru auditoriu.
  În primul rând, deoarece Raluca Prelipceanu și-a luat masteratul și doctoratul la Sorbona, cu o temă similară, în urma unei ample cercetări făcute direct pe teren, vreme de mai mulți ani, în mai multe țări europene, SUA și Canada, după care i s-a propus să lucreze la Banca Mondială sau ca înalt funcționar în domeniul economic la Bruxelles.
  A refuzat, după ce s-a convins de duplicitatea și fariseismul acestor instituții și a revenit în România să ajute la reconstrucția economică a țării. Dezamăgirea a fost totală, întrucât, la nivelul ei de instrucție, nu s-a găsit un post în care să fie angajată ca să-și poată dovedi utilitatea și să-și câștige cinstit și demn o pâine. Așa se face că a intrat în monahism, la o mănăstire din apropierea orașului Câmpeni, pentru a putea să-și continue cercetările economice.
  Scandaloasa situație se „potrivește” perfect României, țară condusă, în ultimii 30 de ani, de prea mulți incompetenți.
  În conferința amintită, Raluca Prelipceanu a punctat aspecte extrem de grave despre fenomenul emigrației din România și anume:
  – țara noastră este pe locul 2 în lume (după Siria) ca număr de populație care emigrează, 9 români pe oră, 17% din populația activă a țării, 1/5 din întreaga populație;
  – am pierdut 40.000 de medici (2007-2017), 84.000 tineri (2016) sub 36 de ani, din care 19% cu studii superioare (61% femei);
  – suntem sursă de forță de muncă calificată pentru Austria, Ungaria, Franța, Germania și supercalificată pentru SUA și Canada.
  Consecințele, mai ales pe termen mediu și lung sunt înfiorătoare:
  – 5-6 milioane de români sunt permanent sau temporar în străinătate ca emigrați;
  – pierdem o mare parte din tinerii care s-au calificat aici pe cheltuiala statului român;
  – a crescut vârsta la care femeile procrează (de la 18 ani în 1980 la 30 de ani în 2017);
  – copiii rămași în țară abandonează școala, devin analfabeți, nu primesc educație morală părintească, motive pentru care vor deveni o mare problemă peste 5-10 ani;
  – diaspora românească nu este coagulată, nu are putere, nu promovează interesele României, nu susține interesul național;
  – are loc deconstrucția identității umane, declasarea ei (cei plecați la muncă, chiar dacă au studii superioare, acceptă munci degradante);
  – se schimbă mentalitatea celor plecați, acceptând după un timp principiile morale ale țării unde lucrează (homosexualitatea, neasumarea întemeierii unei familii, bigamia etc);
  – emigranții români nu investesc în România resursele lor financiare. Chiar dacă își construiesc aici case, cimentul este francez, cărămida poloneză, instalația electrică olandeză, cea sanitară germană, aparatura neromânească, deci totul se reîntoarce în aceste țări;
  20% dintre cei plecați nu se vor mai întoarce niciodată în România fiind pierduți definitiv;
  – 23% au cerut cetățenie străină (Ungaria, Italia, Spania, Franța, Canada, SUA);
  – dezvoltarea noastră economică este doar din: industria auto, informatică și consum;
  – 40% din suprafața arabilă a țării este cumpărată de străini;
  – marile magazine cu produse agro-alimentare, distrug agricultura românească (sectorul legumicol, pomicol, creșterea animalelor) care a devenit una de subzistență;
  – principalele resurse strategice sunt în mâna străinilor.
  Înfiorător de adevărat, sumbru ca perspectivă. De ce am ajuns aici?
  – incompetența clasei politice care conduce țara de aproape 30 de ani;
  – lipsa unor programe și strategii naționale de dezvoltare economică pe termen mediu și lung;
  – nepotismul infiltrat în toate structurile, care crează imobilism și rezistență la transformare;
  – supraîncărcarea schemelor și posturilor salariale la stat, care duc la cheltuieli uriașe;
  – birocrația, mita, recompensarea politică cu posturi de răspundere după alegeri;
  – distrugerea sentimentului patriotic, religios, dezunirea, trădarea, lașitatea, fac ca noi singuri să ,,închinăm” țara celui care plătește mai mult.
  În scurt timp nu mai avem, chiar dacă am dori, cu cine să mai îndreptăm lucrurile. Țara va putea fi împărțită, fără nicio rezistență, vecinilor.

  Concluzia te rog să o tragi tu, cititorule!

  Reply
 2. Cinicul

  Un chestinar util. Tare ma tem ca sunt multi candidati carora nu le-au trecut prin cap si nu-i intereseaza nici 10% din astfel de probleme.
  Ma mir ca n-au fost incluse in chestinar
  1. subordinarea spitalelor catre Consilile judetenese sau MIn Sanatatii si
  2. modul de numire (CJ sau Min Sanatatii) si nivelul de calificare profesionala a directorilor de spitale (pardon manageri).

  Reply
 3. Costica

  La sănătate, nimeni nu vobește despre elefantul din încăpere: Casa de Asigurări de Sănătate.
  Întrebări incomode:
  – sunteți de acord cu înființarea unei Comisii de control al Casei de Asigurări de Sănătate ?
  – sunteți de acord cu modelul actual în care banii sunt colectați de Casa de Asigurări de Sănătate și apoi distribuți către medici, policlinici, centre analize, spitale ?
  – sunteți de acord cu modelul birocratic actual din Sănătate ? (Datorită căruia din timpul de consultație la doctor, jumătate sau mai mult este alocat birocrației)
  – sunteți de acord cu folosirea cardului de sănătate pentru …. ?
  – Sunteți de acord cu evaluarea periodică a Casei de Asigurări de Sănătate ? A modelului de funcționare ?
  – sunteți de acord cu auditarea externă a Casei de Asigurări de Sănătate o dată pe an ?
  – sunteți de acord cu auditarea externă a DSP-urilor o dată pe an ?
  – sunteți de acord ca șefii de spitale să fie medici cu specializare în management și cu experiență de minim 5 ani ca șef de secție ?
  – sunteți de acod ca șefii de spitale să fie numiți prin concurs, o dată la 5 ani ?
  – sunteți de acord ca Primăria, Consiliul Județean, Ministerul Sănătății să nu poată numi direct un director de spital decât în caz de Situație de Urgență / Stare de Alertă ?
  – sunteți de acord ca în caz de blocaj instituțional datorat Casei de Asigurări de sănătate sau Ministerului Sanătății să existe răspundere penală cu amendă/sancțiune gigant + închisoare pentru periclitarea vieților pacienților

  Reply
  • BIBICU

   @Costica BLAJINUL . pentru a performa in domeniul SANATATI SI NU NUMAI va rog sa inlocuiti „sunteti de acord” cu termenul „ESTE NECESAR”

   Reply
 4. ZORO

  Romania are nevoie de un singur proiect.
  Meritocratia.
  Toate partidele s-au laudat dupa ’89 ca vor pune omul potrivit la locul potrivit.
  Daca in ROMANIA piramida valorilor va deveni reala si cea normala restul problemelor se vor rezolva.

  Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *