Daniel Befu

”Poluarea cu animale vii” un fenomen al cărui impact de mediu nu-i încă deplin înțeles

Valoroase din punct de vedere economic, nurcile sunt crescute în captivitate pentru blana foarte scumpă, o haină de blană de nurcă putând costa chiar și 15.000 de euro. Olanda este una din țările lider la nivel mondial în domeniul producției de nurci, cu 9% din efectivele crescute la nivel mondial.

O companie olandeză a investit și în România, în județul Brașov, circa 15 milioane de euro, într-o fermă de nurci americane. În septembrie 2015 a avut loc un incident la o fermă de nurci americane operată de SC AG Roneco Farm SRL în Feldioara, județul Brașov. Urmare a unui accident auto, prin impactul fizic a fost deteriorat perimetrul de împrejmuire al fermei în care erau crescute nurcile și un număr de 7-12 exemplare au profitat de breșă și ”au evadat”, refugiindu-se care pe unde a apucat. La aproximativ 600 de metri de fermă curge râul Olt, care este un habitat prielnic pentru nurcile americane și un ”culoar ecologic” pentru ca acestea să se poată răspândi în natură cu ușurință. Exemplare de nurcă americană au fost identificate și pe raza a două arii protejate din apropiere, unde există riscul, dacă se înmulțesc, să extermine o serie de specii ”neaoșe”. Dan Ionescu, custodele ariei protejate situl Natura 2000 Dumbrăvița-Rotbav Măgura Codlei se luptă de aproape un an și jumătate ca exemplarele de nurcă americană evadate să fie ”eliminate” din mediul natural, temându-se pentru integritatea bogăției de biodiversitate a sitului. De cealaltă parte, investitorul care deține ferma de nurci americane neagă într-o declarație oferită presei locale, că ar mai fi vreo problemă cu nurcile evadate, iar DSVSA Brașov a dat asigurări că situația s-a remediat (vezi doc 2). Pe de altă parte, Societatea Ornitologică Română neagă că firma care deține ferma de nurci americane și-ar fi dus la bun sfârșit misiunea de eliminare din mediul natural a nurcii americane, denunțând ca presărat cu date false, un studiu ”comandat” de proprietarii fermei, prin care se demonstrează că problema nurcilor evadate ar fi fost rezolvată (vezi doc 1).

Fiind vorba de un caz atipic de poluare, nu cu noxe, sau cu substanțe toxice, ci cu ”viață”, acesta trebuie explicat în detaliu, pentru ca impactul lui să fie înțeles atât de populație, cât și de autorități. Dan Ionescu, custodele sitului Natura 2000 Dumbrăvița-Rotbav Măgura Codlei, din județul Brașov, a declarat României Curate următoarele referitor la prezența nurcilor americane în aria protejată pe care o administrează: ”Ultima înregistrare pe camerele noastre amplasate în Situl Natura 2000 – ferma piscicolă Dumbravita este din ianuarie 2016 (vezi aici tabelul tuturor observațiilor și semnalarilor asupra nurcii americane pe raza județului Brașov). Am găsit urme de nurcă americană pe pârâul Hamaradea și mai important, există observații directe asupra specie, ultima din Sit fiind din iunie 2016. A se observa și filmarea unui exemplar la balastiera de la Stupini din august 2016, zonă aflata la sub 4 km de Sit. Celelalte observatii din 2016 la nivelul Sitului, sunt de la Rotbav, în martie, aprilie 2016”.

Deși pe raza ariei protejate n-au mai fost observate de aproape 8 luni, administratorul ariei protejate a declarant că nurca americană se află în continuare în situl Natura 2000: ”Nurca americană este în continuare prezentă atât în Sit, cât și în județul Brașov, după cum se constată, punctele de observație sunt împrăștiate, relevând dispersia speciei în teritoriu. Puteți consulta și documentele, respective punctele de vedere ale experților referitoare la prezența speciei în natura, cu concluzii importante asupra impactului său pentru biodiversitate și nu numai. Agenția pentru Protecția Mediului Brașov are aceste puncte de vedere, în persoana biologilor Zsolt Hegyieli și Mihai Marinov”.

Modalitatea tehnică de eliminare a exemplarelor de nurcă americană răspândită în sălbăticie o explică Dan Ionescu: ”Singurele metode care pot ține sub control populația, sunt cele care utilizează capcane pentru capturare, dar trebuie folosite în mod științific și constant. Singura entitate care avea obligația să reducă impactul nurcilor scăpate este ferma de nurci. Conform principiului poluatorul plătește, ferma trebuia obligată de către autorități să înceapă de îndată capturarea nurcilor evadate, cu capcane omologate și legale. Aplicarea metodei este prevăzută în mod explicit la măsurile de reducere a impactului în Studiul de evaluare adecvată, ce se găsește la APM Brașov”. Cel mai grav, în opinia custodelui ariei protejate este că ”din păcate, de aproape 2 ani de la primele evadări, nici nu s-a demarat procesul de capturare științifică din natură, după metode standardizate în acest sens”.

În urma acestui incident, administratorul sitului Natura 2000 Dumbrăvița-Rotbav Măgura Codlei, atenționează că cele care pierd sunt speciile autohtone: ”Este extrem de dificil să evaluezi impactul local al speciei, având în vedere mai mulți factori legați atât de specie, cât și de pradă, habitat etc. Ce putem noi spune până acum, este că specia fiind prezentă în teren, a prădat specii autohtone din fauna spontană, deci impactul există. Toate observațiile noastre din Sit și din afara lui, relevă activitatea nurcii în mediul sălbatic, în principal în zonele umede formate din ape curgătoare sau lacuri și heleșteie. Pe lângă acestea avem mai multe semnalări de prădare a unor păsări ca rațe, pescăruși, stârci, în ferma piscicolă Dumbrăvița-Rotbav Măgura Codlei. Dar nu este nevoie să se demonstreze un anume impact pentru biodiversitatea locală, atâta vreme cât literatura internațională relevă impactul său (vezi doc 1).

Cum se comportă nurca americană odată scăpată în sălbăticie

Ca și etologie și habitat optim, această specie se pare că se simte minunat în Brașov: ”Etologia, arealul, home range-ul speciei sunt bine cunoscute din literatura existentă. Întreaga zonă umedă din Situl Natura 2000 Dumbrăvița-Rotbav Măgura Codlei este un habitat favorabil, chiar optim pentru specie, cu atât mai mult cu cât sursa trofică este abundentă. Majoritatea pozelor sau filmelor noastre cu nurci americane arată exemplare în fugă, atitudine specifică de vânătoare”, explică Dan Ionescu, care ține să precizeze că totodată, conform datelor din literatura de specialitate, ”specia este vector de răspândire a mai multor boli, precum rabia sau parvovirușii”.

Care a fost reacția autorităților de rezolvare a problemei nurcilor evadate

Custodele sitului a declarant pentru România Curată că autoritățile sanitar veterinare nu s-au interesat la aria protejată dacă problema nurcilor americane din sălbăticie a fost rezolvată, însă în ciuda inerției, Dan Ionescu a remis notificări ale situației către autorități: ”Nu au existat astfel de solicitări. Noi am fost cei care le-am comunicat situația din teren încă de la descoperirea fenomenului infestării cu nurci a habitatului natural, în septembrie 2015. De atunci am mai discutat telefonic. Au existat și sesizări scrise ale unor localnici din comunele limitrofe Brașovului, privitoare la posibile atacuri ale speciei asupra păsărilor de curte. Nu cunoaștem măsurile luate”.

România Curată a solicitat DSVSA Brașov să explice care este stadiul rezolvării problemei nurcilor americane evadite de la ferma operată de SC AG Roneco Farm SRL în Feldioara. Răspunsul autorității a fost unul optimist și încurajator. Din el aflăm că ferma a primit o amendă de 9000 de lei și obligația de a remedia o serie de deficiențe, însă răspunsul DSVSA Brașov nu conține elemente informaționale despre măsură de capturare din sălbăticie a nurcilor evadate, ci au luat de bună ”declarația” administratorului fermei”, care le-a spus inspectorilor sanitar-veterinari că toate nurcile evadate au fost capturate. Autoritatea sanitar veterinară face referire doar la capcane montate în perimetrul interior și exterior al fermei. Cităm extrase din răspunsul șefului DSVSA Bravoș, dr. Enache Dorin Valter: ”În temei legal, DSVSA Brașov a aplicat proprietarului fermei de creștere și exploatație nurci din localitatea Feldioara, județul Brașov, la data de 27.10.2015 o sancțiune contravențională în conformitate cu HG 984/2005, actualizată, în valoare de 9000 lei, pentru deficiențele constatate la fața locului, deficiențe care au condus la necesitatea de a se lua măsuri suplimentare de siguranță în cadrul fermei de creștere a nurcilor. În urma inspecției și controlului fermei de exploatație nurci din localitatea Feldioara, județul Brașov, DSVSA Brașov a dispus administratorului fermei să supravegheze permanent animalele crescute în cuști,eventualele animale scăpate și/sau evadate să fie recuperate prin cuști capcană care vor fi montate pe întreg perimetrul interior și exterior al fermei. DSVSA Brașov a dispus administratorului fermei în cauză, să monteze praguri de etanșeizare, perfect aderente la sol, la toate ușile și porțile de acces în fermă. Echipa de control a solicitat ca administratorul fermei de nurci să instruiască întregul personal care îngrijește nurcile, în vederea evitării oricăror forme de scăpare sau evadare a animalelor, data fiind sesizarea cu privire la pericolul pe care acestea îl reprezintă pentru fauna ariilor protejate din județul Brașov. Urmare a controalelor repetate efectuate, s-a constatat că aceste măsuri au fost respectate, iar deficiențele care au condus la evadare unor exemplare din fermă au fost remediate. Din declarația administratorului fermei, exemplarele evadate au fost recuperate, întrucât specia crescută în captivitate nu este capabilă să supraviețuiască în ariile naturale din împrejurimi, capturarea prin cuștile capcană fiind una de succes”. , Răspunsul DSVSA Brașov îl puteți citi în integralitatea lui, aici (vezi doc 2).

Urmare a semnalării problemei de către ONG-urile de mediu, reprezentantul fermei de la Feldioara a ieșit cu declarații în presă în martie 2016, acuzând că de fapt nemontarea de capcane în sălbăticie se datorează inactivității administrației ariei protejate, care n-ar fi marșat pozitiv la propunerile crescătoriei de nurci.

Societatea Ornitologică Română (SOR), prin directorul său executiv Dănuț Hulea, a contrazis însă, într-o atenționare remisă APM Brașov, dovezile prezentate de SC AG Roneco Farm SRL în sprijinul afirmației că nu mai există în sălbăticie nici una din nurcile americane evadate. Directorul SOR a combătut cu argumente din literatura de specialitate, aserțiunile din studiul comandat de firma care operează ferma de nurci, studiu pe care-l consideră presărat cu informații ce prezintă ”caracteristici ecologice false” pentru specia descrisă. În respectivul studiu denunțat ca fiind ”, Dănuț Hulea a constatat că de exemplu nurca americană e prezentată ca un ”animal sperios”, care nu s-ar putea adapta în sălbăticie, în timp ce numeroase informații preluate din surse credibile, independente una de cealaltă, prezintă masculii de nurcă americană ca fiind ”agresivi”. Directorul executiv al SOR a dat și exemplul anumitor state europene care s-au confruntat cu atacuri ale nurcii americane asupra diverselor specii. De asemenea SOR a citat și cazuri de state care chiar au interzis fermele de nurci americane pe teritoriul lor, precum și o analiză în Curs a Comisiei Europene, referitoare la posibila introducere a nurcii americane pe lista speciilor invazive. De asemenea, a fost citată și lista de specii invazive din baza de date a IUCN, unde regăsim din nou nurca americană (Vezi doc 1).

În contextul stării de fapt date, soluțiile identificate de administratorul sitului Natura 2000 Dumbrăvița-Rotbav Măgura Codlei, pentru rezolvarea problemei nurcilor americane, sunt următoarele:”În primul rând trebuie să nu mai existe scăpari din ferme. Atrag atenția că există două ferme de nurci americane în zonă. Despre una dintre ele, cea de la Șercaia, nu se știe nimic privind măsurile de siguranță. Apoi ferma trebuie să ia urgent și permanent măsuri de capturare dupa metode, scheme cunoscute la nivel internațional, nu doar în fermă și de-a lungul împrejmuirii, ci și în tot județul. Practic, este absolut necesar să se aplice ”toate și întocmai” măsurile din Studiul de Evaluare Adecvată. Nu  credem că va disparea din teren, datorită adaptabilității sale, a dispersiei, habitatelor foarte bune, sursei trofice variate și abundente. Oricând în viitor poate apărea o explozie populațională la nivel local, datorată condițiilor bune de viață”.

 

Notă: Redactarea și publicarea articolului s-a realizat din Proiectul “Să facem împreună legi pentru natură!”, derulat de Federația Coaliția Natura 2000 România în parteneriat cu Societatea Academică Română și co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Acest articol nu reflectă neapărat poziția oficială a guvernului elvețian. Responsabilitatea pentru conținutul acestuia este asumată de redacția România Curată.


Donează și susține-ne acțiunile pentru bună guvernare!

Fondurile colectate susțin bătăliile pe care le ducem în justiție, administrarea aplicației Ia Statul La Întrebări, dar și programele prin care monitorizăm serviciile și instituțiile publice.


Vino în comunitatea noastră de bună guvernare!

Abonează-te la newsletterul România Curată. Vei primi pe e-mail articolele și campaniile noastre și ne poți răspunde la adresa de contact cu sugestii, sesizări sau cu propriile tale articole pentru publicare.

Articole recente

Recomandări

4 thoughts on “”Poluarea cu animale vii” un fenomen al cărui impact de mediu nu-i încă deplin înțeles

 1. Marius Skolka

  Fenomenul, pe care opinia publica, in cap cu liderii politici si atoritatile de mediu abia incep sa-l „silabiseasca ” la noi, este cunoscut ca cel al „speciilor invazive” sau al speciilor straine invazive (invasive alien socies); exista o intreaga legislatie la nivel intarnational, european si culmea! si national, pe care ar trebui sa o respecte cei care lucreaza sau au tangenta cu asa ceva – de la pestisori de acvariu, testoase de Florida, raci americani si papagali „eliberati” in natura pana la faimosul tantar tigru care transmite nu mai putin faimosul virus Zika – ar trebui sa le cunoasca. Din pacate, nu le cunosc si nu le aplica. Politica strutului inocent in nestiinta lui nu ne avantajeaza deloc. In state normale si care aplica legislatia pe care statul roman si-a asumat-o in momentul in care a semnat conventia pentru conservarea biodiversitatii sunt prevazute masuri clare si radicale. Iar daca un investitor incapabil sa inteleaga ce se intampla intr-un astfel de caz este nedumerit, poate sa se gandeasca la doua cuvinte mai simple, care reprezinta un principiu in dreptul mediului: poluatorul plateste.

  Reply
 2. I.N.

  Statul nu este nici pe departe inocent. Este reprezentat (acum) de matroane și fete cu mare experiență în branșă. Este drept că la nivelurile de jos lucrează inocenți, neinstruiți, uneori chiar proști, dar nu ei imprimă direcția. În privința mediului, acționează străvechiul principiu Turcul plătește. Până la „Poluatorul plătește”, mai e.

  Reply
 3. Dumitru Drinceanu

  Mai avem sa plangem din cauz a presupusului declin. De ce toate partidele noastre politice si-au dat acordul recent pentru continuarea exportului de lemn brut? Pentru ca vor sa rupa cu filierele actuale, austriece, in special? Sa fim seriosi, nu se vrea inca stoparea declinului padurilor noastre nu al afacerilor austriece si romanesti. Numai ca populatia noastra nu va avea ce sa mai arda in sobe, in afara de aur curat platit pe lemn tot mai prost caloric oferit la intern…

  Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *