Cristian Florin Franț

Judecătoarea Luminiţa Telbis şi medicul Sebastian Telbis rămân fără avere după ce procurorii au declanşat procedura de confiscare extinsă a averii

Cei doi, atât medicul şef al Comisiei de Expertiză cât şi judecătoarea au ascuns averea dobândită de-a cursul anilor, având lacune serioase în declaraţiile de avere.

Pe 09 ianuarie 2014, procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea de dr. Telbis Sebastian, dar şi de către alte cadre medicale  a infracţiunilor de luare de mită, complicitate la înşelăciune şi fals intelectual. În anchetă s-a reținut faptul că  medicul şef al Serviciului de Evaluări Medicale din cadrul Casei de Pensii Caraş-Severin, dr. Telbis Sebastian şi medicii specialişti în medicina muncii de la cabinetele de expertiză medicală din Caransebeş şi Moldova Nouă, în complicitate cu alţi medici, încadrează nejustificat persoane în grad de invaliditate în schimbul unor beneficii materiale.

Din înregistrările ambientale realizate în cadrul cabinetului medical din Reşiţa unde își desfășura activitatea dr. Telbis Sebastian, a reieşit faptul că Telbis Sebastian, în perioada 03.02.2014-13.03.2014, în calitate de medic al Serviciului de Evaluări Medicale din cadrul Casei de Pensii Caraş-Severin, a primit sume de bani şi alte foloase material de la un număr de 361 de pacienţi, în vederea obţinerii sau după caz prelungirii deciziei de pensionare pentru grad de invaliditate, pentru a le elibera decizii medicale privind pierderea sau diminuarea capacităţii de muncă, respectiv de atestare oficială a gradului de invaliditate şi a drepturilor de asigurări sociale ce decurg din această încadrare, activităţi specifice atribuţiilor sale de serviciu.

În continuare, întrucât din înregistrările ambientale realizate a rezultat că pacienții i-au dat lui Telbis produse sau sume de bani, bani  pe care inculpatul îi punea imediat într-un sertar al biroului, de unde îi lua la sfârșitul consultațiilor și îi număra, s-a procedat la identificarea și audierea acestora, din declarațiile date, care se coroborează cu aspectele identificate din analiza înregistrărilor efectuate a reieșit faptul că acesta a primit sume de bani de la pacienți fiind dovedite 291 de infracțiuni de luare de mită. Aşa că, prin rechizitoriul s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Telbis Sebastian care a primit diverse sume de bani şi alte foloase materiale (31.890 de lei, 3.950 de euro și 100 USD, 8 pachete de cafea, un litru de țuică, 4 sticle cu vin, o sticlă de whisky, un pachet de ciocolată, o sticlă de rachiu și o sticlă de tărie) pentru a le elibera decizii medicale privind pierderea sau diminuarea capacităţii de muncă, respectiv de atestare oficială a gradului de invaliditate şi a drepturilor de asigurări sociale ce decurg din această încadrare, activităţi specifice atribuţiilor sale de serviciu.

La data de 13.03.2014, cu prilejul percheziţiilor domiciliare efectuate la  locuința inculpatului Telbis Sebastian situată în Reşiţa, dar și la cabinetele medicale situate în Policlinica Reşiţa, unde îşi desfăşura activitatea profesională TELBIS SEBASTIAN ,organele de poliţie au ridicat următoarele sume de bani: 107.915 euro, 480 lire sterline, 4.120 USD şi 52.644 lei.

De asemenea, cu ocazia percheziţiei domiciliare au fost identificate două carnete CEC emis de Banca …  cu sold 137.178,81 euro şi carnet nr… deschis la 15.11.2013 cu sold 41.041,22 euro.

De asemenea, s-a constatat faptul că inculpatul Telbis Sebastian, personal sau împreună cu soţia, având calitatea de magistrat judecător în cadrul Tribunalului Caraş-Severin, în prezent pensionară, are în proprietate, potrivit contractelor de vânzare cumpărare identificate cu ocazia percheziţiei domiciliare, următoarele bunuri mobile şi imobile:

– cota de ½ din apartamentul nr… situat în Timişoara, str. .., jud. Timiş înscris în C.F. nr… Timişoara, cumpărător TELBIS SEBASTIAN preţul fiind de 30.000 euro potrivit contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr…;

– apartament nr… situat în Timişoara, str. …  jud. Timiş, înscris în C.F. nr… Timişoara, cumpărător TELBIS SEBASTIAN, preţul fiind de 43.000 euro potrivit contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr…;

– apartamentul nr…, situat în Timişoara, str. .. garajul nr…, situat la aceiaşi adresă, înscris în CF …Timişoara, dobândit de soţii Telbis Sebastian şi Luminiţa prin contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr…cu suma de 300.000 lei;

– 5 terenuri arabile intravilan în suprafaţă de 611 mp, 611 mp, 612 mp, 612 mp, 604 mp, înscrise în C.F. nr… Dumbrăviţa, dobândite prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr… de către Telbis Sebastian cu suma de 45.750.000 lei;

– teren intravilan în suprafaţă de 1.500 mp situat în Timişoara, str…, înscris în C.F. nr…Timişoara, dobândit prin contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr…de către Telbis Sebastian cu preţul de 50.000.000 lei;

– garaj nr…, situat în Timişoara, str…, înscris în C.F. nr…, dobândit prin contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr… de către Telbis Sebastian cu preţul de 30.000.000 lei vechi;

– cabinet stomatologic situat în Timişoara, str…,  jud. Timiş, înscris în C.F. nr…, Timişoara, dobândit prin contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr… de către Telbis Sebastian cu suma de 50.000 euro;

– garaj cu teren înscris în C.F. nr…, dobândit prin contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr… de către Telbis Sebastian cu preţul de 29.000.000 lei vechi;

– imobile înscrise în C.F. nr… şi nr…, cu nr. cadastrale … respectiv … constând în construcţii intravilan în suprafaţă de 605 mp fiecare, dobândite prin contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr… de Telbis Sebastian cu preţul de 21.175 euro fiecare dintre imobile;

– apartamentul nr… din Reşiţa, str… jud. Caraş-Severin, înscris în C.F. nr… Reşiţa, dobândit prin contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr… de Telbis Sebastian şi Telbis Luminiţa cu suma de 150.000 lei;

– garajul nr… situat în Timişoara, str…, înscris în C.F. nr… Timişoara, dobândit prin contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr… de către Telbis Sebastian cu suma de 3.500 euro;

-autoturism marca … cu nr. de identificare …  pe numele Telbis Sebastian;

-autoturism marca … cu nr. de identificare… pe numele Telbis Sebastian;

De asemenea, s-a constatat că unele proprietăţi sunt cumpărate pe numele fiicei soţilor Telbis, în condiţiile în care fiica soţilor Telbis nu realizează venituri personale, fiind studentă.

Astfel, au fost identificate următoarele bunuri mobile şi imobile pe numele acesteia:

-apartament nr… situat în Timişoara, str. ..  jud. Timiş, înscris în C.F. nr…. Timişoara, dobândit prin contractul de donaţie autentificat sub nr. … de la părinţi în calitate de donatori;

-apartament nr… situat în Timişoara, str…jud. Timiş, înscris în C.F. nr… dobândit prin contract de vânzare autentificat sub nr… cu suma de 50.000 euro;

-garajul nr… situat în Timişoara, str…, jud. Timiş înscris în C.F. nr…, dobândit prin contract de vânzare autentificat sub nr… la preţul de 3.500 euro;

-garajul nr… situat în Timişoara, str…, înscris în C.F. nr… Timişoara, dobândit prin contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr… cu preţul de 3.500 euro;

-autoturism marca …cu nr. de identificare …

-autoturism marca … cu nr. de identificare …

Din declaraţia de avere a magistratului  …, reiese faptul că aceasta deţine împreună cu soţul său Telbis Sebastian următoarele 3 bunuri imobile: un apartament în Reşiţa cu o suprafaţă de 140 mp, dobândit prin cumpărare în anul 1994, un apartament în Timişoara cu o suprafaţă de 87 mp, dobândit prin cumpărare în anul 1996 şi o casă de locuit în Timişoara în suprafaţă de 88 mp, dobândită prin construire în anul 2010. De asemenea aceasta mai deţine, potrivit declarației de avere, două autoturisme marca … şi … din anul de fabricaţie 2009, respective 2012, dobândite prin cumpărare, dar şi un depozit bancar în valoare de 36.000 euro, deschis în anul 2011.

Din declaraţia de avere reiese faptul că soţia sa obţine un venit anual declarat de 91.279 de lei, iar soţul său Telbis Sebastian un venit anual de 26.000 de lei.

Avându-se în vedere sumele mari de bani care au fost găsite și ridicate de la inculpat cu ocazia percheziției domiciliare,precum și imobilele identificate pe numele acestuia și a rudelor acestuia,  pe care acesta nu le poate justifica( bunuri mobile și imobile în valoare totală de aprox. 1.000.000 euro), veniturile obținute de către acesta fiind de aproximativ 26.000 de lei anual, precum și faptul că nu a făcut dovada că ar fi realizat venituri și din alte activități licite, din actele dosarului rezultând o presupunere rezonabilă că acesta a comis infracțiuni de luare de mită și anterior datei de 03.02.2014, de când a fost monitorizat de către organele judiciare, în cauză s-a solicitat instanței, prin rechizitoriu, aplicarea, cu privire la Telbis Sebastian, a dispoziţiilor privind confiscarea extinsă prev. de art. 1121 din codul penal și asupra celorlalte sume de bani ( aprox. 300.000 euro) și imobile disponibilizate ( bunurile imobile au fost evaluate conform prețului de piață constatându-se că cele 8 apartamente și case au o valoare de 490.000 euro, cele 8 terenuri o valoare de 165.000 euro ,iar cele 4 garaje o valoare de 25.000 euro, deci o valoare totală de aprox. 685.000 euro) , având în vedere faptul că valoarea bunurilor dobândite de către inculpat, într-o perioadă de 5 ani  înainte de săvârşirea infracţiunilor, depăşeşte în mod vădit veniturile obţinute de aceasta în mod licit.

De asemenea, procurorii au dispus şi confiscarea extinsă cu privire la:

-108.115 euro, 500 lire sterline, 4.120 USD şi 51.244 lei

– cabinet stomatologic situat în Timişoara, str…,  jud. Timiş, înscris în C.F. nr…, Timişoara, dobândit prin contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr… de către Telbis Sebastian cu suma de 50.000 euro;

-autoturism marca … cu nr. de identificare … pe numele Telbis Sebastian;

-apartament nr… situat în Timişoara, str… jud. Timiş, înscris în C.F. nr… dobândit prin contract de vânzare autentificat sub nr… cu suma de 50.000 euro

-autoturism marca … cu nr. de identificare …

-autoturism marca … cu nr. de identificare …

Cu privire la celelalte bunuri care au făcut obiectul sechestrului asigurator înființat prin ordonanțele din 17.03.2014, respectiv 17.04.2014 s-a dispus ridicarea sechestrului.

În ceea ce privește confiscarea extinsă, magistraţii au reținut faptul că: ,,în speță sunt îndeplinite condițiile legale pentru luarea acestei măsuri de siguranță, valoarea bunurilor dobândite de către inculpat, împreună cu membrii de familie, soția și fiica sa, studentă care nu realizează venituri, depășind în mod vădit veniturile dobândite în mod licit,  în ultimii 5 ani, înainte de comiterea infracțiunii, de către inculpat și soția sa , magistrat judecător, veniturile salariale anuale ale acestora, cumulate, fiind de circa 35.000 de euro, mult sub valoarea bunurilor și a sumelor de bani dobândite în ultimii 5 ani.( 108.115 euro, apartament, autoturisme etc).  Apreciind că sunt îndeplinite condițiile pentru a se dispune confiscarea extinsă, vor fi luate în considerare bunurile dobândite după data de 19.04.2012, potrivit dispozițiilor Deciziei Curții Constituționale nr. 356/2014, inclusiv pentru bunurile a căror proprietar este fiica inculpatului, din motivele arătate, astfel că în baza art. 112 alin. 1 lit m, alin. 2, 3 Cod penal va dispune confiscarea extinsă cu privire la bunurile deja menționate”.  În motivarea sentinței se mai menționează faptul că : ,,dispunând astfel instanța va înlătura susținerile inculpatului, potrivit cărora sumele de bani pe care le deține ar proveni din vânzări anterioare a unor apartamente( în anul 2007, respectiv 2013) și a unui garaj( în anul 2011) pentru care a obținut suma de 106.600 euro și 20.000 de lei, plus veniturile salariale realizate împreună cu soția sa, întrucât și în aceste condiții sumele de bani și bunurile dobândite depășesc cu mult încasările din vânzări și venituri salariale, instanța având în vedere toate proprietățile dobândite de inculpat împreună cu soția sa , respectiv un număr de 15 proprietăți( apartamente, terenuri, etc) cu privire la care nu se poate dispune confiscarea extinsă, bunurile fiind dobândite anterior datei de 19.04.2012.”

În perioada 2011-2014, dr. Telbis Sebastian a achiziționat din sumele  de bani obţinute din săvârşirea unor infracţiuni de corupţie comise în perioada 2011 – 2014, bunuri mobile şi imobile,unele și pe numele fiicei sale, cu scopul  de a ascunde provenienţa ilicită a acestor venituri, în condiţiile în care fiica acestuia nu realiza niciun venit din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole şi nici venituri de natură salarială, fiind studentă la data comiterii faptelor.

Tribunalul Caraş-Severin judecă deja procesul de confiscare extinsă a averii familiei Telbis iar Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Timișoara în vederea începerii acţiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite şi veniturile realizate de către fostul judecător Luminiţa Telbis împreună cu soțul, în perioada exercitării funcției publice.

Familia Telbis a luat minciuna în braţe

Doctorul Sebastian Telbis a refuzat să recunoască acuzaţiile în debutul urmăririi penale iar judecătoarea inventează motive

În motivarea sentinței prin care se dispune confiscarea extinsă a averii familiei Telbis se mai menționează faptul că: ,,dispunând astfel instanța va înlătura susținerile inculpatului, potrivit cărora sumele de bani pe care le deține ar proveni din vânzări anterioare a unor apartamente( în anul 2007, respectiv 2013) și a unui garaj( în anul 2011) pentru care a obținut suma de 106.600 euro și 20.000 de lei, plus veniturile salariale realizate împreună cu soția sa, întrucât și în aceste condiții sumele de bani și bunurile dobândite depășesc cu mult încasările din vânzări și venituri salariale, instanța având în vedere toate proprietățile dobândite de inculpat împreună cu soția sa , respectiv un număr de 15 proprietăți( apartamente, terenuri, etc) cu privire la care nu se poate dispune confiscarea extinsă, bunurile fiind dobândite anterior datei de 19.04.2012.”

În perioada 2011-2014, dr. Telbis Sebastian a achiziționat din sumele  de bani obţinute din săvârşirea unor infracţiuni de corupţie comise în perioada 2011 – 2014, bunuri mobile şi imobile,unele și pe numele fiicei sale, cu scopul  de a ascunde provenienţa ilicită a acestor venituri, în condiţiile în care fiica acestuia nu realiza niciun venit din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole şi nici venituri de natură salarială, fiind studentă la data comiterii faptelor.

Tribunalul Caraş-Severin judecă deja procesul de confiscare extinsă a averii familiei Telbis iar Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Timișoara în vederea începerii acţiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite şi veniturile realizate de către fostul judecător Luminiţa Telbis împreună cu soțul, în perioada exercitării funcției publice.

În fapt, iniţial, doctorul nici nu recunoscuse că ar fi luat mită. În prima sa declaraţie dată procurorilor Sebastian Telbis scria: „Nu am primit sume de bani de la pacienţi. Doresc să fiu confruntat cu persoanele care au fost menţionate în procesul verbal de aducere la cunoştinţă a calităţii mele de suspect”, asta în condiţiile în care aproape 300 de martori, pacienţi ai săi, recunoşteau că au dat şpagă. Abia când i-au fost prezentate probele video şi înregistrările ambientale, a fost ceva mai maleabil, mai ales că din acest dosar a fost disjuns şi unul în care senatorul dr. Iosif Secăşan recunoştea complicitatea la luare de mită a doctorului Telbis, după ce a fost înregistrat cu pădurarul Moza şi a fost filmat chiar când se uită în plic pentru a se asigura că sunt 200 de euro, aşa cum stabilise iniţial cu Moza şi Telbis. De altfel anul trecut medicii Telbis, Ungur, Cenda, Lucia Turcu, Felician Fara, Petru Rus, Florica Ungur şi Marian Sorca au avut telefoanele ascultate, tocmai pentru a sesiza toate posibilele fapte de corupţie din sistem. Procurorii Parchetului General au reţinut „preocuparea doctorilor Cenda şi Ungur în a îndruma pensionarii către cabinetul dr. Telbis Sebastian, aceştia la rândul lor fiind cointeresaţi material în întocmirea fictivă a dosarelor medicale”, cel mai probabil cei trei împărţind sau primind măcar comisioane din şpăgi.

Procurorii au reţinut şi reaua credinţă a judecătoarei Luminiţa Telbis căci, după ce au cerut lista cu imobilele proprietate a familiei Telbis la primăriile din Reşiţa şi Timişoara „unele dintre imobile nu sunt menţionate în declaraţiile de avere a mastratului, existând indicii că acestea au fost dobândite cu banii rezultaţi din infracţiunile de luare de mită săvârşite de către Telbis Sebastian”. Cu alte cuvinte, judecătoarea a fost în tot acest timp complice la faptele de luare de mită ale soţului său, pe care a şi încercat să le ascundă!

Culme tupeului, pensionată imediat după arestarea soţului său, Luminiţa Telbis a cerut câteva luni mai târziu CSM reîncadrarea sa ca judecător la Tribunalul Caraş-Severin. Iar Colegiul de Conducere al Tribunalului Caraş-Severi chiar i-a avizat favorabil cererea de reîncadrare, deşi presa vuia încă de pe atunci despre afacerile murdare ale familiei Telbis. (http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/02_12_2014__70850_ro.PDF) Doar că CSM a socotit că nu este oportună această cerere, deoarece Instanţa avea vacant un singur post de judecător, iar gradul de încărcare cu dosare pe judecător nu justifica o asemenea măsură excepţională. Puţin mai târziu, judecătoarea şi fiica sa apăreau în faţa foştilor colegi în dosarul de confiscare extinsă a averii. Implicarea judecătoarei în afacerile murdare ale soţului său sunt evidente. „Din înregistrările telefonice a reieişit faptul că în data de 27 februarie 2014 soţii Telbis Sebastian şi Luminiţa au achiziţionat un apartament în Timişoara cu preţul de 65.000 de euro, bani care au fost achitaţi în numerar şi nu prin virament bancar” reţin procurorii.

În discuţia telefonică Luminiţa Telbis îl sună pe soţul său Sebastian Telbis revoltată că notarul a acceptat cererea celor care vindeau apartamentul de a primii banii prin bancă, deşi soţii Telbis au spus clar că vor plăti cash, pentru a nu lăsa urme:

Telbis Sebastian: Da

Telbis Luminiţa: Auzi? M-o sunat Maria Lepădat

TS: Da?

TL: că… proştii ăştia-s la ea acolo şi au pus… au zis că lu Maria că ei nu vor să primească banii decât în cont la PIREUS şi…

TS: Unde?

TL: la PIREUS

TS: Păi şi care-i problema?

TL: Da, păi nu ştiu care-i problema că a trebuit să o … pe Maria Lepădat, ştii? Putea să ne sune, să ne spună nouă…

Cu toate acestea, în răspunsul trimis Comisiei de Integritate din cadrul ANI judecătoarea Telbis făcea pe victima: „În perioada 1991-2014 am obţinut venituri de 805.789 de lei. Referitor la inadvertenţele din declaraţia de avere precizez că nu am avut cunoştinţă de existenţa tuturor achiziţiilor făcute de soţul meu. Această stare de fapt este urmare a faptului că aproximativ de prin anul 2000 relaţia noastră de căsătorie s-a deteriorat irememdiabil, singura noastră comunicare fiind în legătură cu creşterea, educaţia şi asigurarea unor venituri fiicei noastre, motiv pentru care am acceptat ca soţul meu să dispună şi de veniturile mele” minte cu neruşinare judecătoarea. De fapt, şi legea pe care un judecător e musai să o ştie o dezarmează căci, la cumpărarea unui apartament, ambii soţi semnează contractul de vânzare-cumpărare, ambii soţi erau înregistraţi la primărie şi firmele de utilităţi, deci…

Fără jenă, însă, Luminiţa Telbis continuă cu minciunile: „În legătură cu banii existenţi în casă precizez că provin din vânzarea unui apartament în noiembrie 2013, (care iarăşi nu apar în declaraţiile de avere, cu menţiunea că cea din 2014 lipseşte cu desăvârşire n.n.), din economiile mele şi ale soţului. Cunosc că soţul meu avea intenţia de a începe construcţia unui dispensar policlinic, motiv pentru care a economisit şi a făcut un împrumut. A păstrat banii în casă (bani nedeclaraţi, iarăşi, în declaraţia de avere, unde trebuie trecuţi şi banii cash n.n.) pentru a demara lucrări, pentru diverse plăţi de materiale şi, la final, pentru achiziţia de aparatură medicală” scrie judecătoarea tupeistă. Procurorii au verificat „la data de 17.06.2014 prin adresa 25124/G/II/17.06.2014 Biroul de Credite cerând situaţia creditelor familiei Telbis” iar răspunsul a fost simplu „nu există credite”. Familia a depus la dosar şi un contract de credit din 2 III 2007 cu Ciomag Anica Gabriela, credit ce nu apare în nici o declaraţie de avere şi nici la Fisc, acolo unde trebuia declarat şi impozitat, contract fals ce pretindea un împrumut de 100.000 de euro. De altfel, numele acestei femei, Ciomag Anica Gabriela, apare şi în dosarul înşelării omului de afaceri Puiu Cenda, nimeni altul decât mediatorul penal care acum se cheamă Ghinea Anica Gabriela. Inspectorii ANI nu au ţinut la asemenea aranjamente şi au sesizat imediat Comisia de Integritate de pe lângă Curtea de Apel Timişoara, pentru o sumă de 1.201.624 de lei care nu poate fi justificată.


Donează și susține-ne acțiunile pentru bună guvernare!

Fondurile colectate susțin bătăliile pe care le ducem în justiție, administrarea aplicației Ia Statul La Întrebări, dar și programele prin care monitorizăm serviciile și instituțiile publice.


Vino în comunitatea noastră de bună guvernare!

Abonează-te la newsletterul România Curată. Vei primi pe e-mail articolele și campaniile noastre și ne poți răspunde la adresa de contact cu sugestii, sesizări sau cu propriile tale articole pentru publicare.

Articole recente

Recomandări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *