Iulia Buttu

SAR a semnat Pactul de integritate cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Societatea Academică din România (SAR) și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA), participă în parteneriat la proiectul pilot: Pactele de integritate – instrument civic de monitorizare a achizițiilor publice, finanțat de DG REGIO, în 11 țări europene.

În acest context, vineri, 20 aprilie 2018, SAR a semnat împreună cu MDRAP Pactul de integritate cu privire la monitorizarea procedurilor de achiziție realizate în cadrul a trei contractece vizează activitatea AM POCA, în valoare totală de 7.200.000 lei.

Implementarea unui proiect pilot, mai ales a unui proiect care aduce societatea civilă în culisele administrației publice, necesită un partener de discuție curajos și deschis. MDRAP, prin AM POCA, a preluat inițiativa și a spus: „DA, vrem să arătăm atât operatorilor economici, cât și publicului larg că nu sunt lucruri de ascuns și că există corectitudine și deschidere în rândul autorităților contractante”.

Mai precis, în cadrul proiectului mai sus menționat, SAR monitorizează trei proceduri de achiziții publice în domeniul comunicării și informării, inițiate de autoritatea contractantă. Scopul proiectului este asigurarea transparenței, integrității și responsabilității în cheltuirea fondurilor publice.

Cele trei contracte pe care SAR le monitorizează sunt:

  1. Organizarea de evenimente de informare și comunicare pentru AM POCA (caravane, mese rotunde, workshopuri, dezbateri, întâlniri cu beneficiarii etc.), cu o valoare estimată de 4.900.000 lei fără TVA. Această achiziție publică se va finaliza printr-un acord cadru, în baza căruia se vor încheia mai multe contracte subsecvente.
  2. Studii și analize prin care să fie măsurat gradul de satisfacție al beneficiarilor și gradul de informare al potențialilor beneficiari POCA, cu o valoare estimată de 1.200.000 lei fără TVA. Rezultatele acestui contract vor furniza AM POCA feedback cu privire la eficiența sistemului său de informare și comunicare și îi va oferi oportunitatea de a remedia deficiențele constatate.
  3. Servicii de formare pentru beneficiarii POCA, cu o valoare estimată de 1.100.000 lei fără TVA. AM POCA va organiza mai multe serii de formare pentru beneficiarii și potențialii beneficiari, pe teme precum: achiziții publice, management financiar, management de proiect, accesare fonduri structurale etc. Aceste activități vor fi implementate prin intermediul unui acord-cadru, în baza căruia vor fi încheiate contracte subsecvente.

Cum funcționează instrumentul Pactului de integritate, în faza de semnare și asumare

SAR a semnat un acord cu MDRAP prin care se stabilesc rolurile, drepturile și obligațiile celor două părți: autoritatea contractantă (MDRAP) și monitorul independent (SAR).

În această fază, echipa de experți SAR va fi alături de MDRAP – în calitate de monitori independenți – în elaborarea documentației de atribuire, apoi, în etapa de clarificări, primirea ofertelor și atribuirea contractului.

În etapa de pregătire a ofertelor, aplicanții la achizițiile publice cuprinse în proiect iau la cunoștință și semnează o adeziune la principiile Pactului de integritate, care este inclusă în fiecare dintre cele 3 documentații de atribuire.

După atribuirea contractului, câștigătorul licitației va semna, alături de MDRAP și SAR, Pactul de integritate. De ce trebuie să semneze și contractorul? Pentru că exact asta presupune mecanismul Pactului de integritate: responsabilizează toate părțile și le implică într-un parteneriat, adică un sistem de comunicare, colaborare și, mai ales, de transparență. Mai mult decât atât, Pactul presupune construirea unui relații de încredere între instituțiile publice, sectorul privat și mai ales publicul larg/cetățenii care beneficiază de serviciile/produsele plătite din banii publici. Scopul este ca toate entitățile interesate, inclusiv publicul larg, să aibă încredere atât în procedura de atribuire, cât și în corectitudinea implementării contractului – una dintre cele mai sensibile etape în ciclul de viață al unui proiect finanțat din bani publici.

Puteți consulta acordul semnat între SAR și MDRAP aici.

Vă ținem la curent!

 


Donează și susține-ne acțiunile pentru bună guvernare!

Fondurile colectate susțin bătăliile pe care le ducem în justiție, administrarea aplicației Ia Statul La Întrebări, dar și programele prin care monitorizăm serviciile și instituțiile publice.


Vino în comunitatea noastră de bună guvernare!

Abonează-te la newsletterul România Curată. Vei primi pe e-mail articolele și campaniile noastre și ne poți răspunde la adresa de contact cu sugestii, sesizări sau cu propriile tale articole pentru publicare.

Articole recente

Recomandări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *