Ce este și cum se folosește Pactul de integritate

Pactele de integritate în procesul de achiziții publice

Pactul de integritate (PI) este parte dintr-un mecanism de control civic creat de Transparency International încă din 1990, pentru asigurarea integrității și transparenței în achiziții publice. Pactul de integritate este un instrument care promovează și aplică măsurile de transparență, supraveghere în cadrul procedurilor de achiziții publice, stimulând, astfel, creșterea răspunderii celor implicați și derularea a cât mai multor contracte curate. Pactul reprezintă un acord comun între trei actori principali: (1) autoritatea contractantă; (2) ofertanții și, după atribuirea contractului, contractorul; (3) monitorul din partea societății civile. Pe durata execuției contractului de achiziție, părțile se constituie din ofertantul câștigător, autoritatea contractantă și monitor. De asemenea, subcontractanții ofertantului câștigător trebuie să facă și ei parte din PI.

Cele trei părți semnatare ale pactului se angajează să opereze transparent și corect, să nu realizeze înțelegeri secrete, să nu ofere/ia mită, să nu se implice în nici un fel de practici corupte pe toată perioada implementării contractului. Prezentul pact Pactul include un sistem de monitorizare pus în aplicare, de regulă, de o organizație neguvernamentală, care furnizează un monitor sau o echipă de monitori independenți. Pactul de integritate implementat în România este adaptat nevoilor țării și procesului de achiziție la care se referă. PI nu substituie legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice a unei țări, ci mai degrabă, acesta funcționează în cadrul legislației, urmărind aplicarea ei.

Monitorul independent urmărește îndeaproape toate etapele procedurii de achiziție publică: planificarea procesului de achiziție, derularea procedurii de achiziție, evaluarea ofertelor, desemnarea câștigătorului, implementarea contractului și recepția finală. Monitorul independent semnalează părților erori și/sau abuzuri potențiale și, în cazul unor suspiciuni de corupție, contactează autoritățile competente. Monitorul independent supraveghează punerea în aplicare a PI și se asigură că toate părțile își respectă angajamentele asumate în baza PI., conferă transparență și o supervizare valoroasă a tuturor actorilor implicați în procesul de contractare, pornind de la autoritate, până la public.

Într-un proces specific de achiziție/contractare, PI urmărește atingerea a două obiective de bază:

  1. Să monitorizeze procesul de achiziție și să se asigure de respectarea prevederilor legale în vigoarec, facilitând condiții echitabile pentru toți ofertanții; condiții echitabile însemnând că operatorii economici să nu se mai afle în situația de a da mită, că nici competitorii lor nu vor da mită și că autoritatea contractantă / agențiile de achiziții publice, de privatizare și de autorizare ale statului se angajează, de asemenea, să combată corupția (inclusiv extorcarea) și să respecte proceduri transparente.
  2. Să permită autorităților contractante de stat să reducă prejudiciul și impactul denaturant pe care corupția îl are asupra proceselor de achiziții publice, privatizare sau autorizare și de a furniza cetățenilor servicii mai bune.

PI ajută la realizarea unor proiecte viabile. Ele nu constituie un scop în sine, ci reprezintă un mijloc de sprijin pentru finalizarea corespunzătoare a proiectelor esențiale pentru dezvoltarea și satisfacerea nevoilor de bază din societate.

Structura și punerea în aplicare a Pactului de Integritate

Structura

Un Pact de Integritate este potrivit pentru anumite etape sau chiar pentru toate etapele unui proiect; în mod ideal, ar trebui aplicat asupra întregii game de activități din cadrul proiectului și ar trebui să acopere toate etapele fiecărui proces de contractare în parte. Un avantaj major al unui PI este acela că el reprezintă un instrument care fi implementat în cadrul activității curente a funcționarilor publici și a organismelor de contractare, cu sprijinul societății civile (una sau mai multe ONG-uri). Procesul constituie o experiență permanentă de învățare în sine și nu există o rețetă universală care poate fi copiată dintr-un context în altul.

Punerea în aplicare

Pentru punerea în aplicare a unui PI, autoritatea (cu sprijinul unei organizații a societății civile) se asigură că toate activitățile prevăzute în procesul PI sunt realizate efectiv: selecția proiectului și a proceselor de contractare pentru care va fi aplicat; elaborarea procesului PI în conformitate cu obiectivele și circumstanțele; alegerea mecanismelor de implementare; selecția monitorului și – când totul este pregătit – activarea PI la nivelul tuturor etapelor de contractare.

Din experiența TI reiese că etapele de pre- și post-ofertare sunt expuse unui risc mare de corupție care adesea este trecut cu vederea, de aceea este extrem de important să se aibă în vedere aceste etape când se pune în aplicare PI și să existe încă de la început măsuri care să asigure transparența și asumarea răspunderii asupra procesului de contractare.

Mai mult, PI stabilește un sistem de monitorizare și un proces pentru a se stabili dacă există încălcări, acestea având drept consecință sancțiuni. Sancțiunile pentru ofertanți pot varia de la pierderea sau refuzarea contractului, pierderea dreptului de a participa la licitație sau a garanției de bună execuție și obligarea la plata daunelor, până la excluderea de la licitații viitoare. Pentru angajații de stat trebuie aplicate măsuri penale sau disciplinare.

Monitorul independent

Sistemul de monitorizare și rolul pe care îl are monitorul sunt esențiale pentru succesul PI. Fără un sistem de monitorizare, nu se pot obține avantajele PI. Principala sarcină a monitorului independent este de a se asigura că PI este pus în aplicare și că sunt îndeplinite obligațiile prevăzute care revin ofertanților și autorității (adică, nu este încălcat PI). Prin urmare, monitorul reprezintă sursa de credibilitate și reasigurare, atât pentru autoritate, cât și pentru ofertanți, că procesul se va derula așa cum a fost convenit. De asemenea, acesta este o sursă de informare pentru publicul larg și construiește încrederea cetățenilor în procesele de achiziții publice.

Se pot folosi o serie de sisteme de monitorizare diferite: instituționale/organizaționale sau individuale; colective sau individuale; private, guvernamentale sau non-guvernamentale; naționale sau internaționale.

 

Cele mai frecvente întrebări despre Pactul de integritate își găsesc răspunsul în articolul:  Vrem contracte curate în achiziții publice! !

 

 

Photo by rawpixel.com on Unsplash

SHARE: