Romania Curată

VICTORIE! Râurile din Munții Țarcu salvate de la distrugere. Justiția a anulat acordurile de mediu pentru microhidrocentrale

Tribunalului Caraş Severin s-a pronunţat la 1 iulie pentru anularea acordurilor de mediu eliberate ilegal pentru proiectele „Amenajare Hidroenergetică Bistra Mărului – captare, conductă forțată 2 MHC” şi „Amenajare Hidroenergetică Șucu și Olteana – captare, conductă forțată 2 MHC – racord la sistemul energetic național” , din comuna Zăvoi, Judeţul Caraş-Severin, beneficiar ALSET ENERGY SRL. Astfel, situl Natura2000 Munţii Tarcu, arie naturală protejată de interes european, a fost salvat de la impactul pe termen lung generat de construcţia microhidrocentralelor cuprinse în aceste proiecte. Decizia poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile.

Iată cum a sunat verdictul Tribunalului Caraş-Severin:

„Admite în parte acţiunea formulată de către reclamanta Federaţia Coaliţia Natura 2000 România în contradictoriu cu pârâţii Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice – Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului – Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-SEverin şi SC Alset Energy SRL Oţelu Roşu. Anulează Acordul de mediu nr. 1/10.06.2014 privind proiectul Amenajare hidroenergetică Bistra Mărului emis de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin. Anulează Acordul de mediu nr. 2/10.06.2014 privind proiectul Amenajare hidroenergetică Şucu şi Olteana emis de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin. Respinge în rest acţiunea. Fără cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare , ce se depune la Tribunalul Caraş-Severin. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 01.07.2015”.

Proces de 11 luni

Federația Coaliția Natura 2000, membră a Alianţei România Curată, a solicitat în instanță anularea acordurilor de mediu încă din luna august 2014, pentru a evita efectele negative ale construcţiei şi funcţionării microhidrocentralelor asupra speciilor de faună acvatică şi asupra habitatelor protejate în acest sit. Acordurile de Mediu au fost emise ilegal de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş Severin în iunie 2014, cu ignorarea prevederilor Avizului de Mediu la Strategia Energetică a României 10938/2012 şi a avizului negativ al administratorului sitului Natura2000 pentru aceste proiecte. Calea instanţei de judecată a fost aleasă după ce Agenţia de Protecţia Mediului Caraş Severin nu a dat curs sesizărilor transmise în prima parte a anului 2014 de către WWF România, Societatea Carpatină Ardeleană şi Federaţia Coaliţia Natura2000 care au cerut neemiterea acordurilor de mediu.

„Acestă decizie a instanţei este pentru noi un semnal ca legea poate şi trebuie să fie respectată în România şi în acest sector al avizării construcţoilor de micro-hidrocentrale şi sperăm că şi alte agenţii de protecţia mediului din ţară să înţeleagă acest semnal. În acelaşi timp este o probă a impactului pe care îl putem avea ca organizaţii ale societăţii civile dacă acţionăm împreună cu determinare, folosind toate pârghiile pe care le avem la dispoziţie, pentru a opri distrugerea naturii. Dincolo de problema eliberărilor abuzive şi ilegale a acordurilor de mediu necesare demarării acestor proiecte, un râu este un sistem viu, iar acest lucru nu este din păcate înţeles şi respectat nici de cei care ar trebui să vegheze la protecţia lui”, a declarat Luminiţa Tănăsie pentru Federaţia Coaliţia Natura2000 România.

Proiecte nu tocmai „prietenoase” cu natura

Proiectele presupun construirea unui număr de 4 microhidrocentrale pe Râurile Bistra Mărului, Șucu și Olteana, râuri care fac parte din situl Natura2000 ROSCI0126 Munţii Ţarcu, munţi care formează o zonă compactă practic nealterată şi fără aşezări umane, cu excepția Poienii Mărului şi a complexului turistic Muntele Mic. Masivul concentrează un complex de ecosisteme preponderent naturale (81 %), cu o diversitate remarcabilă şi cu o abundenţă locală de 25-78 ori mai mare faţă de media la nivel naţional. Din fondul forestier, peste 10.016 ha sunt păduri virgine şi cvasivirgine – 29 % din aria împădurită şi 1/6 din aria întregului masiv. În zona cursurilor de apă Bistra Mărului, Șucu si Olteana (Bazinul Hidrografic Timiș) au fost găsite şi identificate specii de pești precum Cottus gobio (specie care este afectată de orice modificare a habitatului care poate duce chiar şi la dispariția speciei din zonă) precum şi specia Eudntomizon danfordi (este o specie care are nevoie de un volum de apă relativ mare şi o diversitate a microhabitatelor de asemenea relativ mare). Microhidrocentralele fragmentează habitatele râurilor, afectând o bogată faună de nevertebrate acvatice, precum și migrația peștilor pentru depunerea icrelor. Distrug și habitatele ripariene (de pe maluri), de care depind specii de nevertebrate, animale și păsări. Pe unde se construiesc microhidrocentrale, apa cristalină a râurilor și pârâurilor de munte devine un amestec de noroi și piatră, în care orice formă de viață dispare.

În urma evaluării documentațiilor depuse de către societatea Alset Energy S.R.L cu privire la cele două proiecte de investiții, prin Hotărârea nr. 7/11/03.12.2012/CS, Consiliul Științific al sitului Natura2000 Munții Țarcu a avizat nefavorabil Studiile de evaluare adecvata depuse in susținerea celor două cereri de emitere a acordurilor de mediu. Ulterior, in urma analizei studiilor de evaluare adecvată elaborate la solicitarea beneficiarului si in baza recomandărilor Consiliului Științific, Asociația „Altitudine”, administrator al sitului Natura2000 Munții Țarcu, a acordat aviz negativ acestor proiecte. Cu toate acestea, prin încălcarea tuturor normelor juridice in vigoare, APM Caraş Severin a emis acordurile de mediu pentru aceste proiecte.

Conform prevederilor O.U.G nr.57/2007 art.28 alin 7 „Emiterea actelor de reglementare pentru planuri/proiecte/activități în ariile naturale protejate si, după caz, în vecinătatea acestora, se realizează numai cu avizul administratorilor, respectiv al custozilor ariilor protejate”, astfel că zona de interes, fiind localizată in perimetrul sitului Natura2000, A.P.M Caraş-Severin era obligată să ţină seama de avizul administratorului.

În același sens, au fost încălcate și prevederile Ordinului nr. 19/13.01.2010 al Ministerului Mediului si Padurilor pentru aprobarea Ghidului Metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, studiul de evaluare adecvată neținând seama de prezența și impactul asupra unor specii prioritare. A.P.M. Caras-Severin a stabilit în mod eronat că nu există impact semnificativ asupra biodiversității în absența acestor informații cheie (speciile afectate și impactul asupra acestora).

Emiterea Acordurilor de mediu încalcă legislația UE transpusă la nivel național, deoarece nu se îndeplinesc condițiile excepționale prevăzute la art. 6.3-6.4 din Directiva Habitate. Conform acestora, singura situație în care ar fi putut fi permisă construirea acestor proiecte susceptibile de a afecta în mod semnificativ Situl Natura 2000 Munții Țarcu ar fi fost dacă MHC-urile în cauză reprezentau proiecte de interes public major, caz în care ar fi trebuit urmată procedura notificării Comisiei Europene și așteptarea unei opinii în acest sens.
Federatia Coalitia Natura2000 a solicitat în instanţă şi anularea Deciziei Etapei de Încadrare care stă la baza avizării construcţiei de microhidrocentrale de catre Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara, pe Râul Alb în Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului şi situl Natura2000 Strei Haţeg. Cazul este pe rolul instanţei Tribunalului Deva.

 


Donează și susține-ne acțiunile pentru bună guvernare!

Fondurile colectate susțin bătăliile pe care le ducem în justiție, administrarea aplicației Ia Statul La Întrebări, dar și programele prin care monitorizăm serviciile și instituțiile publice.


Vino în comunitatea noastră de bună guvernare!

Abonează-te la newsletterul România Curată. Vei primi pe e-mail articolele și campaniile noastre și ne poți răspunde la adresa de contact cu sugestii, sesizări sau cu propriile tale articole pentru publicare.

Articole recente

Recomandări

3 thoughts on “VICTORIE! Râurile din Munții Țarcu salvate de la distrugere. Justiția a anulat acordurile de mediu pentru microhidrocentrale

  1. Stoian

    In primul rand, trebuie sa falicitam judecatorul si sa-i transmitem toata stima noastra, pentru ca a dat un verdict corect, nu s-a lasat influentat, desi mafia din spatele ”micro”hidrocentralelor este foarte influenta in judet si in tara. Sa speram ca si in judetul Hunedoara se poate face justitie, pentru Raul Alb. Dar trebuie sa fim constienti ca, cu tot dezastrul din Caras-Severin, in Hunedoara dezastrul este mult mai mare. In Hunedoara nu exista practic nici partide si nici presa. Exista doar o mafie transpartinica, transinstitutionala si care are ”presa” subjugata total.

    Reply
  2. tomescu teofan emilian

    Vina aparține bandiților ce or inclus energia hidro pă lista energiilor regenerabile și nepoluante.Tot ce vor ăștia ce construiesc hidrocentrale îs de fapt subvențiile de la UE. La fel să întâmplă cu biomasa,biodiesel-ul ,adică să dau subvenții pentru distrugerea iremediabilă a abitatelor naturale. Lumea ar trebui să militeze pentru eliminarea tuturor subvențiilor pentru că aceste subvenții distorsonează piața creînd dezechilibre uriașe precum în cazul bio-diesel-ului ce provoacă distrugeri de abitate,în special,în Brazilia ,unde să distruge pădurea tropicală ca să facă loc plantațiilor de soia , rapiță modificate genetic. La noi aceste culturi ale morții provoacă sterilizarea ,otrăvirea solurilor iar în scurt timp o să ajungem să importam grâu pentru că aproape întreaga suprafață agricolă îi ocupată de soia,rapiță,sfeclă de zahar,porumb și floarea soarelui,toate doar pentru bio-diesel.Mâncarea o să fie mai scumpă cu toate că nu-i așa de rentabilă precum bio-dieselul subvenționat.SUBVENȚIILE TRĂBĂ ELIMINATE DĂ PĂ ÎNTREG MAPAMONDUL!

    Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *