Romania Curată

Nu faceți praf cercetarea! Senatorul Mihai Goțiu interpelează miniștrii Cercetării și Educației

În urma informării privind reorganizarea organismelor consultative ale Ministerului Cercetării și Inovării primite de către CNCS din partea Ministerul Cercetării și Inovării , senatorul USR, Mihai Goțiu, membru în Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a Senatului, a transmis o interpelare către  Ministul Cercetării, Șerban Constantin Valeca și către Minstrul Educației, Pavel Năstase. Acesta își exprimă îngrijorarea pentru posibilele efecte pe care decizia reorganizării le-ar putea avea, mai ales în contextul în care actualii membrii CNCS au fost numiți pe o perioadă de 4 ani, în urma unei selecții competitive și transparente. Astfem, posibilul scop real  al acestor modificări ar fi schimbarea componenței consiliilor, pentru a scăpa de membrii incomozi, înlocuindu-i cu membri apropiați partidelor la Putere.  Pentru înlăturarea acestei temeri care circulă în mediul academic, senatorul solicită celor doi miniștri răspunsuri punctuale la o serie de întrebări și solicitări  pe care le redăm mai jos.

***

Stimate d-nule ministru Șerban-Constantin Valeca,

Cu surprindere am aflat de mesajele transmise recent membrilor Consiliului Național al Cercetării Științifice (CNCS) prin care au fost înștiințați de faptul că vor fi ”puși pe liber” sau, mai exact spus, că urmează să emiteți Ordine de ministru pentru reorganizarea organismelor consultative ale instituției pe care o conduceți.

„Având în vedere schimbările efectuate în structura Guvernului, precum și deciziile necesar a fi luate pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor cuprinse in Programul de guvernare aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.1/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, vă informăm că Ministerul Cercetării și Inovării urmează să emită Ordinele de ministru pentru reorganizarea organismelor consultative ale acestuia”.

Fragment din informarea primită de președintele CNCS, d-nul profesor Alexandru Babeș, din partea secretarului general al MCI, d-nul Dan Popescu, fragment făcut public de Asociația Ad-Astra

Afirmația că decizia MCI m-a luat prin suprindere e legată de faptul că, din câte cunosc, actuala componență a CNCS (dar și a CNECSDTI) a fost stabilită recent (vara-toamna anului 2016), în baza unei consultări publice transparente, cu o metodologie clară, de asemenea, publică, vizând exclusiv specialişti cu experiență de cercetare de cel mai înalt nivel, certificată de publicaţii în cele mai prestigioase reviste pe plan internaţional, la care candidații aveau o contribuţie principală, inclusiv cu afiliere institutională din afara României. În fine, a existat o perioadă după publicarea listei, în care candidații puteau fi contestați. În urma acestei proces de selecție, membrii CNCS au fost numiți în funcție prin Ordin de ministru pentru un mandat de 4 ani.

În aceste condiții, măsura reorganizării vine să dubleze îngrijorarea și gustul amar cu care am rămas în urma sumarelor audieri ale d-voastră și d-nului ministru al Educației, Pavel Năstase, înaintea numirii în funcții, din comisiile de specialitate reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, în care nu au fost prezentate motivele care au stat la împărțirea fostului minister în două și modul în care se va face acest lucru. Mai mult, din formularea informării menționate mai sus (care se referă la reorganizarea tuturor organismelor consultative ale MCI) rezultă că măsura ”reorganizării” va viza și Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare (CCCDI), Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI), Consiliul Naţional pentru Transfer Tehnologic şi Inovare (CNTTI) și Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS).

Astfel, această decizie a reorganizării organismelor consultative induce o temere justificată că, de fapt, splitarea fostului Minister al Educației și Cercetării în două ar fi urmărit tocmai acest scop ocult – schimbarea componenței consiliilor, pentru a scăpa de membrii incomozi, înlocuindu-i cu membri apropiați partidelor la Putere. Din păcate, experiența post-decembristă ne arată că nu ar fi pentru prima dată când activitatea unor instituții publice a fost dată peste cap prin”reorganizări” ale căror singur scop s-a dovedit a fi înlăturarea ”indezirabililor” din diferite organisme, pentru a face loc clientelei de partid.

Stimate d-nule ministru Șerban-Constantin Valeca, pentru a înlătura această temere care circulă deja în mediul academic, vă rog să-mi răspundeți ÎN SCRIS, punctual și cât mai curând posibil, la următoarele întrebări și solicitări:

 1. Care a fost motivul pentru care considerați că a fost oportună și/sau necesară împărțirea Ministerului Educației în două ministere?
 2. Prin Legea Educației (art. 217) și prin tradiție, CNCS a fost asociat MEN. Când și de ce s-a decis preluarea CNCS de către MCI, vitregind astfel învățământul superior de componenta de cercetare?
 3. Există vreo ordonanță de urgență sau alt act normativ prin care s-a modificat Legea 1/2011 a Educației Naționale (lege organică), unde, în mod expres, la articolul 217, se arată că organismele consultative sunt constituite de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului? Cine, când și prin ce act normativ a decis repartizarea organismelor consultative între noile ministere?
 4. De ce doriți să reorganizați organismele consultative și nu le preluați în componența actuală, mai ales în cazul celor ale căror membri au fost numiți recent, pe baza unor selecții transparente și competitive?
 5. Care e lista integrală a organismelor consultative pe care doriți să le reorganizați?
 6. Vă rog să faceți public calendarul acestor reorganizări, metodologiile pentru fiecare organism consultativ în parte și în ce va consta, efectiv, reorganizarea lor.
 7. Ce se va întâmpla cu cercetarea din universități? În ce mod vedeți colaborarea institutelor de cercetare cu cercetarea din universități?
 8. Care este limita până la care v-ați propus să vă implicați (sau să nu vă implicați) în cercetarea din universități?
 9. Cine se ocupă de competițiile în derulare pe perioada în care CNCS se află în reorganizare?
 10. Care este data la care estimați că vor fi organizate noi competiții în cercetare și care este bugetul alocat acestora?

***

Stimate d-nule ministru Pavel Năstase,

Cu surprindere am aflat de mesajele transmise recent membrilor Consiliului Național al Cercetării Științifice (CNCS) prin care au fost înștiințați de faptul că vor fi ”puși pe liber” sau, mai exact spus, că Ministerul Cercetării și Inovării (MCI) urmează să emită Ordine de ministru pentru reorganizarea organismelor consultative ale acestuia.

„Având în vedere schimbările efectuate în structura Guvernului, precum și deciziile necesar a fi luate pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor cuprinse in Programul de guvernare aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.1/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, vă informăm că Ministerul Cercetării și Inovării urmează să emită Ordinele de ministru pentru reorganizarea organismelor consultative ale acestuia”.

Fragment din informarea primită de președintele CNCS, d-nul profesor Alexandru Babeș, din partea secretarului general al MCI, d-nul Dan Popescu, fragment făcut public de Asociația Ad-Astra

Afirmația că decizia MCI m-a luat prin suprindere e legată de faptul că, din câte cunosc, actuala componență a CNCS (dar și a CNECSDTI) a fost stabilită recent (vara-toamna anului 2016), în baza unei consultări publice transparente, cu o metodologie clară, de asemenea, publică, vizând exclusiv specialişti cu experiență de cercetare de cel mai înalt nivel, certificată de publicaţii în cele mai prestigioase reviste pe plan internaţional, la care candidații aveau o contribuţie principală, inclusiv cu afiliere institutională din afara României. În fine, a existat o perioadă după publicarea listei, în care candidații puteau fi contestați. În urma acestei proces de selecție, membrii CNCS au fost numiți în funcție prin Ordin de ministru pentru un mandat de 4 ani.

În aceste condiții, măsura reorganizării vine să dubleze îngrijorarea și gustul amar cu care am rămas în urma sumarelor audieri ale d-voastră și d-nului ministru al Cercetării, Șerban-Constantin Valeca, înaintea numirii în funcții, din comisiile de specialitate reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, în care au rămas fără răspuns motivele care au stat la împărțirea fostului minister în două și modul în care se va face acest lucru. Mai mult, din formularea informării menționate mai sus (care se referă la reorganizarea tuturor organismelor consultative al MCI) rezultă că măsura ”reorganizării” va viza și Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare (CCCDI), Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI) și Consiliul Naţional pentru Transfer Tehnologic şi Inovare (CNTTI).

Astfel, această decizie a reorganizării organismelor consultative induce o temere justificată că, de fapt, splitarea fostului Minister al Educației și Cercetării în două ar fi urmărit tocmai acest scop ocult – schimbarea componenței consiliilor, pentru a scăpa de membrii incomozi, înlocuindu-i cu membri apropiați partidelor la Putere. Din păcate, experiența post-decembristă ne arată că nu ar fi pentru prima dată când activitatea unor instituții publice a fost dată peste cap prin”reorganizări” ale căror singur scop s-a dovedit a fi înlăturarea ”indezirabililor” din diferite organisme, pentru a face loc clientelei de partid.

Stimate d-nule ministru Pavel Năstase, o interpelare cu un conținut relativ similar i-am adresat-o și omologului d-voastră de la MCI, d-nul Șerban-Constantin Valeca. Faptul că în subordinea MEN a rămas, din câte înțeleg, CNATDCU (Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare), ale cărui comisii și Consiliu General au fost numite în condiții de competitivitate și transparență similare celor de la CNCS, mă îndreptățesc să vă cer și d-voastră răspunsuri ÎN SCRIS, punctual și cât mai curând posibil (pentru a înlătura cât mai repede temerea de mai sus, care circulă deja în mediul academic) la întrebările și solicitările de mai jos:

 1. Care a fost motivul pentru care considerați că a fost oportună și/sau necesară împărțirea Ministerului Educației în două ministere?
 2. Prin Legea Educației (art. 217) și prin tradiție, CNCS a fost asociat MEN. Când și de ce s-a decis preluarea CNCS de către MCI, vitregind astfel învățământul superior de componenta de cercetare?
 3. Există vreo ordonanță de urgență sau alt act normativ prin care s-a modificat Legea 1/2011 a Educației Naționale (lege organică), unde, în mod expres, la articolul 217, se arată că organismele consultative sunt constituite de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului? Cine, când și prin ce act normativ a decis repartizarea organismelor consultative între noile ministere?
 4. Intenționați și d-voastră să reorganizați CNATDCU și alte organisme din subordinea MEN?
 5. Dacă răspunsul la întrebarea 4) este DA, care e lista integrală a organismelor consultative pe care doriți să le reorganizați?
 6. În funcție de răspunsurile de la întrebările 4) și 5) , vă rog să faceți public calendarul acestor reorganizări, metodologiile pentru fiecare organism consultativ în parte și în ce va consta, efectiv, reorganizarea lor.
 7. Ce se va întâmpla cu cercetarea din universități? Care sunt atribuțiile care au rămas în sarcina MEN în privința cercetării?
 8. Cine se ocupă de competițiile în derulare pe perioada în care CNCS se află în reorganizare, în condițiile în care acestea au început sub umbrela MEN?
 9. MEN va mai avea buget pentru organizarea, prin propriile organisme, a unor competiții în domeniul cercetării?

 


Donează și susține-ne acțiunile pentru bună guvernare!

Fondurile colectate susțin bătăliile pe care le ducem în justiție, administrarea aplicației Ia Statul La Întrebări, dar și programele prin care monitorizăm serviciile și instituțiile publice.


Vino în comunitatea noastră de bună guvernare!

Abonează-te la newsletterul România Curată. Vei primi pe e-mail articolele și campaniile noastre și ne poți răspunde la adresa de contact cu sugestii, sesizări sau cu propriile tale articole pentru publicare.

Articole recente

Recomandări

3 thoughts on “Nu faceți praf cercetarea! Senatorul Mihai Goțiu interpelează miniștrii Cercetării și Educației

 1. Sh

  Sunt câteva cuvinte de început de expresii, care dau fiori reci conducătorilor (kondukator este un cuvânt pe care-l înțeleg și occidentalii): „cercetare …”, „începerea …”, „mandat de …”, ” trimitere în …”. De-aia se tem de cercetare. Când trenul cercetării din occident trece pe lângă noi de nici nu-l vedem, nu-i mai bine stimați conducători să ne tragem miște cașcaval la straiță, să ne așezăm pe cojoc la umbră și s-o chemăm pe Miorița la o discuție … știe ea … pentru promovare …? O viață-avem și-un viitor – din el luăm banii pe care-i îngropăm azi în măriri de prețuri, vile de neam prost și alte fantezii autodistructive!
  Dacă există servitute voluntară la scara individului, de ce n-ar exista și la scara unei nații? Măcar la așa ceva să fim primii …

  Reply
 2. MIB

  Cu conditia unei mediatizari corespunzatoare aceasta interpelare ar dovedi tuturor ca d-l Gotiu si USR nu „dorm” nici pe departe asa cum le-ar fi confortabil celor „de la putere”. Sunt curios daca vor aparea si niste raspunsuri. Va rog sa postati macar un comentariu, daca nu alt articol, in caz ca apar. La ce nivel si limbaj se foloseste prin „marile partide” in discutiile departe de urechile media ma tem ca vor trebui angajati specialisti in comunicatie pentru a traduce in limbajul de lemn cate zece formulari diferite ale leitmotivelor „c-asa vrea muschii mei, acum noi suntem la putere, da, nu scrie nimic de asta in programul de guvernare, si ce daca? etc”. Felicitari, tine-ti-o tot asa!

  Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *