Romania Curată

EXCLUSIVITATE! Vedeți ce vă așteaptă în 2018: noul impozit pe venit. Examinați aici proiectul de lege

România Curată a intrat în posesia unui draft privind noul impozit pe venit. Am cerut în scris Ministerului Finanțelor să confirme acest draft sau să ne pună la dispoziție varianta lor oficială, pentru a pune capăt speculațiilor.

Va prezentăm extrase din acest proiect deocamdată neoficial:

Ce este gospodăria și patrimoniul. Cum se constituie gospodăria:

Art. 57^1 Semnificaţia unor termeni şi expresii

În sensul prezentului titlu, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

 1. gospodărie – grup alcătuit din una sau mai multe persoane fizice înrudite sau neînrudite, care au un patrimoniu comun pe care îl administrează împreună din punct de vedere economic și financiar și locuiesc/nu locuiesc efectiv la același număr cadastral.
 2. patrimoniu – totalitatea drepturilor și a obligațiilor cu valoare economică, precum și a bunurilor mobile și imobile la care se referă aceste drepturi, care aparțin uneia sau mai multor persoane fizice.

Art. 57^2

Implementarea și administrarea gospodăriei

(1) Gospodăria se constituie prin decizie emisă de organul fiscal competent în baza cererii depuse de către membri săi. Decizia de aprobare/respingere privind implementarea gospodăriei se emite în termen de 60 de zile de la data primirii cererii. Cererea va cuprinde cel puțin numele și prenumele, CNP-ul fiecăruia dintre membri, semnătura acestora, precum și membrul desemnat ca reprezentant al gospodăriei.

(2) Organul fiscal competent va fi notificat de către reprezentantul gospodăriei pentru orice modificare survenită în componența gospodăriei în termen de 30 de zile de la producerea acesteia. Organul fiscal competent va emite în termen de 60 de zile de la primirea notificării decizia de modificare a componenței gospodăriei.

(3) Evidența gospodăriilor implementate se organizează prin ordin al președintelui A.N.A.F

Cine sunt contribuabilii:

ART. 58 Contribuabili

(1) Următoarele persoane datorează impozitul conform prezentului titlu şi sunt numite în continuare contribuabili:

 1. a) persoana fizică rezidentă, desemnată ca reprezentant al gospodăriei;
 2. b) persoanele fizice nerezidente care desfăşoară o activitate independentă prin intermediul unui sediu permanent în România;
 3. c) persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activităţi dependente în România;
 4. d) persoanele fizice nerezidente care obţin venituri prevăzute la art. 129.

Care sunt veniturile supuse noului impozit global:

ART. 61 Categorii de venituri supuse impozitului pe venit

Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt următoarele:

 1. a) venituri din activităţi independente, definite conform art. 67;
 2. b) venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art. 76;
 3. c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83;
 4. d) venituri din investiţii, definite conform art. 91;
 5. e) venituri din pensii, definite conform art. 99;
 6. f) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103;
 7. g) venituri din premii şi din jocuri de noroc, definite conform art. 108;
 8. h) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare, definite conform art. 111;
 9. i) venituri din alte surse, definite conform art. 114 şi 117.

ATENȚIE! Nici pensionarii nu scapă!

CAPITOLUL VI

Venituri din pensii

ART. 99

Definirea veniturilor din pensii

Veniturile din pensii reprezintă sume primite ca pensii de la fondurile înfiinţate din contribuţiile sociale obligatorii făcute către un sistem de asigurări sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative şi cele finanţate de la bugetul de stat, diferenţe de venituri din pensii, precum şi sume reprezentând actualizarea acestora cu indicele de inflaţie.

ART. 101

Obligațiile plătitorilor de venituri din pensii

(1) Orice plătitor de venituri din pensii are următoarele obligaţii:

 1. a) transmiterea către fiecare persoană fizică ce obține venituri din pensii a informaţiilor privind totalul veniturilor în formă scrisă, realizate în cursul anului fiscal, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul anterior;
 2. b) să depună anual, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul anterior, la organul fiscal competent o declaraţie informativă privind totalul veniturilor din pensii, pentru fiecare contribuabil.

(2) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.

(5) În cazul unei pensii care nu este plătită lunar, venitul din pensii se consideră realizat la momentul încasării.

(6) Drepturile de pensie restante se consideră realizate la momentul încasării.

(7) Veniturile din pensiile de urmaş vor fi individualizate în funcţie de numărul acestora,.

(8) Veniturile din pensii şi/sau diferenţele de venituri din pensii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, se consideră realizate la momentul încasării și se supun reglementărilor legale în vigoare la data încasării.

(9)Veniturile din pensii şi/sau diferenţele de venituri din pensii, sumele reprezentând actualizarea acestora cu indicele de inflaţie, stabilite în baza hotărârilor judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărârilor judecătoreşti definitive şi executorii, se consideră realizate la momentul încasării și se supun reglementărilor legale în vigoare la data încasării.

 

Citiți aici integral proiectul MFP privind noul impozit pe venitul global


Donează și susține-ne acțiunile pentru bună guvernare!

Fondurile colectate susțin bătăliile pe care le ducem în justiție, administrarea aplicației Ia Statul La Întrebări, dar și programele prin care monitorizăm serviciile și instituțiile publice.


Vino în comunitatea noastră de bună guvernare!

Abonează-te la newsletterul România Curată. Vei primi pe e-mail articolele și campaniile noastre și ne poți răspunde la adresa de contact cu sugestii, sesizări sau cu propriile tale articole pentru publicare.

Articole recente

Recomandări

2 thoughts on “EXCLUSIVITATE! Vedeți ce vă așteaptă în 2018: noul impozit pe venit. Examinați aici proiectul de lege

 1. Adrian

  Deci doar persoanele fizice sunt contribuabili. Înregistrarea sistematică în cartea funciară a imobilelor este pomenită în acest proiect; ea constituie, în realitate, o componentă esențială a procesului de restituire a imobilelor și nu are sens de sine stătător; ca minimă reparație a (moștenitorilor sau) proprietarilor deposedați, trebuie considerată ca (re)introdusă scutirea de impozit („de bază” pe teren cât și „adiacent” pe venitul agricol) până la definitivarea tuturor operațiunilor, dincolo de despăgubirile ce trebuie acordate și pentru lipsa de folosință „ocazionată” de aplicarea eronată sau neaplicarea legilor speciale reparatorii. Este de notorietate că înregistrarea sistematică a dus până acum la probarea (dacă mai era nevoie a) situațiilor de „suprapuneri” cu urmarea în cazul „fericit” doar a unei „deplasări” de parcele, situații rezultate în principal de la restituirea terenurilor pe fostele amplasamente doar «de regulă», cu efect imposibilitatea obținerii unui venit normal (și deci impozabil) de pe acele terenuri. În mod corespunzător, impozitul pe teren și pe venitul agricol ce va urma definitivării înregistrării sistematice va fi dezbătut din timp, pentru că pare anormal ca cineva care locuiește în prezent la oraș sau chiar în altă țară să includă în gospodărie și teren agricol la o distanță peste x km, deși proiectul cam asta ar susține, individualizarea gospodăriei, când în mod normal ar trebui să prevadă în mod expres posibilitatea ca ace(l)eași persoană (persoane) să poată dețină mai multe gospodării, așa cum e cazul, spre exemplu, al deținerii unor societăți comerciale.

  Reply
 2. Gradu

  PDF-ul din ”Cititi aici integral proiectul…” nu se vede. Mai incercati o data incarcarea lui, va rog? Multumesc.

  Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *