Sorin Paveliu

Propuneri pentru imbunatatirea ordonantei privind reforma in sanatate

În cadrul procesului de transparență decizională, doctorul Sorin Paveliu a transmis Ministerului Sănătății propunerile pe care le prezentăm mai jos.


Referitor la propunerile Ministerului Sănătății de a impune achziționarea obligatorie de defibrilatoare semiautomate – inclusă în proiectul de modificare a Legii 95/2006 prin Ordonanța de Urgență aflată în dezbatere publică. Cu privire la comunicatul de presă al Ministerului Sănătăţii, din data de 15.11.2013 precum şi la punctul de vedere al domnului subsecretar de stat Raed Arafat, fiind printre cei care au înţeles să-şi exprime opinii critice asupra proiectului de lege fac următoarele precizări:

Criticile făcute sunt fundamentate exclusiv prin echivocul şi insuficiența textului propus de Ministerul Sănătăţii, indiferent care sunt intențiile actuale sau viitoare în această privinţă. Raţiunea legii Transparenţei decizionale este exprimarea temerilor şi criticilor ÎNAINTE de emiterea unei eventuale legislaţii secundare, aceste critici fiind deschise atât specialiștilor cât și nespecialiștilor, permitând abordarea, atât !

Argumentul conform căruia, stabilirea spaţiilor se va face printr-o hotărâre de guvern – care şi ea se va afla în dezbatere publică nu este acceptabil, la acea dată Ministerul Sănătăţii având deja abilitarea legală dată de OUG în discuţie de a stabili spaţiile la propria discreţie, orice critică putându-se lovi de argumentul legal. Critica adusă textului în discuţie se referă exclusiv la tehnica legislativă şi nu la intenţia inițiatorului care nu poate fi probată!

1. Defibrilatoarele semiautomate (DSA) şi-au dovedit utilitatea în întreaga lume şi anual apar noi salturi tehnologice în acest domeniu, nefiind nici un dubiu în această privinţă. Decizia de a împânzi România cu astfel de aparate pe cheltuiala proprietarilor sau administratorilor de spaţii în care se perindă un număr mare de persoane trebuie să se facă însă după ce Ministerul Sănătăţii va fi adoptat măsurile necesare de instruire a unui număr cât mai larg de persoane cu privire la tehnicile de resuscitare cardio-respiratorie. În absenţa unei asemene preocupări şi instruiri materializate, achiziţionarea de DSA este ineficientă dacă nu chiar inutilă şi costisitoare, respectivele aparate fiind condamnate a nu fi utilizate! În opinia noastră, o asemenea reglementare, dacă se consideră a fi neapărat necesară – trebuie să impună cel puțin concomitent obligativitatea instruirii personalului în tehnicile respective – inclusiv în utilizarea DSA.

2. Legislația din ţara noastră nu include şi prevederi specifice “Legii bunului samaritean” existente în alte ţări. În absenţa unei asemenea legislaţii, persoana în cauză sau familia acesteia este îndreptăţită să atragă într-un proces de daune morale persoanele neinstruite care vor avea iniţiațiva utilizării acestor DSA. O eventuală prevedere legală ar putea fi exonerarea de răspundere a persoanelor neinstruite care utilizează DSA la indicaţiile personalului de specialitate prin intermediul serviciului 112 – practic, în România telefonia digitală fiind cvasi disponibilă tuturor persoanelor. Dacă se doreşte exonerarea de răspundere a persoanelor care utilizează DSA – este necesară o legislaţie specifică în acest domeniu.

3. Ministerul Sănătăţii îşi asumă sarcina acreditării dispozitivelor medicale şi implicit a DSA. Totuşi rămâne în discuţie dacă producătorii acestor aparate sunt exoneraţi de orice răspundere pentru proasta funcţionare sau funcţionarea insuficientă. În majoritatea ţărilor răspunderea privind funcţionarea acestor aparate este preluată de cel care il achiziţionează. În cazul de faţă însă achiziţionarea este impusă de lege, ceea ce face ca răspunderea să rămână în continuare în seama firmei care a produs sau comercializat aparatul. Această răspundere trebuie însă legiferata – pentru a nu lăsa expuse tocmai acele persoane care sunt obligate de lege să le achiziţioneze!

4. Recomandările Asociaţiei Americane de Cardiologie sunt destinate Statelor Unite şi nu României, chiar dacă sunt pertinente şi corecte. Ministerul Sănătăţii ar trebui să se înarmeze cu recomandările scrise ale Asociaţiei Române de Cardiologie şi nu să se bazeze exclusiv pe experienţa vastă a doctorului Arafat. Deşi domnia sa se achită cu o deosebită eficacitate de aspectele medicinii de urgenţă nu este recomandat a-şi asuma rolul de decident autocratic în acest domeniu, eludând consultările cu alţi specialişti în domeniu.

5. Ar fi benefic dacă Ministerul Sănătății ar preciza care sunt statele europene care au adoptat o legislație identică cu cea propusă și nu o menționare generică “unele state europene”

Iată mai jos și propunerile noastre, în cazul în care MS va persista în a promova această obligativitate.


Text propunere OUG

Porpunere modificare

Observații

38. La articolul 88, după alineatul (2), se introduc 3 alineate noi, alin.(3), (4) şi (5), cu următorul cuprins:
„ ……………………….

nemodificat

(3) În spaţiile frecventate de publicul larg este obligatorie prezența defibrilatoarelor semiautomate externe accesibile publicului în vederea acordării primului ajutor persoanelor aflate în stop cardiac până la sosirea echipajelor de prim ajutor sau de asistenţă medicală de urgenţă.

(3) În spaţiile frecventate de peste 10.000 de persoane zilnic sau ocazional este obligatorie prezența defibrilatoarelor semiautomate externe accesibile publicului în vederea acordării primului ajutor persoanelor aflate în stop cardiac până la sosirea echipajelor de prim ajutor sau de asistenţă medicală de urgenţă.

Pentru a împiedica interpretarea abuzivă a textului de lege, publicul larg fiind o noţiune nedefinită.

al (3’) nou

Proprietarii sau administratorii spaţiilor menţionate la al (3) au obligaţia asigurării instruirii personalului care urmează a utiliza defribilatoarele semiautomate şi prezenţa cel puţin a unei persoane instruite în tehnicile de resuscitare cardio-respiratorie şi utilizare a defibrilatoarelor semiautomate pe întreaga durată a programului său a activităţii care presupune prezenţa publicului.

Mai intâi trebuie reglementată utilizarea tehnicilor de resuscitare și doar apoi sau cel mult concomitent achiziționarea de DSA

al (3’’) nou

Defibrilatoarele semiautomate pot fi utilizate şi de persoane care nu sunt instruite în acest sens dacă manevrarea acestora se face sub îndrumarea, prin intermediul serviciului de urgenţă 112, a unei persoane instruite în acest sens.
Utilizarea defibrilatoarelor semiautomate în alte condiţii decât cele menţionate de către persoane neinstruite în acest sens se face pe răspunderea proprie a utilizatorului.

Trebuie reglementată răspunderea persoanelor care utilizează aparatele:

(4) Achiziţionarea şi întreţinerea defibrilatoarelor semiautomate sunt în responsabilitatea proprietarului sau, după caz, a administratorului spaţiului respectiv.

nemodificat

al (4’) nou

Răspunderea pentru funcţionarea necorespunzătoare a defibrilatoarelor semiautomate revine societăţilor care le-au comercializat dacă proprietarul sau administratorul spaţiilor menţionate şi-au îndeplinit obligaţiile prevăzute la aliniatul…..

Nu este reglementată răspunderea civilă a acestor aparate destinate publicului larg

(5) Criteriile de desemnare a spaţiilor prevăzute la alin. (3), criteriile de amplasare a defibrilatoarelor semiautomate în spaţiile respective, caracteristicile lor minime, precum şi cuantumul amenzilor în cazul nerespectării prevederilor alin.3, 4 şi 5 se stabilesc prin hotărâre a Guvernului”

(5) Criteriile de desemnare a spaţiilor prevăzute la alin. (3), criteriile de amplasare a defibrilatoarelor semiautomate în spaţiile respective, modalitatea de acreditare şi verificare periodică, caracteristicile lor minime, precum şi cuantumul amenzilor în cazul nerespectării prevederilor alin.3, 4 şi 5 se stabilesc prin hotărâre a Guvernului”

Pentru a exonera de raspundere administratorii spațiilor respective trebuie specificate în lege în ce condiții aceștia nu
răspund.

Dr. Sorin Paveliu


Donează și susține-ne acțiunile pentru bună guvernare!

Fondurile colectate susțin bătăliile pe care le ducem în justiție, administrarea aplicației Ia Statul La Întrebări, dar și programele prin care monitorizăm serviciile și instituțiile publice.


Vino în comunitatea noastră de bună guvernare!

Abonează-te la newsletterul România Curată. Vei primi pe e-mail articolele și campaniile noastre și ne poți răspunde la adresa de contact cu sugestii, sesizări sau cu propriile tale articole pentru publicare.

Articole recente

Recomandări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *