Sorin Paveliu

Contrareforma sanatatii. O batalie nerusinata pentru satisfacerea unor interese personale sau de grup

Cine este interesat să analizeze proiectul de Ordonanță de urgenţă
pentru modificarea legii 95/2006, aflat în dezbatere publică, poate să
studieze nota de fundamentare – din care nu va înţelege nici care este
justificarea urgenței şi nici nu va găsi raţiunile modificărilor
propuse, trecute cât mai discret cu putinţă. O altă variantă ar fi
citirea, rând cu rând, a celor 41 de pagini de modificări propuse, atât
de stufoase încât ascund privirii cititorului neavizat posibilele
intenţii. Iată cum se vede însă propunerea legislativă din punctul meu
de vedere
: o bătălie neruşinată dusă pentru satisfacerea unor
interese personale sau de grup, a aspiraţiilor
individuale pentru putere sau pentru plătirea unor polițe.
Să luăm pe rând principalele modificari propuse:

 1. Miza materială cea mai importantă o reprezintă înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Achiziţii, Dispozitive Medicale şi Investiţii în Sănătate.
  Aceasta instituţie mamut va rezulta prin ruperea în două a Agenției
  Naţionale a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (ANMDM),
  desprinderea din Institutul de Sănătate Publică (ISP) a Centrului
  Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informațional şi
  Informatic în Domeniul Sănătăţii şi respectiv desfiinţarea Şcolii
  Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul
  Sanitar Bucureşti (SNSPMPDS).

Astfel, dintr-o lovitură, unui consilier al Ministrului Sănătăţii i se pregăteşte o structură care va avea competența:

 • de a face toate achizițiile publice din domeniul sanitar;
 • de a face toate investiţiile de infrastructură;
 • de a da certificări contra cost pentru toate dispozitivele medicale,
  de la stetoscoape şi cântare până la ambulanțe şi aparate de rezonanţă
  magnetică, fie ele noi sau folosite (aflată într-o formă mult mai
  rezonabilă în competenţa ANMDM);
 • de a face toate achizițiile de natură informatică, hard sau soft, (competență preluată şi augmentata de la ISP);
 • de a prelua și analiza, contra cost, raportările făcute de toate
  spitalele din România referitor la internări (preluată de la SNSPMPDS,
  căpătând sediul acestei instituţii de învăţământ şi lichidând totodată
  şi o poliţă rămasă neplătita faţă de Cristian Vlădescu de pe vremea
  mandatului anterior al Ministrului Nicolăescu). Toată această bulversare
  a administraţiei se face doar pentru a aduna în pixul conducătorului
  Agenţiei Naţionale de Achiziţii Dispozitive Medicale şi Investiţii în
  Sănătate cât mai multe resurse asupra cărora să poată decide unilateral.

Restul este de la sine înţeles şi nu trebuie să fac precizări
suplimentare. Pentru aceasta, Ministrul Sănătăţii îl împinge pe şeful
sau direct şi partener de la guvernare, Victor Viorel Ponta, să semneze
(încă) o Ordonanţă de urgenţă neconstituţională, deoarece nimic din
funcţiile viitoarei structuri atrăgătoare şi distribuitoare de bani nu
justifică urgenţa. Mai mult, delegarea dată de Constituţie pentru Guvern
de a înfiinţa noi structuri (art.117) presupune existenţa unei Legi şi
nu a unei OUG. Toate instituţiile vizate au fost înfiinţate ca urmare a
unei legi, 329/2009, pentru care Guvernul de la acea dată şi-a angajat
răspunderea prin care instituţiile reorganizate şi cele rezultate erau
specificate nominal; mai mult, prin prezenta OUG, MS aspiră la puterea
de a înfiinţa orice structuri de specialitate, cu sau fără personalitate
juridică, prin abilitarea sa generică, oarbă, încâlcând astfel limitele
impuse de legea fundamentală! (“Instituţiile care desfăşoară
activităţi în domeniul sănătăţii publice la nivel naţional, teritorial,
judeţean şi local, cu personalitate juridică, aflate în subordinea,
coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, denumite
structuri de specialitate ale MS, se înfiinţează, reorganizează şi se
desfiinţează prin hotărâre a Guvernului.”)
Urmând logica
ministrului Nicolăescu – Guvernul ar putea să emită o ordonanţă de
urgenţă, la fel de generală şi generoasă, prin care toate ministerele să
capete acest drept şi să uităm astfel de Constituţie.


A doua lovitură dată pentru ca Ministrul Sănătăţii să centralizeze
decizia privind cât mai mulţi bani în mâna sa sau prin interpuşi este
înfiinţarea
Agenției Naţionale pentru Programe de Sănătate (definită generic tot prin sintagma „structură de specialitate”). În
prezent, Ministerul Sănătăţii are control asupra banilor (extrem de
limitaţi) de la bugetul de stat destinaţi Programelor Naţionale de
Sănătate pentru PROFILAXIE. Celelalte Programe, cele TERAPEUTICE –
destinate bolnavilor cu afecţiuni precum cancerul şi diabetul zaharat –
se desfăşoară, aşa cum este de altfel şi normal, cu bani proveniţi din
contribuţiile asiguraţilor, gestionaţi de CNAS. Acum Ministerul
Sănătăţii doreşte să creeze o structură prin care CNAS să dea banii,
Ministerul să decidă asupra împărţirii lor, căpătând ascendent asupra
tuturor producătorilor majori de medicamente, şi apoi, odată decizia
luată să returneze derularea şi evidența programelor către funcţionarii
CNAS. Este absolut uimitor şi umilitor cum în loc să se creeze un
mecanism prin care să se permită atragerea a cât mai mulţi de la Bugetul
de Stat către finanţarea Sănătăţii, se crează un mecanism exact invers,
prin care să se dezechilibreze bugetul vădit insuficient al CNAS.
Într-adevăr, Ministerul Sănătăţii va putea decide măsuri oricât de
generoase (eventual interesate) în favoarea Programelor Terapeutice, iar
CNAS urmează a se descurca cum poate din banii rămaşi pentru acoperirea
cheltuielilor pentru restul bolnavilor. Că această ipoteză este
probabilă stă dovadă decizia Ministrului Nicolăescu din anul 2008,
unilaterală şi cu o mărinimie complet nejustificată de majorare peste
noapte cu 50% a salariilor personalului medical – fără a aloca de la
bugetul de stat nici un singur leu în plus pentru CNAS – cea care
trebuia să suporte cheltuielile astfel majorate ale spitalelor. Un alt
exemplu elocvent îl reprezintă celebrul Program Naţional de Evaluare a Stării de Sănătate – bugetat cu bani cât pentru o autostradă, cu 500
(cinci sute) milioane de euro şi din care Ministrul Nicolăescu nu a apucat să
risipească decât 138 de milioane de euro fara a produce NIMIC).

Acum, dacă tot o facem lată, cei care au purces la redactarea propunerii au înţeles să-şi tragă şi salarii majorate “la
nivelul de salarizare a personalului prevăzut prin dispoziţiile art. 1
alin. (1) din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a
personalului care gestionează fonduri comunitare”,
deşi activitatea
acestora nu are nimic în comun cu gestionarea unor astfel de fonduri!!
Oare nu ar putea aplica aceeași lege și la rezidenți sau chiar la întreg
personalul medical?

Cea de-a patra măsură făcută în favoarea unui grup de interese este posibilitatea de a transfera spitalele (oricare) în administrarea şi gestionarea universităţilor de medicină şi farmacie, “prin hotărâre a Guvernului, la iniţiativa sau cu avizul Ministerului Sănătăţii, după caz”. Spitalele în care în prezent îşi desfăşoară activitatea de învăţământ
Universităţile de medicină sunt conduse de cadre universitare. Acum, se
încearcă trecerea integrală în patrimoniul acestor unităţi de învăţământ
fară a aduce nici cea mai mică argumentație în acest sens. Dacă în
cazul trecerii spitalelor în patrimoniul şi administrarea autorităţilor
locale s-a avut în vedere posibilitatea de a implica mai mult
comunitatea locală în buna funcţionare a unităţii sanitare şi implicit
posibilitatea de a învesti în renovarea şi dotarea acesteia, în cazul
Universităţilor de medicină decizia reprezintă calea cea mai evidentă
pentru sărăcirea acestora! Unităţile de învăţământ, subfinanțate şi ele,
abia dacă fac faţă propriilor lor cheltuieli de funcţionare. În
Bucureşti spre exemplu, UMF Carol Davila îşi desfăşoară activitatea în
aproape 75% din spitalele existente, care adunate la un loc, prin
dotări, clădiri, personal, competențe, etc, reprezintă mai mult de 20%
din totalitatea capacităţii spitaliceşti a României! Cine va asigura
menţinerea în funcţiune a acestor unităţi? Oare Rectorul instituţiei,
care va deveni şi un fel de mini-ministru al sănătăţii fără fonduri?! Va
fi în stare UMF Carol Davila să facă faţă provocărilor legate de
retehnologizarea măcar a celor 4(5) spitale de urgenţă din Bucureşti? Mă
opresc aici şi nu las imaginaţia să zburde mai departe asupra
consecinţelor şi intenţiilor reale care se găsesc în spatele unei
asemenea decizii!

Dacă tot este bal, apoi bal să fie! După ce fiecare din apropiaţii
ministrului şi-au făcut parte din banii sănătăţii prin variatele
propuneri, ar fi fost păcat să nu pună şi subsecretarul de stat Arafat,
aşa, un mizilic destinat unui client, pentru a nu se opune pe faţă sau
prin dos acestui proiect. Aşa s-a ajuns la impunerea prin lege a unei
cheltuieli monstruoase prin amploare, inutilitate şi mai ales prin
reacţia de protest pe care o va genera. Astfel,
“În spaţiile
frecventate de publicul larg este obligatorie prezenta defibrilatoarelor
semiautomate (DSA) externe accesibile publicului în vederea acordării
primului ajutor persoanelor aflate în stop cardiac până la sosirea
echipajelor de prim ajutor sau de asistenţă medicală de urgenţă.
Achiziţionarea şi întreţinerea defibrilatoarelor semiautomate sunt în
responsabilitatea proprietarului sau, după caz, a administratorului
spaţiului respectiv.”
Români, vi se pregăteşte o nouă taxă: după taxa pe stâlp urmează episodul “defibritoritul”!
Toate cabinetele medicale (mai mult de 10.000), toate şcolile, toate
buticurile, toate magazinele, toate restaurantele mari sau cârciumi de
cartier vor trebui să dea cel puţin 1000 de euro pentru achiziţionarea
de DSA, apoi să le acrediteze anual prin noua Agenţie de Dispozitive Medicale, după care să le reînnoiască la fiecare 5 ani! O piaţă
potenţială de o sută de milioane de euro generată peste noapte, pe banii
întreprinzătorilor particulari – de peste 100.000 de potenţial
“beneficiari” obligatorii! Să mori de râs – o taxă de aproape 300 de
euro anual sau de 25 de euro pe lună pentru … NIMIC! Pentru nimic,
pentru că aceste aparate ar putea avea o oarecare utilitate în anumite
puncte (pe o autostradă, de ex). însă în nici un caz într-o ţară ca
România, unde nimeni nu este obligat sau stimulat să înveţe mai întâi
banalele măsuri de resuscitare cardio-respiratorie. Sărim direct la
cozonac – dacă în joc sunt banii altora! Sunt curios dacă MS poate oferi
o informație privind numărul persoanelor care au decedat in
respectivele locații ca urmare a unui stop cardio-respirator, pentru a
putea calcula ce preț pune MS pe o viață de om când nu dă ea banii!

 1. Ministerul Sănătăţii s-a opus măsurii de distribuire a cardului de asigurat prin medicii de familie optând pentru efectuarea unei cheltuieli
  semnificative şi discutabile – distribuirea prin Poştă, pe banii
  asiguraţilor (prin intermediul CNAS). Ca şi cum suma cheltuită pe
  producerea mult prea scumpelor carduri nu ar fi fost suficientă, MS
  vine să se acopere transformând paguba într-o inutilitate absolută. De
  la 1 ianuarie 2014 – se va elabora un nou card care va juca în paralel
  rolul de carte de identitate şi card de asigurat! Ce vom face cu
  milioanele de carduri produse? De ce le mai distribuim?! Abia aştept să
  văd dacă în bugetul CNAS pe anul viitor se vor regăsi cele câteva zeci
  de milioane de euro destinate acestei activităţi! Probabil că nu şi
  astfel se va pune capac legal şi anchetei declanşate de Parchet privind
  producerea cardurilor fără existenţa unei baze legale suficiente pe
  vremea Preşedintelui Lucian Duță!

Ordonanţa mai are şi alte prevederi – referitoare la asistența
transfrontalieră, la farmacovigilenţă, care ele însele reprezintă
transpuneri, aproape cuvânt cu cuvânt, ale unor Directive Europene, care
însă nu necesitau o Ordonanţă de urgenţă. O lege cu caracter prioritar
cu aceste prevederi ar fi putut să treacă prin Parlament în maxim 30 de
zile fără nici cea mai mică opoziţie (din partea cui?!). O prevedere
amuzantă oarecum (în opinia mea şi discriminatorie şi drept urmare
neconstituţională) este aceea de a obliga pe toţi cei care lucrează în
domeniul sanitar să declare sumele primite cu titlu de sponsorizare. De
ce ar trebui ca această categorie de cetăţeni să beneficieze de un regim
aparte şi de ce nu s-ar aplica la toţi cetăţenii României, Ministrul
Nicolăescu uită să ne spună în nota de fundamentare a urgenței
legislative! În opinia mea, această amestecare de texte “obligatorii”
pentru România cu restul reglementărilor este făcută pentru a ascunde
caracterul absolut oneros al acestora, chiar dacă banii în discuţie
urmează a ajunge la destinatari pe căi greu de scos la lumină în acest
stadiu. Dacă e ceva regretabil este că această goană nebună pentru
legiferarea unor centre de putere care să implice cât mai mulţi bani,
nu lasă nici măcar celui mai înfocat suporter al Ministrului Sănătăţii
impresia că măsurile se iau în beneficiul potenţial al bolnavilor din
această ţară. Recunosc dreptul ministrului de a conduce destinele
noastre aşa cum crede domnia sa că este mai bine. Pe cale de consecinţă
trebuie să îmi fie şi mie recunoscut dreptul de a-mi fi greaţa de modul
în care o face!


Donează și susține-ne acțiunile pentru bună guvernare!

Fondurile colectate susțin bătăliile pe care le ducem în justiție, administrarea aplicației Ia Statul La Întrebări, dar și programele prin care monitorizăm serviciile și instituțiile publice.


Vino în comunitatea noastră de bună guvernare!

Abonează-te la newsletterul România Curată. Vei primi pe e-mail articolele și campaniile noastre și ne poți răspunde la adresa de contact cu sugestii, sesizări sau cu propriile tale articole pentru publicare.

Articole recente

Recomandări

12 thoughts on “Contrareforma sanatatii. O batalie nerusinata pentru satisfacerea unor interese personale sau de grup

 1. Mihai

  Nicolaescu distruge sistemul sanitar care Si asa de abia respira ca sa-si rezolve afacerile personale Si tot ce se poate face este exprimarea dezgustului ? Daca este asa cum se spune in articol, Rosia Montana este o copilarie ca efecte, dar societatea civila e linistita; oricum bravo autorului care a avut rabdarea sa citeasca sutele de article din OUG.

  Reply
 2. DanBruma

  Nu prea inteleg care e problema cu grupurile de interese. Pai oare nu asa face un liberal, iar Nicolaescu e liberal din cate stiu, adica lucreaza pentru grupuri de interese? Pentru cine ati vrea sa lucreze un liberal?

  Reply
 3. mircea

  oricum va fi spitalele vor fi un dezastru petru practica medicala bazata pe spaga,indiferenta medicilor fata de bolnavi.
  Cardul de sanatate introdus cit mairepede ar reduce furtul din sistem practicat prin cirdasia dintre medic,farmacist si distribuitor. Insa parca nu se doreste nici acest lucru.
  Sistemul UPU de multe ori o bataie de joc la adresa pacientului.

  Reply
 4. simona urgentista

  Domnule Paveliu.
  In multe privinte aveti dreptate dar mergeti prea departe cu acuzatiile nefondate. Un exemplu care il dau este chestiunea cu defibrilatoarele semiautomate. Scenariul D-voastra este frumos dar nu stiu de unde ati tras astfel de concluzie. In proiectul de lege spune ca urmeaza un act normativ care sa stabileasca locurile unde vor fi amplasate astfel de echipamente. Din ce stiu se intentioneaza amplasarea lor in locuri cu circulatie foarte mare gen malluri sau hipermarketuri …etc. Nu este vorba de cabinete de medici de familie sau altceva. Plus, exista un numar relativ mare de firme care comercializeaza astfel de aparate a caror cost este relativ mic comparativ cu un defibrilator obisnuit si ele sunt deja acreditate sau autorizate. Cum poate cineva dirija achizitia catre un anumit client din momentul din care caracteristicile generale sunt stabilite pe plan European si nimeni nu poate forta o firma sa cumpere de la un anumit furnizor. O sa mearga cineva sa spuna la Afi Palace sa cumpere da la firma cuiva? nu cred. Ca medic de urgenta pot spune ca nu aveti deloc dreptate in ce afirmati despre defibrilatoarele semiautomate si sper ca in restul comentariului dumneavoastra ati fost mai bine documentat si sa aveti date concrete altfel ce spuneti nu are credibilitate.

  Reply
 5. liviu paulus

  Poate ca in unele privinte aveti dreptate,dar consider ca cineva trebuie sa-si asume preturile si nivelul calitativ al achizitiilor si deaceea este bine sa fie un singur decident.Nimeni nu a raspuns de exagerarile majoritatii managerilor din domeniu,acestia de regula fiind medici fara pregatire de specialitate.Ultimul argument: OMV-ul a centralizat toate activitatile din teritoriu dupa preluarea Petrom(achizitii,investitii,etc) si a cistigat.Nu poate fi suspectat de interese de grup.

  Reply
 6. Ghita

  Foarte bine ar fi daca s-ar pune capat cumva furtului din sistem.
  Probabil nu se vrea fiindca sunt multi care profita.
  Furturile s-ar reduce semnificativ daca s-ar introduce urgent cu toata opozitia medicilor cardul de sanatate bine securizat, daca pacientul ar avea un control asupra fisei de observatie astfel ca la externare daca nu i se permite accesul la foaie in timpul spitalizarii, spitalul sa fie obligat la externare sa-i elibereze o adeverinta care sa cuprinda medicamentatia aplicata, investigatiile efectuate si costul spitalizarii.
  Managerii de spitale ar trebui sanctionati penal daca accepta plati pentru servicii neefectuate inclusiv sevicii de garda ”pur onorifice” facute de medici care au functii publice si practic nu fac decit sa mulga bani din sistem fara vreun beneficiu pentru pacient.
  Atentiile si spaga trebuiesc eliminate astfel ca orice cadru medical sau auxiliar se preteaza la asa ceva sa fie automat trimis catre justitie . Orice ”atentie” data in spital ,inainte sau dupa ,este de fapt o spaga.

  Reply
 7. Sorin Paveliu

  @simona urgentista. Absolut de acord cu dvs, astfel de aparate pot fi utile in zonele mentionate. Experienta mea de 4 ani in Parlament m-a invatat ca astfel de formulari largi, deschise si absolut inutile nu fac decit sa lase loc abuzurilor. Cititi textul propus. El trebuie sa fie neinterpretabil, fara dubii, ca de aceea este lege. Se refera la „spatiile frecventate de publicul larg” nu la aeroporturi sau mall-uri! Poate cel care a redactat textul nu este rau intentionat. Peste ani, un alt decident poate va folosi portita astfel creata!

  Reply
 8. Sorin Paveliu

  @ liviu paulus. Absolut de acord cu dvs. Sprijin cu fervoare initiativa Guvernului de a desemna MS ca unitate centralizata de achizitii publice! Numai ca din 8 decembrie 2012 si pina acum nu a reusit sa finalizeze nicio licitatie. Mai mult, acum vrea sa scape de ele si sa le dea unei alte entitati nou infiintate, aminind de facto inca 6 luni promisele economii? De ce? Dar Ministrul sanatatii cu ce mai ramane daca da si spitalelecare le mai are, si licitatiile si programele? Doar cu birous si soferul? Hai sa mai ne gindim!

  Reply
 9. Barbu

  Multe prostii face Nicolaescu. Spune ca la anul reduce paturile de spital cu 40%.Azi Casa de asigurari face (discretionar) contractari, doar pe 40-50% din capacitatea (paturi,personal) a unei sectii. Maine va reduce paturi,deci si personal. Ce va pune in loc ? Zice dansul: ambulatoriul de specialitate si spitalizarea de zi. Cum va „beneficia” de aceasta schimbare un om care locuieste la peste 50 km de spital ,un batran sau familii cu multi copii ? Pai ori nu vine si se agraveaza,ori vine o data si nu e destul, ori…crapa ! Cam asta e reforma !. In rest se impart banii forman noi institutii,ca sa existe temei legal sa schimbe fostii manageri. Cum se va transmite -oare- un Spital Judetean (de stat) la o Universitate particulara (privata). Sint tare curios !

  Reply
 10. Simona Urgentista

  Atunci daca e asa cum ziceti, adica nu va place textul ca e prea larg, ar fi bine sa spuneti asa in comentariul domiei voastre si nu sa atacati pe unii si altii si sa-i acuzati de coruptie. Macar recunoasteti ca este bine ce se vrea sa se faca dar explicati doar ce nu va convine. Pe de alta parte, pot sa va spun ca nu aveti dreptate in ce ziceti. Ca de obicei ati pornit din premisa ca intentia este furtul si nu este una pentru interesul populatiei. Am verificat textul si acolo se mentioneaza ca se vor stabili locurile in care vor fi amplasate aceste aparate printr-un alt act normativ. momentul in care dumneavoastra trebuie sa iesiti sa atacati este cel in care noul act sa confirme temerile pe care le aveti Oricum orice act se va pune pe site pentru trasnparenta decizionala si atunci o sa vedeti ce se stabileste si ce locuri sunt stabilite. Din pacate, am crezut si eu ca sunteti mai credibil decat atat. Cu asta ati dat-o in bara. Sunteti din pacate superficial si faceti ca majoritatea celor care comenteaza, atacati fara sa va ganditi doar de dragul de a comenta si de a ataca pe cineva!

  Reply
 11. Sorin Paveliu

  @ Simona Urgentista Cred ca divergenta noastra de opinii nu va fi arbritrata si ma voi opri la acest ultim comentariu. De ce ar trebui sa astept o hotarire de guvern cind am in dezbatere ordonanta de urgenta? In ceea ce ma priveste – lasati-mi dreptul de a fi superficial – asa cum spuneti dar folositi un termen de comparatie – pleiada de oficiali ai MS care au elaborat proiectul, trecut prin zeci si sute de filtre. Asa, ca o pata de culoare, vi se pare normal ca la numai 5 zile sa ai pe site doua proiecte ale propunerii? In ceea ce priveste prezumtia de inclinatie spre furt a celor care se zbat sa faca astfel de acte normative „cu gaura”, ma intreb de ce va mirati? (recunosc, am vazut prea multe situatii concrete, care nu au ajuns niciodata publice) Vi se pare ca in tara asta este o inclinatie spre furt sau una spre cinste exemplara? Imi doresc ca opinia mea sa fie cea eronata si a dumnevoastra cea corecta, spre binele nostru comun.

  Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *