Ariana Dudună

Platforma Națională de Raportare Unică în Învățământul Superior, reglementarea funcției de director de extensie, dezvoltarea sportului școlar și publicarea tezelor de doctorat într-un catalog online – subiecte pentru următoarea ședință a Comisiei pentru Învățământ din Senat

Marți, 10 mai 2022, Comisia pentru învățământ din Senat se întrunește în ședință pentru a discuta o serie de proiecte importante, precum: Platforma Națională de Raportare Unică în Învățământul Superior, reglementarea funcției de director de extensie, dezvoltarea sportului școlar și publicarea tezelor de doctorat într-un catalog online

Platforma Națională de Raportare Unică în Învățământul Superior

Primul proiect dezbătut în cadrul ședinței comisiei este L160/2022, înițiat de către parlamentari ai PNL, PSD, USR, UDMR și Minorități, expunerea de motive fiind semnată de către un senator PNL și un senator PSD. Acesta propune modificarea Legii educației naționale în sensul creării unei platforme prin intermediul căreia să se realizeze colectarea datelor statistice, a raportărilor instituționale și a raportărilor individuale privind activitatea științifică a personalului didactic și de cercetare din instituțiile de învățământ superior. Astfel, universitățile nu vor mai fi nevoite să raporteze aceleași date, de mai multe ori, către instituții diferite, fiind redus efortul acordat de către personalul universităților pentru raportarea de date. Proiectul își dorește astfel să unifice și să eficientizeze raportarea datelor realizată de către universități.

Astfel, prin proiectul de lege se dorește obligarea Ministerului Educației la elaborarea platformei, în vederea folosirii ei pentru colectarea datelor. Totuși, la nivel legislativ, modalitatea prin care se dorește a fi făcut acest lucru este cel puțin discutabilă, fiind propusă modificarea art. 94 alin. 2, alineat ce reglementează atribuțiile Ministerului Educației în domeniul învățământului preuniversitar.

La nivelul Camerei Deputaților, proiectul a fost adoptat în unanimitate de voturi, fiind adoptat cu o serie de amendamente adoptate în Comisia pentru învățământ, amendamente ce nu modifică propriu-zis proiectul, ci doar pun proiectul în concordanță cu recomandările de tehnică legislativă făcute de Consiliul Legislativ.

Până la acest moment, la nivelul Senatului, proiectul a primit trei avize favorabile, din partea Comisiei pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi, Comisia pentru știință, inovare și tehnologie. Punctul de vedere este negativ, atât din motive de tehnică legislativă, precum și invocând o contradicție cu articolul din legea educației ce reglementează RMUR.

Reglementarea funcției de director de extensie

Un alt proiect de lege aflat pe ordinea de zi este L259/2022, inițiat de către UDMR, PNL, PSD și USR. Acesta își dorește introducerea, la nivelul Legii educației, funcție de director de extensie, în rândul funcțiilor de conducere din instituțiile de învățământ superior.

O extensie universitară este o filială a unei universități care realizează programe de studiu în alte orașe decât universitatea. Deși legea educației reglementează deja, la nivelul art. 132, alin (4), existența extensiilor universitare, funcția de director de extensie nu este reglementată la nivelul funcțiilor de conducere. La acest moment, conform expunerii de motive, multiple universități din țară, precum Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, au reglementat deja funcția de director de extensie la nivelul căruțelor universitare și regulamentelor.

Senatul este camera decizională, iar în Camera Deputaților legea a fost adoptată. La nivelul Senatului, aceasta nu a primit încă avize sau rapoarte de nicio comisie. Atât avizul Consiliului Economic și Social, cât și cel al Consiliului Legislativ este favorabil. Punctul de vedere al Guvernului este, de asemenea, favorabil.

Dezvoltarea sportului școlar

Următorul proiect care va fi dezbătut mâine face referire la sportul școlar, fiind o inițiativă a senatorilor PSD. Acesta a mai fost discutat de 2 ori la nivelul Comisiei pentru învățământ din Senat, fiind însă amânată raportarea. Proiectul își propune să înființeze cluburi școlare și unități de învățământ preuniversitar de stat cu profil sportiv, asigurarea accesului gratuit la bazele sportive pentru unitățile de învățământ cu profil sportiv și clasele vocaționale, introducerea posibilității finanțării cluburilor sportive școlare și universitare de către autoritățile publice locale, precum și înființarea Federației Sportului Școlar și Federației Sportului Universitar.

Avizele Consiliului Legislativ și Consiliului Economic și Social sunt favorabile, dar punctul de vedere al Guvernului este negativ, invocând faptul că din proiect nu rezultă care este autoritatea responsabilă cu avizarea/aprobarea înființării cluburilor școlare și unităților de învățământ preuniversitar de stat cu profil sportiv, precum și că încalcă autonomia publică locală și reglementările asupra domeniului public și privat.

 La acest moment, proiectul se află la raport comun în următoarele comisii: Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi; Comisia pentru învățământ; Comisia pentru tineret și sport. 

Publicarea tezelor de doctorat într-un catalog online

Ultimul proiect de pe ordinea de zi a ședinței din această săptămână este L273/2022, inițiat de către parlamentarii USR. Acesta propune modificarea Legii nr. 111/1995 privind Depozitul legal de documente. Prin acest proiect, obligația trimiterii tezelor de doctorat către Biblioteca Academiei Române și Biblioteca Națională a României este transferată către instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat, fiind eliminată obligația Ministerului Educației. 

Mai mult, prin proiect se prevede transpunerea în format digital a tezelor de doctorat și a anexelor acestora. Astfel, instituțiile care organizează de studii de doctorat vor fi obligate să trimită un exemplar digital al tezelor de doctorat către la Biblioteca Națională a României. Biblioteca Națională a României este obligată să transpună în format digital toate tezele de doctorat și anexele acestora care au fost transmise doar pe format tipărit, precum și să le publice într-un catalog online.

De asemenea, proiectul de lege introduce o sancțiune pentru nerespectarea obligației de trimitere a documentelor cu titlul de Depozit legal în termenul prevăzut de lege, aceasta constituindu-se contravenție.

Avizele Consiliului Economic și Social și Consiliului Legislativ sunt favorabile. Guvernul nu a transmis încă un punct de vedere, iar comisia raportoare asupra proiectului este Comisia pentru cultură şi media. Senatul este prima cameră sesizată.


Donează și susține-ne acțiunile pentru bună guvernare!

Fondurile colectate susțin bătăliile pe care le ducem în justiție, administrarea aplicației Ia Statul La Întrebări, dar și programele prin care monitorizăm serviciile și instituțiile publice.


Vino în comunitatea noastră de bună guvernare!

Abonează-te la newsletterul România Curată. Vei primi pe e-mail articolele și campaniile noastre și ne poți răspunde la adresa de contact cu sugestii, sesizări sau cu propriile tale articole pentru publicare.

Articole recente

Recomandări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *