Vasile Ernu

Ortodoxia nucleară, teologia ”lumii ruse” și rolul Bisericii Ortodoxe Ruse în războiul din Ucraina

Acum mulți ani am lucrat pe tema Problema răului în gândirea rusă, iar mai târziu pe tema Escatologia în politica rusă. Erau teme de anii `90. Prin 2000 m-am rupt total de aceste domenii. Cărțile din acea epocă au ajuns undeva pe raftul de jos pe rândul din spate. E adevărat că mereu am tras cu ochiul spre subiect.

Recent am discutat mult pe subiectul: rolul Bisericii Ortodoxe Ruse în configurarea arhitecturii regimului Putin și mai ales în ce privește rolul ei în problema militară și a războiului de ocupație dus de regim în Ucraina. A trebuit să redeschid uși închise și am încercat să clarific puțin situația. Să o luam pe rând.

Începuturi

Odată cu venirea la putere a regimului bolșevic, sovietic se încep faimoasele campanii antireligioase. Prima mare campanie s-a dus împotriva Bisericii Ortodoxe Ruse (BOR), biserica majoritară a fostului Imperiu țarist pentru că ea reprezenta principalul dușman: era puternică, bine organizată, deținea multe proprietăți și avea o putere de influență enormă. După dizolvarea statului țarist ea rămăsese o instituție centrală. Primul mare val de represiune a fost îndreptat împotriva ei: i se iau proprietăți, sunt distruse biserici, o parte a clerului este trimis în pușcării, începe o campanie antireligioasă dură. Pe parcursul existenței statului sovietic au fost mai multe valuri: undeva cinci mari valuri de campanii antireligioase cu ținte diverse. De exemplu, în anii de după război campaniile cele mai dure erau duse împotriva cultelor protestante pentru că erau suspectate de relații cu Occidentul.

Amintim că în epoca în care începe Marele Război pentru Apărarea Patriei (1941-1945), Stalin este nevoit să facă un pact cu BOR pentru a avea sprijinul ei în război. Primul discurs al lui Stalin la începutul războiului începe nu cu acel cunoscut cuvânt „Tovarăşi…”, ci cu „Frați și surori…”. Şi, încet-încet, relaţia BOR cu puterea sovietică își reintră în normalitate, Biserica ocupându-și locul la masa Puterii.

Starea de martiraj

Amintesc un element foarte important: teologia martirajului. Cum m-am ocupat ani de zile cu acest subiect și îmi este apropiat – am scris pe larg în Sectanții – și vin din aceste medii ale creștinilor prigoniți, pot spune că ”epoca stalinistă a fost ultima epocă de aur a creștinismului”. Știu: sună șocant. Dar explic: pentru că în epoca modernă e pentru prima oară când creștinismul este pus în fața unei alegeri radicale, de mare risc, în situație de martiraj: a fi creștin asumat și practicant devine riscant și chiar se plătește un preț imens, cu ani de pușcărie. Acest fenomen va duce paradoxal nu la laicizarea societății, ca în Vest, ci la un soi de păstrare a religiosului într-o formă mult mai consistentă, concentrată și intensă.

Deloc întâmplător că în anii `70 literatura religioasă e la mare căutare iar moda intelectuală devine una profund religioasă. Intelectualii citesc predominant teologie, filosofie conservatoare religioasă, Biblia ajunge la un preț imens pe piața neagră, iar mersul la biserică sau cercurile religioase devin fenomene de frondă și modă în mediul clasei de mijloc și intelectuali.

Finalul comunismului din URSS, încă în plină perestroika (1988), se termină cu serbarea oficială a 1000 de ani de la creștinarea Rusiei. Iar în ultimii trei ani ai comunismului URSS devine un adevărat Babel religios: toate cultele lumii erau pe străzile orașelor sovietice iar pe canalul TV central sovietic erau devorate programe de misticism. Țara ateismului, progresului, științei și rațiunii s-a dizolvat în plin misticism și religiozitate. Toată lumea credea în ceva, cu excepția comunismului.

Spre o nouă Religarhie

Fenomenul cel mai important în anii 90 este cel al dizolvării statului, instituțiilor statului, legilor și economiei. Criza imensă de legitimitate a satului și haosul economic a adus o violență socială fără precedent. În acest gol imens lăsat de stat, instituții, societate, economie vine BOR, dar și diverse culte, care să înlocuiască sau să ofere o alternativă. BOR, în mod special, devine un element central în noua configurație social-politică. Acest lucru se va simți mai ales odată cu instaurarea regimului Putin. Regimul Putin, în procesul său de reabilitare a statutului, economiei, societății aduce BOR în plin plan.

În 2009 a apărut un termen nou în limba rusă: religarhia. Religarhia este o combinaţie între religie şi oligarhie care face trimitere la o situație veche într-un context nou: amestecul ierarhiei BOR cu structurile Statului şi cu cele financiare. Religarhul este un înalt demnitar apropiat de elitele puterii şi economice care conduc Statul. Religarhia este diferită însă de formele politice cunoscute precum hierocraţia (Israelul antic) sau de teocrația medievală, când structurile religioase preluau rolul statului. În statele postcomuniste ortodoxe asistăm la un soi de relansare a tradiției bizantine adaptate unui nou context social, politic şi economic. În Rusia, fenomenul devine foarte vizibil în perioada lui Putin și mai ales odată cu alegerea noului Patriarh al Rusiei, Chiril (2009). Tandemul Putin – Chiril instituie această religarhie.

Ce este Ortodoxia nucleară?

Ortodoxia nucleară, sau Ortodoxie atomică, este o versiune a conceptului ”ideea rusă” potrivit căreia Ortodoxia – confesiunea care reprezintă Rusia – și scutul nuclear sunt cele două componente ale securității Rusiei. Ideea „Ortodoxiei nucleare” a devenit cunoscută pe scară largă după prezentarea proiectului „Doctrina rusă”, organizată de Mitropolitul Chiril la 20 august 2007 la Mănăstirea Danilov, unde autorii doctrinei propuneau „încrucișarea Ortodoxiei cu armele atomice”. Dar termenul nu a intrat în lexicul autorităților de la acea vreme și lucrările la proiect au fost oprite. Ideea nu a primit nici un sprijin oficial din partea BOR-ului. Vahtang Kipșidze, vicepreședinte al Departamentului Sinodal pentru Relații cu Societatea și Mass-media, a explicat: „opiniile pe care Biserica le are cu privire la arme sunt reflectate în Fundamentele Concepției Sociale, iar Biserica nu ar trebui să fie asociată cu diverse alte doctrine care apar printre experți și personalități publice”.

Problema sfințirii armelor de distrugere în masă rămâne una controversată pentru BOR. Există opinii polarizate: de la afirmația că Biserica nu ar trebui să binecuvânteze deloc armele, până la apărarea practicii de sfințire a oricărui tip de armă. În proiectul de document „Cu privire la practica sfințirii armelor în Biserica Ortodoxă Rusă”, elaborat de comisia pentru dreptul bisericesc, se propune limitarea la binecuvântarea și sfințirea armelor personalului militar, deoarece aceasta este asociată cu persoana căreia i se dă binecuvântarea și, din același motiv, nu ar trebui să fie „sfințite” armele de distrugere în masă și, în general, armele impersonale. În proiectul de document „Despre binecuvântarea creștinilor ortodocși pentru îndeplinirea serviciului militar „se menționează: „Nu se reflectă în tradiția Bisericii Ortodoxe și nu corespunde conținutului Chinului de binecuvântare a armelor militare în sine și, prin urmare, ar trebui exclusă din practica pastorală folosirea acestui rit pentru a „sfinți” orice varietăți de arme, a căror folosire ar putea duce la moartea unui număr incert de oameni, inclusiv arme de acțiune nediscriminatorie și arme de distrugere în masă”.

În concluzie: „Ortodoxia nucleară” de fapt este o tendință de clericalizare a politicii militare și externe rusești, utilizarea retoricii mesianice și îmbinarea dintre BOR și stat, ceea ce numeam Religarhie, în ultima parte a regimului Putin. Ba mai mult, BOR, a creat o nouă narațiune conform căreia armata rusă este concepută nu doar pentru a apăra patria laică, ”cetatea omului”, ci și pentru a salva omenirea: armele nucleare sunt redefinite nu doar ca arme de distrugere în masă, ci și ca un garant al păcii, fiind descrise în termenii religioși, evanghelici ca „arme ale păcii”. Alte aspecte semnificative ale „ortodoxiei nucleare” sunt „botezul trecutului sovietic” și alianța dintre „roșii și albi” în păstrarea statului rus ca protector al acestui patrimoniu spiritual și civilizațional crucial, care nu trebuie să dispară de pe fața pământului. Mai amintesc: Rusia a inaugurat acum doi ani cu toate onorurile Catedrala Armatei ruse, care ilustrează acțiunile militare din istoria acestei țări, inclusiv victoria asupra Germaniei naziste şi recenta anexare a Crimeii.

Rădăcinile Ortodoxiei nucleare rusești: geopolitică, Catehon și un nou iraționalism

O să încerc să fac un rezumat al unei conferințe a istoricului Viktor Șnirelman, doctor în istorie, cercetător principal la Institutul de Etnologie și Antropologie al Academiei de Științe a Rusiei și membru cu drepturi depline în Academia Europaea, despre modul în care doctrina creștină tradițională a unei forțe bune care încearcă să împiedice venirea lui Antihrist s-a transformat în ideea inevitabilității războiului nuclear, pe care o serie de politicieni ruși o susțin cu entuziasm și are rădăcini în gândirea religioasă rusă.

În cea de-a doua epistolă a lui Pavel către Tesaloniceni, întâlnim conceptul de Catehon. Catehon este considerat a fi opusul lui Antihrist: puterea care împiedică avansul lui Antihrist în lume, înainte de Apocalipsă. El este întruchiparea „puterii binelui”, a cărei misiune este de a împiedica venirea Apocalipsei și triumful răului pe pământ.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, în mediul ortodox rus a apărut și a început să se răspândească credința că Catehon este strâns legat de Rusia. Mulți îl vedeau în țarul rus. Această perspectivă a fost schimbată de Revoluția din februarie 1917 când țarul Nicolae al II-lea a fost răsturnat și împușcat. Pentru credincioși, acesta era un semn că sfârșitul lumii era aproape: nu mai era nimeni care să salveze lumea de Antihrist. Cu toate acestea, din moment ce sfârșitul vremurilor nu a venit, înseamnă că Catehon este încă aici. În secolul XX, gânditorii ortodocși au ajuns la concluzia că rolul de „reținere”, ”întârziere” a fost jucat de Rusia însăși sau de poporul rus. Această idee a fost preluată de fundamentaliștii ortodocși ruși în ultimii treizeci de ani.

Astăzi piața rusă a ideilor are multe interpretări: unii susțin că poporul rus este ales pentru asta, alții consideră că este vorba de Biserică, în timp ce alții susțin că Catehonul este un concept politic și, prin urmare, nu poate fi decât un stat ortodox. Potrivit unor autori, chiar și un stat comunist poate îndeplini rolul lui Catehon – nu pentru că este comunist, ci pentru că este un stat.

În cadrul acestei polemici, funcția catehonului se deplasează de la spiritual la politic. Astfel apare noțiunea de „ortodoxie politică”, care a fost dezvoltată în mod deosebit la începutul anilor 2000 de către cunoscutul naționalist rus Egor Holmogorov. El a reproșat teologiei rusești contemporane că neglijează „escatologia politică”, ceea ce duce la o pierdere a sensului istoriei. El mai explică faptul că Rusia, ar fi țara sfârșitului lumii, unde toate evenimentele mondiale s-ar încheia, iar în cazul declinului său, lumea s-ar confrunta cu o apocalipsă inevitabilă.

Filozoful ortodox Arkadi Maler leagă conceptul de Catehon de puterea imperială și susține că „ultima împărăție” din Sfânta Scriptură trebuie înțeleasă nu ca fiind Imperiul Roman, ci că e vorba de succesorul său, Rusia – „a treia Romă”. Maler prezintă Biserica Ortodoxă Rusă ca fiind universală și declară că teritoriul său canonic este întreaga lume. Astfel, el susține misiunea imperială universală a Rusiei – de fapt, expansiunea teritorială în numele Ortodoxiei, care se presupune că are dreptul de a se opune „tainei fărădelegii” oriunde se manifestă. Expansiunea teritorială a Rusiei este o consecință a misiunii Catehonului, care justifică imperiul și politicile imperialiste pentru că sunt menite să se opună anomiei și anarhiei. Nu este vorba doar de un imperiu, ci de un imperiu ortodox cu legitimare religioasă.

În „Doctrina rusă” a național-patrioților, publicată în 2005, categoria Catehonului a căpătat o înfățișare definitiv seculară. Ea folosește în mod explicit termenul Catehon și explică că acesta ar trebui înțeles în termeni seculari. Potrivit autorilor documentului, misiunea istorică a Rusiei, ca și a Uniunii Sovietice, este aceea de a păstra echilibrul mondial. Ei susțin că, salvând Rusia, salvăm întreaga lume și își bazează raționamentul pe ideea unei „a treia Rome”.

Vorbind despre „decăderea Occidentului”, fundamentaliștii leagă „decăderea morală” a acestuia de faptul că Occidentul se află deja în mâinile lui Antihrist. Rusia, pe de altă parte, este ultimul bastion al Ortodoxiei, al valorilor adevărate și al moralității. În acest caz, politica occidentală față de Rusia se explică prin încercările lui Antihrist de a distruge Catehonul: sancțiunile nu sunt o pedeapsă pentru încălcarea normelor internaționale, ci dorința forțelor răului de a elimina ultimul obstacol în calea triumfului lui Antihrist.

Se pare că Rusia are „monopolul adevărului” și are dreptul de a acționa așa cum crede de cuviință, justificându-și acțiunile prin misiunea sa divină. Ideea sovietică a unei lupte între două sisteme antagoniste este înlocuită de un concept cu tentă religioasă de confruntare geopolitică între două civilizații antagoniste.

Aceste sentimente au depășit cu mult teoria, ne spune cercetătorul. Acestea au fost observate în timpul conflictului militar din Ucraina din 2014. În orașul Sloviansk, de unde provine rezistența din Donbass de exemplu, ieromonahul Viktor (Pivovarov) a vorbit cu milițienii, care au susținut că războiul este purtat cu stăpânirea satanică pentru distrugerea creștinismului adevărat – Ortodoxia. Se presupune că a fost declanșată de finanțiștii globali pentru a diviza lumea rusă și a aduce mai aproape împărăția lui Antihrist, care este împiedicată doar de Biserica Ortodoxă. În același timp, site-urile ortodoxe scriau despre războiul împotriva oligarhilor sataniști – dușmani ai creștinismului și ai Rusiei sfinte.

Acest discurs a primit un nou impuls atunci când Donald Trump a devenit președinte al SUA. Creștinii evanghelici au declarat atunci că America ține lumea departe de haos, ceea ce a provocat imediat un protest din partea fundamentaliștilor ortodocși ruși, care au subliniat că numai Rusia poate îndeplini această misiune ca stat ortodox și a treia Romă. Discursul descris este construit în jurul ideii unei confruntări inevitabile între civilizația binelui, Rusia, și civilizația răului, Occidentul modern. Ambele părți ale fundamentalismului religios vor monopol pe Catehon.

Noul pas spre războiul nuclear, cel mai bun cadou posibil”

În ultimii ani, oficialii, autoritățile și jurnaliștii pro-Kremlin i-au obișnuit treptat pe ruși cu ideea de război și cu terminologia militară. Mai mult, inițial, jurnaliștii și experții militari au vorbit despre el în termeni abstracți, dar în 2017-2018, în special după discursul președintelui Putin în fața Adunării Federale din 1 martie 2018, a început o discuție despre războiul nuclear ca o perspectivă reală, cu calcule concrete privind țintele sale imediate, metodele de a le învinge și rezultatele acțiunilor militare. Discursul lui Putin de la Forumul Valdai din octombrie 2018 a dat un nou impuls în acest sens. Jurnalistul Leonid Mlecin a spus atunci că era ca și cum ne-am fi întors în anii 1930. Cu toate acestea, ne întoarcem probabil la o epocă și mai veche.

Aș mai aminti povestea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Ucrainene, unde Kremlinul încearcă să sublinieze că, în primul rând, Kievul este leagănul ortodoxiei rusești și că biserica sa se află de secole sub jurisdicția patriarhatului Moscovei, iar în al doilea rând, că Ucraina este astăzi în prima linie a celui de-al doilea Război Rece, declanșat de lovitura de stat armată de la Kiev, susținută de SUA. Kremlinul nu-și recunoaște propria vină în declanșarea războiului din Ucraina și dă vina pe americani. Cu alte cuvinte, toate acțiunile Rusiei par justificate, iar sancțiunile ar fi fost impuse pentru a se răzbuna pe agresor.

Pe 26 decembrie 2018, Putin i-a felicitat pe ruși pentru lansarea sistemului de rachete Avangard și a declarat că acesta este un cadou minunat pentru țară pentru Anul Nou. Cu alte cuvinte, noul pas spre războiul nuclear a fost, în opinia președintelui, cel mai bun cadou posibil. Acest lucru este destul de în concordanță cu declarația sa din octombrie 2018, potrivit căreia, în cazul unei agresiuni nucleare, fiind victime ale acesteia, rușii ar merge în rai. Este greu să nu vedem aici un element de gândire escatologică și o referire implicită la rolul de Catehon al Rusiei.

Cercetătoarea suedeză Maria Engström a emis ipoteza că ideologia oficială a autorităților ruse din ultimii ani se bazează, cel puțin parțial, pe doctrina apocaliptică, deși este prezentată în principal în termeni seculari. Ea a subliniat că antropologia neoconservatoare este centrată pe cetățeanul care nu trăiește prin rațiune, ci prin pasiuni și emoții. Ea a publicat acest articol în 2013, chiar înainte de evenimentele din 2014. Ea a subliniat că s-a inspirat din mai multe discursuri ale lui Putin, formulate în retorica Catehonului, dar a recunoscut că acesta nu a menționat nici măcar o dată termenul deși este foarte biblic.

Ortodoxia nucleară văzută dinspre Occident. Dmitry Adamsky, Russian Nuclear Orthodoxy

În Occident această temă a fost cel mai bine descrisă de Dmitry Adamsky în Russian Nuclear Orthodoxy (Stanford University Press, 2019). Fac o mică sinteză.

Primul lucru asupra căruia Adamsky atrage atenția este felul în care categoriile religioase sunt introduse în sfera politicii. Acest fenomen, potrivit autorului, este înrădăcinat adânc în clasa politico-militară rusă și crede că e o tendință pe termen lung. Autorul însă precizează, și cred că bine face: asocierea credinței și a politicii este „un tribut organizațional și personal ce ține de spiritul vremii”, iar atunci când vine vorba de chestiuni de fond, practici legate de strategie și de planificarea operațiunilor, religiozitatea și partea teologică nu contează. Adică specialiștii militari se conduc totuși de elementele științei militare, nu de imbolduri religioase.

A doua concluzie importantă sugerată de autor: el crede că Biserica Ortodoxă Rusă va deveni treptat un instrument de mobilizare socială în cadrul instituțiilor de securitate națională, precum și de reglementare calitativă și cantitativă a serviciului militar. În practică, crede el, acest lucru va duce la faptul că, în numirile în funcții, factorul „atașamentul față de religie” va juca un rol mult mai mare decât juca înainte. Iar pentru o Rusie multi-confesională se va dovedi, crede autorul, o bombă cu ceas.

O altă teză: rolul tot mai mare al BOR, potrivit lui Adamsky, poate duce la transformarea sa într-un instrument de influență pentru instituțiile birocratice care concurează pentru resurse în interiorul și în afara comunității strategice, mai ales atunci când aceste resurse sunt limitate. Altfel spus: susținătorii Patriarhiei Moscovei au mai multe șanse de a obține ceea ce își doresc decât oponenții acesteia, ceea ce poate duce la diverse alianțe foarte semnificative în ceea ce privește puterea și greutatea deciziilor.

A treia teză a autorului susține că o astfel de „teoretizare a culturii strategice rusești” va fi relevantă în cazul unor conflicte viitoare. Stratul de „preoți nucleari”, potrivit lui Adamsky, va fi mai puțin înclinat să limiteze conflictul și, dimpotrivă, se va alătura taberei susținătorilor escaladării acestuia. În acest sens, autorul consideră că, pe lângă componenta internațională, va exista și un factor politic intern în consolidarea Kremlinului ca centru de putere în Rusia: legitimarea bisericii este un instrument puternic în mâinile unui lider politic abil.

Aceste teze au un set de argumente și informații multiple și utile. Personal cred că trebuie ținut cont de această linie de argumentare: conține multe tendințe reale. Vedem mai ales acum în acest război. În același timp cred că structurile bisericești, birocratice, financiare, sociale cât și cele militare nu sunt omogene, au în interiorul lor centre de influență diferite și nu interacționează întotdeauna între ele lin și armonios, ci conflictual, concurențial, având diverse interese. Însă cartea și analiza oferită de Adamsky merită toată atenția și e de o actualitate mare.

Biserica Ortodoxă Rusă și războiul Regimului Putin

BOR și „puterea diavolului” sau cum a uitat Patriarhul Chiril de Evanghelie și a devenit un predicator al războiului fratricid, titrează o mare revistă de opoziție.

Biserica oficială nu a găsit puterea nu numai să condamne invazia Rusiei în Ucraina, ci și să spună lucrurilor pe nume: războiul este război, agresiunea este agresiune. Patriarhul Chiril a transmis un mesaj clar: este alături de Putin, nu de creștinii pe care-i ”păstorește”, care nu au așteptat de la el nici un cuvânt de adevăr sau un strop de ajutor, spune Serghei Ciapnin, jurnalist și activist religios. Preoți de frunte care au o mare vizibilitate – arhiepiscopii Andrei Tkaciov și Artemie Vladimirov, alături de mulți alți preoți și de Patriarh, au adoptat aceeași poziție: susținere necondiționată a regimului Putin și a războiului.

Predicile bisericești pro-război se conformează pe deplin liniilor directoare ale propagandei de stat și este, de fapt, o formă a acestei propagande. Invazia Ucrainei are loc sub sloganul salvării „lumii rusești”, care este amenințată de acele forțe care neagă valorile tradiționale și „organizează parade ale mândriei gay”. Mai mult, Patriarhul Chiril merge mai departe și își implică enoriașii într-o ”ruletă rusească” extrem de periculoasă, afirmând că „am intrat într-o luptă care are un sens metafizic, nu fizic”. Invazia Ucrainei are loc sub sloganul salvării „lumii rusești”, care este amenințată de acele forțe care neagă valorile tradiționale.

Cu toate acestea, în Biserica Ortodoxă se aud și voci în favoarea păcii și a încetării războiului fratricid, în timp ce preoții disidenți sunt judecați pentru „discreditarea forțelor armate”. Cel mai important protest a fost semnarea unui amplu document de mai mulți preoți, teologi și intelectuali apropiați ortodoxiei ruse, dar care sunt mai degrabă din afara Rusiei, care declară că această poziție și teologie a ”lumii ruse” este o erezie: Declarația despre învățătura ”lumea rusă”. O altă inițiativă vine din partea clerului din Rusia care vrea să condamne războiul: nu e un număr mare dar e important (aici). Va avea efect sau nu? Este doar un început? Sistemul se va fisura? Încă nu putem da un răspuns clar dar este un semnal de alarmă pentru Regimul Putin și un gram de speranță pentru pace.

Câteva concluzii

Scurtă descriere a țării Rusia pentru anul 2021. Populația Rusie în ianuarie 2021 era de 145,9 milioane de locuitori. Dintre aceștia, 53,6% sunt femei și 46,4% sunt bărbați; 74,9% din populația Rusiei trăiește în zonele urbane și 25,1% în zonele rurale. Internet. La începutul anului 2021, în Rusia existau 124 de milioane de utilizatori de internet. Din 2020 până în 2021, numărul utilizatorilor de internet a crescut cu 6,0 milioane (+ 5,1%), iar nivelul de penetrare în Rusia este de 85,0%. Social media. În ianuarie 2021, în Rusia existau 99 de milioane de utilizatori de rețele de socializare, iar audiența rețelelor de socializare a crescut cu 4,8 milioane (+ 5,1%) în ultimul an. Important: Cifrele privind numărul de utilizatori de rețele sociale nu sunt corelate cu numărul de utilizatori unici de internet care sunt înregistrați pe rețelele sociale. În ianuarie 2021, în Rusia existau 228,6 milioane de dispozitive mobile cu acces la internet. Numărul de conexiuni mobile în raport cu populația totală a Rusiei a fost de 156,7%. Multe persoane au mai multe dispozitive mobile cu acces la internet, astfel încât numărul de conexiuni mobile poate depăși 100% din totalul populației (sursa).

Centru independent de studiu Levada ne dă niște date importante privind religiozitatea în Rusia pe anul 2017 (sursa).

Ortodoxia rămâne credința dominantă în Rusia. Marea majoritate a rușilor – 92-93% dintre cei intervievați tratează creștinii ortodocși cu respect și bunăvoință. Numărul celor care se consideră credincioși sau mai degrabă „oameni religioși” continuă să crească: în trei ani, această cifră a crescut de la 35% la 53%, în principal în detrimentul unei mase diluate de persoane care nu sunt prea „religioase” sau care ezită să își definească gradul de religiozitate: aproximativ jumătate – 44% dintre respondenți se descriu ca fiind „oarecum religioși”. Doar un mic procent dintre cei intervievați se consideră „foarte religioși” (9%); o treime dintre cei intervievați se consideră „nu prea religioși” (33%). Numărul ateilor și al necredincioșilor a scăzut brusc în ultimii trei ani, de la 26% la 13%.

73% dintre respondenți nu și-au schimbat regimul alimentar în timpul Postului Mare în 2017, 9% aveau de gând să „postească în ultima săptămână a Postului Mare”, 15% „postesc parțial” și doar 2% dintre cei chestionați „postesc complet”.

Doar 13% dintre ruși știu despre interzicerea Martorilor lui Iehova în Federația Rusă, iar 34% au auzit ceva, dar nu cunosc detaliile. Mai mult de 60%, de exemplu, spun că au o părere pozitivă despre protestanți; în același timp, aproape 80% dintre ruși aprobă interzicerea Martorilor lui Iehova, deși majoritatea covârșitoare știe că aceasta este o sectă creștină, una dintre varietățile protestantismului.

Nu mai mult de o treime dintre respondenți au susținut opinia că religia ar trebui să aibă o influență semnificativă asupra politicii de stat: 28% dintre ruși au fost de acord că biserica ar trebui să aibă o influență asupra procesului decizional al statului. 39% dintre ruși sunt mulțumiți de influența pe care o are biserica asupra statului în prezent. Numărul respondenților care consideră că influența bisericii asupra politicii este „insuficientă” este de 16%, iar aproximativ un sfert dintre respondenți cred că influența bisericii asupra politicii publice este prea mare (23%).

În Rusia, 49% dintre tineri se descriu ca fiind necredincioși. Doar 4% dintre tinerii ruși merg la biserică în mod regulat, iar 37% nu merg deloc. 14% dintre ruși se roagă în mod regulat, iar 46% nu s-au rugat niciodată.

Toate datele ne arată că populația pare a fi mai seculară, urbană și mai cuplată la modernitate decât vrea să ne transmită puterea. În același timp vedem că rolul BOR și al propagandei oficiale are o putere suficient de mare încât să poată construi o masă critică care să susțină regimul. Factorul religios, conservator, este important în această ”anatomie a puterii” însă nu este singurul și nu este suficient. Rămâne însă unul esențial în construcția regimului Putin.

***

Articol publicat în cadrul proiectului ”Ucraina, dezinformarea și manualul de demistificare”. Proiectul este derulat de Societatea Academică din România (SAR) și beneficiază de o finanțare în valoare de 36.940 euro, prin programul Active Citizens Fund România – finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul materialelor realizate în cadrul proiectului nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021. Pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.


Donează și susține-ne acțiunile pentru bună guvernare!

Fondurile colectate susțin bătăliile pe care le ducem în justiție, administrarea aplicației Ia Statul La Întrebări, dar și programele prin care monitorizăm serviciile și instituțiile publice.


Vino în comunitatea noastră de bună guvernare!

Abonează-te la newsletterul România Curată. Vei primi pe e-mail articolele și campaniile noastre și ne poți răspunde la adresa de contact cu sugestii, sesizări sau cu propriile tale articole pentru publicare.

Articole recente

Recomandări

2 thoughts on “Ortodoxia nucleară, teologia ”lumii ruse” și rolul Bisericii Ortodoxe Ruse în războiul din Ucraina

 1. Eduard Antoniu

  Ziarul de Iasi preia astazi g4media cu o lista imensa din partea MAE rom^n despre ce nu a avut voie Orban Viktor sa spuna recent la Tushnad. In ceea ce insa a avut voie sa spuna, el face o surprinzatoare referire: „In apararea crestinismului in Europa, avem nevoie de ortodoxia rom^na”. Este imposibil ca sluga celei mai mari tzari ortodoxe, cea mai mare criminala a istoriei, sa nu stie de minoritatea romano-catolica din Romania si mai ales de originea ei.

  Reply
 2. pawn

  Ceea ce nu se poate contesta si a fost absolut uimitor este viteza cu care politicienii rusi, societatea rusa, rusii de rand, au alunecat pe panta al-Qaida ortodoxa.
  Obisnuiam sa radem dispretuitor: „Hai, dom’le, ca islamistii sunt niste salbatici ignoranti, in lumea crestina au fost demult depasite fanatismele astea”. Ei, uite ca nu.
  Autorul, desigur, urmareste originile (e si un cunoscator adanc al acelei lumi. chiar, cum poate Romania folosi, valorifica, aceasta imensa resursa de cunoastere a lumii slave/estice, pe care doar fratii basarabeni o poseda?), dar oricum este uimitor cat de rapid tinerii rusi cu iphone-uri s-au transformat fara prea multe discutii in infanteristi gata sa omoare si sa se lase omorati. Iar parintii, bunicii lor, sa fie de acord cu asta.

  Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *