Alina Mungiu-Pippidi

De ce nu vom intra in Schengen

Săptămîna asta primim oficial patalamaua de ț ară europeană de rangul doi – asta dacă insistăm să o
cerem pe cea de rangul unu că dacă sîntem abili o scoatem chiar noi de pe
ordinea de zi. S-a cam terminat cu declara
ț iile corecte că Schengen ș i MCV nu au nici o legătură, deș i Comisia Europeană asta va continua să spună în public.
România
ș i Bulgaria nu vor intra în
Schengen, că Germania recunoa
ș te în sfîrș it că nu ne vrea. Cum am scris negru pe alb cînd am apărat
Olanda de atacurile lui Băsescu
ș i ale presei
române acum doi ani, Germania nu ne voia de pe atunci, dar lăsa Olanda mai în
fa
ț ă. Între timp, ne făcurăm o asemenea faimă (ș i lucrăm la ea săptămînal) că nu se mai pune problema.
Dumnezeu
ș tie că m-am săturat de kilometrii
de aeroport bătu
ț i prin weekenduri pentru că mă
încăpă
ț înez să nu îmi iau a doua cetăț enie (că ș i una pe viaț ă mi se pare greu de dus), că îmi pare rău de oamenii de
la frontiere, care au muncit mult pe pu
ț ini bani să ajungă la standarde, de firmele româneș ti care ș i aș a înoată în greutăț i. Ș i de noi, cei care lucrăm în
străinătate
ș i încercăm să nu pierdem contactul
cu
ț ara. Dar asta e!

Soluț ia europeană de a-ș i minimaliza pierderile că au luat România ș i Bulgaria, ratînd absolut complet transformarea acestor ț ări (să fim oneș ti, nu UE a
transformat nici pe celelalte, cele de succes,
ț ările baltice, Polonia, Slovenia s-au transformat prin
merite proprii
ș i ajutor mai degrabă bilateral, de
la vecini din UE, nu de la Comisie sau Consiliul european) e, ca atare, o solu
ț ie raț ională. Bine că
nu ne pot da afară – că ne-ar da. Nu, nu din cauză că au venit Ponta
ș i Antonescu la putere, deș i o să mă ocup de ei în a doua parte a acestui articol, ci
pentru că venirea lor e un pretext bun să terminăm cu prefăcătoria. Nu vrem
săracii din aceste
ț ări să vină să
profite de sistemele noastre sociale, englez sau francez sau german, vrem numai
pe cei supracalifica
ț i din ț ările astea să vină în Occident, că de ce să dezvolte ț ările lor dacă le pot dezvolta pe ale noastre. Bun, nu din
vina occidentalilor plecăm noi de acasă, ci din cauza corup
ț iei de la noi, dar recunosc că mă zgîrie cînd aud
amabilită
ț i din astea, din ce în ce mai des.
Ipocrizia e maximă cînd vine vorba de
ț igani. De ce nu cheltuiț i fondurile
europene ca să ajuta
ț i pe ț iganii voș tri? Păi pentru că
la cum au fost proiectate
ș i managerizate
fondurile astea, nu doar pentru România
ș i Bulgaria, mai mari ș anse sînt să
profite de pe urma lor anumite companii europene polivalente pe care le văd cî
ș tigînd, fără nici un alt merit decît cîș tigurile lor precedente, contracte europene în toată
Europa
ș i de la toate directoratele
Comisiei (am ochi la asta, fiind antrenată în România) decît oricine se ocupă
la nivel local de integrarea popula
ț iei rome. Cine se
uită la cum au fost supravegheate fondurile europene în Italia, Grecia sau
Spania nu poate decît să î
ș i spună că
României
ș i Bulgariei, mult mai nedezvoltate
administrativ, li s-a pregătit o capcană, un veritabil set-up. UE a închis
ochii la cum au func
ț ionat fondurile
în
ț ările mediteraneene, la eș ecul lor de a dezvolta real aceste ț ări ș i la alimentarea
clientelismului din bani europeni în Grecia
ș i sudul Italiei, dar se indignează brusc la noi, unde
le-am spus dinainte că a
ș a va fi în proporț ie mult mai mare…

Dar lasă că noi merităm, din fericire, tot ce ne fac ș i statutul de rangul doi pe care ni-l pregătesc pe termen
lung. E destul să te ui
ț i la ce facem
zilele astea, nu e nevoie să cau
ț i mai departe. Ce
sfaturi putem să dăm puterii ca să evite ce va urma, altul decât să pretindă că
strugurii sînt acri
ș i UE calcă
tratatul cu noi? Da, îl calcă, a
ș a e, dar dacă era
pe fond nu trebuiau să ne ia, întreba
ț i-vă cîte au călcat ca să ne accepte, nu că ne iubeau, dar ca să
stabilizeze Balcanii (
ș i uită-te la noi
anul trecut
ș i la Bulgaria anul ăsta, dacă nu
ne-am dezintegrat e că sîntem în UE…). Deci, sfaturile promise:

1. Aveț i grijă să eliminaț i din competiț ia pentru
procuror general pe to
ț i cei care au
rezolvat dosare, au avut vreun contact cu Comisia Europeană
ș i echipa MCV ș i, în general, ar
putea prezenta vreun pericol pentru orice corupt, mai ales unul cu func
ț ii în parlament, guvern, administraț ie sau secț ia penală a
Înatei Cur
ț i. Nu faceț i public cine ș i-a depus
dosarele
ș i nu publicaț i online CV-urile oamenilor ș i baremul pe baza cărora îi punctaț i. Mai ales acum, că aț i scăpat de lepădăturile de prin CSM vedeț i să nu mai transmiteț i interviurile candidaț ilor să vedem toț i ce le poate pielea, faceț i-le cu uș a închisă ș i pedepsiț i pe cine mai face greș eala să fie transparent, ca Vasilică Danileț .

2. Privatizaț i urgent fără plată Registrul
Comer
ț ului către un stîlp al partidului de guvernare PNL, socrul
fostului ministru Cristian David, dl Mihai (Mi
ș u) Vlasov. Acuma e momentul pentru această acț iune refuzată de patru ori sub alț i miniș tri, că e
ministru prietena lui, dna Pivniceru, cea în subordinea căreia se află
Registrul. Dacă nu acum, atunci cînd? Trimite
ț i ș i o scrisoare
către ambasadele UE
ș i Comisie despre
absen
ț a oricărui confict de interese ș i a oricărei rente de stat în acest caz, semnată de Renate
Weber. Ba vede
ț i că mai e ș i Adrian Severin care ar putea semna, baș ca Anne Marie Jugănaru, colaboratoarea lui urmărită de DNA
pe care tocmai a
ț i numit-o secretar de stat la
Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice.

3. În general e trist să îl lăsăm pe dl Fenechiu unicul trimis în judecată
din Guvern, cînd Comisia Europeană s-a în
ș elat ș i a zis trei, mai numiț i doi, că secretarii de stat poate nu se pun.

4.Aveț i la mînă iarăș i legea retrimisă de Băsescu privitoare la statutul asociaț iior ș i fundaț iior, ia închideț i voi pe toț i ăia care monitorizează
cheltuielile guvernamentale
ș i absenț ele la Parlament, treceț i mai ales o lege care să se aplice retroactiv ș i să dea bine la CEDO ș i prin presa internaț ională.

5. De fiecare dată cînd mai vrea dl. Mazăre schimbări la o
lege
care se opune bunului plac, face
ț i cum aț i făcut recent cu legea
urbanismului (Legea de adoptare a OUG 7/2011 pentru modificarea si completarea
legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului), respectiv
chema
ț i un consultant dintr-o ț ară europeană cu cuvînt greu la Schengen (Franț a, în acest caz) ș i călcaț i pe faț ă în picioare ce vă recomandă. Daț i liber la autorizaț ii pentru cine dă banul, ș i la dracu’ cu
mediul, vecinii
ș i civilizaț ia. Mai ales civilizaț ia nu o lăsaț i să scape.

6. Numiț i-l iarăș i ș ef de cabinet, ca
pe vremea lui Năstase, pe simpaticul milionar Remus Truică, cel care a cumpărat
conform revistei
Cancan
o pungă cu măr
ț iș oare de aur să dea la doamnele care au norocul să-l cunoască.
Ca să nu mai fie discu
ț ii între premier ș i cei care vor să implementeze recomandările de mai sus ș i altele la fel, care încă nu au devenit publice. Vă
organizează el să fi
ț i iarăș i ce aț i fost ș i mai mult decît atît.

Fiț i demni, fiț i pe faț ă, că Europa asta
nu vă merită. Mai bine nu mai circula
ț i prin Schengen ș i staț i aicea făcând fericirea cui v-a votat.


Donează și susține-ne acțiunile pentru bună guvernare!

Fondurile colectate susțin bătăliile pe care le ducem în justiție, administrarea aplicației Ia Statul La Întrebări, dar și programele prin care monitorizăm serviciile și instituțiile publice.


Vino în comunitatea noastră de bună guvernare!

Abonează-te la newsletterul România Curată. Vei primi pe e-mail articolele și campaniile noastre și ne poți răspunde la adresa de contact cu sugestii, sesizări sau cu propriile tale articole pentru publicare.

Articole recente

Recomandări

13 thoughts on “De ce nu vom intra in Schengen

 1. corneliu

  Fraza finala, apoteotica, este cat se poate de realista. Dar e slaba speranta sa inteleaga bizonul mioritic ce-a facut atunci cand a votat. De la cine sa invete ?… ca scoala (y compris universitatea) a ajuns ceea ce este si se fac efortuti pentru a deveni ceva si mai si… iar alte institutii cu rol in „formarea opiniei cetateanului” sunt la fel de corupte. De unde se cam vede ca votul majoritar-numeric este „lucrul dracului” (nu mai vorbesc de „democratia balcanica”, pe care o iubim in mod instinctiv !).

  Reply
 2. Analistul

  GALCEAVA afisata dintre reprezntantii celor mai importate institutii ale statului este folosita pentru a deturna atentia publica de la REALITATILE CRUNTE care impiedica Ro sa fie primita in Spatiu Schengen;
  La Bruxeles se cunoaste realitatea de pe teritoriu Ro aceasta fiind scanata in detalii in asa mod incat sa fie vazute si PASARILE CALATOARE care intra sau ies din tara, dar si realitatile legate de contrabanda existenta la granita, in porturi si migratia de persoane si se mai cunosc deasemenea si motivele scarboase din sistemul judiciar pe care dl CORLATEAN le-a constatat ca fiind existente in JUSTITIE si pentru care a refuzat functia de ministru la JUSTITIE crezan ca face fata la externe unde acum sunt conditii de sinucidere politica..

  Reply
 3. Ctitzen

  Daca se albesc dosarele coruptilor si se dau NUP-uri nu inteleg de ce mai pun procurorii sa cerceteze si apoi le dau in cap. Dosarul flota zace prin sertare ca este presedintele inculpat. Pai daca este nevinovat de ce nu se rezolva sa vedem si noi vinovatii? Chiar asa nimeni nu este vinovat de jaf? La ce si-au mai baut joc de procurori dandu-le dosare care nu se vrea sa se rezolve? Doar varanu a facut prostii restul cinstiti cu totii? Deabia astept sa se termine procesul cu varanul sa vad ce mai scornesc.

  Reply
 4. Ioan David

  In data de 15.01.2013 am primit de la ICCJ o sentinta cu nr.6673 la dosar nr.1589/1/2012 din 01.11.2012 prin care sant anuntat ca se respinge Contstatia in anulare ca netimbrata.Am trimis timbru si Chitanta pentru taxa judiciara de timbru in plic recomandat si am primit Confirmarea de primire stampilata si semnata de cei de la Registratura.Am trimis prin fax copiile acestora si un memoriu coducerii acestei institutii.Degeaba.Cred ca ce se intampla in Justitie este incredibil si ne meritam soarta datorita lor.O zi minunata.

  Reply
 5. Laura

  Eu cred ca situatia e destul de complicata, dar am cateva intrebari: 1) Decizia privind Shenghen priveste Romania *SI BULGARIA*. Nu cred ca la nivelul decidentilor europeni e mare diferenta intre cele doua tari. Ma intreb atunci de ce nu exista o strategie comuna intre cele doua tari ? Sau exista, dar nimeni nu vorbeste despre ea ? Sau vre-un destept a considerat ca Romania va rezolva problema asta singura ? (Sau vre-un destept bulgar, for that matter ?)
  2) As vrea sa vad o analiza serioasa care sa indice clar daca problema reala este coruptia sau populatia saraca. Nu sunt solutii pe termen scurt nici pentru una nici pentru alta, dar macar avem o baza de lucru.
  3) Daca admiterea in Shenghen se amana sine die, atunci Romania mai e legata de aquis-ul Shengen ? Sau poate dezvolta o politica proprie de migratie, precum UK ? (asta inseamna, sa zicem, fara vize pt Republica Moldova) ?

  Reply
 6. ioane si gheorghe

  Dur articolul !!

  Eu le citesc constiincios dar votantii aia 4,5 milioane nu cred ca le citesc. Poate nu prea citesc nimic, asculta la Tv, ca e mai usor decat cititul. Cititul face sa functioneze capul si poate doare.

  Eu vad numai solutia Ceausescu, adica toti la zid. Precedata de o mare foamete, somaj etc. Poate ca asa va fi.

  Reply
 7. I.Reus

  Sunt convins ca va vor urma sfaturile. In rest, subscriu la cele postate de „corneliu” care parca mi-a luat vorbele din gura.

  Reply
 8. DanBruma

  Nu prea inteleg articolul asta, pai daca europenii vor sa stabilizeze balcanii atunci nu au decat sa ne ia in Schengen. Daca ne-au luat in UE pot sa ne ia si in Schengen. Daca nu vor sa ne ia in Schengen atunci nu au decat, este treaba lor de fapt. Daca vor sa ne tina ca tara de mana a doua nu au decat. Ii vom tine si noi in sah cu privatizarile. Daca europenii vor sa joace sah cu noi atunci nu au decat, dar sa nu uite europenii ca mama sahului se afla in est.

  Reply
 9. Chirila VIctor

  Problema este ca nu se coaguleaza o solutie alternativa viabila in care sa creada cei mai multi cetateni. In lipsa acesteia fiecare se descurca cum poate …. acceptand orice de la grupul majoritar de influenta.

  Reply
 10. Crihan Rodica

  Articolul e f. bun in cea de-a doua parte dar in prima autoarea e contradictorie : cand UE ne nedreptateste ,cand noi suntem vinovati . Pai cum vine asta? ORI UNA ORI ALTA! Cine era personalitatea aceea care i-a sustinut fara scrupule pe Ponta ,Voiculescu si Antonescu ,punandu-si obrazul pt. ei si influientindu-i pe romanii naivi si neinformati? Cine oare ?!

  Reply
 11. alinaMP

  Ei, nu e asa, dna Crihan, nu e nici o contradictie, din pacate, cine are acces la ambele lumi, ca minem stie ca e ipocrizie si aici, si dincolo, imi dau seama ca o lume in alb si negru e mai usor de inteles si digerat dar nu asa e lumea, trebuie inteles ca Dzeu si dracul coexista. ceea ce nu e integral rau intelectualiceste, pentru ca altfel intelegerea lumii ar fi la indemina tuturor cretinilor…si nu e.

  Reply
 12. Mihai

  Doamna Mungiu,
  E bine ca recunoasteti si raul de la UE si din tarile membre si pe cel de la noi. Mi-as permite cateva observatii:
  a) din ceea ce spuneti ar rezulta ca problemele nu sunt chiar insurmontabile. Apare doar ca cei aflati acum la putere nu au facut ce trebuia, sau fac prostii. Daca e asa de ce nu am fost primiti in Schengen de acum doi sau trei ani cand totul era ok teoretic. Fostii guvernanti au facut totul perfect?
  b) daca verificati statisticile internationale accesibile pe net verificati si acest site: http://www.nationmaster.com/graph/cri_tot_cri-crime-total-crimes o sa aveti surpriza sa constatati ca Romania e una dintre cele mai „cuminti”tari in ceea ce priveste criminalitatea. Germania are peste 6 milioane infractiuni in timp ce noi doar vreo 300 mii. si sunt incluse si crimele si drogurile si fraudele. Nu suntem de loc mai rai ca cei care ne critica.
  c) Tarile Schengen stiau din 2007 ca asta se va intampla. De ce nu spuneti si ca MCV-ul a venit ulterior in ecuatie, regulile schimbandu-se in timpul jocului exact cum ne criticau ei pe noi asta vara. La ei nu se pune? Este evident ca atata timp cat Merkel, care fie vorba intre noi a ratat conducerea europeana in stil mare, ramane la putere nu vom intra in Schengen. Oricat de buni am fi noi. Daca frica era de accesul la serviciile sociale era greu sa negociem intelegeri bilaterale prin care sa acceptam sa nu li se dea acces decat dupa 6 luni cand dovedesc ca au o slujba si venituri iar pe restul sa-i luam inapoi. Sincer si eu cred ca le-a convenit deschiderea pietelor dar cand trebuie sa o faca si ei nu le mai convine. Aroganta tipic vest europeana. De cea mai proasta factura

  Reply
 13. Pascalau Gheorghe

  Doamna,cine merita statutul de rang doi?Copiii mei care studiaza in universitati germane,traind din bursele statului german(pentru ca parintii nu-i pot ajuta) si miile de tineri romani ca ei?Milioanele de compatrioti care si-au luat lumea in cap ca sa castige o paine,numai ei stiu cum?Dati lectii la ,,misto”politicienilor romani care nu se sinchisesc si n-au nevoie de niciun statut.Iar logica:UE sa nu se lege de hotii nostri ca mai sunt si-n alte parti…nu-i pentru un profesor de stiinte politice de la Berlin. Iertati-mi amaraciunea si judecata la ,,nervi”!

  Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *