Adrian Popescu

Curtea Constituțională a început să taie din legile justiției

Curtea Constituțională a judecat astăzi excepțiile de neconstituționalitate aduse față de una dintre cele trei legi ale justiției și a amânat decizia pentru celelalte două pentru 30 ianuarie. În cazul legii judecate, Curtea a admis patru dintre punctele ridicate.

„Dosarele care vizează statutul magistraţilor şi organizarea CSM le-am amânat pe 30 ianuarie, iar cel cu privire la organizarea judecătorească – am dat o decizie. Decizia constă în respingerea obiecţiilor de neconstituţionalistate extrinseci care vizau modul de constituire a comisiei parlamentare. Am admis pe patru puncte din textele care le-au ridicat autorii”, a spus preşedintele CCR, Valer Dorneanu.

Potrivit acestuia, propunerea ca magistrații să fie anchetați de o secție specială de procurori a fost declarată constituțională de CCR.

Comunicatul CCR:

Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.a) teza întâi din Constituţie şi al art.11 alin.(1) lit.A.a) şi art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a fost sesizat, în cadrul controlului anterior promulgării, cu privire la neconstituționalitatea dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională:

Cu unanimitate de voturi,

1. A admis obiecția de neconstituționalitate formulată de un număr de 29 de senatori aparținând grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, respectiv Înalta Curte de Casație și Justiție, constituită în Secții Unite și a constatat că dispozițiile art.I pct.2, 4, 29 și 61 din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară sunt neconstituționale.

Cu majoritate de voturi,

2. A respins obiecția de neconstituționalitate formulată de aceiași autori și a constatat că celelalte dispoziții ale Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară sunt constituționale în raport de criticile formulate.

În motivarea soluției pronunțate, Curtea a reținut că:

– dispozițiile art.I pct.2, cu referire la art.2 alin.(2) din Legea nr.304/2004,  creează paralelisme normative, preluând soluții legislative deja existente în actul normativ, ceea ce este de natură a-i afecta structura, concizia și unitatea conceptelor pe care acesta le utilizează, și abrogă soluția legislativă aflată în vigoare care enumeră expres, în cuprinsul Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, instanțele judecătorești care înfăptuiesc justiția. Prin urmare, Curtea a constatat că aceste dispoziții sunt neconstituționale prin raportare la prevederile art.1 alin.(5) și art.126 din Constituție;

– dispozițiile art.I pct.4, cu referire la art.9 din Legea nr.304/2004, creează incertitudine cu privire la emitentul hotărârilor ce pot fi atacate potrivit dispozițiilor acestui articol, nefiind clar dacă este vorba despre secții ale Consiliului Superior al Magistraturii, secții ale unor instanțe de judecată sau secții ale altor organisme sau autorități. Reglementarea ar avea înțeles numai din analiza evoluției conținutului normativ al art.9, deci exclusiv din interpretarea istorică a normei, însă o atare posibilitate este de neconceput din perspectiva exigențelor de calitate pe care Constituția le stabilește cu privire la o lege în vigoare, astfel că norma, în noua redactare, aduce atingere art.1 alin.(5) din Constituție, din perspectiva lipsei de claritate și previzibilitate;

– dispozițiile art.I pct.29 introduc un nou alineat – alin.(1^3) – în cadrul art.54 din Legea nr.304/2004, care stabilește compunerea din 2 judecători a unor complete de judecată. Dispozițiile în vigoare prevăd, la alin.(1^1) și (1^2), compunerea acestor complete dintr-un singur judecător. Însă, ca urmare a modificării operate, legiuitorul nu abrogă decât dispozițiile alin.(1^1) al art.54 [art.I pct.28 din legea supusă controlului de constituționalitate] cu privire completele de judecată care soluționează contestațiile formulate împotriva hotărârilor pronunțate de către judecătorii de drepturi și libertăți și cei de cameră preliminară de la judecătorii și tribunale, dispozițiile alin.(1^2) rămânând nemodificate. Prin urmare, compunerea completului de judecată care soluționează contestațiile formulate împotriva hotărârilor pronunțate în materie penală în cursul judecății în primă instanță de către judecătorii și tribunale este reglementată de dispozițiile art.54 prin două norme diferite: 1 singur judecător – alin.(1^2), respectiv 2 judecători – alin.(1^3). Or, într-o atare situație, Curtea a reținut că, întrucât dispozițiile art.I pct.29 creează incertitudine în procesul de aplicare a legii, ele încalcă art.1 alin.(5) din Constituție, din perspectiva lipsei de claritate și previzibilitate a normei legale;

– dispozițiile art.I pct.61 vizează posibilitatea președintelui curții de apel de a dispune ca, la instanțele cu volum mare de activitate din circumscripția curții de apel, să fie încadrate persoane, foști judecători care și-au încetat activitatea din motive neimputabile, pentru redactarea proiectelor de hotărâri judecătorești. Curtea a reținut că redactarea hotărârii judecătorești, actul final şi de dispoziţie al instanţei prin care se soluţionează cu autoritate de lucru judecat litigiul dintre părţi, este rezultatul activității de deliberare, desfășurată în secret, la care participă doar judecătorii care au calitatea de membri ai completului în faţa căruia a avut loc dezbaterea. Motivarea hotărârii judecătorești este un act inerent funcției judecătorului cauzei, constituie expresia independenței sale și nu poate fi transferată către o terță persoană. Motivarea nu constituie doar premisa unei bune înțelegeri a hotărârii, dar și garanția acceptării sale de către justițiabil, care se va supune actului de justiție având încrederea că nu este un act arbitrar. Ea reprezintă un element esenţial al hotărârii judecătoreşti, o puternică garanţie a imparţialităţii judecătorului şi a calităţii actului de justiţie, precum şi o premisă a exercitării corespunzătoare de către instanţa superioară a atribuţiilor de control judiciar de legalitate şi temeinicie. Or, în condițiile în care hotărârea judecătorească ar fi redactată/motivată de o altă persoană decât judecătorul cauzei, justițiabilul este lipsit tocmai de aceste garanții. În consecință, Curtea a constatat că dispozițiile legale criticate sunt neconstituționale, contravenind dispozițiilor art.21 alin.(3), art.124 și art.126 alin.(1) din Constituție.

De asemenea, împrejurarea că dispozițiile art.I pct.61 fac trimitere la un act adoptat de Consiliul Superior al Magistraturii prin care se va stabili procedura pe baza căreia vor fi încadrate aceste persoane, precum și criteriile pentru identificarea situațiilor în care este necesară ”colaborarea” cu foștii judecători determină imprevizibilitatea textului și îl viciază suplimentar prin raportare la dispozițiile art.1 alin.(4) și (5) și în art.73 alin.(3) lit.l) din Constituție.

Criticile referitoare la neconstituționalitatea extrinsecă a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, în ansamblul ei, precum și obiecțiile de neconstituționalitate intrinsecă referitoare la celelalte dispoziții criticate (art.I pct.5, 14, 26, 30, 45 și 62 din lege) au fost respinse de instanța constituțională, ca neîntemeiate.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică Preşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi prim-ministrului, precum și instanței care a sesizat Curtea Constituțională, respectiv Înaltei Curți de Casație și Justiție.


Donează și susține-ne acțiunile pentru bună guvernare!

Fondurile colectate susțin bătăliile pe care le ducem în justiție, administrarea aplicației Ia Statul La Întrebări, dar și programele prin care monitorizăm serviciile și instituțiile publice.


Vino în comunitatea noastră de bună guvernare!

Abonează-te la newsletterul România Curată. Vei primi pe e-mail articolele și campaniile noastre și ne poți răspunde la adresa de contact cu sugestii, sesizări sau cu propriile tale articole pentru publicare.

Articole recente

Recomandări

6 thoughts on “Curtea Constituțională a început să taie din legile justiției

 1. taunul77

  O decizie „la alibi” din partea CCR-istilor! Au admis ca si constitutionala prevederea cea mai controversata si au declarat neconstitutionale niste prevederi marginale. La ce se putea cineva astepta de la niste politruci verosi precum Dorneanu si Morar?

  Reply
 2. Nelu Stiuca

  Pentru eliminarea deficienţelor existente in aplicarea JUSTITIEI in Ro este necesară, DEPOLITIZAREA (decuplarea ei de sistemul politic ticalosit) sau respingerea amestecului deciziei politice in functionarea sistemului judiciar. Drept urmare normele ce reglementează “compoziţia” Curţii Constituţionale a României(CCR) şi a Consiliului Superior al Magistraturii(CSM) precum şi unele proceduri judiciare trebuie revizuite astfel:
  A. Pentru normalizarea activităţii C.C.R. se impun următoarele modificări;
  – nr. membrilor să fie mărit de la 9 la 11, vârsta acestora să nu depăşească 65 de ani;
  – membrii să fie alesi pentru o perioadă de cel mult 5 ani, un singur mandat;
  – 8 din nr. total de 11 membrii, să fie desemnaţi de către cele 16 Curţi de Apel din România (prin unul din algoritmii existenti, fie primele 8 C.A. în primul mandat şi urmatoarele 8 în al doilea mandat, fie grupate câte două Curţi de Apel să-şi desemneze în comun cate un candidat de fiecare data), 1 candidat să fie desemnat de I.C.C.J. şi 2 din partea senatelor Universităţilor de Drept din Romania care se clasează în primele 2 locuri oferite de numărul mai mare de absolvenţi admişi la I.N.M. în ultimii 5 ani;
  B. Componenţa C.S.M. trebuie sa asigure “conectarea sau racordarea” justiţiei la nevoia socială de dreptate si ordine publică firească. Pentru aceasta este necesar ca cei 25 de membri să fie aleşi pe un termen de 3 ani, un singur mandat (unii cu prezenţă permanentă-funcţie de nevoile impuse de buna funcţionare a structurii, alţii doar atunci când sunt necesare, consultări, dezbateri ori adoptari de hotărâri în plen). Din motive de obiectivitate si eficienta se impune ca structura C.S.M. să aibă urmatoarea componenţă;
  – 14 jurişti competenti si integri (situaţi pe funcţii de execuţie sau de comandă cu o vechime de cel puţin 5 ani în structurile respective) desemnaţi de către colegiile de conducere din fiecare minister şi de catre liderii de sindicat ;
  – 2 şefii ai direcţiilor de personal (cadre) din M.J. şi respectiv din Parchetul General;
  – 3 membrii desemnaţi de colegiile de conducere ale Poliţiei Romane, S.R.I. şi S.I.E.;
  – 1 membru desemnat de forul superior al I.N.M.;
  – 1 membru din partea Uniunii Barourilor de Avocaţi din România;
  – 2 membri desemnaţi de Universităţile de Drept din România care se clasează în primele 2 locuri datorită numărului mai mare de absolvenţi admişi la I.N.M. în ultimii 5 ani;
  – 1 membru marcant desemnat de Clubul Roman de Presă;
  – 1 membru desemnat de instituţia Avocatul Poporului a cărui rol activ în societate lipseşte cu desăvârşire, deoarece are un statut confuz competenţele sale nu sunt clar delimitate, administrative sau de justiţie.
  Inspectiile judiciare pentru judecatori si procurori din C.SM. trebuie sa ramana cu acelasi statut existent in prezent.
  Sisitemul judiciar romanesc se poate eficientiza, FARA A SE APLICA MAI MULTE FAZE ALE PROCESULUI JUDICIAR, si FARA FOLOSIREA INSTITUTIEI AVOCATULUI prin infaptuirea justitiei cu obiectivitate si celeritate precum si cu cheltuieli minime, NUMAI aplicand modelul Sistemului de Justitie CANADIAN, a Tribunalului Electronic, bazat pe stiinta ciberneticii judiciare. Completul de judecata este format dintr-un IT-ist sau cibernetician instruit si din punct de vedere ala cunostintelor juridice, un judecator ce detine si cunostinte IT si un calculator performant cu softul adecvat.
  JUSTITIA intr-un stat de drept TREBUIE CONTROLATA DE CATRE SOCIETATE CIVILA ORGANIZATA prin reprezentantii sai certificati de catre ONIS.

  Reply
  • CMC

   1. CSM sa nu mai aiba nici un procuror.
   2. Nici vorba sa fie reprezentanti ai Politiei, SRi si SIE. Daca au ceva de spus nu au decat sa transmita adrese.
   Ce treaba au cei de la presa sau sefii directiilor de personal cand poate fi ministrul si procurorul general.
   Asta cu desemnare de liderii de sindicat e traznet! Pai multi dintre ei sunt chiar cauza mizerieie societatii noastre.
   Desi, as fi curios sa vad un CSM cu Goarna membru.
   Celeritate, da!
   Un proces ar trebui sa dureze maxim trei luni.
   Cererea de suspendare a imunitatii parlamentarilor ar trebui sa se faca in baza deciziei unui judecator (nu a procurorilor) sau a CSM-ului. Asa s-ar elimina motivele de discreditare a Romaniei pentru ca se refuza ridicarea imunitatii pentru acuzatii nefondate, sustinute de procurori necinstiti.

   Reply
 3. Alexandru Lazarescu

  Executarea sefului grupului parlamentar al PSD de catre Dragnea are o singura explicatie. Deputatul Nelu Munteanu nu a respectat criteriile specifice de integritate ale PSD. Pentru a avea functii trebuie sa faci parte din mafie, sa fii obedient, sa fii solidar cu infractorii si nici un membru al familiei tale sa nu fie om cinstit, dupa exemplul personal al lui Dragnea.
  Seful deputatilor PSD a incalcat aceste criterii pentru ca fiica sa avand reflex de jurnalista are reportofonul deschis la orice intalnire. Ce a discutat cu prefectul de Neamt Piti Panait se regaseste in incheierea DNA din dosarul lui Ionel Arsene, mana dreapta a lui Dragnea. Discutia o puteti citi pe siteul http://mont.ro/stiri/?editia=20180124&pagina=1&articol=45399 al ziarului ce a apartinut lui Tarata Culita.
  Urmeaza ca Dragnea sa-l execute si pe prefectul de Neamt dar sigur Piti are dovezile cu banii dati lui Arsene pentru cumpararea dregatoriei.
  Criteriile specifice de integritate PSD, mentionate mai sus, le va aplica Dragnea si membrilor noului guvern, Dragnea-3.
  Iarta-ne Doamne ca am votat cu Partida Hotilor Solidari !

  Reply
 4. Alexandru Lazarescu

  Mafiotii au lucrat din greu pentru a putea acapara justitia. Au facut un mare puzzle in care au modificat articole, care luate individual sunt neutre si constitutionale, dar care in ansamblu sunt criminale. Cei care spun ca vor sa li se dea exemle de articole neconstitutionale si care ar afecta democratia, sunt cei care fac parte din acest mare complot impotriva Romaniei. Privitii cu atentie pe cei care va pun intrbarea « care articol afecteaza justitia ? » si veti vedea niste tradatori de tara.

  Reply
 5. ??????

  Considerați că ar fi „necesară”, „ecologizarea de politică”, inclusiv, sau „îndeosebi” la CCR ?

  Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *