Iulia Buttu

Iulia Buttu are peste 14 ani de experienţă în elaborarea şi derularea campaniilor de informare şi comunicare din sectorul social din România și din alte țări. Iulia a fost coordonatorul unei serii de campanii, printre care: Campania pentru promovarea șanselor egale pentru femei pe piața muncii „Femeile fac un pas în față” (2014), Campania pentru promovarea serviciilor sociale în România (2012); Campania privind promovarea economiei sociale în România (2010-2011); Creșterea capacității întreprinderilor mici și mijlocii în domeniul drepturilor omului (2012); de asemenea, a organizat conferințe pe teme de incluziune socială, protecție socială sau coeziune socială în România, Belgia, Bulgaria, Irlanda, Turcia. În prezent, este responsabilă de comunicarea proiectului „Pactele de integritate – Instrument civic de monitorizare a achizițiilor publice, etapa a II-a – monitorizare, evaluare și învățare, implementat de SAR.

Articole de Iulia Buttu