Romania Curată

Pentru o Romanie curata! SEMNATI AICI CARTA ALBA A BUNEI GUVERNARI

Membrii Aliantei pentru o Romanie Curata au finalizat procesul de consultari cu membrii si abonatii platformei. ARC a invitat partidele parlamentare sa semneze CARTA ALBA A BUNEI GUVERNARI si sa incepa un dialog pentru transpunerea in practica a masurilor din acest document. Carta Alba a Bunei Guvernari contine propuneri referitoare la organizarea partidelor politice, la masuri administrative si legislative privind buna guvernare. Propunerile au fost trimise celor cinci presedinti ai partidelor parlamentare.

Ca noutati principale ARC propune: adoptarea legislatiei electorale doar cu o majoritate de 2/3, facilitatea inscrierii de formatiuni politice noi, amendarea legii finantarii partidelor politice pentru a fi integral eliminate donatiile din partea persoanelor juridice pentru separarea domeniului afacerilor de cel al politicii. ARC indeamna pe oamenii politici si sa studieze posibilitatea ca, in spiritul Constitutiei, beneficiile noilor zacaminte minerale care vor fi exploatate in Romania de acum inainte (aur, petrol in Marea Neagra) sa fie, dupa modelul norvegian, distribuite tuturor cetatenilor tarii. ARC cere partidelor garantii ferme ca se vor angaja sa sustina indepedenta ANI si DNA si capacitatea acestora de a ancheta inclusiv din randurile partidelor aflate la putere. ARC se pronunta si in privinta finantarii societatii civile, declarandu-se contra oricarei finantari de la bugetul de stat a ONGurilor si cerand eliminarea statutului de utilitate publica, o forma discriminativa care incurajeaza favoritismul fata de organizatii pe placul guvernelor care capata astfel sedii si fonduri, precum si alte beneficii.

ARC a invitat, asadar, partidele parlamentare (vezi aici textul scrisorii) sa semneze CARTA ALBA A BUNEI GUVERNARI si sa incepa un dialog pentru transpunerea in practica a masurilor din acest document.

 


 

CARTA ALBĂ A BUNEI GUVERNĂRI

 

Descarcati aici
Carta alba a bunei guvernari

1) Propuneri privitoare la organizarea partidelor politice pentru a oferi garanţii populaţiei privitoare la capacitatea acestora de a tria în mod adecvat, pe criterii de integritate şi competenţă, pe aceia care vor ocupa funcţii publice, respectând astfel criteriile bunei guvernări.

1.1 Adoptarea oricarei legislatii si decizii electorale numai prin consultare si larg consens (două treimi) pentru a evita ca partidele de la putere să ia decizii unilaterale în avantaj propriu.

1.2 Instituirea de urgență a unui grup de lucru care să supravegheze aducerea la zi a listelor de vot în conformitate cu noile date ale recensămîntului, sub supravegherea unei comisii parlamentare.

1.3 Simplificarea condiţiilor, în prezent restrictive, de constituire a unui partid politic şi eliminarea condiţiilor discriminatorii şi favorizante pentru unii actori participanţi la alegeri, scopul fiind acela al stimulării competiţiei şi a reducerii pericolului oligopolizării sistemului de partide.

1.4 Adoptarea unei iniţiative legislative de eliminare a traseismul politic la parlamentari, după modelule xistent deja la primari.

1.5 Amendarea legii finanţării partidelor politice pentru interzicerea completă a finanţării de către persoane juridice.

1.6 Extinderea controlului Curţii de Conturi la toate operaţiunile financiar contabile ale partidelor politice şi întărirea Autorităţii Electorale Permanente pentru ca această instituţie să devină efectiv operaţională în privinţa verificării cheltuirii banului public de către formaţiunile politice.

1.7 Instituirea obligaţiei de declarare a colaborării cu serviciile de informaţii sub sancţiune penală imprescriptibilă pentru candidaţii în alegeri, funcţionarii publici şi magistraţi.

1.8 Toate partidele să îşi asume un set de criterii de integritate agreate cu societatea civilă pentru desemnarea candidaţiilor la alegeri şi a ocupanţilor de functii publice. Să desemneze comisii de integritate interne cu scopul exclusiv al verificării acestor criterii, cum ar fi: condamnări de drept penal (sau trimiteri în judecată), colaborare cu fosta Securitate, schimbarea a mai mult de două partide politice în ultimii zece ani, ieşiri publice cu caracter discriminativ, profit material dovedit din abuz de autoritate.

1.9 Revenirea la alegerea primarilor din doua tururi de scrutin.


2) Propuneri privitoare la măsuri administrative privind buna guvernare, pe care partidele din coaliţia de guvernare le pot pune imediat în practică, iar cele din opoziţie se pot angaja să se le susţină sau să le iniţieze la rândul lor atunci cînd vor ajunge la putere.

2.1 Aplicarea Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, inclusiv elaborarea studiului de impact în cazul “proiectelor de legi de importanţă şi complexitate deosebita”, cum prevede legea; instituirea de sancțiuni administrative în cazul nerepectării acestei legii.

2.2 Limitarea practicii ordonanţelor de urgenţă şi asumării răspunderii Guvernului la 20% din volumul pe 2011, în mod voluntar, utilizarea lor frecventă în ultimii ani fiind un abuz constituţional.

2.3 Crearea, conform recomandărilor Bancii Mondiale, a unui serviciu de resurse umane în cadrul guvernului şi a autorităţilor locale, care să examineze gradul de calificare al numirilor şi avansărilor, în scopul depolitizării şi profesionalizării ocupanţilor de poziţii şi funcţii publice şi să raporteze periodic asupra calificării acestora.

2.4 Instituirea, în cooperare cu societatea civilă şi asociaţiile de afaceri, a unei monitorizări permanente a alocării banului public către sectorul privat prin publicarea tuturor achiziţiilor din sectorul public pe portalul ANI şi crearii unui motor de căutare pentru firme private şi institutia de stat care face achiziţia (după modelul din Slovenia).

2.5 Crearea unei “liste negre” pentru firmele abonate care nu respecta pretul initial, sau termenele, sau ambele, sub sanctiuni care pot merge pana la interzicerea de a mai participa la licitatii publice.

2.6 Aplicarea integrală şi proactivă a legii 544/2001, prin publicarea din oficiu a tuturor rapoartelor de activitate cerute de lege, ca şi a tuturor achiziţiilor publice, bugetelor şi salariilor din sectorul public; Întărirea capacităţii departamentelor care se ocupă de furnizarea răspunsurilor la solicitările în baza Legii 544/2001 astfel încât acestea să fie capabile a răpunde în cel mai scurt timp, corect şi complet, sesizărilor primite din partea cetatenilor; Instituirea de sancţiuni administrative pentru neaplicarea corespunzătoare a Legii 544/2001.

2.7 Sporirea rolului democraţiei participative, conform Tratatului de la Lisabona, prin crearea de noi mecanisme de interacţiune între cetăţeni şi instituţii şi prin respectarea iniţiativei cetăţenilor la nivel local cât şi parlamentar.

2.8 Organizarea de consultări în elaborarea unor documente programatice importante (spre exemplu Strategia Naţională Anticorupţie, Planul Naţional de Dezvoltare, Programele Operaţionale şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurală); construirea şi folosirea unor reale mecanisme de dialog şi consultare publică la nivelul ministerelor şi al autorităţilor publice locale; Iniţierea unor consultări pentru a construi consensul în jurul unor teme majore, ca reforma constituțională, legislația muncii sau alocările cu caracter social.

2.9 Includerea reprezentanţilor sectorului neguvernamental în Consiliul Economic şi Social; Stabilirea şi respectarea unui program regulat de consultări, la nivelul Primului Ministru, prin intermediul Colegiului pentru Consultarea Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

2.10 Stoparea abuzurilor forţelor de ordine împotriva exercitării dreptului la libera exprimare şi adunare publică și investigarea abuzurilor Jandarmeriei împotriva manifestanţilor paşnici, inclusiv de către o comisie parlamentară.

2.11 Întreruperea procesului de autorizare a operaţiunilor privind exploatarea minieră Roşia Montana şi investigarea ilegalităţilor semnalate de societatea civilă. Delimitarea publică a partidelor politice şi a Preşedintelui României de interese private legate de exploatarea resurselor naturale cu impact major asupra mediului.

2.12 Identificarea şi sancţionarea cu celeritate a celor care au favorizat abuzurile asupra mediului înconjurator (tăieri ilegale de copaci, poluare, introducerea vânătorii în ariile protejate, dezvoltare urbană nesustenabilă etc), precum şi a celor care se fac vinovați de abuzuri și complicități administrative cu cei din urmă, identificați prin litigiile contra lor promovate și cîștigate în instanță de societatea civilă.

2.13 Continuarea fără ingerință politică a anchetelor DNA, fără represalii pentru procurorii și judecătorii care au trimis în judecată sau condamnat oameni politici, in conformitate cu angajamentele asumate prin Mecanismul de Cooperare si Verificare, îndeplinirea tuturor obligaţilor prevăzute în acesta şi protejarea celor care au implementat, implementează şi vor implementa cerinţele MCV. Menținerea stantardelor introduse prin MCV chi
are în evenrtualitatea renunțării de către UE la acest mecanism de monitorizare.3) Propuneri privitoare la măsuri legislative privind buna guvernare, pe care majoritatea din coaliţia de guvernare le poate pune imediat în practică, iar partidele din opoziţie se pot angaja să se le susţină sau să le iniţieze la rîndul lor atunci când vor ajunge la putere.

3.1 Garantarea dreptului constituţional la libera exprimare, în special cu privire la critica politicienilor şi a guvernanţilor, prin alinierea legislaţiei

şi a practicii juridice la prevederile Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi la practica Curţii Europene a Drepturilor Omului

3.2 Garantarea dreptului la asociere privată şi practica asocierii fără ingerințe din partea statului prin simplificarea legii asociațiilor și a fundațiilor și a eliminării aprobării guvernamentale pentru crearea unei organizații neguvernamentale.

3.3 Depolitizarea mediilor publice prin înlăturarea subordonării directe către Guvern sau Parlament.

3.4 Reducerea la 300 a numărului de parlamentari.

3.5 Amendarea Legii 52/2003 a transparenței decizionale astfel încât aceasta să conțină:

– sancțiuni directe şi imediate aplicabile conducătorilor autorităților publice pentru nerespectarea regulilor privind transparența decizională (ministru, primar, președinte de consiliu județean, consilier local, consilier județean sau conducător alautorității/instituției/agenției);
– declararea nulității de drept, de către o instanță de judecată, a actelor normative adoptate și publicate în Monitorul Oficial fără respectarea legii transparenței decizionale, la solicitarea cetățenilor/organizațiilor care se consideră afectați în drepturile lor;
– prelungirea perioadei de consultări publice asupra proiectelor de legi la cel puțin 90 de zile calendaristice, conform standardelor europene în materie;
– instituirea unor reguli minimale unitare de dialog care să fie obligatorii pentru toate autoritățile publice centrale sau locale.

3.6 Lărgirea sferei de aplicare a legii 544/2001 pentru a acoperi şi alte categorii de persoane juridice din sectorul public si cu capital de stat, precum şi a sferei informaţiilor la care accesul cetăţeanului este liber şi introducerea răspunderii materiale personale automate în cazul refuzului de a aplica legea.

3.7 Schimbarea legii manifestaţiilor publice pentru a elimina restricţiile actuale excesive.

3.8 Amendarea legislației pentru instituirea principiului răspunderii materiale pentru proasta gestionare a banilor publici.

3.9 Retragerea şi descurajarea oricăror proiecte legislative care ar dăuna transparenţei declaraţiei de avere sau ar restrânge puterile ANI; întărirea rolului societăţii civile în cooperarea cu această instituţie.

3.10 Instituirea obligaţiei de aprobare prealabilă a Parlamentului pentru exploatarea resurselor minerale şi fosile ale ţării.

3.11 Respingerea proiectului legislativ de modificare a Legii Minelor nr.85/2003, care ar permite companiilor miniere private să exproprieze de bună voie în numele statului.

3.12 În spiritul Constituției României și avînd în vedere incapacitatea arătată pînă acum de a exploata în profitul cetățenilor români resursele minerale, indiferent de forma lor de proprietate, adoptarea unei politici ca pe viitor profitul din exploatarea acestor resurse (aur, petrol în platforma continentală) să fie distribuit fără discriminare, după model norvegian, tuturor cetățenilor României.


 

Descarcati aici
Scrisoare catre partide

Scrisoare adresată către:
Crin Antonescu, Emil Boc, Cristian Diaconescu, Kelemen Hunor, Victor Ponta

Stimate Domnule Preşedinte,
Va mulţumim pentru invitaţia dvs la dialog. Suntem acum în măsură să revenim la ea, dupa ce ne-am consultat toţi partenerii din Alianţa pentru o Românie Curată, ca şi pe cei peste șaizeci de mii de cetăţeni care au vizitat siteul România Curată de la începutul protestelor din Piaţa Universităţii şi din ţară. Veţi înţelege că forma iniţială a acestui dialog a fost percepută ca o neînțelegere şi, ca atare, nu vom reveni la ea. Credem însă că este în interesul societăţii româneşti ca un dialog substanţial şi la vedere să aibă loc între societatea civilă şi dvs. Nu ne arogăm calitatea de mandatari ai întregii societăți, dar considerăm ca temele sintetizate aici rezumă aspirațiile unei părți considerabile a populației si, de aceea, dorim o transparență totală, care să permită informarea oricărei persoane interesate – fie că a manifestat în Piață, a formulat propuneri prin intermediul siteului nostru sau este pur şi simplu interesată de aceste teme şi de punerea lor în practică. Din acest motiv, corespondența noastră va fi integral publică. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Alianța pentru o Românie Curata (ARC) a iniţiat un proiect de Cartă Albă a Bunei Guvernări, constînd în lista ataşată de propuneri concrete. Aceste documente au fost publicate pe siteul ARC și refăcute ca sinteză a contribuțiilor primite de la public sau alte organizații non-guvernamentale. Acestea nu au practic implicaţii bugetare, adoptarea lor necesitând numai voință politică. Alianța invită partidele politice, ca și alte asociații, să semneze Carta Albă a Bunei Guvernări, să contribuie la îmbunătățirea și punerea ei în practică. Carta conține:

A – Propuneri privitoare la organizarea partidelor politice pentru a oferi garanţii populaţiei privitoare la capacitatea acestora de a tria în mod adecvat, pe criterii de integritate şi competenţă, pe aceia care vor ocupa funcţii publice.

B – Propuneri privitoare la măsuri administrative privind buna guvernare, pe care partidele din coaliţia de guvernare le pot pune imediat în practică, iar cele din opoziţie se pot angaja să se le susţină sau să le iniţieze la rândul lor atunci când vor ajunge la putere.

C – Propuneri privitoare la măsuri legislative privind buna guvernare, pe care majoritatea din coaliţia de guvernare le poate pune imediat în practică, iar partidele din opoziţie se pot angaja să se le susţină sau să le iniţieze la rândul lor atunci când vor ajunge la putere.

Invităm partidele parlamentare şi neparlamentare să contribuie şi să semneze Carta Albă a Bunei Guvernări. Suntem dispuşi să angajăm un dialog cu dvs despre modalitatea sa de transpunere în practică. Aceste discuţii nu vor privi statutul societăţii civile, sau alte teme de politici publice, ci doar aceste principii și măsuri. Separat de acest demers nu putem decît încuraja partidele la dialog și nu la climatul de confruntare pe care îl vedem în aceste zile.

În ceea ce priveşte statutul societăţii civile, ARC nu sprijină nici un fel de statut discriminator precum cel de utilitate publică și nici finanțarea de la bugetul statului român a vreunei organizații neguvernamentale. Acestea trebuie să fie tratate egal de către stat şi liberalizarea accesului lor la fonduri europene competitive după modelul altor state europene este singurul sprijin real pe care îl poate da statul sectorului neguvernamental.

Membrii ARC fac și vor face parte și din alte grupări ale societății civile care promovează obiective sociale, de mediu sau de altă natură și care pot face obiectul altor revendicări. Demersul de față privește strict buna guvernare, obiectiv care transcende tuturor ideologiilor și politicilor publice şi este misiunea asumată a ARC.

În numele Alianței pentru o Românie Curată,

Alina Mungiu-Pippidi

Bucureşti, 5 februarie 2012


Demersul de fata priveste strict buna guvernare, obiectiv care transcende tuturor ideologiilor si politicilor publice.

Documentul este deschis tuturor spre semnare. Va invitam deci ca daca sunteti de acord cu el sa il semnati.

Printre membrii ARC se numara: Societatea
Academica din Romania; Academia de
Advocacy ; Alma Mater; Centrul Roman de Politici Europene; Alianta Nationala a Organizatiilor
Studentesti din Romania; Societatea Timisoara;
Edu-Cer; Centrul pentru Jurnalism Independent; Freedom House
Romania; Asociatia Salvati Bucurestiul;
Asociatia Pro-Do-Mo; Cartel Alfa; Asociatia
„Viitorul in Zori” (Let s do it, Romania!; Centrul Ratiu pentru
Democratie, Critic Atac.

Cititi si:
USL a anuntat ARC ca doreste sa semneze Carta Alba a Bunei Guvernari


Donează și susține-ne acțiunile pentru bună guvernare!

Fondurile colectate susțin bătăliile pe care le ducem în justiție, administrarea aplicației Ia Statul La Întrebări, dar și programele prin care monitorizăm serviciile și instituțiile publice.


Vino în comunitatea noastră de bună guvernare!

Abonează-te la newsletterul România Curată. Vei primi pe e-mail articolele și campaniile noastre și ne poți răspunde la adresa de contact cu sugestii, sesizări sau cu propriile tale articole pentru publicare.

Articole recente

Recomandări

185 thoughts on “Pentru o Romanie curata! SEMNATI AICI CARTA ALBA A BUNEI GUVERNARI

 1. geolog Marcusanu Aurel

  Nu-i rău de loc. Mai este loc pentru propuneri. Eu mă lupt cu Avocatul Poporului pentru respectarea Drepturilor Omului: salariu minim 1000 lei net, pensia minimă 1000lei net, venit de subzistenţă 500 lei…. şi sînt la stadiul de Contencios Administrativ.
  Cele mai bune măsuri ar fi: impozitul pe venitul NET 70-90%COMBINAT cu DEDUCERE din venitul net impozabil de 5% inmullţit cu suma salariilor nete ale salariaţiilor companiei. Asta înseamnă că 5% din profitul net la valoarea salariului fiecărui angajat sînt BANII DE BUZUNAR AI ANGAJATORULUI ceea ce face ca angajatorii să angajeze mai multi oameni şi sa-şi extindă afacerile.

  Reply
 2. Romania curata

  Puteti semna in acest spatiu, aici, la comentarii. Cand vom merge la negocieri vom lua toate semnaturile cu noi, vom fi cu totii IMPREUNA!

  Reply
 3. Wotan

  Pentru dl. Aurel Marcusanu. Daca ati inceput cu „impozitul pe venitul net” m-am lamurit! P-orma mie mi se pare mic salariul minim de 1,000 de lei. Cred ca 10,000 de Euro Net (evident, urmeaza sa fie….impozitati!) ar fi mai de preferat. Este ca si cum mi-as da io cu parerea cum poti gasi in nisip…petrol! SI la sfarsit, bomboana de pe coliva: daca este atat de avantajoasa solutia propusa de dvs, de ce nu va faceti o companie? Si o data ce o sa o aveti sunt sigur ca veti aprecia „marile idei” expus de dvs. in comentariu!

  Reply
 4. IP

  In popor exista multe proverbe pline de intelepciune atunci cand planifici sa realizezi un proiect „Daca vrei sa nu ai surprize neplacute nu te grabi ca mireasa la pat” sau „Fereste-ma doamne de prieteni rai ca de dusmani ma feresc singur”. In cazul publicarii „CARTII ALBE A BUNEI GUVERNARI” nu s-a procedat TACTIC si nici METODIC. S-au comis cel putin doua erori:
  1). Scrisoarea de intentie nu trebuia inaintata presedintilor de partid, care din pacate nici unul din ei nu indeplinesc un minim de criterii de performanta si moralitate, ci ca o scrisoare deschisa adresata la modul general oamenilor politici din clasa politica care au dovedit in 22 de ani ceea ce astepta de la politicieni socitatea civila neorganizata. Astfel fondul problemei a fost alterat deoarece clasa politica trebuie reformata din temeli de catre Societatea Civila organizata care trebuie sa includa si elite;
  2). Scrisoarea trebuia semnata de un colectiv de initiativa in numele ARC, deoarece dna AMP nu are suficienti admiratori sau suporteri in cadrul societatii romanesti.

  Reply
 5. Munteanu Vlad Stefan

  Sunt de acord cu aceste solicitari si sper ca vor fi examinate cu maxima seriozitate de cei carora le sunt adresate!

  Reply
 6. hreban iuliu virgil

  imi place initiativa si sunt sigur ca exista loc si pentru alte propuneri, dupa cum au spus si alte persoane – la comentarii – si cred ca cel mai bine ar fi ca fiecare sa vina cu propuneri realistice si concrete si nu cu critici la adresa celor care au comentat in prealabil. doar asa vom da dovada de maturitate si responsabilitate reala.

  Reply
 7. Cosma Rudi

  De acord cu Carta Alba a Bunei Guvernari
  As avea citeva sugestii la punctul 2:

  1.Reanalizarea (auditarea) intregului sistem de proceduri, utilizate in present conform Legii nr. 24/2000/, pentru aprobarea proiectelor de acte normative, inclusiv a personalului implicat in aceste proceduri la nivelul aparatului guvernamental si ministere.
  Pe baza auditarii se vor revizui toate procedurile existente inclusiv personalul implicat in elaborarea si avizarea actelor normative.

  Comentariu: Prevederea de la punctul 2.1 de respectarea Legii nr.24/2000 este corecta dar poate fi eludata usor prin rapoarte, simulari formale sau de slaba calitate.

  2.Amendarea Legii nr. 24/2000 astfel ca expunerea de motive sa fie foarte detaliata si sa fie inclusa in actul normativ, dupa modelul regulamentelor UE

  Comentariu: In present Expunerea de motive si Nota de fundamentare sunt documente anexa la proiectele de acte normative. Dupa aprobare se pierd pe undeva in arhive si practic nu au nici o valoare legala

  3.Auditarea performantelor ministerelor de catre institutii de specialitate private

  4.Utilizartea politicilor publice ca instrument de guvernare

  5.Elaborarea bugetului anual prin metoda “zero value budget”. Utilizarea programelor ca instrument de prezentare si administrare a bugetului anual si multianual
  6.Planificarea agendei de lucru a Guvernului cu 6 luni înainte si supravegherea acestui program.Reducerea utilizarii practicilor ad-hoc

  Reply
 8. Ramona

  Subscriu comentariului cu nr. 9 IP „In popor exista multe proverbe pline de intelepciune atunci cand planifici sa realizezi un proiect „Daca vrei sa nu ai surprize neplacute nu te grabi ca mireasa la pat” sau „Fereste-ma doamne de prieteni rai ca de dusmani ma feresc singur”. In cazul publicarii „CARTII ALBE A BUNEI GUVERNARI” nu s-a procedat TACTIC si nici METODIC. S-au comis cel putin doua erori: 1). Scrisoarea de intentie nu trebuia inaintata presedintilor de partid, care din pacate nici unul din ei nu indeplinesc un minim de criterii de performanta si moralitate, ci ca o scrisoare deschisa adresata la modul general oamenilor politici din clasa politica care au dovedit in 22 de ani ceea ce astepta de la politicieni socitatea civila neorganizata. Astfel fondul problemei a fost alterat deoarece clasa politica trebuie reformata din temeli de catre Societatea Civila organizata care trebuie sa includa si elite; 2). Scrisoarea trebuia semnata de un colectiv de initiativa in numele ARC, deoarece dna AMP nu are suficienti admiratori sau suporteri in cadrul societatii romanesti” Mai doresc sa adaug faptul ca unele puncte nu sunt extrem de realiste si posibl de indeplinit.

  Reply
 9. Vasile Ionescu

  Semnez aceasta Carta cu speranta ca va constitui un pas concret pe calea revenirii la o Romanie normala!

  Reply
 10. Laura

  Felicitari, este intr-adevar o propunere foarte solida.

  Cateva intrebari preliminare totusi. 1. Scrisoarea catre Dl Hunor ati trimis-o tradusa in limba maghiara ? 2. De ce lipseste Dl Constantin (PC) din lista de destinatari ? Asta ar fi un motiv usor de invocat pt USL sa nu participe la discutii …

  Reply
 11. Ildiko Badescu

  Am citit in mare si m-am oprit asupra punctului (3.2) Garantarea dreptului la asociere privată şi practica asocierii fără ingerințe din partea statului prin simplificarea legii asociațiilor și a fundațiilor și a eliminării aprobării guvernamentale pentru crearea unei organizații neguvernamentale.
  DATORITA CONFISCARII SCOPURILOR SI FONDURILOR SOCIETATII CIVILE REALE DE CATRE PRIVILEGIATII CLIENTELARI AI UNOR POLITICIENI S-A AJUNS IN SITUATIA IN CARE POPULATIA NU S-A PUTUT EXPRIMA; E MOMENTUL CA LEGISLATIA SA FIE COMPLETATA , SA POATA SA EXISTE TRANSPARENTA REALIZARII SCOPURILOR SI A CHELTUIRII FONDURILOR. NU MI SE PARE BINE CONTURAT ACEST PUNCT, CARE PARCA VREA SA CONTINUE CONTINUAREA SECRETIZARII INDEPLINIRII SCOPURILOR SI A TRANSPARENTEI CHELTUIRII FONDURILOR;

  SECRETIZAREA INDEPLINIRII SCOPURILOR SI A CHELTUIRII FONDURILOR NU EXISTA NICAIERI IN LUME SI AR FI CAZUL CA SI ROMANIA SA POATA AVEA O SOCIETATE CIVILA REALA ! VEZI SI:
  1) https://www.facebook.com/#!/note.php?note_id=279772595399543 (Fara o societate civila reala Romania nu va fi niciodata stat democratic !);
  2) http://www.in-justitie.ro/in_justitie_nr_26.pdf (pg. Moralia „Este Romania paradis fiscal pentru ONGuri ?”)

  Reply
 12. Ania

  Sunt de acord ca toate propunerile ARC sunt imperios necesare a fi aplicate.
  Un singur lucru lipseste insa : masuri pt stipularea clara a atributiilor conducatorilor de sindicate ,verificarea modului in care sunt platiti sefii de sindicat si aprecierea periodica a modului in care sefii sindicatelor au luptat cu adevarat in interesul membrilor de sindicat si verificarea felului in care sefii dispun folosirea banilor primiti de la membri de sindicat.
  Sincer,nu stiu ce cauta Cartel Alfa in ARC.
  Cu stima pt tot ceea ce faceti,
  Ania

  Reply
 13. arpad

  Sunt de acord si semnez ptr. o democratie adevarata,cu oameni competenti,corecti, cinstiti si care sa reprezinte interesul cetateanului.

  Reply
 14. MARIA

  Semnez pentru ,,Cartea alba a bunei guvernari,, si aplicarea ei cu sanctiunile de rigoare in cazul abaterii de la buna guvernare. .,, Motto ,, TOTUL PENTRU TARA , NIMIC PENTRU NOI – guvernantii,, asa vom reusi intr-o Romanie draga noua si copiilor nostri.

  Reply
 15. alexbutunaru

  Un amendament la propunerea 3.2 – pentru ca de fapt nu se mai cere in prezent nicio aprobare guvernamentala pentru infiintarea unui ONG. Propun reformularea:
  Procedura de înregistrare trebuie să fie simplă, să presupună costuri suplimentare minime pe lângă patrimoniul iniţial şi să fie accesibilă atât persoanelor din zonele rurale, cât şi persoanelor defavorizate sau excluse social. Mai precis:
  • Introducerea unei proceduri simplificate, similare celei de la Registrul Comertului pentru intreprinderi pentru dobândirea personalităţii juridice în locul actualei proceduri judiciare
  • Renunţarea la obligativitatea obţinerii cazierului fiscal pentru fiecare din membrii fondatori
  • Obţinerea dovezii disponibilităţii denumirii şi a rezervării acesteia în vederea înfiinţării unei asociaţii sau fundaţii să se poată face online
  • Întocmirea documentelor constitutive si modificarea acestora să nu mai fie făcută în formă autentică ci sub semnatura privata pentru asociatii
  • Reducerea patrimoniul minim iniţial necesar pentru constituirea unei asociaţii.

  Reply
 16. DanBruma

  @IP
  1) Nu poti sa adresezi o scrisoare unei entitati inexistente din punct de vedere juridic (clasa politica) pentru ca atunci e ca si cum ai adresa-o nimanui
  2) ARC a fost initiatoarea acestei culegeri de reguli de guvernare prin urmare e foarte normal ca scrisoarea sa fie semnata de presedintele acestei ONG

  Reply
 17. MVasile

  Cred ca fiecare semnatura ar fi bine sa fie insotita si de numele in clar.
  Asa sa ne ajute Dumnezeu.
  Vasile Marchidann

  Reply
 18. corina padurariu

  Sunt de acord, sustin si semnez CARTA ALBA A BUNEI GUVERNARI.Sunt multi oameni onesti in tara noastra, care pot si vor sa traiasca decent si corect.

  Reply
 19. Maria Moga

  Semnez pentru aceasta carta alba cu speranta ca va contribui la asezarea lucrurilor pe un fagas al masurii si al bunului simt.

  Reply
 20. Ioan David

  Sant de acord sa semnez aceasta CARTA
  si pentru toate beneficiile ce rezulta din
  ea.Asa sa ne ajute Dunezeu.
  Daca standardele etcii,esteticii si logicii
  nu sant identice se instaureaza ignoranta
  si coruptia,dezbinarea si pauperitatea.

  Reply
 21. Gogu

  Ai nostri cetateni vor gasi refugii ori cat de bine ar fi intocmite legile privind Carta alba a bunei guvernari ca si Proclamatia de la Timisoara.
  As fi de acord cu aceste regului tanspuse in legii eficace cu anumite amendamente:
  1.5 Nefinantarea de la Buget al partidelor parlamentare (numai din venituri proprii cotizatii in patru ani pot sa acumuleze un capital frumusel,noi putem sa ne autofinantam sistemul de pensii .,sanatate,somaj,invatamant,parlamentarii cu cat vor folosi bani pubilici pentru pomana electorala si obtinerea postului prin mituire fara nici o contributie personala a membrilor de partid).Nu mai este egalitate de sanse si numai asa vor aparea politicieni pe principii ideologice si nu pe pomana electorala.
  1.6 Nu extinderea ci transformarea Curtii de conturi intr-o institutie de politie economica financiara cu intarirea puterii de control si executarea efectelor de control.Actuala politie judiciara economica este nula si incompetenta.
  1.8Si la orice sesizare a cetatenilor.
  2.6 Nu sanctiuni administrative ci penale pentru neaplicarea legii 544/2001.Nu betiv se urca la volan constient de fapta sa,un functionar in mod constient ascunde faptele ilegale ale sale.
  3.5 raspundere penala.
  3.8 raspundere penala.
  Cer raspunderea pe nala din doua principii.
  1Nu noi suntem sluga functionarului public ci invers.
  2 Functionarul public este un om ca un om de serviciu in slujba cetatenului.
  Raspunderea penala pentru legile O.G. HG. declarate necostitutionale .

  Reply
 22. Marian Rosescu

  Semnat.
  E prima initiativa civica pe care am gasit-o. Succes.
  Are multe puncte realiste dar si multa poezie. Solutii la problemele economice nu (prea) sunt in CABG.
  Asa ca fac si eu o propunere poetica ramanand in aria consolidarii democratiei.
  VOTUL ELECTRONIC.
  Asa cum exista dreptul (sau ignoranta) de a nu te prezenta la vot sa existe dreptul ca votul tau sa conteze dublu, sau triplu. Ai vrea? Insemna ca iti pasa, ai constiinta civica. Fa efortul si cumpara-ti un certificat electronic. Apoi intra pe un site si da-ti anual testul online. Punctajul obtinut stabileste intr-o baza de date multiplul votului tau. Ce sa contina testul?
  Intrebari care sa puna in evidenta faptul ca stii cu ce probleme se confrunta cetatea. Cine sa creeze aceste intrebari? Comisia Europeana, de exemplu. Vi se pare ca ar fi o problema daca nepotul da testul si in locul bunicii cu Alzheimer si obtine pentru ea scorul maxim? Si ce? Insemna ca nepotul chiar este interesat de o problema civica (ca legalizarea drogurilor usoare, de exemplu) si vrea sa isi aduca contributia la solutionarea ei. De ce votul tau ar trebui sa conteze egal cu al altuia care nu-i pasa?
  Si stiti ceva? Societatea Civila ar putea creea chiar de azi acest sistem. Ar functiona ca un sondaj de opinie live la diferite probleme politice sociale. De exemplu as propune un parlament virtual. In paralel cu cel actual. Si un guvern virtual si o administratie. Membri vor fi validati online. Se vor trata problemele reale in detaliu ale cetatii.
  In momentul in care va deveni evident ca VIRTUALUL chiar e functional si preia eficient problemele cetatii reale, ce credeti se va intampla? Nu am o solutie la cum ar trebui finantat acest proiect. Dar la cat timp se investeste in jocuri de startegie online, credeti ca mai conteaza?

  Reply
 23. Daniela Busuioc

  Stimata doamna Mungiu,
  Partidul Poporului va intra in parlament la alegerile viitoare. Trimiteti-i si domnului Dan Diaconescu aceasta scrisoare, sa-si clarifice si dansul deja pozitia fata de Carta Alba a Bunei Guvernari.Cred ca e necesar sa trimiteti si altor partide neparlamentare din acest mandat, chiar daca au sanse mici (sau 0) la urmatoarele alegeri.

  Reply
 24. romaniacurata

  Partidele neparlamentare sint si ele libere sa se alature, dupa locale vom sti si care exista cu adevarat…

  Reply
 25. Cristian Daniel LUNGU

  Semnez si sustin! Ar fi o minune ca actualele partide sa ia act si sa isi asume aceasta carta dar speranta moare ultima.

  Reply
 26. lucian

  Initiativa este binevenita.
  Propunerile ar trebui structurate si etapizate pentru ca o parte din ele necesita modificari si completari constitutionale. Cele care se refera la functionarea statului si la angajamentele partidelor politice (politicienilor) pot fi aplicate in prima etapa.
  Cred ca se se impune si o modificare a Constitutiei dupa experimentul cu presedintii „semiprezidentiali” – Romania a avut 4 presedinti, din care 3 au fost dictatori sau „semidictatori” iar unul a fost slab.
  Rolul presedintelui si modul de alegere sint de discutat.
  Ne trebuie un presedinte constitutional care sa nu fie nici inaite de alegere si nici dupa „primul secretar” al unui partid.
  Pentru nivelul de democratie la care am ajuns incredintatea puterii unui singur om este periculoasa.

  Reply
 27. marcos

  Ce soarta avem. In ultimii 22 de ani sa fim condusi de comunisti (Iliescu,Constantinescu,Boc) ori de securisti(Basescu,Ungureanu). Trist.

  Reply
 28. vasile voicu bora

  Vasile Voicu BORA – presedinte FUNDATIA PAEM ALBA, sustinem si semnam Carta Alba a Bunei Guvernari.

  Pentru viitor trebuie actoinat pentru reprezentarea societatii civile-sectorul neguvernamental in Consiliul Economic si Social, alaturi de partenerii sociali, sindicate si patronate.

  Reply
 29. Nick Sava

  Completari: 1.8. „schimbarea a mai mult de două partide politice în ultimii zece ani, ieşiri publice cu caracter discriminativ, profit material dovedit din abuz de autoritate.” As pune si: „APARTENENTA LA PARTIDUL AL CARUI CANDIDAT ESTE TIMP DE MININM 12 LUNI INAINTE DE DEPUNEREA CANDIDATURII” Sunt destui care se inscriu in anumite partide special pentru a completa lista candidatilor.

  La 2.2 „Limitarea practicii ordonanţelor de urgenţă şi asumării răspunderii Guvernului la 20% din volumul pe 2011, în mod voluntar” as completa cu: „LIMITAREA TIMPULUI DE DISCUTARE A UNUI PROIECT DE LEGE IN COMISII LA 30 DE ZILE DE LA DEPUNEERE SI A VOTULUI DECIZIONAL LA MAXIMUM 60 DE ZILE DE LA DEPUNERE.” In ultimii ani a fost o practica parlamentara de a se bloca proiectele in comisii si a se tegiversa o decizie ani de zile. Ar mai fi de adaugat:
  [ „LEGILE IMPORTANTE VOR FI DISCUTATE PUBLIC MINIM 60 DE ZILE, IAR PROIECTUL DE LEGE VA AVEA, IN ANEXA, DOLEANTELE (AMENDAMENTELE CERUTE) DE SOCIETATEA CIVILA PRECUM SI EXPLICATII PRIVIND MOTIVELE RESPINGERII ACESTORA.” Asta va face ca parlamentarii sa aiba o imagine clara a ce se cere si nu se poate da, pentur a nu relua la nesfirsit discutiile. Nu se poate, resping Proiectul si se merge mai departe!
  – „AMENDAMENTELE VOR FI DISCUTATE SI REZOLVATE LA COMISII” Acelasi motiv: sa se grabeasca lucrurile. Ce rost are ca in comisii sa se dicute cele 7 mii de amendamente – pentru ca in Plen sa se reia de la zero?

  As zice si OBLIGATIVITATEA CA FIECARE PARLAMENTAR SA CITEASCA PROIECTUL – dar cum poti asigura acest lucru? Ei voteaza dupa cum ridica degetul „seful”…

  Reply
 30. SNK

  2.5 „Crearea unei “liste negre” pentru firmele abonate care nu respecta pretul initial, sau termenele, sau ambele, sub sanctiuni care pot merge pana la interzicerea de a mai participa la licitatii publice.” As adauga: „ELIMINAREA CRITERIULUI „CEA MAI MICA OFERTA” LA ATRIBUIREA CONTRACTULUI.” Din experienta stiu ca cei care cer cel ma9i mic pret ori „:taie colturi”, ori cer bani dupa, ori nu respecta termenul. Ori toate impreuna… La aceasta, Guvernul ar trebui sa isi faca temele: sa existe o estimare prealabila (facuta de priectanti) si sa se accepte doar ofertele care se incadreaza intr-o marja de +/- 20%. Estimatorul care este prins divulgind cifra, sa fie pedepsit prin lege adminstrativ si penal. Mai este un lucru: preferinta in alegerea firmei sa tina cont de experienta in domeniu, dovedita prin lucrari care se incadreaza in suma, in termen si in calitate. Chiar daca devine „abonat” la contracte! Firmele cu experienta, personal, utilaje si bun credit trebuiesc rasplatite!

  Reply
 31. Claudiu

  Doamna Alina,suna frumos,dar dumneavoastra credeti ca:-U.S.L-ul va respecta asa ceva?-U.S.L-ul credeti ca nu se va certa?-U.S.L-ul nu va schimba ,pana si omul de serviciu din institutiile statului?.Curtea de Conturi si pana acum au facut controale,dar nimeni nu plateste,nu se ia nici o masura,mai bine sa se desfiinteze.Alegerea primarilor,tot mai bine da rezultate intr-un singur tur,in al doilea tur se trag sforile.Mai trebuie inchisoare pentru mita electorala(de orice fel) si pentru amenintarile de genul,,lasa ca ajung eu”,interzicerea Televiziunilor PARTID(Antene,Realitatea,OTV)iar cu demonstrantii violenti nu se poate fara interventiile in forta

  Reply
 32. Ioana

  este o imbunatatire .. ce mi-ar placea cel mai mult ar fi insa sa nu treaca nici o lege majora (gen: schimbari uriase in educatie, sanatate, drepturi – acces internet, etc) fara referendum.

  Reply
 33. Remus

  Respectabila initiativa pe care o sustin indeplin.

  Totodata, propun sa imbunatatiti putin sistemul de „votare/sustinere” a documentului, facandu-l mult mai usor de folosit. Sunt convins ca veti atrage mai multe voturi facand totul mai intuitiv si rapid.

  Stima si ganduri de bine,
  Remus

  Reply
 34. Chirila Elvira

  Va multumim pentru efortul deosebit pe care l-ati facut in realizarea acestui material. Cred ca ar fi bine sa fie publicat sub forma de brosuri care sa ajunga la un numar cat mai mare de oameni din toate mediile societatii. Multa lume, chiar si cea din Piata, isi doreste altceva decat exista acum dar nu stie cum ar trebui sa arate acel altceva. Materialul dumneavoastra i-ar ajuta.
  Mult noroc in continuare!

  Reply
 35. THEODOR MARCEAN

  Semnez Carta Alba a Bunei Guvernari,ca un naufragiat care lanseaza un mesaj intr-o sticla.
  Fie ca Dumnezeu s-o duca spre aceia pe care-i asteptam sa ne conduca spre o tara mai vesela,asa cum ne-au povestit parintii ca a fost Romania.

  Reply
 36. Constantin

  Stimata doamna PIPIDI,

  Salutam si sustinem si noi initiativa dumneavoastra, care isi propune sa coaguleaza propuneri de tot felul. Un dialog bine conturat poate fi oricind fertil. Dar sa pornim citind in Constitutie cum se precizeaza ca Asociatiile se exprima exclusiv in numele membrilor sai. Apoi trebuie avut in vedere ca prin Constitutie treaba partidelor este sa exprime vointa politica a cetatenilor care se exprima prin alegeri libere, si nu prin sondaje.
  Ne intrebam de aceea daca modul dumneavoastra de abordare poate fi eficient.

  Propunem de aceea un test: sa incepem cu apel la Curtea Constitutionala sesizind ca traseismul politicienilor este nonconstitutional. Si nu mai este nevoie de o lege care sa interzica acest obicei valah: partidele care nu sunt la start (la momentul alegerilor si a exprimarii optiunilor), nu trebuie acceptate in Parlament. Iar organizatiile care sunt constituite in baza legii Asociatiilor sa nu suga si de la partide.!..

  Este nevoie urgenta insa si de o lege a finantarii transparente a partidelor; si de o reglementare pentru amplasarea panourilor de afisare pentru comunicarea Asociatiilor cu cetatenii, si in campaniile electorle.
  Trebuie avut in vedere ca o Carta alba este incompatibila cu smecheria partidelor. O carta alba trebuie sa enunte principii. Guvernarea implicit partidele o fac, dar poate fi si o guvernare tehnocrata… Este adevarat ca guvernele politice isi aroga calitatea de unic furnizor de bine public. Si sucomba astfel de supra-aglomeratie si genereaza birocratie. Trebuie ca actiunile societatii “civile” sa fie indreptate spre actiuni de modernizare si restructurare radicala a Statului. Altfel, profesia de a minti poporul se va face tot asa de transparent.
  Sa adoptam exemple de parteneriat eficient, cu prncipii si garantii, asa cum se practica in tarile democratice si cu piata libera, unde „Decizia ” este foarte aproape de cetatean.
  Calitatea politica, ca si a oricarui produs trebuie certficata. In ambele cazuri trebuie sa incepem cu implementrea principiilor „new age”. Este o gafa ca un guvern sa finanteze un Colegiu de consultare a noastra. Noi suntem pacienti, suntem cobai? (chiar nu este clar ca Statul nu sustine evaluari impartiale in nici un domeniu?). Va dam exemplu de jumatate de masura a “revolutiei de sus in jos”.: Legea nr.1/2011 care stabileste principii schioape care trebuie sa guverneze invatamantul superior. Cum ar putea evalua institutiile Statului dependente politic asigurarea calitatii sisi respectarea politiciloe de echitate si etica univesitara? Noi stim din start ca ARACIS, prin modul de subordonare financiara nu este un organism neutru, independent si reprezentativ! Si pentru a nu parasi acest domeniu sensibil al educatiei, ce cauta sub aceeasi umbrela cercetarea sis portul? Cine evalueaza paguba enorma a cercetarii, de dragul cercetarii? Si cine evalueaza evaluatorii cu sustinere politica?
  Dorim a face initiativa dumneavoastra cat m

  Reply
 37. MIHAELA STANCIULESCU

  Daca in pofida acestor vremuri mai exista oameni ca dvs.,putem inca spera intr-un viitor al acestui popor!

  Reply
 38. Bortoi Constantin -Pitesti

  De acord si semnez. Apreciez mult eforturile. Bine ca existati Propuneri:
  – daca ar fii obligatii ferme,urmate de masuri clare pentru parlamentarii care lipsesc, cu numarul de 300, ar fi a mai buna prezenta decat acum cu 476 parlamentari, multi chiulangi;
  – eliminarea cumulului de functii parlamentari/ministri;
  – profesorii, avocatii s.a daca vor sa fie parlamentari sa renunte la alte activitati.Pentru ca prezenta in parlament este o exceptie, ei fiind plecati unde au alte treburi/interese personale mai „importante.”
  – sa se elimine din codul penal s.a exceptia pentru parlamentari de a nu se abtine si sa poata vota si atunci cand se gasesc in situatia de conflict de interes.
  – comasarea prefecturii cu consiliul judetean- unitati administrative tot mai birocratizate si stufoase, cu mari cheltuieli bugetare, in buna parte la dispozitia clientelei politice pentru plasarea acesteia pe functii.

  Reply
 39. NICOLĂESCU

  De acord cu principiile si ideile sustinute, dar este nevoie de multe reformulari care sa faca totul concret si de manageriat prin politici publice coerente, corelate si eficace, dupa evaluarea impactului.

  Reply
 40. Carmen Demi

  Sustinem proiectul Carta Alba a bunei Guvernari, si astept cu interes raspunsul pe care il veti primi la scrisoare trimisa reprzentatilor partidelor politice.

  Carmen Demi
  Asociatia Omnimind

  Reply
 41. ioan florescu

  O foarte laudabila initiativa. Dea Domnul sa nu fie in van.Subscriu si eu.Mai ramane sa fie pusa in practica.I.F.

  Reply
 42. Mihaela Cartis

  – Mihaela Cartis, muzicolog, Noua Republica, ARC
  – Theodor Fronea Nicola, Wellness Sport Club, Noua Republica
  – Alexandru Fronea, InkMania, Noua Republica
  – Cristina Fronea, BlueAir stewardess, Noua Republica
  – Vlad Ramona, stewardess, Noua Republica

  Reply
 43. Mihai

  ESTE EXTRORDINAR ,PRINCIPIILE SUNT LEGITIME SI DE BUN SIMT. DAR CEI CARE CONTROLEAZA PUTEREA , DECIZIA SUNT DE BUNA CREDINTA SA INTELEAGA ACESTE PRINCIPII?

  Reply
 44. grun gheorghe

  Desi uneori se face un amalgam intre principii politice generale si situatii concrete economice, in ansamblu are idei bune si care (cel putin partial) ar trebui sa devina obligatorii intr-o tara democratica unde principiile etice devin lege.
  In aceatas etapa este o idee cosntructiva si care ar trebui sa fie dezbatuta public si asumata politic.

  Reply
 45. adrian-petru

  Subscriu bucuros!E un mare pas inainte desi ar mai fi unele aspecte de atins in special referitoare la procurorii care au „omis” de multe ori sa ancheteze fapte de coruptie;de asemenea promovarea cerintelor societale referitoare la limitarea la 2 mandate de parlamentar,consilier judetean si/sau local .

  Reply
 46. Riglea Silviu

  Sunt de acord cu prevederile propuse in – Carta alba a bunei guvernari, drep pentru care semnez.

  Reply
 47. GRIG RICA

  Macar de s-ar obosi cei chemati la dialog sa participe !Macar de si-ar apleca urechea sa incerce sa asculte parerea natiunii!Voi mai credeti????In fiecare zi …mai moare o speranta !
  Pacat…,,tara bogata cu oameni ,din ce in ce mai saraci!”

  Reply
 48. grig rica

  Am omis sa subscriu in totalitate ideii initiate de dumneavoastra:Pentru o Romanie curata! Pentru practici de buna guvernare .
  Sa speram ca va avea macar un ecou …!

  Reply
 49. marcela topliceanu

  Semnez cu speranta ca se va schimba ceva. Presiunea asupra politicului ar trebui sa fie mult mai mare si, mai ales, constanta.

  Reply
 50. stanescu ion

  Ar fi foarte bine ,dar in tara noastra este foarte multa manipulare si asta ne dezbina si ne face sa fim asa cum suntem. Manipularea se face pe toate caile ,nici nu mai stii cind este fara manipulare.Va doresc succes si sunt alturi de voi.

  Reply
 51. ion mehedintu

  Sper ca intro zi , urmasii nostrii sa scape de mizeria morala in care se traieste azi in Romania , datorita clasei politice. Principiile enuntate aci sunt de buna credinta , de buna civiinta si sper , ica odata ca vor fi puse in practica

  Reply
 52. Michaela Grigoras

  Sustin acest demers. Sper, numai, ca aceste propuneri sa devina si realitate. Cat mai curand posibil!

  Reply
 53. Ana Ciucan Tutuianu

  ARC reprezinta vocea lucida a societatii noastre civile, societate al carei glas nu se mai aude cam de multa vreme.
  Avem imperioasa nevoie de aceasta Carta .
  Orice om de bun simt e convins de acest lucru.
  Semnarea ei se impune, fara nici un comentariu in plus.
  Numai de-ar respecta-o,semnatarii ei !
  Ana Ciucan Tutuianu

  Reply
 54. Simona

  Sunt de acord cu carta bunei guvernari. Conteaza voturile noastre? Pentru ca daca conteaza, nu inteleg de ce nu o faceti mai vizibila? Am aflat despre ea dintr-o scurta mentiune intr-un singur articol pe voxpublica.

  Inseamna ca nu conteaza asa mult voturile noastre.

  Reply
 55. DRAGULANESCU NICOLAE

  Ca expert certificat international in Managementul calitatii sustin intiativa ARC privind introducerea GOOD GOVERNANCE in administratia publica centrala si locala.
  Prin “GOVERNANCE” (tradus la noi fie prin “guvernanţă” fie prin „guvernare”) se intelege atat procesul de stabilire a deciziilor administratiei publice cat si procesul prin care aceste decizii sunt implementate integral sau parţial. Pentru a fi BUNA, „guvernarea” ar trebui sa fie simultan PARTICIPATIVA, CONFORMA CU CERINTELE LEGALE, TRANSPARENTA, ORIENTATA SPRE CONSENS, EFICACE SI EFICIENTA, RESPONSABILA (in sens de ACCOUNTABLE). Desigur, ea mai trebuie sa raspunda CERINTELOR TUTUROR PARTILOR INTERESATE…
  Pentru ca acest concept sa fie inteles si aplicat corect ar trebui in primul rand sa se accepte principiul IMPARTIALITATII EVALUARILOR – respins de guvernantii nostri, din start, de peste doua decenii!!
  Propun imbunatatirea proiectului prin completarea cu propunerile prezentate de noi, cei care aderam la el… Fiecare isi poate aduce o contributie creatoare la imbunatatirea acestui proiect esential pentru noi. FELICITARI INITIATORILOR !

  Reply
 56. Ovidiu B.

  Sunt de acord cu Carta. Punctul 1.9 mi se pare urgent (suntem la mai putin de 3 luni de inceperea campaniei electorale pentru alegerile locale) – cred ca ar trebui ca presiunea asupra puterii sa fie mult mai mare.

  Reply
 57. costel chis

  Putem avea garantia ca nu vor mai aparea in parlament partide gen unpr /cu transfugi din alte partide /care sa schimbe rezultatul votului popular ?Ar trebui sa fie legiferata clar situatia celor care demisioneaza din partid sa fie exclusi din parlament.

  Reply
 58. ionita n. ion

  Sunt de acord cu aceste propuneri si sper ca nu ne vom opri doar la formularea acestora.
  Sustin si semnez

  Reply
 59. Sarivan Florian Alexandru

  Stimata doamna,

  Sa ne ajute Dumnezeu sa iesim din actuala stare, sa nu mai fie nevoie sa ne trimitem copiii sa invete si sa munceasca pe meleaguri straine, pentru a nu fi furati in propria tara !

  Meritati din plin omagiile mele pentru tenacitatea dvs. in lupta cu raul atotcuprinzator in „politichia” romaneasca.

  Reply
 60. dan

  Tragerea la raspundere a CNA pentru ca permite o massmedie manipulatoare, agresiva care prosteste oamenii, care promoveaza non-valorile, agresivitatea, cinismul.

  Reply
 61. Doina Lecca

  Salutam initiativa ARC ca fiind extrem de binevenita; important ar fi sa ia in considerare atat partidele de la guvernare, cat si cele din opozitie, intre acestea creandu-se o periculoasa lipsa de dialog.
  Sunt de acord cu tot ceea ce contine Carta Alba a Bunei Guvernari. Fiind profesoara in invatamantul preuniversitar si presedinte de onoare al unui sindicat din invatamant sector 1, va sugerez ca la punctul 2.7 sa adaugati si „relatia democratica si obligatorie cu sindicatele”.
  La punctul 3.5, la subpunctul 3 va completez cu informatia ca Legea 1/2011 a Educatiei a fost asumata prin raspundere guvernamentala, fara a se tine cont de propunerile sindicatelor din invatamant.
  O propunere: functiile politice in institutiile de stat sa coboare doar pana la nivelul de secretar de stat. In ministerul educatiei toate functiile sunt ocupate exclusiv pe criterii politice; de asemenea, va aduc la cunostinta ca in invatamantul preuniversitar toti inspectorii si mare parte dintre directori au fost numiti numai daca au fost membri PDL sau UNPR.

  Reply
 62. Constantin Iancu

  Subscriu si semnez, si nadajduiesc sa le dea Dumnezeu minte politicienilor sa inteleaga ca nu se mai poate ca pana acum.

  Reply
 63. Valter COJMAN

  SEMNEZ cu speranta ca se va termina cu frauda in parlament, cu frauda in alegeri, cu practicile de cumparare a voturilor, cu eliminarea tuturor abuzurilor antidemocratice, cu speranta ca toti cei care vor avea tendinte dictatoriale vor sfarsi prin a plati cu ani grei de puscarie impreuna cu toti complicii, cu speranta ca ai nostrii copii o vor duce mult mai bine decat noi,etc.

  Reply
 64. Sorin Iordache

  Sorin Iordache semnez cu includerea in „Carta Alba a Bunei Guvernari si a prevederilor urmatoare:
  Pentru solutionarea cu obiectivitate si celeritate a dosarelor trebuie infiintata institutia JUDECATORULUI DE INSTRUCTIE, (astfel se va exclude procedura restituirii dosarelor prin invocarea exceptiilor sau a chichitelor avocatesti, mersul infaptuirii actului de justitie va avea un singur sens, prin procedurile actuale, in unele cazuri, acestea nici nu pot fi urnite din loc), desi asemenea model functioneaza in toate statele europene, (maharii) justitiei romane se opun adoptarii masurii in cauza pentru ca ea nu corespunde intereselor unor grupuri care au mafiotizat sistemul judiciar.
  Scoaterea din procedura penala a institutiei NUP deoarece constituie un (balast) pe care tarile din UE nu-l intrebuinteaza, pentru ca incarca mult si in mod nejustificat munca justitiarilor (procurorilor si politistilor) circa 80% din volumul total este “sterilitate”.
  Cercetarea penala trebuie facuta numai pentru cazurile in care sunt indicii si vinovatii certe, celelalte situatii pot fi clasate (folisind proceduri riguroase de responsabilizare) intr-o evidenta pasiva unde se pot aduce completari cu noi incriminari aparute pentru reluarea si definitivarea fiecarui caz.
  Trebuie abrogat art.18 indice 1 din codul penal si a procedurii speciale de arest preventiv deoarece, instiga organele judiciare la negocierea solutiilor ce trebuie adoptate in dosare si introducerea unor noi articole, in baza carora numai judecatorul sa poata aplica sanctiuni administrative ori amenzi penale, cu mentiuni clare pentru ce fapte si in ce conditii ori de a se pronunta in vederea arestarilor preventive ce trebuie sa devina obligatoriu si definitive pana la terminarea pedepsei penale cu inchisoarea.
  Sisitemul judiciar romanesc se mai poate eficientiza (pentru infaptuirea justitiei cu obiectivitate si celeritate precum si cu cheltuieli minime) prin copierea sistemului de justitie CANADIAN a (tribunalului electronic) bazat pe stiinta ciberneticii judiciare, completul de judecata fiind format dintr-un IT- ist [cibernetician], un jurist si un calculator cu softul adecvat.

  Reply
 65. Tivadar Ion-Vasile

  Sunt de acord cu initiativa dumneavostra, in consecinta semnez pentru o Romanie a demnitatii, a moralitatii, a respectului fata de fiecare dintre noi.

  Reply
 66. Sava Adrian

  Semnez aceasta initiativa si sa ne ajute Dumnezeu!
  Propun:
  -Infiintarea unui sector economic al statului, la scara redusa, care sa contina toate ramurile economice, necesare supravietuirii tarii.
  -Resursele naturale sa fie exploatate numai de catre Romania.
  -Infiintarea unei Banci Romanesti.
  -Eliberarea diplomelor universitare, numai de catre universitatile de stat.
  -In cadrul compartimentului agricol al fiecarei primarii sa se infiinteze asociatii de propietari de terenuri agricole.
  Unde propietarii de terenuri care doresc, sa poata sa se asocieze si sa munceasca pamantul inpreuna.
  Statul sa doteze fiecare asociatie cu mijloacele mecanice necesare (fabricate in tara)!
  Nu se poate face agricultura pe 10-20 de Ha.
  Fiecare propietar si-ar lua beneficiul in bani sau produse, corespunzator suprafetei pe care o are.
  Fiecare oras, comuna sau sat, si-ar putea produce tot necesarul de hrana.
  Produsele obtinute ar fi valorificate in pietele aflate pe domeniul public!
  Dezvoltarea sa se faca din fondurile europene.
  _Plata impozitului pe terenul agricol.

  Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *