Călin Dejeu

Declarația de la Summitul European al Râurilor

Anul trecut, printre atâtea vești rele privind mediul înconjurător, am avut parte și de o premieră benefică. Primul Summit European al Râurilor s-a desfășurat la Sarajevo, în perioada 27 – 29 septembrie.

În România ne aflăm în fața celui mai amplu ecocid de după Revoluție, compus din campania de finalizare a proiectelor ceaușiste ale Hidroelectricii (cu dezastrul de la Răstolița, cel de la Runcu, secarea Bâscei Mari, a Bistrei etc.) și campania de regularizare a râurilor, cu care se laudă ”ministrul anti-apelor”.

În acest context sumbru, am considerat că este foarte important ca Declarația de la Sarajevo să ajungă și la publicul românesc. Am tradus-o și o puteți citi mai jos.

În România Directiva Cadru privind Apa nu se aplică, din cauza binomului letal Apele Române – Ministerul Apelor și Pădurilor, nu avem ajutorul ONG-urilor europene de mediu, care se face simțit în țările candidate la aderarea la UE, așa că cererile absolut legitime ale participanților la Summit ar trebui să rezoneze la noi și mai intens.

sursa: http://riverwatch.eu

Programul European al Râurilor 2027 – Declarație
Septembrie 2018

Pe parcursul primului Summit European al Râurilor, care a avut loc la  la Sarajevo, în perioda 27-29 septembrie 2018, noi – participanții la acest Summit – am căzut de acord asupra următoarei liste de solicitări pentru protejarea ultimelor râuri care curg libere din Europa precum și pentru restaurarea râurilor și sectoarelor de râu importante din punct de vedere ecologic.

Ecosistemele lotice reprezintă „zone fierbinţi” din punct de vedere al biodiversităţii cu importanță globală. În același timp, ele sunt printre cele mai periclitate habitate din lume. Râurile Europei nu reprezintă o excepție: conform Agenției Europene de Mediu, aproape două treimi din râurile europene au o stare ecologică proastă. Una dintre principalele amenințări la adresa râurilor o reprezintă hidroenergia. Extinderea în continuare a acestei surse de energie depășite, supraexploatate și dăunătoare ecologic pune în pericol ultimele râuri care curg liber de pe întregul continent.

Următoarele solicitări servesc implementării cu succes a obiectivelor Directivei Cadru privind Apa până în 2027.

Apelăm la…
➢ Comisia Europeană, Parlamentul European, Comunitatea Energiei, BERD și  BEI și șefii de stat ai tuturor statelor din Europa
• Să stopeze promovarea și finanțarea proiectelor hidroenergetice ca surse sustenabile de energie.
• Să stimuleze tranziția energetică spre o dezvoltare cu consum redus de energie la toate nivelurile societății.

➢ Comisia Europeană și Parlamentul European
•Să interzică toate subvențiile pentru proiecte hidroenergetice la revizuirea Orientărilor privind Ajutorul de Stat pentru Protecția Mediului și Energie.
•Să înceteze promovarea proiectelor hidroenergetice la scară mică și să înăsprească cerințele de mediu, de exemplu prin efectuarea evaluării impactului asupra mediului pentru proiectele cu capacități reduse precum și luarea în considerare a impactului cumulativ obligatorie prin lege. În statele membre UE și în statele candidate la aderarea la UE, recomandăm ca Planurile de Management Bazinale să fie folosite ca instrument de diagnostic pentru evaluarea impacturilor cumulative la nivel de bazin.
•Să susțină Comunitatea Energiei în aplicarea legislației EIA și SEA prin întărirea mecanismului de soluționare a litigiilor.
•Să instruiască judecătorii și alte categorii relevante de juriști (de exemplu procurori, avocați) pe tema problemelor și legilor privind energia și mediul.
•Să susțină lupta împotriva corupției prin condiționarea suportului financiar cu conformarea la legislația UE și statul de drept.
•Să reconsidere metodologia listei indicative a proiectelor hidroenergetice potențiale în statele din Balcanii de Vest (WB6) și să elimine din listă proiectele de tip ”greenfield”.
•Să asigure respectarea cerinței non-deteriorării precum și obiectivul legal de a aduce corpurile de apă europene la o stare ecologică bună, până în 2027, așa cum este stipulat în Directiva Cadru privind Apa.
•Să întocmească și să publice un inventar pan-european al râurilor remarcabile ecologic, care curg liber.
•Să realizeze un sistem la scară europeană pentru protecția permanentă a râurilor deosebit de remarcabile și care curg liber, după modelul ”Legii pentru râurile sălbatice și pitorești” din SUA.
•Să asigure faptul că statele membre UE și statele candidate îndeplinesc recuperarea totală a costurilor legate de mediu și de resurse cauzate de proiectele hidroenergetice și includ aceste costuri în măsurile legate de prețuri pentru activitățile hiroenergetice, din planurile de management bazinale. Aceasta va contribui la atingerea obiectivelor de mediu ale Directivei Cadru privind Apa, în acord cu principiul ”poluatorul plătește”.
• Să creeze un fond de cel puțin un miliard de euro pe an pentru protecția râurilor și restaurare precum și pentru managementul și conservarea râurilor protejate. Acest fond ar trebui să promoveze, printre altele, indepărtarea barajelor și a altor bariere, în special a celor ale căror concesiuni au expirat și/sau sunt deosebit de dăunătoare ecologic.

➢BERD și BEI
•Să stabilească zone de excludere pentru amenajările hidroenergetice în zone sensibile ecologic și protejate, în consultare cu comunitățile locale, și să susțină Eco-Masterplanul pentru Râurile Balcanice.
•Să aducă la cunoștință din timp orice proiecte hidroenergetice planificate a fi finanțate de către bănci comerciale intermediare și să solicite studii de evaluare a impactului asupra mediului independente, incluzând participare efectivă a părților interesate pentru toate proiectele.
•Să sprijine tehnologiile energetice regenerabile alternative, având în vedere protecția naturii.

➢Comunitatea Energiei
•Să se asigure că principiile și obligațiile cheie ale Directivelor EU pentru natură și Directivei Cadru privind Apa sunt integrate în Tratatul Comunității Energiei.
•Să continuie și să intensifice implementarea Directivelor EIA și SEA pentru proiectele hidroenergetice din Părțile Contractante.
•Să descurajeze Părțile Contractante de la a include subvenții pentru hidroenergie în noile lor sisteme de subvenționare și să le susțină pentru a promova efectiv energia solară și eficiența energetică.

➢ Șefii de State
•Să stopeze subvențiile pentru hidrocentrale.
•Să grăbească transpunerea și implementarea Directivei Cadru privind Apa și a Directivelor UE pentru natură.
•Să asigure participarea activă a părților interesate și a publicului în stadiile incipiente ale planificării și în managementul bazinelor hidrografice, conform cerințelor Directivei Cadru privind Apa.
•Să asigure o transparență completă a implementării Directivei Cadru privind Apa, să furnizeze în mod deschis și accesibil informație și educație pentru public, și să utilizeze știința cu implicarea cetățenilor pentru generarea de date privind probleme de management al apelor și caracteristici ale bazinelor hidrografice.
•Să solicite evaluări adecvate ale impacturilor de mediu și să asigure participarea efectivă a părților interesate în acord cu directivele de mediu cheie (Directivele EIA, Habitate și Directiva Cadru privind Apa) pentru toate hidrocentralele, indiferent de capacitate.
•Să întocmească un eco-masterplan național cu zone de excludere pentru amenajări hidroenergetice și alte proiecte destructive pe râuri în țările lor, în consultare cu comunitățile locale.

Sarajevo, 30 September 2018


Donează și susține-ne acțiunile pentru bună guvernare!

Fondurile colectate susțin bătăliile pe care le ducem în justiție, administrarea aplicației Ia Statul La Întrebări, dar și programele prin care monitorizăm serviciile și instituțiile publice.


Vino în comunitatea noastră de bună guvernare!

Abonează-te la newsletterul România Curată. Vei primi pe e-mail articolele și campaniile noastre și ne poți răspunde la adresa de contact cu sugestii, sesizări sau cu propriile tale articole pentru publicare.

Articole recente

Recomandări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *