Vali Tudora

Acțiunile la purtător și achizițiile publice

Știrea potrivit căreia “Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, o propunere legislativă privind excluderea din procedura achiziţiilor publice a oricărui operator economic, organizat că societate pe acţiuni, al cărui capital social este reprezentat prin acţiuni la purtător, care nu face dovadă identităţii beneficiarilor reali ai acestora” poate părea, la o prima vedere, o veste bună.

Chiar așa să fie? Hai să vedem!

Ideea excluderii din procedurile de achiziții publice a ofertanților care au acționariatul “invizibil”, așa cum este cazul societăților pe acțiuni al cărui capital social este reprezentat prin acţiuni la purtător, nu este o idee nouă. În 2018, un grup de 34 parlamentari PNL au propus că la procedurile de achiziție publică să nu poată participa societății comerciale al căror acționariat este necunoscut.

Dacă ne uităm pe site-ul Camerei Deputaților. Putem să vedem traseul acestui act normativ. Așa constatăm că, în 27.06.2018, inițiativa  a primit aviz negativ din partea Guvernului (Dancila). Așa cum bine se poate vedea, acest aviz a fost negativ din două motive:

  1. Introducerea unei prevederi în cuprinsul Legii achiziților publice sau Legii sectoriale cu privire larestricționarea participării la procedurile de achzitie publică a ofertanților societăți comerciale emitente de acțiuni la purtător  ar încalcă prevederile Directivei 2014/24/UE care menționează la art 2 alin (1) pct 10:

„Operator economic” înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau o entitate publică sau grup de astfel de persoane și/sau entități, inclusiv orice asociere temporară de întreprinderi, care oferă execuția de lucrări și/sau o lucrare, furnizarea de produse sau prestarea de servicii pe piață”.

  1. România, în calitate de stat membru UE și că urmare a recomandărilor Forumului Global, avea în vedere, în acel moment, că la transpunerea Directivei 2015/849/UE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului (…) să prevadă imposibilitatea de a se emite astfel de acțiuni precum și o soluție tranzitorie pentru situația acțiunilor la purtător existente.

Probabil că parlamentarii noștrii au uitat, dar în 11.07.2019 au votat Legea 129/2019 prin care s-a prevăzut:

Art. 61 – (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se interzic emiterea de noi acţiuni la purtător şi efectuarea de operaţiuni cu acţiunile la purtător existente.

(2) Acţiunile la purtător emise anterior intrării în vigoare a prezentei legi vor fi convertite în acţiuni nominative conform prevederilor alin. (3) şi (4) şi actul constitutiv actualizat va fi depus la oficiul registrului comerţului.

(3) Deţinătorii cu orice titlu de acţiuni la purtător le vor depune la sediul societăţii emitente în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(4) La data expirării termenului prevăzut la alin. (3), consiliul de administraţie al societăţii va înscrie pe titluri şi în registrul acţionarilor numele, prenumele, codul numeric personal şi domiciliul acţionarului persoană fizică sau denumirea, sediul, numărul de înmatriculare şi codul unic de înregistrare ale acţionarului persoană juridică, după caz.

(5) Acţiunile la purtător nedepuse la sediul societăţii emitente se anulează de drept la data expirării termenului prevăzut la alin. (3), cu consecinţa reducerii corespunzătoare a capitalului social.

(6) Neîndeplinirea, până la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), a obligaţiei de conversie de către societăţile pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni atrage dizolvarea acestora.

(7) La cererea oricărei persoane interesate, precum şi a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, tribunalul sau, după caz, tribunalul specializat va putea pronunţa dizolvarea societăţii. Cauza de dizolvare poate fi înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond, instanţa putând acorda un termen în acest scop.

Cum legea a intrat în vigoare în 11.07.2019, înseamnă că începând cu 01.01.2021 acțiunile la purtător vor dispărea sau societățile cu acțiuni la purtător se vor putea desfinta.

Așadar, actul votat astăzi de deputați vine destul de târziu dacă ne gândim că ar fi mai puțîn de 6 luni pentru aplicarea să. Să presupunem totuși că cei ce lucrează în achiziții publice îl vor aplica.

În această situație, aș avea o întrebare pentru cei ce au votat astăzi: Cam care ar fi documentele pe care ar putea să le prezinte un ofertant, societate pe acţiuni al cărui capital social este reprezentat prin acţiuni la purtător, unei comisii de evaluare care să demonstreze identitatea beneficiarilor reali? Ce valabilitate trebuie să aibă aceste de documente?

Nu vreau să se înțeleagă că îmi doresc că atribuirea contractelor publice să se facă către firme controlate din umbră, așa cum s-a întâmplat, probabil, cu Tel Drum.

Dar astfel de legi nu fac decât să îngreuneze și mai mult munca celor care lucrează în achiziții publice, punând pe umerii lor sarcini ce nu pot să fie îndeplinite.


Donează și susține-ne acțiunile pentru bună guvernare!

Fondurile colectate susțin bătăliile pe care le ducem în justiție, administrarea aplicației Ia Statul La Întrebări, dar și programele prin care monitorizăm serviciile și instituțiile publice.


Vino în comunitatea noastră de bună guvernare!

Abonează-te la newsletterul România Curată. Vei primi pe e-mail articolele și campaniile noastre și ne poți răspunde la adresa de contact cu sugestii, sesizări sau cu propriile tale articole pentru publicare.

Articole recente

Recomandări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *