Delia Gologan

Vezi care sunt cele 21 de universitati care ascund declaratiile de avere

Topul
transparentei in universitati, realizat in cadrul proiectului Student ARC, a
scos la iveala nereguli mai ales în privin ț a completării ș i depunerii declara ț iilor de avere si
de interese actualizate. Nu to ț i membrii
structurilor de conducere ș i executive ale
universită ț ilor se conformează prevederilor Legii
176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor
publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate.
Ș i totu ș i, au obliga ț ia de a face
publice declara ț iile de avere următoarele categorii de persoane, potrivit Art. 1 alineat
(1) punctul 32) ”persoanele
cu functii de conducere si de control din cadrul unitatilor sistemului de
invatamant de stat”,
ceea ce ii include pe toti membrii Consiliului de
Administra
ție și ai Senatului.

De asemenea, universitățile de învățământ ar
trebui, conform legii, să desemneze o persoană responsabilă de colectarea
și publicarea
la vedere, pe site-ul institu
ției a declarațiilor de
avere.

ART. 5 alineat (1) În cadrul entităţilor în care persoanele au obligaţia de a depune
declaraţii de avere şi declaraţii de interese, în conformitate cu prevederile
legale, se desemnează persoane responsabile care asigură implementarea
prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese.

ART. 6 alineat (1) Persoanele responsabile cu implementarea
prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese
îndeplinesc următoarele atribuţii:

e)
asigură afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de
interese, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, pe pagina de internet a instituţiei,
dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile
de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepţia
localităţii unde sunt situate, adresei instituţiei care administrează activele
financiare, a codului numeric personal, precum şi a semnăturii. Declaraţiile de
avere şi declaraţiile de interese se păstrează pe pagina de internet a
instituţiei şi a Agenţiei pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului
şi 3 ani după încetarea acestora şi se arhivează potrivit legii;

Legea
176/2010 prevede de asemenea ș i sanc ț iuni
privind nedepunerea declara ț iilor de avere la
timp sau nerespectarea prevederilor art. 6.

Cu
toate acestea, din cele 49 de universită ț i (toate cele de
stat) monitorizate, doar 28 au publicat pe site declara ț iile de
avere, 7 au datele neactualizate sau incomplete, iar 14nu au publicat deloc astfel de informa ț ii. Iată universită ț ile care nu
au postat declaraţii de avere actualizate la zi ale membrilor din conducerile
universităţilor:

Universitatea de Vest din Timişoara

USAMV din Timişoara

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

Universitatea din Craiova

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Universitatea Politehnică din Bucureşti

USAMV din Iaşi

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din
Bucureşti

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca


Mai
sunt universită ț ile (7 din cele 49) care au informa ț ii
neactualizate sau incomplete:

Universitatea
„Ştefan Cel Mare” din Suceava

Universitatea de
Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi

Universitatea
„Dunărea de Jos” din Galaţi

Universitatea
Maritimă din Constanţa (publicate doar pnă în 2010)

Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (publicată doar declara ț ia
rectorului)

Şcoala Naţională de
Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

Centrul Universitar
de Nord, Baia Mare (publicat doar ghidul de completare al declara ț iilor de
avere)


Sunt
doar 28 de universită ț i din cele 49 monitorizate care au aceste
declara ț ii pe site:

Universitatea
„Transilvania” din Braşov

Universitatea
„Politehnica” din Timişoara

Academia de Studii
Economice din Bucureşti

Universitatea din
Bucureşti

Universitatea
„Ovidius” din Constanţa

Universitatea din
Oradea

UMF din Târgu Mureş

Universitatea Petrol-Gaze
din Ploieşti

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Universitatea
„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

Universitatea de
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Universitatea din
Petroşani

Universitatea
„Valahia” din Târgovişte

Universitatea de
Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

Universitatea de
Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

Universitatea din
Piteşti

UMF din Timişoara

UMF din Craiova

Universitatea
„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Universitatea
Naţională de Muzică din Bucureşti

Universitatea
„Petru Maior” din Târgu Mureş

Universitatea
Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti

Universitatea
Tehnică din Cluj-Napoca

Universitatea
Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale” din Bucureşti

USAMV din Bucureşti

Universitatea
„Constantin Brancuşi” din Târgu Jiu

Universitatea de
Arte din Târgu Mureş

Universitatea
„Lucian Blaga” din Sibiu

Universită ț ile mai au,
conform art 4 al legii 176/2010 timp până în 15 iunie 2013 să urce pe site-uri
declara ț iile de avere ș i de
interese pentru anul 2012. Deci nu mai tarziu de 15 iunie declaratiile vor
trebuie postate, in caz contrar urmeaza sesizarea ANI.

Echipa
Student ARC va recurge la transmiterea unei soma ț ii către
toate universită ț ile de stat care nu au publicate aceste
declara ț ii de avere pe site sau nu le au
actualizate, solicitând actualizarea informa ț iilor în
termen de 30 de zile. Ulterior vor fi sesizate organele competente pentru sanc ț ionarea
acestor institu ț ii.


Donează și susține-ne acțiunile pentru bună guvernare!

Fondurile colectate susțin bătăliile pe care le ducem în justiție, administrarea aplicației Ia Statul La Întrebări, dar și programele prin care monitorizăm serviciile și instituțiile publice.


Vino în comunitatea noastră de bună guvernare!

Abonează-te la newsletterul România Curată. Vei primi pe e-mail articolele și campaniile noastre și ne poți răspunde la adresa de contact cu sugestii, sesizări sau cu propriile tale articole pentru publicare.

Articole recente

Recomandări

3 thoughts on “Vezi care sunt cele 21 de universitati care ascund declaratiile de avere

  1. Liviu Drugus

    Va rog sa faceti o corectura in lista universitatilor, mai exact sa scoateti din lista Universitatea „George Bacovia” din Bacau (universitate privata). Banuiesc ca ati avut in vedere Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau (universitate de stat). Este adevarat ca este vorba despre doi mari poeti romani, dar stilurile poetice pe care le-au practicat sunt foarte diferite… si deci nu pot fi confundati!

    Reply
  2. Liviu Drugus

    Ca un promotor al respectarii legii si legalitatii ce ma consider, cred ca nu are sens sa includeti doar o universitate privata atata timp cat Legea obliga doar universitatile de stat sa dea seama de impartirea banului public. Mai mult, neincluderea universitatii de stat din Bacau pe aceasta lista a celor care nu respecta legea este un fapt care poate da de gandit in legatura cu corectitudinea intregului demers. Nu merg cu suspiciunea ca ar fi un aranjament intre autorii articolului si amintita universitate de stat din Bacau (Vasile Alecsandri, pre numele sau), dar raman la convingerea ca unde-i lege, nu-i tocmeala! Faptul ca autorii articolului nu gasesc de cuviinta sa faca rectificarea de rigoare in urma semnalarii mele pune sub semnul intrebarii seriozitatea intregului demers publicistic.

    Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *