Alina Mungiu-Pippidi

Întrebări fără răspuns din raportul UE privind statul de drept

Uniunea Europeană a condamnat statele membre care nu aderă la valorile sale declarate. Cu toate acestea, un nou raport despre statul de drept nu reușește să ofere o bază obiectivă pentru a reține finanțarea celor care sfidează democrația.

 

Comisia Europeană (CE) a lansat recent o comunicare intitulată „Raportul privind statul de drept 2020: situația statului de drept în Uniunea Europeană”. Conceptul nu a trecut niciodată testul unui studiu de fezabilitate, iar președintele CE, Ursula von der Leyen, nici măcar nu a promis-o ca parte a programului ei original. A fost unul dintre angajamentele pe care a trebuit să le facă în schimbul sprijinului politic în timpul audierilor pentru președinția sa. Raportul era larg aşteptat să ofere o bază pentru sancționarea derapajelor democratice, cum ar fi cele din Ungaria și Polonia. Cu toate acestea, comunicațiile CE nu au caracter normativ și pot servi doar pentru ocară. Prin urmare, noul raport poate aduce o anumită valoare adăugată numai dacă conținutul său oferă argumente mai bune decât cele deja în circulație. De fapt, multe circulă deja pentru că Parlamentul European nu a fost inactiv și în ultimii doi ani a interpelat Ungaria, Polonia, România, Slovacia și Malta. Ungaria și Polonia luptă, de asemenea, cu o procedură prevăzută la articolul 7, iar Curtea Europeană de Justiție este implicată și a emis deja primele hotărâri cu privire la astfel de țări cu probleme.

 

Raportul acoperă patru domenii: sistemul de justiție, cadrul anticorupție, libertatea presei și alte controale și echilibre instituționale. Comisia a adoptat definiția multiplă a statului de drept a Consiliului Europei, dar raportul adaugă şi mass-media. Aceasta a fost de fapt o decizie bună, deoarece libertatea presei a scăzut în aproape toate țările UE (cu excepția României, unde oricum nu a fost niciodată foarte mare) în ultimul deceniu, iar mass-media este o componentă esențială pentru controlul corupției , în afară de rolul său mai general într-o democrație. Capitolele de țară se bazează pe contribuțiile statelor membre și pe o varietate de surse deja disponibile, în mare parte europene. Țările nu sunt clasificate pe nicio dimensiune – acest lucru ar fi fost imposibil, având în vedere atât metodologia calitativă utilizată, cât și reticența statelor membre față de orice clasament.

Cititorii cu răbdare ai întregului raport nu vor găsi nimic nou. Dar, în cazul în care va urma o a doua ediție – și exercițiul nu va fi întrerupt, așa cum a fost un raport anticorupție anterior – câteva întrebări sunt importante pentru a fi abordate și, în cele din urmă, pentru dezbateri.

 1. Lipsesc diagnosticele de țară

De ce nu există o declarație bazată pe fapte pentru problemele din fiecare țară, care să precizeze clar dacă există o problemă cu statul de drept și dacă da, în ce constă? În schimb, raportul oferă instantanee ale reformelor judiciare în fiecare țară. Legătura dintre aceste reforme şi problemele pe care acestea au fost menite să le soluționeze fie lipsește fie se presupune. Se pare că există o ipoteză de bază că organizarea sistemului judiciar este sursa independenței sale față de interesele guvernamentale și private. Dacă acesta este cazul, acest lucru este în contradicție cu dovezile academice, care arată pe baza acelorași date că CE folosește contrariul. Independența sistemului judiciar nu rezultă din aranjamente constituționale specifice, altfel țările cu cele mai bune astfel de aranjamente ar avea cele mai bune și mai independente organe judiciare. Ea provine din echilibrul de putere dezvoltat istoric în fiecare țară în parte. Neglijarea acestui adevăr simplu, deși contraintuitiv, îl lasă pe cititor confuz cu privire la relevanța reformelor prezentate pentru consolidarea statului de drept, de la digitalizare în Belgia la remaniere a sistemului judiciar din Malta. Mai mult, de ce sunt avansate mecanismele birocratice care nu au oferit îmbunătățiri măsurabile în ultimul deceniu (cum ar fi Mecanismul de cooperare și verificare) pentru următorul? Nu este semnificativ faptul că Bulgaria – o țară evaluată în cadrul mecanismului, care a propus acum un an să fie ridicată – a fost recent mustrată de Parlamentul European?

 1. Nivelul de corupție explică anticorupția, nu invers

De ce secțiunea de corupție este definită ca un „cadru anticorupție”? Un cadru anticorupție are sens numai în raport cu problemele de corupție ale unei țări date. Sau se presupune că toată lumea are un cadru similar, indiferent de problemele lor individuale? Dacă ar exista o relație între densitatea reglementării anticorupție și reducerea corupției, acest lucru ar fi mai ușor de înțeles. Dar, din nou, realitatea este exact opusă: cele mai reușite cadre naționale de integritate din UE (și din lume) nu sunt şi cele mai reglementate, ci invers. Ungaria are mecanisme de răspundere publică mult mai extinse decât Finlanda. Totuși, Finlanda este cea care reușește mai bine să controleze abuzul de serviciu pentru profituri nejustificate. Urmărirea tuturor schimbărilor în reglementare are cu siguranță un merit în sine, dar nu poate înlocui un diagnostic solid al fiecărei probleme și o soluție de politică publică potrivită, relevantă pentru contextul fiecărei țări. Raportul consideră existența strategiilor naționale anticorupție ca progres, în loc să verifice evoluțiile reale. O astfel de abordare a fost deja inițiată în țările în curs de aderare și în țările vecine UE, care au ajuns să aibă toate planuri anticorupție pe cinci ani (a se vedea Moldova, Muntenegru și alți așa-numiți campioni). Cu toate acestea, puținele țări de succes din ultimele trei decenii – precum Estonia, sub fostul său ministru Mart Laar, și Georgia, sub fostul său președinte, Mikhail Saakashvili – au evoluat datorită unor pachete de reforme foarte diferite de astfel de planuri.

 1. Raportul nu acoperă problemele transfrontaliere ale UE

Această abordare fracționată, de la țară la țară, a comisiei nu cumva omite problemele transfrontaliere severe ale UE, care au arătat vulnerabilitatea statului european de drept comun și a finanțelor publice la crimă organizată, corupție și spălarea banilor? Și nu este rolul instituțiilor UE în primul rând să abordeze astfel de probleme transfrontaliere, care ajung să fie neglijate, deoarece necesită coordonare între statele membre? În raport se află foarte puțin despre amenințările fundamentale pentru băncile europene din cauza crimei organizate și a corupției, de exemplu.

 1. Există puțin despre transparență

De ce transparența în general, în ciuda faptului că s-a dovedit a fi una dintre cele mai eficiente măsuri de descurajare a abuzului de putere și a corupției, este atât de marginală în raport? Transparența este ușor de monitorizat și de remediat, iar mai multe inițiative din Europa monitorizează transparența achizițiilor publice, cheltuielilor, operațiunilor financiare și bancare și așa mai departe. Puterile ostile, precum Rusia și altele folosesc tocmai lipsa de transparență pentru a-și spăla banii în băncile UE și pentru a reprezenta adevărate amenințări la adresa securității. Chiar este o strategie de secol XXI să te bazezi pe Parchetul European, care oricum ar acționa mult după ce infracțiunea ar fi produsă și chiar investigată administrativ (de către Oficiul European Antifraudă) pentru chestiuni precum evaziunea TVA? Numai digitalizarea completă și interconectivitatea datelor UE privind tranzacțiile financiare și achizițiile publice vor permite prevenirea unor astfel de probleme – și există deja câteva instrumente. Dar de ce s-ar face progrese dacă planul este ca o problemă masivă să fie abordată prin câteva procese îndelungate la mult timp după consumarea faptei?

 1. Raportul folosește date vagi și imprecise

De ce raportul foloseşte atât de multe date subiective bazate pe percepții, cum ar fi sondajele Eurobarometru privind statul de drept și corupția (unde întrebările principale sunt de forma statul de drept este important, corupția este intolerabilă), sau Indicele de Percepție a Corupției (IPC) al Transparency International? Sondajele Eurobarometru nu sunt paneluri care folosesc aceiași respondenți pentru a permite comparații solide în timp – ceea ce le-ar face probabil și mai scumpe decât sunt deja. Academicii au dovedit de mult că IPC, o medie a percepțiilor experților, nu este un instrument adecvat care trebuie utilizat pentru a măsura corupția de-a lungul anilor. Dacă aceste sondaje ratează o măsurare sau lipsește un diagnostic clar bazat pe fapte al cauzelor unei anumite probleme, ce poate fi monitorizat în schimb pentru a urmări progresul? Percepțiile cetățenilor sau cantitatea de reglementare, în ciuda corelației lor slabe cu problemele? Desigur, trebuie să se monitorizeze respectarea reglementărilor UE și punerea în aplicare a acesteia. Dar aceste monitorizări nu pot înlocui măsurarea directă a problemelor (independența judiciară, lipsa de transparență și corupția) pentru a evalua dacă reformele reușesc să le reducă sau nu.

 1. Există puțin despre achizițiile publice

De ce zona cea mai legată de fondurile UE, achizițiile publice, este atât de subreprezentată în raport? La urma urmei, dacă scopul este de a sancționa țările prin reducerea fondurilor UE, cu siguranță va fi mai ușor (inclusiv în instanțe) dacă ar fi prezentată o legătură mai directă între fonduri și comportamentul necorespunzător? Un exemplu îl constituie indicatorii de achiziție cu pavilion roșu (cum ar fi lipsa unei cereri deschise de oferte sau licitațiile cu un singur ofertant) din tabloul de bord al Pieței Unice Europene, unde mai mulți performanți slabi încalcă în mod deschis obiectivele politicii UE. Cu toate acestea, astfel de indicatori abia sunt menționați, în ciuda faptului că depozitele de date urmăresc acum corupția în materie de achiziții în Uniunea Europeană în timp real. De exemplu, Polonia este fruntaşă de ani buni în materie de licitaţii necompetitive în proporții foarte mari, ceea ce ar fi oferit indicii că nu este chiar totul în regulă acolo. În mod similar, cercetările privind achizițiile publice au arătat manipularea fondurilor UE de către Ungaria cu ani înainte ca OLAF să deschidă o anchetă asupra lui Viktor Orbán, astfel încât acești indicatori bazați pe fapte există și livrează rezultate.

 1. Lacune și prejudecăți

De ce lipsesc pur și simplu din raport fapte majore de țară, chiar și din anul precedent, și ce metodologie a stabilit ce este inclus și ce este exclus? Oare cazul corupției Airbus, de exemplu (o notă de subsol în raportul de țară din Franța cu privire la mecanismul de decontare financiară), nu arată că statul de drept a fost în mod clar imperfect dacă aceste practici au fost sistematice de-a lungul deceniilor (și liderii deasupra legii)? Nici un cuvânt despre faptul că în spatele celor mai importante investigații asupra companiilor europene pare să stea Legea SUA privind corupția străină – și nu convenția OECD privind combaterea corupției? Cu siguranță, acest lucru merită un paragraf analitic, deoarece se referă și la respectare și implementare, cuvinte cheie ale statului de drept. Cum poate raportul despre Germania să rateze în totalitate scandalul Wirecard? În prezent există o investigație a parlamentului german privind conflictul de interese al autorităților de reglementare și eșecul acestora de a aborda problema la timp (în schimb, au acționat împotriva denunțătorilor Financial Times, relevanți și pentru libertatea presei). Cum poate raportul referitor la România să laude atât Agenția Națională de Integritate, cât și Direcția Naţională Anticorupție și să nu remarce că aceasta din urmă l-a anchetat pe șeful primei pentru corupție, doar pentru ca o instanță să îl elibereze în cele din urmă? Nu ar fi mai bine să comandăm un audit detaliat al acestui caz și a altora de profil înalt clasate de instanțe, înainte de a cere mai multe anchete? De ce nu există nicio analiză a motivului pentru care Comisia a recomandat acum un an suspendarea Mecanismului de Cooperare și Verificare pentru Bulgaria și acum pare din nou o țară problematică (având în vedere că nimeni nu susține că problemele sale au apărut anul trecut, doar că anul trecut s-au intensificat protestele). În cele din urmă, deși lista poate fi mult mai lungă, cum poate fi lăudat sistemul judiciar luxemburghez ca fiind cel mai bun din Europa, când tocmai o sentință de închisoare a unei instanțe de judecată împotriva denunțătorilor LuxLeaks a făcut parte din motivația reglementării UE pentru protecţia avertizorilor de integritate?

În concluzie

Deși unii critici s-au plâns că comentariile negative sunt răspândite în prea multe țări, este lăudabil faptul că raportul încearcă să acopere în mod egal toate statele membre ale UE și să nu discrimineze în favoarea câtorva. Cu toate acestea, lipsa de claritate și transparență a criteriilor pentru includerea sau excluderea faptelor în absența unei metodologii clare a dat greș, motivând jurnaliștii să clasifice gravitatea singuri și să facă singuri diagnostice. Acest lucru nu duce neapărat la mai multă obiectivitate sau profunzime în înţelegerea fie a problemelor, fie a potențialelor soluții.

Este de netăgăduit că statele membre ale Uniunii Europene au şubrezit în ceea ce priveşte statul de drept sau democrația și că măsuri trebuie luate. Dar avem dovezi mai proaspete și mai bune după acest raport decât înainte? Și, în afară de şubrezirea democrației, nu avem nevoie și de o mai mare conștientizare a ceea ce par a fi probleme mai vechi de corupție și impunitate? Problemele de la companii precum Airbus și Wirecard, pe lângă cele de la mai multe bănci, există de mult timp și au fost ignorate de autoritățile de reglementare în ciuda avertismentelor. Acțiunile eficace trebuie să se bazeze pe audituri serioase și pe cercetări bazate pe fapte ale profesioniștilor, nu pe sondaje de opinie publică. Întrebări precum cele de mai sus trebuie să fie adresate și trebuie să li se găsească un răspuns pentru ca UE să facă față în mod eficace problemelor statului de drept. S-ar putea ca încălcarea drepturilor și controlul mass-media să se afle într-o categorie diferită de probleme față de corupție sau independența imperfectă a sistemului judiciar, având nevoie de soluții diferite. Dacă da, acest lucru trebuie discutat în mod deschis.

Totuși, acest lucru nu înseamnă să descurajăm acțiunea. Pentru început, de ce să nu conectăm tabloul de bord al achizițiilor cu alocarea fondurilor UE? Aceiași suspecți vor fi vizați, dar cu dovezi mai clare și mai puțin controversate: criteriile de referință există deja și sunt clare. Fondurile de recuperare nu ar trebui să se îndrepte către clientelele politice ale partidelor guvernamentale care încalcă statul de drept, ci către comunitatea mai largă de cetățeni și întreprinderi din fiecare stat membru al UE.


Donează și susține-ne acțiunile pentru bună guvernare!

Fondurile colectate susțin bătăliile pe care le ducem în justiție, administrarea aplicației Ia Statul La Întrebări, dar și programele prin care monitorizăm serviciile și instituțiile publice.


Vino în comunitatea noastră de bună guvernare!

Abonează-te la newsletterul România Curată. Vei primi pe e-mail articolele și campaniile noastre și ne poți răspunde la adresa de contact cu sugestii, sesizări sau cu propriile tale articole pentru publicare.

Articole recente

Recomandări

5 thoughts on “Întrebări fără răspuns din raportul UE privind statul de drept

 1. Low

  Pentru că această mare șandrama numită UE începe să se clatine. Sau, mai bine zis, începe să se rupă în două blocuri, fiecare cu viteza lui. Cunoașteți cazuri în istorie când o entitate atât de mare, ca teritoriu și putere economică, chiar dacă în puternic declin, să fi fost condusă de paiațe cu sciatică, mame-eroine, foști angajați la bănci private (care se întorc la matcă după încheierea mandatelor)? Cu excepția imperiilor în ultima lor fază. Un CEO de multinațională este mai greu în economia Europei decât Ursula vdL. Întrebați pe stradă în țările UE care sunt numele primilor trei conducători ai UE și veți avea răspunsul. Un mare proiect a cărui motivație de-a exista (opoziția la blocul sovietic) a cam dispărut. Un (presupus) pol de putere, cu o mega-armată de funcționari care nu sunt în stare, spre exemplificare, să intervină în jaful pădurilor României. Sunt întrebări care converg într-una: oare nu-i butaforie? (fără să alunecăm în tâmpenia complotistă pe care bombardamentul informațional zilnic o hrănește abundent).
  Cred că supraviețuirea, ca grijă, va lua locul curând marilor proiecte idealiste. Cum ar zice chinezii, încercați-o vreo 200 de ani și dup-aia trageți concluzii. Și dacă nu-i credem pe chinezi, poate-l citim pe Peter Frankopan care-i oarece profesor de istorie la Oxford.
  Când o să avem europeni care-și vor pune o centură cu explozibil și se vor detona într-o moschee cu strigătul „Pentru drepturile omului!!!”, sau măcar se vor prezenta cu milioanele voluntari să plece să lupte cu Statul Islamic, mai vorbim. Nimic din ce nu-i sacru nu rezistă timpului (excluzând defectele omenești), iar sacru este ceva pentru care ești oricând gata să te sacrifici, iar dacă nu-ți dai viața pentru, măcar ți-o investești în.

  Reply
 2. Gabriel Radeanu

  Doamna Mungiu, funcția esențială a statului,deci și a statului de drept este garantarea transferului legitim între generații a patrimoniului, adică a valorilor de orice natură,materiale și spirituale care aparțin unei națiuni.Daca valorile materiale le-am aruncat în vârtejul economiei de piață cu indiferența justificată de situarea lor anormală in gestiunea impersonală a statului comunist, în cazul celor spirituale, îmbogățite prin recuperarea credințelor religioase,orice deturnare este traumatizantă,deoarece perpetuarea lor a fost asigurată (sau cel puțin la nivel individual asta este impresia) prin eforturi personale suprapuse pe emulația colectivă!Din acest motiv definițiile statului de drept ale emergentilor estici la UE,care au fost formulate recent,regasindu-si valențele, înglobează atitudini „dictatoriale” de zgârcit,de conservatorism,de „egoism” național…raportat la necesitatea reformelor globale necesare integrării.Ar fi anormal, dacă nu ar fi așa!Manifestarea concretă a oricărei democrații este statul de drept… așa că nu prea putem să-l definim cum ne-am dori… Democrația îl definește!

  Reply
 3. Laura G

  Opinie nepopulara: Idea de evaluare de catre Uniunea Europeana a statului de drept in fiecare tara este o idee fundamental gresita, si politic, si technic.

  Politic: statul de drept este un rezultat al raportului de putere in fiecare societate, si este o evolutie istorica complicata. Atata vreme cat balanta de putere nu se schimba in fiecare societate, vom avea forme frumoase dar fondul e acelasi. Sau, mai rau, vom avea conflicte, pentru ca formele sunt desincronizate de realitatea politica

  Technic: pe ce masuram ? Pe institutii ? Canada, unde judecatorii sunt numiti direct de ministrul justitiei, statul de drept e mult mai dezvoltat decat Ucraina, to toate CSM-urile ca la carte. (in UE, Cehia fara CSM are un stat de drept mai functional decat multe alte state).

  Reply
 4. Neo

  U.E. a apărut după război la inițiativa câtorva țări occidentale care și-au pierdut imperiile coloniale ce le-au asigurat bunăstarea secole de-a rândul. Destrămarea sistemului colonial socialist le-a creat ulterior oportunitatea de a-și reface resursele prin ceea ce istoria va consemna ca “marea privatizare”. Acum, când lumea s-a prins, ele încearcă cu disperare anihilarea oricarei urme de rezistență în țările țintă prin impunerea părtinitoare a unor presiuni politice de tipul “statului de drept”. Principii politice care nu se aplică metropolelor. Simplu.
  Este o concepție marxistă, evident, dar va trebui să trăim cu asta de-acum înainte.

  Reply
 5. Emil

  Peste 70% din judecatorii romani ar fi bagati direct in puscarie daca avocatii le-ar denunta atrocitatile si inechitatile savarsite asupa populatiei. Mateescu nu ajungea niniodata sef la CSM daca nu avea punti de legatura cu reteaua infractionala. Promovarea pe criterii de performanta infractionala este lege fundamentala in Justitia Romana.

  Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *