Membri

 • Societatea Academică din România (SAR)este cel mai vechi think-tank activ din România. Înfiinţat în 1996 ca o asociaţie academică de nume celebre a fost, în decursul anilor, institut de cercetare în politici publice, lider pentru promovarea bunei guvernări, consultant al guvernului României, dar şi al altor guverne, partener de durată în tranziţie şi reforma statului pentru Naţiunile Unite, Banca Mondială, Uniunea Europeană, înainte şi după integrare.

 

 • Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) este prima și cea mai importantă federație studențească, non-guvernamentală și non-partizană. Încă de la înființarea sa, ANOSR a reunit cele mai multe organizații studențești cu tradiție, înființate imediat după revoluție, împreună constituind o echipă bazată pe principii și profesionalism. Această reprezentativitate le este recunoscută și susținută de organizații importante din societatea civilă, mass-media, de comunitatea academică și importanți actori centrali precum Ministerul Educației Naționale. În prezent, ANOSR numără 71 de organizaţii studenţeşti din 15 centre universitare din România.

 

 • Federația Națională Sindicală „Alma Mater” (Alma Mater)este federaţia sindicatelor cadrelor didactice din universităţile publice din România, având ca principal obiectiv, restabilirea poziţiei sociale a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, în spiritul tradiţiei învăţământului românesc interbelic.

 

 • Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS)Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) este o organizaţie neguvernamentală cu peste 8.500 de membri din 50+ țări. Membrii LSRS sunt: studenți în străinătate, absolvenți de studii peste hotare, sau tineri din România care doresc să-și continue studiile în străinătate. LSRS este construită în proporție de 100% de peste 300 de voluntari activi, în 39 filiale și reprezentanțe în întreaga lume.

 

 • Centrul pentru Politici Educaționale (CPE)luat naștere în anul 2014, fiind prima și singura organizație nonguvernamentală din România care își propune să contribuie la îmbunătățirea proceselor dedezvoltare, implementare și evaluare de politici publice fundamentate cu impact în domeniul educației.

 

 • Grupul pentru Reformă și Alternativă Universitară (GRAUR)e înfiinţată în 2004 în jurul unor profesori, studenţi şi foşti studenţi ai Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, având o activitate deosebit de bogată mai ales prin intermediul publicaţiei sale electronice „Alternativa Academică”, dar şi prin intermediul platformei http://www.plagiate.ro/ , care îşi propune prevenirea şi combaterea plagiatului ca fenomen social.

 

 • Centrul pentru Studiul Democraţiei Centrul pentru Studierea Democrației a fost înființat în anul 2006 în cadrul Departamentului de Științe Politice, Facultatea de Științe Politice și Administrative, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj, România. Temele abordate în cadrul centrului ilustrează provocările majore cu care se confruntă România, respectiv depășirea moştenirii regimului anterior precum și asigurarea succesului integrării europene.

 

 • Fundaţia CAESAR este o comunitate de experți, un laborator de idei și o platformă de acțiune civică pentru dezvoltarea economică și consolidarea democratică a României. Institut de cercetare românesc cu prezență globală, CAESAR reunește experți din întreaga lume selectați pe baza rezultatelor remarcabile din cariera lor academică și profesională.

 

 • Centrul Euroregional pentru Democraţie (CED)este o organizaţie neguvernamentală şi non-profit care promovează democraţia şi stabilitatea în Europa Centrală şi de Sud-Est. Cu sediul in Timişoara, CED se află într-un spaţiu multietnic şi multicultural care încurajeaza dialogul între promotorii valorilor democratice.

 

 • Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI)este o organizaţie non-guvernamentală, non-profit care acţioneaza pentru profesionalizarea presei prin păstrarea standardelor jurnalistice şi prin dezvoltarea unui mediu echilibrat, onest şi responsabil în mass-media. Centrul pentru Jurnalism Independent militează pentru apărarea libertăţii de expresie ca drept fundamental al omului şi condiţie obligatorie a oricărei democraţii.

 

 • Centrul de Cercetare în Etică AplicatăCentrul de Cercetări în Etică Aplicată funcţionează în cadrul Universităţii din Bucureşti fiind găzduit de Facultatea de Filosofie. Centrul oferă de asemenea un cadru în care studenţii pot să-şi testeze cunoştinţele teoretice acumulate în stagii de practică. Profesorii, doctoranzii, masteranzii şi alţi colaboratori sunt dispuşi să răspundă solicitărilor oricărei persoane sau instituţii pentru a oferi servicii de consultanţă pe bază de contract, în limitele competenţelor fiecăruia.