Istoric

Coaliţia pentru Universităţi Curate este un demers de monitorizare a integrităţii şi a bunei guvernări în universităţi, ajuns în prezent la a III-a ediţie, fiind un concept dezvoltat şi implementat pentru prima dată în România şi devenit sursă de inspiraţie pentru experţi şi organizaţii din toată lumea.

Prima ediţie a proiectului s-a desfăşurat în perioada octombrie 2007-mai 2008 şi a presupus evaluarea a 42 de universităţi de stat din întreaga ţară, evaluarea realizându-se cu evaluatori externi, în baza unei metodologii testate în faza pilot a proiectului. Studiul realizat de Coaliţia pentru Universităţi Curate privind integritatea din sistemul universitar românesc a fost citat de Raportul Comisiei Europene pe 2009. SAR a fost invitată la Oxford pentru prezentarea raportului la 10th UKFIET International Conference on Education and Development, Oxford, 15 – 17 SEPTEMBER 2009.

Cea de-a doua ediţie a proiectului a reprezentat  o continuare a activităţilor Coaliţiei pentru Universităţi Curate din 2009, incluzând activităţi precum : Ombudsman pentru sistemul public de Educaţie universitară (Avocatul Educaţiei),  evaluarea finanţării învăţământului superior şi mecanismul de alocare a granturilor de cercetare, reevaluarea celor 42 de universităţi de stat, pentru a vedea cum s-au pus în aplicare recomandările făcute de CUC universităţilor în 2008-2009. Topul Integrităţii a fost lansat în martie/aprilie 2010.

În urma celei de-a doua ediţii a proiectului, SAR a realizat articolul academic „Civil Society and Control of Corruption: Assessing the Governance of Romanian Public Universities”, proiectul şi articolul fiind citate si promovate de diferite şi organizaţii de la nivel european şi mondial, precum: Banca Mondială (World Bank –http://goo.gl/hwn8ZD), International Institute for Educational Planning (IIEP-UNESCO), Social Science Research Network ( http://goo.gl/6IGT95 ), Times Higher Education (http://goo.gl/8YNA45 ), Global Corruption Report (http://goo.gl/V2mnOo ). Metodologia CUC de evaluare a universităţilor a captat interesul altor organizaţii, în special al instituţiilor internaţionale donatoare. Astfel Banca Mondială a organizat o video conferinţă dedicată special proiectului la care au participat directori de programe din mai multe birouri regionale, inclusiv Jamil Salmi, unul dintre experţii de vârf din domeniu. De asemenea, în cadrul conferinţei International Anticorruption Conference din 2010, SAR a organizat un panel dedicat proiectului împreună cu UNDP.

Cea de-a treia ediţie a Coaliţiei pentru Universităţi Curate face parte din proiectul „Schimbarea mediului universitar prin implicarea studenților și schimbul de bune practici”, o parte a activităţilor acestuia fiind co-finanţate  printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. În cadrul acestuia ne dorim să conturăm o imagine cât mai fidelă a integrităţii şi bunei-guvernări în universiăţile din România şi să punem bazele unei comunităţi în vederea schimbarii praticilor ilegale, non-transparente sau contraproductive din cadrul universitatilor publice. De asemenea, proiectul presupune transmiterea de bune practici între asociațiile studențești din Elveția și România – Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) şi Uniunea Națională a Studenților din Elveția (VSS-UNES-USU). Printre cele mai importante  activităţi ale acestei ediţii se numără implicarea a 40 de asociații studențești în monitorizarea și evaluarea bunei guvernări, precum și a standardelor de performanță în cele 40 de universități publice în decursul unei perioade de 2 ani; analiza mecanismelor de alocare a banilor publici către instituțiile de învățământ superior și propunerea de recomandări privind implementare unui astfel de mecanism mai puțin discreționar; susținerea de eforturilor de reclamare a practicilor ilegale și non-transparente din cadrul universităților publice prin oferirea unui serviciu de consiliere juridică. 11 Organizații s-au alăturat deja Coaliției pentru Universități Curate și a fost constituit și un Juriu format din personalități marcante, dintre care au participat la deschidere Alina Pippidi, Andrei Pleșu, Radu Gologan, Stere Gulea și Răzvan Bobulescu.