Contracte monitorizate

În această secțiune, vă vom pune la dispoziție documentele relevante pentru monitorizarea achiziților publice:

  •  textele contractelor
  • rapoartele procedurii de achiziție pentru fiecare contract
  • rapoartele de monitorizare

Vezi documentele aferente următoarelor achiziții publice:

  1. Organizarea de evenimente de informare și comunicare
  2. Studii și analize asupra gradului de informare al beneficiarilor POCA
  3. Servicii de formare pentru beneficiarii POCA