Lista albă

Lista albă va cuprinde participanții (ofertanți și câștigători) din cadrul procesului de achiziție publică.  Scopul listei este să promoveze semnatarii Pactului de integritate care își respectă angajamentele în ceea ce privește garantarea transparenței și corectitudinii în cheltuirea fondurilor publice. Prin informarea publică, Lista albă recunoaște meritele companiilor care contribuie la creșterea gradului de integritate și la dezvoltarea unui mediu de afaceri competitiv și echitabil.   Intenția noastră este să dăm încredere managerilor de companii și angajaților lor să multiplice bunele practici în materie de transparență, integritate și etică în afaceri.