Activități

 

Punctele principale ale contribuţiei SAR în cadrul proiectului sunt:

  • Realizarea tuturor activităților și etapelor de monitorizare, precum și redactarea a 6 rapoarte de monitorizare;
  • Realizarea unei analize legislative pe baza experienței de monitorizare, ce va include recomandări atât în ceea ce privește politicile și practicile în domeniul achiziţiilor publice, cât și funcţionarea mecanismului Pactului de integritate;
  • Realizarea unei analize orizontale cu privire la riscurile de corupție din cadrul contractelor de servicii co-finanţate prin  EASF/ERDF;
  • Realizarea a 2 sondaje de opinie cu privire la Pactul de Integritate, la începutul şi la sfârşitul proiectului;
  • Comunicare online prin pagina web și Facebook – România Curată.