Urmăriți în continuare!

În secțiunea „Cercetare” vom publica următoarele documente:   O analiză legislativă despre experiența monitorizării ce va include recomandări atât în ceea ce privește politicile și practicile în domeniul achiziţiilor publice, cât și funcţionarea mecanismului Pactului de Integritate; O analiză orizontală cu privire la riscurile de corupție din cadrul contractelor de servicii co-finanţate prin  EASF/ERDF; Rezultatele celor […]