Calitatea vieții se evaluează în raport cu starea de sănătate

Studiu pentru cost-eficacitate în finanțarea din fonduri publice a medicamentelor din România

Joi, 10 octombrie 2019, am lansat „Raportul de cercetare privind determinarea valorilor specifice României ale instrumentului EQ-5D” în cadrul „Conferinței Naţionale de Farmacoeconomie şi Management Sanitar”, ediţia a VI-a.

Conferința s-a desfășurat la Poiana Brașov în prezența a peste 450 de participanți, reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România, Colegiului Farmaciştilor, asociaţiilor de pacienţi, companiilor producătoare şi distribuitoare de medicamente, dispozitive şi aparatură medicală, unităţilor spitaliceşti şi clinicilor medicale, cadre didactice ale universităţilor de medicină şi farmacie, experţi independenţi în politici publice de sănătate etc.

În perioada noiembrie 2018 – iulie 2019, în cadrul proiectului „VALUEMED Elaborarea de politici publice în domeniul sănătății prin utilizarea studiilor de evaluare a tehnologiilor medicale”, Societatea Academică din România, împreună cu Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate și Asociația Națională pentru Protecția Pacienților a desfășurat o cercetare inovatoare, axată pe determinarea calității vieții în raport cu starea de sănătate.

Cercetarea VALUEMED pune în prim-plan eficacitatea intervențiilor medicale în raport cu fondurile disponibile, precum și cu anii de viață de calitate câștigați de pacienți, acestea fiind stabilite în funcție de nevoile și preferințele de trai ale populației.

Studiul a fost realizat pe bază de interviuri față în față, pe un eșantion național reprezentativ, recrutat din toate regiunile României, din care au rezultat 1.613 interviuri valide. Pe baza interviului au fost evaluate diverse stări de sănătate, folosind metoda trocului de timp. Astfel, datele culese vor contribui în mod esențial la înțelegerea problemelor de sănătate cu care românii sunt dispuși să trăiască și, mai ales, în detrimentul a ce.

Studiul VALUEMED estimează, pentru prima dată în România, seturile de valori și valorile normative pentru populația din țara noastră. Aceasta contribuție va constitui o etapă esențială de dezvoltare pentru continuarea utilizării analizei tehnologiilor medicale în România, cu scopul de a atinge un proces decizional în asistența medicală mai transparent și mai consistent și, în final, o utilizare mai eficientă a resurselor locale.

De asemenea, cercetarea oferă, pentru prima dată, o măsură a stării de sănătate a populației generale din România. Acest lucru va putea contribui la intervenții și politici de sănătate publică mai bine adaptate nevoilor grupurile vulnerabile sau diverselor categorii de pacienți.

Pentru mai multe informații despre instrumentul EQ-5D și rezultatele studiul VALUEMED, consultați textul integral al „Raportului de cercetare privind determinarea valorilor specifice României ale instrumentului EQ-5D” !

 

Urmăriți filmarea lansării Raportului de cercetare aici:

https://www.youtube.com/watch?v=nopDD22az58 

 

 

 

Acestă cercetare a fost realizată în cadrul proiectului „VALUEMED Elaborarea de politici publice în domeniul sănătății prin utilizarea studiilor de evaluare a tehnologiilor medicale”, cod SIPOCA/SMIS: 195/111603. Proiect este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Beneficiarul proiectului este Societatea Academică din România și are ca parteneri de implementare: Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate și Asociația Națională pentru Protecția Pacienților.