EQ-5D

Proiectul “VALUEMED Elaborarea de politici publice în domeniul sănătății prin utilizarea studiilor de evaluare a tehnologiilor medicale” va aplica, în premieră, instrumentul cel mai răspândit pe plan internațional de măsurare a eficacității tehnologiilor medicale: EQ-5D și va stabili valorile unităților de măsură ale calității vieții și ale stării de sănătate specifice României.

Accesați Platforma Informatică: https://anmcs.gov.ro/valuemed/ 

Chestionarul EQ-5D este un instrument standardizat utilizat pentru măsurarea rezultatelor asupra stării de sănătate a unei intervenții medicale fiind unul dintre cele mai folosite chestionare la nivel mondial pentru determinarea rezultatelor de sănătate bazat pe raportarea de către pacienți a nivelului de schimbare resimțit. Poate fi utilizat atât în studii clinice, studii epidemiologice observaționale cât și în anchete de sănătate, jucând un rol cheie în analiză farmacoeconomica și procesul ETM.

Seturi de valori stabilite pe baza evaluărilor stărilor de sănătate din populația generală pentru toate stările de sănătate derivate din EQ-5D au fost efectuate în majoritatea țărilor lumii, România fiind ultima țară membră UE care nu dispune de valori determinate a preferințelor pentru o anumită stare de sănătate, ceea ce împiedică efectuarea studiilor de cost-utilitate (cost-eficacitate) specifice condițiilor din țară noastră în domeniul medical și nici compararea adecvată cu studiile similare efectuate în alte țări.

În cadrul cercetării calitative și a aplicării instrumentului EQ-5D, pe baza interviului vor fi evaluate diverse stări de sănătate folosind metoda time trade off (TTO – time trade-off, trocul de timp). În acest fel se vor determina preferințele individuale ale populației din țară noastră pentru fiecare stare de sănătate, din cele definite de EQ-5D. Fiecare stare de sănătate este definită prin intermediul a cinci dimensiuni:

  1. mobilitate,
  2. auto-îngrijire,
  3. activități obisnuite,
  4. durere /disconfort,
  5. anxietate / depresie.

Percepția populației privind o anumită stare de sănătate surprinsă de instrumentul EQ-5D, măsurată prin unitatea de măsură “utilitate” specifică diferă de la țară la țară în funcție de condiții specifice acestora, spre exemplu, autoevaluarea (utilitatea) stării de sănătate a unei persoane imobilizate într-un cărucior cu roțile va fi considerată mult mai proastă decît a unei persoane cu o stare de sănătate similare care locuiește în Franța deoarece, facilitățile de transport, integrarea socială, asistență plătită din fonduri publice pentru o asemenea persoană sunt radical diferite de cele din țară noastră. Drept urmare, cuantificarea beneficiului unei intervenții chirurgicale care ar permite renunțarea la cărucior este mult mai mare în România decît în Franța).

Diseminarea rezultatelor studiului de cercetare EQ-5D în rîndul actorilor implicați în elaborarea și, mai ales, analiză studiilor de cost-utilitate a noilor tehnologii medicale (în special medicamente și dispozitive medicale) va reprezenta un moment de cotitură în domeniu în țară noastră, fiind înlăturat și ultimul obstacol în elaborarea de astfel de studii care să permită prioritizari și eficientizări ale deciziilor privind finanțarea din bani publici a noilor tehnologii. Ulterior acestui moment, studiile de cost-utilitate/cost-eficacitate efectuate în alte țări, folosite pentru argumentarea în față autorităților pentru rambursatrea unei tehnologii medicale vor fi înlocuite cu studii efectuate în România, inlaturindu-se erorile inevitabile bazate pe ideea că ceea ce este cost-eficient în țări avansate economic este cost-eficient și în România.

În absența informațiilor care vor fi puse la dispoziție în urmă acestui proict, România va scurtă cu cel puțîn 3 ani intervalul de timp în care se poate implementa un adevărat proces de ETM (HTA), existînd astfel posibilitatea realizării de cheltuieli eficiente mai timpuriu. În caz contrar, viitoarea intitutie aflată în curs de înființare, avînd drept destinație ETM, va trebui că la un moment dat să constate că studiile pe care ar trebui să le analizeze nu pot fi efectuate în România fără existența unui set de valori normative necesare evaluării diferitelor intervenții.

Odată definit setul de valori normative ale EQ-5D pentru România și a nivelului stării de sănătate a populației în funcție de diferite variabile (localitate, vîrstă, se etc) se deschide calea atît pentru stabilirea acelor tehnologii medicale care pot finanțate din fonduri publice (prin stabilierea unui prag al cost-eficacității sub care tehnologiile respective trebuie să fie disponibile populației) cît și reevaluarea acelor programe care în prezent consumă zeci și sute de milioane de euro deși este posibil că ele să fie cost-ineficace (ce aceleași sume MS și CNAS putînd cumpără cu mult mai multă „sănătate”, respectiv ani de viață ajustați calitativ pentru populația bolnavă.

Economiile și beneficiile rezultate în redirecționarea banilor cheltuiți ineficient în prezent sunt deși sunt de ordinul sutelor de milioane de euro, nu pot fi cuantificate în prezent, procesul de efectuare de studii și respectiv de evaluare și reevaluare fiind unul dinamic, efectuat permanent.