Echipa

Echipa care implementează proiectul:

Societatea Academică din România

Simona Ernu,
Directoarea Executivă, Societatea Academică din România, Manager de proiect

Conf. Dr. Sorin Paveliu,
Formator și expert în sănătate publică, Societatea Academică din România

Andreea Carp,
Responsabilă achiziții publice, Societatea Academică din România

Iulia Buttu,
Expert relații publice și comunicare proiect, Societatea Academică din România

Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate

Dr. Vasile Cepoi,
Secretar de Stat, ANMCS, partener proiect

Maria Varga,
Coordonator activități proiect, ANMCS

Asociația Națională pentru Protecția Pacienților

Vasile Barbu,
Președinte, ANPP, partener proiect

Pentru contactarea echipei de proiect, vedeți pagina CONTACT.