Cercetare VALUEMED: sănătatea se măsoară în ani trăiți bine!

În octombrie 2018, Societatea Academică din România, împreună cu Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate și Asociația Națională pentru Protecția Pacienților demarează un proiect de cercetare inovator, axat pe determinarea calității vieții în raport cu starea de sănătate. Rezultatele cercetării desfășurate în cadrul proiectului „VALUEMED Elaborarea de politici publice în domeniul sănătății prin utilizarea studiilor de evaluare a tehnologiilor medicale” vor sta la baza unei noi abordări, prin care finanțarea sistemului de sănătate să răspundă în mod real nevoilor populației din România.

Dacă până în prezent politicile sanitare din țara noastră s-au construit plecând de la indicatori de sănătate strict cantitativi, precum rata mortalității sau morbiditatea, proiectul VALUEMED pune în prim-plan eficacitatea intervențiilor medicale în raport cu fondurile disponibile, precum și cu anii de viață de calitate câștigați de pacienți, acestea fiind stabilite în funcție de nevoile și preferințele de trai ale populației. Datele culese vor contribui în mod esențial la înțelegerea problemelor de sănătate cu care românii sunt dispuși să trăiască și, mai ales, în detrimentul a ce. De exemplu, un om ar accepta să trăiască suferind din când în când de durere, pe când vecinul său ar prefera să aibă probleme cu mersul decât să îl doară ceva.

Participarea la studiu este voluntară și, în același timp, extrem de importantă. Informațiile furnizate de respondenți îi vor ajuta pe cercetători să clasifice stările de sănătate ale oamenilor în funcție de „preferințele” acestora. Pe termen lung, luarea în considerare a rezultatelor cercetării va asigura că utilizarea contribuțiilor la sănătate va fi făcută echitabil, transparent și, mai ales, în folosul tuturor. Produsul final al proiectului VALUEMED va fi un instrument de măsurare a calității vieții asociate stării de sănătate dintr-un moment dat.

Nu în ultimul rând, rezultatele proiectului vor putea fi folosite și pentru a identifica eventuale diferențe de calitate a vieții între populația majoritară și diverse grupuri de pacienți sau comunități vulnerabile. Pe aceste date vor putea fi fundamentate politici și programe care să reducă inegalitățile, astfel încât întreaga populație să se bucure de aceeași calitate a vieții.

Culegerea datelor va fi făcută începând cu luna noiembrie, prin interviuri față în față, pe un eșantion reprezentativ la nivel național, și va fi finalizată la sfârșitul lunii mai 2019.

Contribuția unui număr cât mai mare de persoane este foarte valoroasă, determinând creșterea valorii științifice a cercetării și facilitând în același timp îmbunătățirea serviciilor sanitare din România.

Puteți afla mai multe despre proiectul VALUEMED și despre studiu aici: http://www.romaniacurata.ro/valuemed/