SAR a lansat Raportul de cercetare ValueMed, care pune bazele raționalizării bugetului dedicat sănătății

Societatea Academică din România (SAR) a organizat, pe 11 decembrie, conferința VALUEMED, în cadrul căreia, alături de partenerii săi, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate și Asociația Națională pentru Protecția Pacienților, a lansat “Raportul de cercetare privind determinarea valorilor specifice României ale instrumentului EQ-5D” și a prezentat alternativele de politici publice elaborate în cadrul proiectului “VALUEMED – Elaborarea de politici publice în domeniul sănătății prin utilizarea studiilor de evaluare a tehnologiilor medicale”, marcând în același timp și finalul acestuia.

Conferința a fost susținută de domnul Conf. Dr. Sorin PAVELIU, expert sănătate publică, domnul Vasile BARBU, președinte al Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților și doamna Simona ERNU, manager al proiectului VALUEMED.

Proiectul a urmărit creșterea capacității administrației publice, a asociațiilor de pacienți și partenerilor sociali din domeniul sănătății de a evalua, compara, formula și optimiza politici publice pe bază de dovezi științifice privind tehnologiile medicale, printr-o măsurare adaptată contextului național a cost-eficacității intervențiilor și investițiilor din domeniul sănătății.

Mai multe informații despre activitățile și rezultatele proiectului, vă invităm să citiți prezentarea PPT Valuemed_proiect , susținută de Simona Ernu, manager de proiect.
Consultați pe următorul link textul integral al „Raportului de cercetare privind determinarea valorilor specifice României ale instrumentului EQ-5D”.
De asemenea, pentru o mai bună înțelegere a acțiunii de cercetare și mai ales a beneficiilor aduse de rezultatele sale, consultați prezentarea PPT Valuemed_raport de cercetare, susținută de Conf. Dr. Sorin PAVELIU, expert sănătate publică.

La finalul lunii decembrie 2019, vom publica propunerile echipei de experți Valuemed pentru noi politici publice de sănătate și anume:  I. Îmbunătățirea calității îngrijirilor de sănătate prin creșterea rolului evaluării economice a tehnologiilor medicale; II. Creșterea capacității de evaluare a tehnologiilor medicale; III. Utilizarea Evaluărilor economice la nivel local (CJAS, spitale, unități administrativ teritoriale); IV. Îmbunătățirea rolului ONG-urilor de pacienți în procesul decizional în domeniul noilor tehnologii medicale.

Conferința VALUEMED s-a desfășurat la Spațiul Public European, din București, prin amabilitatea Reprezentanței Comisiei Europene în Romania și a Biroului de Informare al Parlamentului European în România în prezența reprezentanților instituțiilor publice și private care activează în domeniul sănătății publice.

Proiectul „VALUEMED Elaborarea de politici publice în domeniul sănătății prin utilizarea studiilor de evaluare a tehnologiilor medicale”, cod SIPOCA/SMIS: 195/111603 a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și s-a derulat pe o perioada de 18 luni.

Beneficiarul proiectului a fost Societatea Academică din România și a avut ca parteneri de implementare: Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate și Asociația Națională pentru Protecția Pacienților.

Vedeți mai jos câteva imagini de la Conferința VALUEMED, din 11 decembrie 2019!