Mese rotunde pentru dezbaterea politicilor publice alternative în domeniul sănătății

Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS), partenerul nostru în cadrul proiectului Valuemed, a organizat 2 mese rotunde în data de 23 octombrie 2019, respectiv 12 noiembrie 2019, la care s-au dezbătut drafturile de politici publice elaborate în cadrul proiectului și anume:

Propunerea de politică publică I –  Îmbunătățirea calității îngrijirilor de sănătate prin creșterea rolului evaluării economice a tehnologiilor medicale
Propunerea de politică publică II – Creșterea capacității de evaluare a tehnologiilor medicale
Propunerea de politică publică III – Utilizarea Evaluărilor economice la nivel local (CJAS, spitale, unități administrativ teritoriale)
Propunerea de politică publică IV – Îmbunătățirea rolului ONG-urilor de pacienți în procesul decizional în domeniul noilor tehnologii medicale

Obiectivele și activitatea proiectului, rezultatele așteptate de la aceste grupuri de lucru, metodologia elaborării de politici publice, precum și cele patru propuneri de politici publice au fost prezentate și dezbătute cu participanții de Simona Ernu, Sorin Paveliu și Corina Murafa.