Mese rotunde pentru dezbaterea politicilor publice alternative în domeniul sănătății

Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS), partenerul nostru în cadrul proiectului Valuemed, a organizat 2 mese rotunde în data de 23 octombrie 2019, respectiv 12 noiembrie 2019, la care s-au dezbătut drafturile de politici publice elaborate în cadrul proiectului și anume:

Propunerea de politică publică I –  Îmbunătățirea calității îngrijirilor de sănătate prin creșterea rolului evaluării economice a tehnologiilor medicale

Propunere de politică publică alternativă privind modalitatea de evaluare și introducere a noilor tehnologii medicale (medicamentelor) în lista medicamentelor gratuite și compensate, folosind studiile de costeficacitate realizate în România.

Consultați propunerea publică: Politica I – Imbunatatirea calitatii ingrijirilor de sanatate prin cresterea rolului evaluarii tehnologiilor medicale

Propunerea de politică publică II – Creșterea capacității de evaluare a tehnologiilor medicale

Propunere de politică publică de reevaluare periodică a medicamentelor compensate și a programelor de sănătate, ierarhizate în funcție de nivelul consumului de resurse bugetare, în vederea înlocuirii acelor tehnologii cost-ineficace sau care nu sunt adecvate realităților românești și înlocuirea lor cu alte tehnologii adecvate.

Consultați propunerea publică: Politica II – Cresterea capacitatii de evaluare a tehnologiilor medicale

Consultați documentul de acceptare a politicilor publice I și II: Acceptare propuneri politici publice 1 si 2 ANMCS

Propunerea de politică publică III – Utilizarea Evaluărilor economice la nivel local (CJAS, spitale, unități administrativ teritoriale)

Propunere de politică publică pentru utilizarea instrumentelor de evaluare a rezultatelor în sănătate în plan teritorial, pentru orientarea programelor de investiții în infrastructură înspre zonele deficitare din punctul de vedere al sănătății

Consultați propunerea publică: Politica III Utilizarea evaluarilor economice a tehnologiilor medicale la nivel local

Consultați documentul de acceptare a politicii publice III: Acceptare propunere politica publica nr. 3 – Parlamentul Romaniei

Propunerea de politică publică IV – Îmbunătățirea rolului ONG-urilor de pacienți în procesul decizional în domeniul noilor tehnologii medicale

Propunere de politică publică care va fi propusă de cei 10 reprezentanți ai ONG-urilor de pacienți, pe baza unor nevoi identificate de aceștia.

Consultați propunerea publică: Politica IV – Imbunatatirea rolului asociatiilor de pacienti

Obiectivele și activitatea proiectului, rezultatele așteptate de la aceste grupuri de lucru, metodologia elaborării de politici publice, precum și cele patru propuneri de politici publice au fost prezentate și dezbătute cu participanții de Simona Ernu, Sorin Paveliu și Corina Murafa.