Raportul de cercetare privind determinarea valorilor specifice României ale instrumentului EQ-5D

În perioada noiembrie 2018 – iulie 2019, în cadrul proiectului „VALUEMED Elaborarea de politici publice în domeniul sănătății prin utilizarea studiilor de evaluare a tehnologiilor medicale”, Societatea Academică din România, împreună cu Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate și Asociația Națională pentru Protecția Pacienților a desfășurat o cercetare inovatoare, axată pe determinarea calității vieții în raport cu starea de sănătate.

Raportul de cercetare privind determinarea valorilor specifice României ale instrumentului EQ-5D a fost realizat pe bază de interviuri față în față, pe un eșantion național reprezentativ, recrutat din toate regiunile României, din care au rezultat 1.613 interviuri valide. Pe baza interviului au fost evaluate diverse stări de sănătate, folosind metoda trocului de timp. Astfel, datele culese permit cuantificarea pe o bază științifică, acceptată internațional, a problemelor de sănătate ale românilor, și în special a beneficiilor diferitelor tehnologii medicale, cum sunt medicamentele, precum și elaborarea unor politic publice alternative specifice.

Atât cercetarea, cât și consultările cu profesioniștii din domeniu, organizate de echipa VALUEMED, au demonstrat încă o dată că factori precum criza medicamentelor compensate, dispariţia unor produse de pe piaţă, exporturile paralele, taxarea excesivă şi anormală a producătorilor de medicamente au la bază, în principal, insuficienta finanţare a sistemului sanitar şi gestionarea improprie a consumului de medicamente. Cu toate acestea, în România, s-a manifestat o foarte mică preocupare pentru eficiența medicamentelor deja existente pe piață, dar şi a celor care continuă să fie introduse. Şi astăzi, acceptarea rambursării produselor noi nu este condiționată în nici un fel de un prag de eficiență sau de o analiză a impactului bugetar.

Una dintre soluţiile obligatorii o reprezintă introducerea unui proces de evaluare a tehnologiilor medicale real, bazat pe evidențe colectate știițific.

Până acum, procesul de evaluare a tehnologiei medicale din România (ETM) a folosit un sistem de scoruri numit “de facto”. Acest sistem acceptă spre rambursare acele medicamente care sunt finanţate public în Marea Britanie, Scoția, Germania și Franța, fără a ţine cont de puterea economică şi cheltuielile pentru sănătate din aceste ţări comparativ cu ţara noastră.

Unul dintre motivele pentru care, în ultimii 15 ani, a fost amânată trecerea la o evaluare a tehnologiilor medicale reală a fost absenţa unui instrument care să permită cuantificarea rezultatelor medicale ale medicamentelor şi evaluarea rentabilității acestora în termeni de bani cheltuiţi în plus pentru salvarea unui an de viaţă ajustat calitativ.

În urma finalizării proiectului POCA “VALUEMED Elaborarea de politici publice în domeniul sănătății prin utilizarea studiilor de evaluare a tehnologiilor medicale”, studiul nostru estimează pentru prima dată în România seturi de valori pentru chestionarele EQ-5D-3L, care acoperă absenţa unui instrument de măsurare a beneficiilor noilor tehnologii. Acest set de valori constituie o etapă esențială în dezvoltarea ulterioară a tehnologiilor medicale în România, deoarece poate duce la decizii mai transparente și mai consistente în asistența medicală și la utilizarea mai eficientă a resurselor locale.

Textul integral al raportului poate fi consultat pe link-ul următor: Raportul de cercetare privind determinarea valorilor specifice României ale instrumentului EQ-5D