Curs de Formare / 28-30 septembrie 2018 / București

Scopul formării a fost creșterea capacității organizațiilor de pacienți de a formula și promova politici publice alternative în sănătate, fundamentate pe evaluarea tehnologiilor medicale.

Prima sesiune de formare a avut o durată de 3 zile, pentru 20 de participanți și a cuprins module de analiză de politici publice, monitorizare și evaluare de politici publice, introducere în înțelegerea instrumentelor de evaluare a tehnologiilor medicale (analiza cost-beneficiu, cost-eficacitate, analiza de impact bugetar). Au mai fost abordate elemente de statistică medicală, dezvoltare durabilă și egalitate de șanse.

La finalul sesiunii de formare participanții au primit diploma de participare emisă de organizatorul sesiunii de formare. În cadrul sesiunii de formare a fost prezentat instrumentul EQ-5D, cel mai utilizat în lume în studiile de cost-eficacitate a noilor medicamente (și a altor tehnologii medicale) și care va fi folosit în curând și în România.

Puteți consulta Agenda 28-20 sept. 2018