Despre proiect

Proiectul Cetățeni activi pentru servicii locale de calitate este derulat de Societatea Academică din România, în parteneriat cu Asociația Act For Tomorrow și Vellenes Fellesorganisasjon și beneficiază de o finanțare nerambursabilă în valoare de 249.989 euro prin Granturile SEE 2014-2021 – programul Active Citizens Fund România – finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

De ce avem nevoie de cetățeni activi pentru servicii publice locale de calitate?

În ultimii ani, gradul de implicare a cetățenilor în societate a crescut, însă nivelul de influențare a deciziilor la nivel local, mai ales de către tineri, este în continuare scăzut. Astfel, serviciile publice locale furnizate cetățenilor sunt în continuare deficitare, după cum o arată atât studiile, dar mai ales cifrele din rapoartele de țară ale Comisiei Europene, cu efecte negative asupra calității vieții în aglomerările urbane.

Scopul proiectului îl reprezintă creșterea capacității de mobilizare și implicare civică, în special în rândul tinerilor, prin dezvoltarea unui set de metode și instrumente de monitorizare și advocacy în vederea îmbunătățirii calității serviciilor furnizate de administrațiile publice locale din mediul urban. Concret, sunt vizate educația, transportul public local, respectiv gestionarea deșeurilor, domenii care vor fi monitorizate prin activități de urmărire a unor indicatori relevanți la nivelul a 47 de municipalități (40 reședințe de județ, București + 6 sectoare). Această monitorizare se va face prin implicarea a 80 de cetățeni recrutați și formați, 24 de campanii de advocacy la nivel local și 3 naționale, precum și 3 dezbateri privind îmbunătățirea cadrului de politici publice pentru serviciile publice monitorizate. Demersurile vor ținti în primul rând respectarea normelor în vigoare privind cele trei servicii publice, și anume Legea educației naționale, a serviciilor de transport public local, a pachetului normativ privind deșeurile, dar și cadrul normativ secundar.

 

De asemenea, vor fi dezvoltate instrumente utile monitorizării calității serviciilor publice și implicării cetățenilor prin activități de watchdog și campanii de advocacy la nivel local, dar și un transfer de bune practici de mobilizare comunitară cu ajutorul partenerului Vellenes Fellesorganisasjon. În același timp, cu sprijinul Act For Tomorrow – organizație parteneră implicată în monitorizarea și în desfășurarea campaniilor de advocacy referitoare la gestionarea a deșeurilor -, va fi organizată o serie de sesiuni de conștientizare civică și de mediu.

Ce obiective avem?

• Implicarea cetățenilor în îmbunătățirea calității vieții urbane prin monitorizarea serviciilor publice de transport local, educație și gestionare a deșeurilor în 40 de municipii reședință de județ și municipiul București (primăria generală și primăriile de sector);
• Dezvoltarea capacității de implicare civică a cetățenilor, în special a tinerilor, din municipii provenind din fiecare regiune de dezvoltare, prin: (1) transfer de bune practici de mobilizare a comunităților norvegiene, (2) organizarea a 8 sesiuni de formare și (3) desfășurarea a 24 de campanii de advocacy la nivel local, cu scopul îmbunătățirii calității serviciilor publice monitorizate;
• Creșterea capacității instituționale a Societății Academice din România prin desfașurarea de sesiuni de evaluare organizațională, formare și coaching în vederea implementării unor proceduri de management eficiente și a unor proceduri de guvernanță organizatională transparente și responsabile.

 

 

__________________________

Proiectul este derulat de Societatea Academică din România, în parteneriat cu Asociația Act For Tomorrow și Vellenes Fellesorganisasjon și beneficiază de o finanțare în valoare de 249.989 euro, prin programul Active Citizens Fund România – finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.