Activități

Management de proiect
Vor fi elaborate proceduri de lucru, planul detaliat al proiectului cu indicarea resurselor financiare, umane, tehnice, logistice, alocarea de sarcini, responsabilii și termenele de realizare necesare atingerii obiectivelor și indicatorilor asumați etc. Va fi monitorizată atingerea obiectivelor și indicatorilor în cadrul fiecărei activități cu respectarea buclei de control – respectiv monitorizare-control-remonitorizare.

Informare și comunicare
Planul de comunicare va detalia mesajele de comunicare, grupurile țintă, materialele și canalele folosite, graficul de timp pentru implementarea și monitorizarea acțiunilor și rezultatelor de informare și comunicare.
Vor fi realizate pachete de identitate vizuală – materiale promoționale și informative, ghidul de implicare civică etc.
Evenimente:
• 1 conferință de lansare a raportului național Diagnoza serviciilor publice locale monitorizate;
• 8 conferințe de presă locale;
• 3 dezbateri naționale organizate pe tema fiecărui serviciu public monitorizat;
• 8 sesiuni de informare și conștientizare organizate la nivel local;
• 24 campanii de advocacy la nivel local;
• 1 conferință finală a proiectului.

 

Realizarea instrumentelor pentru monitorizare și advocacy
Vor fi dezvoltate instrumente prin care să poata fi monitorizate si petiționate instituțiile publice:
• Dezvoltarea aplicației „Ia Statul La Întrebări” – www.iastatullaintrebari.ro ;
• Dezvoltarea platformei de monitorizare a serviciilor publice locale, care să genereze 1 hartă comparativă și interactivă privind calitatea celor 3 servicii publice monitorizate;
• Elaborarea unui ghid de implicare civică la nivel local;
• Realizarea unui curs video despre monitorizarea activității autorităților și procesul de advocacy la nivel local.

 

 

Monitorizarea serviciilor publice locale (educație, transport public și gestionarea deșeurilor)
Indicatori calitativi și cantitativi monitorizați:
educație: (1) acordarea și cuantumul burselor pentru elevi, (2) asigurarea pazei unităților de învățământ, (3) sumele alocate pentru pentru investiții, reparații și consolidări, (4) existența și gradul de dotare a cabinetelor medicale și stomatologice școlare, (5) accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități.
transport public: (1) accesibilitate teritorială, (2) capacitate, (3) parc auto, (4) deservire metropolitană, (5) asigurarea subvențiilor și (6) asigurarea accesului pentru grupurile vulnerabile.
gestionarea deșeurilor: (1) colectarea selectivă și separată, (2) reutilizare și reciclare, (3) implementarea mecanismului “plătește pentru cât arunci”, (4) existența unor soluții de colectare a DEEE și DBA, textile, mobile și construcții industriale, (5) informarea populației, (6) existența pubelelor de colectare separată în unități școlare, (7) existența stațiilor de depozitare, de sortare și capacitatea lor.

Diagnoza serviciilor publice locale monitorizate
Vor fi făcute analize pe fiecare tip de serviciu public la nivelul municipalităților monitorizate și vor fi redactate următorele:
• 141 de analize și 47 de rapoarte privind calitatea serviciilor locale (pentru fiecare UAT);
• 1 hartă interactivă și comparativă privind calitatea serviciilor locale;
• 1 raport național de diagnoză privind calitatea celor 3 servicii publice municipale;
• 1 diagnoză finală axată pe calitatea celor 3 servicii publice municipale furnizate în cadrul celor 8 localități selectate.

Organizarea unei sesiuni de formare de formatori în Norvegia și pregătirea transferului de bune practici

Va fi organizată o sesiune de Training of Trainers (ToT) la partenerul norvegian, astfel încât formatorii aplicantului si partenerilor să internalizeze modelul nordic de implicare a cetățenilor și să identifice elementele transferabile în România la nivel local. Va fi redactat un model de implicare civică la nivel local care va contribui la dezvoltarea unor metode de mobilizare și implicare transferabil la nivelul comunităților locale din România.                             

Constituirea Grupurilor de Implicare Locală (GIL)

Vor fi recrutați 8 coordonatori locali și alți 72 de monitori ai serviciilor publice pentru constituirea a 8 GIL care vor desfășura campaniile de advocacy pt. îmbunătățirea calității serviciilor publice locale. În GIL vor fi incluse ca monitori persoane din asociațiile de elevi/consiliile județene ale elevilor, asociațiile de părinți, cetățenii care locuiesc în zone prost deservite, cetățenii care stau în zone afectate de slaba calitate a serviciului de transport sau gestionare a deșeurilor sau care au fost implicați anterior în acțiuni civice relevante.

Formarea membrilor GIL și stabilirea Planurilor locale de acțiune cetățenească
Vor fi organizate 8 sesiuni de formare a GIL prin care cei 80 de membri să dobândească noțiunile și instrumentele necesare pentru a desfășura câte o campanie de advocacy. In urma sesiunilor vor fi elaborate 8 Planuri de acțiune cetățenească pentru îmbunătățirea calității serviciilor publice monitorizate. Formarea membrilor GIL va fi una continua, pe tot parcursul existenței acestuia la nivel local.

Desfășurarea campaniei de advocacy
Vor fi implicați cei 80 de membri ai GIL, dar și comunitățile locale și participanții la sesiunile de informare și conștientizare civică. Campaniile bazate pe activități de watchdog sunt:
• 24 de campanii de advocacy la nivel local;
• 3 campanii de advocacy naționale;
• 3 dezbateri privind îmbunătățirea cadrului de politici publice;
• 8 sesiuni de informare privind calitatea serviciilor publice.

Derularea de litigații strategice pentru îmbunătățirea serviciilor publice monitorizate
Vor fi lansate litigații împotriva autorităților locale care fie nu răspund solicitărilor FOIA, fie refuză să aplice legea. În identificarea motivelor și formularea acțiunilor în instanță vor fi implicați cei 80 membri GIL.

Consolidarea activității GIL
• 8 întâlniri locale organizate;
• 8 rapoarte de monitorizare privind schimbările înregistrate în urma intervenției proiectului;
• 8 concursuri cu premii pe tema calității serviciilor publice locale;
• dezbatere națională privind rezultatul activităților de monitorizare și de advocacy desfășurate.

Dezvoltarea organizațională a SAR
Prin aceasta activitate SAR vizeaza consolidarea procedurilor transparente și responsabile de guvernanță organizațională, dar și a procedurilor de management, prin sesiune de evaluare organizațională, sesiune de formare și coaching pentru realizarea și punerea în practică a procedurilor.

 

__________________________

Proiectul este derulat de Societatea Academică din România, în parteneriat cu Asociația Act For Tomorrow și Vellenes Fellesorganisasjon și beneficiază de o finanțare în valoare de 249.989 euro, prin programul Active Citizens Fund România – finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.