Formare VALUEMED: Cum analizăm politicile publice din sănătate? și mai mult…

Echipa proiectului VALUEMED a încheiat cele două sesiuni de formare dedicate organizațiilor neguvernamentale din domeniul sănătății, cu accent pe organizațiile de pacienți. Cursurile au fost organizate în cadrul proiectului “VALUEMED – Elaborarea de politici publice în domeniul sănătății prin utilizarea studiilor de evaluare a tehnologiilor medicale”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Scopul formării a fost creșterea capacității organizațiilor de pacienți de a formula și promova politici publice alternative în sănătate, fundamentate pe evaluarea tehnologiilor medicale.

Sesiunile de formare au avut o durată de 3 zile și au cuprins module de analiză de politici publice, monitorizare și evaluare de politici publice, introducere în înțelegerea instrumentelor de evaluare a tehnologiilor medicale (analiza cost-beneficiu, cost-eficacitate, analiza de impact bugetar). Au mai fost abordate elemente de statistică medicală, dezvoltare durabilă și egalitate de șanse. La finalul sesiunii de formare participanții au primit diploma de participare emisă de organizatorul sesiunii de formare. Puteți consulta Agenda aici!

În cadrul sesiunii de formare a fost prezentat instrumentul EQ-5D, cel mai utilizat în lume în studiile de cost-eficacitate a noilor medicamente (și a altor tehnologii medicale) și care va fi folosit în curând și în România. Pentru a crește capacitatea de înțelegere a acestui instrument de analiză participanții au fost invitați să participe în continuare la activitatea de adaptare, adică de validare a valorilor specifice României a celor 243 de stări de sănătate pe care le are instrumentul. Această activitate are loc în cursul lunilor noiembrie 2018 – februarie 2019, iar, cu ocazia acestei etape de adaptare, participanții obțin calitatea de operator de interviu.

Ulterior adaptării instrumentului EQ-5D și aplicarii lui în practică, membrii ONG-urilor de pacienți care au participat la formare pot fi implicați în activitățile următoare ale proiectului. Mai precis, în anul 2019 vor avea loc 2 dezbateri cu factori de decizie de la nivel central și local. Aceste dezbateri consultative se soldează cu elaborarea și promovarea a 4 politici publice în domeniul sănătății, propuse în vederea susținerii obiectivelor organizațiilor de pacienți folosind instrumentul de evaluare EQ-5D și rolul său în negocierea cu autoritățile.

Prima sesiune de formare a fost organizată în perioada 28-30 septembrie 2018 la București, iar cea de-a doua în perioada 12-14 octombrie 2018 la Sibiu.