Romania Curată

Programul de guvernare al cabinetului Cioloș. Investiții, renegocieri cu Comisia Europeană, proiecte pe educație, sănătate și mediu

Programul de guvernare prezentat de cabinetul Cioloș înaintea votului de investitură cuprinde mai multe măsuri și planuri. Cele mai importante se referă la reformarea statului și a administrației locale, la modificarea urgentă a legii electorale, planuri pentru educație, sănătate și mediu.

România Curată vă prezintă principalele puncte din programul de guvernare al cabinetului Cioloș, precum și în format PDF întregul document.

Guvernul Cioloș își propune realizarea unui plan de investiții pentru următorii 10 ani, având consensul întregii clase politice, a unei strategii naționale de dezvoltare care să cuprindă obiective finanțate atât din fonduri europene cât și din bugetul de stat, întocmit cu consultarea mediului privat, societății civile, ministerelor de resort, specialiștilor recunoscuți la nivel național și internațional.

Cioloș urmărește și deblocarea și finanțarea prin fonduri structurale a marilor proiecte de infrastructură de transport (rutier, feroviar, naval, aerian), reabilitarea și dezvoltarea sistemelor de irigații, a infrastructurii de transport gaze, electricitate și realizarea interconectării cu rețelele europene.

Accelerarea proceselor de reformare a Statului este un punct important din program. Astfel, cabinetul Cioloș își propune organizarea unei dezbateri publice pe tema îmbunătățirii activității administrației în vederea formulării unui pachet legislativ care să aibă următoarele obiective:

– Simplificarea și armonizarea legislației administrației publice. Transparentizarea activității acesteia prin îmbunătățirea accesului la informațiile de interes public și transparență decizională. Instituirea practicii consultării prealabile a cetățenilor în luarea deciziilor administrative.

– Profesionalizarea administrației publice prin recrutare și evaluare pe bază de competențe și performanță. Stabilirea unor trasee profesionale clare care să confere predictibilitate și motivație pentru evoluția în carieră.

Programul de guvernare prevede și elaborarea unui plan național de investiții strategice în infrastructura comunităților locale și creșterea performanței cheltuielilor pentru dezvoltarea acesteia prin implementarea unor standarde minime privind investițiile publice: școli, dispensare, lăcașe de cult, servicii de electricitate, apă și canalizare, iluminat public, salubrizare.

În domeniul Educației, guvernul Cioloș își propune mutarea accentului în actul educaţional de pe transmiterea de informaţie pe crearea de competenţe pentru viaţă pe baza nevoilor de dezvoltare personală și umană. Promovarea educației inclusiv prin cultivarea toleranţei, nediscriminării şi acceptării diferenţei în şcoli şi în societate; initierea reformei curriculare pe toate componentele ei, astfel încât conţinutul educaţional să corespundă cu cerinţele de pe piaţa muncii şi ale societăţii digitale; redefinirea statutului cadrului didactic în societate prin salarizare, carieră, criterii de evaluare a performanţei, autonomie educaţională şi integritate; reducerea birocraţiei şi eliminarea sarcinilor administrative inutile pentru personalul didactic în domeniul educaţional. – Creșterea performanței programelor de formare, cercetare și inovare universitară în clustere integrate (învățământ-cercetare-producție).

În ceea ce privește Sănătatea, se dorește elaborarea, dezbaterea publică și adoptarea unei noi legi a sănătății, redefinirea statutului personalului medical în societate prin salarizare, traseu de carieră, criterii de evaluare a performanţei şi integritate, având ca finalitate creşterea calităţii actului medical, dar şi reducerea migraţiei în străinătate şi acoperirea deficitului de personal din unităţile sanitare, în special din mediul rural prin acordarea de stimulente.

Tot aici, programul de guvernare prevede dezvoltarea de programe naţionale de prevenţie şi educaţie pentru sănătate, care să îmbunătăţească semnificativ starea de sănătate a populaţiei, în special în rândul comunităţilor defavorizate.

Și investițiile în sănătate sunt prevăzute în program, urmărindu-se un plan multiannual de investiții. Introducerea de standarde obligatorii de calitate pentru toate nivelurile sistemului sanitar românesc şi a unui sistem de control al calităţii şi asigurare a calităţii serviciilor medicale este un alt capitol.

În domeniul energetic, se dorește încurajarea producției de resurse energetice primare din surse indigene atât convenționale (cărbune, țiței, gaz natural, uraniu), cât și regenerabile. Cioloș dorește continuarea interconectării sistemelor naționale de transport energie electrică și gaz natural cu Republica Moldova și celelalte state vecine, dar și stimularea tranzacțiilor cu gaz natural de o manieră centralizată și transparentă, ca modalitate de a ajuta la dezvoltarea unei piețe funcționale de profil.

Dezvoltare socială este un alt capitol din programul de guvernare al cabinetului Cioloș și se urmărește promovarea unei protecții sociale active și încurajarea unei culturi a responsabilității individuale. Descurajarea culturii dependenței faţă de ajutoarele sociale şi încurajarea unei culturi a muncii şi a responsabilităţii individuale şi sociale. Creşterea ratei de ocupare în rândul tinerilor prin crearea de programe de sprijin în demararea afacerilor, acordarea de facilităţi fiscale pentru angajatori, sprijin pentru obţinerea primului loc de muncă, servicii de informare, orientare şi consiliere profesională este un alt punct.

În ceea ce privește cultura, programul de guvernare prevede elaborarea unui Cod al patrimoniului naţional, care să asigure cadrul legal şi instituţional pentru evaluarea, protejarea şi păstrarea patrimoniului cultural naţional.

Mediu face și el parte din program, iar guvernul Cioloș își propune adoptarea unui cod privind mediul înconjurător, care să reunească şi să simplifice legislaţia privind protecţia mediului. Conservarea biodiversităţii şi a patrimoniului natural al României prin utilizarea raţională a resurselor naturale, consultarea cu societatea civilă şi dezvoltarea de parteneriate sustenabile privind protecţia mediului, este o altă prioritate a guvernului.

Românii de pretutindeni ar putea beneficia de reducerea taxelor consulare și a costurilor administrative, facilitarea transportului, a coletăriei și a transferului de bani. Guvernul urmărește și implementarea de măsuri și politici pentru afirmarea identității culturale și lingvistice, apărarea drepturilor, libertăților și demnității românilor, tratamentul egal și nediscriminatoriu, exercitarea completă a cetățeniei europene și eliminarea restricțiilor de pe piața muncii.

VEZI AICI INTREGUL PROGRAM DE GUVERNARE AL CABINETULUI CIOLOȘ


Donează și susține-ne acțiunile pentru bună guvernare!

Fondurile colectate susțin bătăliile pe care le ducem în justiție, administrarea aplicației Ia Statul La Întrebări, dar și programele prin care monitorizăm serviciile și instituțiile publice.


Vino în comunitatea noastră de bună guvernare!

Abonează-te la newsletterul România Curată. Vei primi pe e-mail articolele și campaniile noastre și ne poți răspunde la adresa de contact cu sugestii, sesizări sau cu propriile tale articole pentru publicare.

Articole recente

Recomandări

One thought on “Programul de guvernare al cabinetului Cioloș. Investiții, renegocieri cu Comisia Europeană, proiecte pe educație, sănătate și mediu

  1. Abran Peter

    Lăudabil Codul privind mediul înconjurător, care ar bate Codul silvic – ce nu respectă Directiva Habitate şi amenajamentele silvice nu pot fi schimbate pentru aplicarea planurilor de management

    Administraţiile parcurilor naţionale/naturale să treacă cu subordonare la ANAP, cu un minim efort de 5-10 milioane de euro , sursa identificată Fondul de mediu . Altfel, romsilva distruge mare parte din valorile adăpostite în aceste parcuri. Ofer detalii celor interesaţi.
    Abran Peter

    Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *