Claudia Postelnicescu

De ce Coaliţia pentru Familie nu este un proiect despre familie

Context: Membrii şi fondatorii Coaliţiei pentru familie au decis într-o zi că familia tradiţională este sub asediul şi presiunea unor pericole intolerabile, care se manifestă în principal în comunitatea LGBT, în sensul că membrii acesteia şi-au pus în minte să se căsătorească neapărat între ei, iar acest fapt ar distruge familia tradiţională.

„Pelerinajul tinerilor“ de la Târgovişte, 10 august 2017

Logica: Concret, cum ar distruge căsătoriile între acelaşi sex, familia tradiţională? În sens tradiţional şi juridic, familia înseamnă căsătoria dintre un bărbat şi o femeie, copiii lor şi rudele de diferite grade (familia extinsă). În cel fel, concret, ar distruge căsătoriile dintre heterosexuali recunoaşterea căsătoriilor dintre homosexuali? În niciun fel. Consecinţa ar fi doar extinderea noţiunii de familie şi la cei care nu se integrează în definiţia clasică a familiei: persoanele de orientare homosexuală, părinţii singuri (mamă sau tată), tutorii, bunicii care cresc copiii celor plecaţi în străinătate, familiile heterosexuale cu copii din afara căsătoriei. Aceşti oameni există şi sunt foarte mulţi, deşi nu s-au apucat să strângă milioane de semnături, neavând sprijinul preoţilor şi bisericilor în acest sens.

Discuţia CpF porneşte de la o premisă ilogică, şi anume că legiferarea dreptului persoanelor de orientare homosexuală de a se căsători distruge familia tradiţională. De facto nu distruge absolut nimic, iar familia tradiţională va continua să existe până când se va termina viaţa pe pământ. Membrii familiei tradiţionale trebuie să accepte că există şi alte forme de familie, non-tradiţionale, să le spunem. Există de veacuri homosexualitatea, este prezentă în Biblie şi pedepsită de Dumnezeu în Vechiul Testament. În Noul Testament ni se vorbeşte însă despre iubirea de aproape, compasiune şi iertare. Noul Testament conţine principii juridice de drepturile omului, pe scurt. Pe lung, cu altă ocazie. Între timp, îl puteţi asculta pe scriitorul gay Andrew Solomon, ale cărui cărţi au fost traduse şi în România, vorbind despre ce înseamnă cu adevărat recunoaşterea acestor drepturi pentru homosexuali:

Ce nu înţeleg habotnicii creştini din CpF este exact acest aspect ce ţine structural de demnitatea fiinţei umane şi de respectul fiinţei umane. Implicit, acest respect înseamnă recunoaşterea drepturilor celor care trăiesc în afara căsătoriei, indiferent dacă sunt heterosexuali sau homosexuali, şi anume:

Legea: Ce spun legile relevante actuale? În contextul relaţiilor de drept privat relevant este Codul Civil (care reglementează şi aspecte de familie, unificându-se reglementările din fostul Cod al familiei în actualul Cod Civil), care spune în art. 271: „Căsătoria se încheie între bărbat şi femeie prin consimţământul personal şi liber al acestora.“

Aşadar, este irelevantă, din punct de vedere juridic, modificarea Constituţiei pentru a se identifica reglementării civile, pentru că textul constituţional trebuie să aibă precizie, claritate, să fie suficient de general încât aibă aplicabilitate erga omnes, adică asupra tuturor categoriilor de persoane, nu doar asupra celor care doresc să se căsătorească. Este adevărat, Constituţia se referă în art. 48 la familie şi căsătorie ca fiind „întemeiată pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor“. Aşadar, textul constituţional nu face precizarea că prin „soţi“ se înţelege un bărbat şi o femeie, însă nu are nevoie să o facă pentru că relaţiile de familie sunt reglementate prin legea specifică, adică Codul Civil, care detaliază toate aspectele legate de încheierea şi desfacerea căsătoriei. Părerea mea este că accentul textului constituţional – şi acesta ar trebui să fie interesul principal al unei Coaliţii care se intitulează pentru Familie – ar trebui să fie pe a doua parte a normei juridice constituţionale care se referă la scopul familiei, şi anume „de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor“. Este bizar că o Coaliţie pentru Familie ignoră sensul de familie dat de Constituţie şi insistă pe un nonsens juridic, mai ales că avem încă o normă juridică care îi salvează de angoasa care îi bântuie necontenit, căsătoriile între persoane de acelaşi sex. Cât timp Codul civil este în vigoare în forma actuală, nu există absolut niciun pericol în acest sens, mai ales că şi dreptul european recunoaşte, în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, art. 9 că „dreptul la căsătorie şi dreptul de a întemeia o familie sunt garantate în conformitate cu legile interne care reglementează exercitarea acestor drepturi“.

În orice caz, trebuie să corelăm textul constituţional al art. 48 cu cel al art. 26 referitor la viaţa intimă, familială şi privată, iar aici interesul nostru, al tuturor, dar mai ales al Coaliţiei pentru Familie ar trebui să fie pe alin. 2, care spune: „Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri“.

Pe scurt, Coaliţiei pentru Familie nu ar trebui să îi pese ce fac alţi oameni în viaţa lor privată, cât timp nu încalcă drepturile şi libertăţile altora. În ceea ce priveşte comunitatea LGBT, nu am auzit ca ei să fi strâns semnături şi mobilizat forţe împotriva familiei tradiţionale. Ah, că există marşul diversităţii o dată pe an?! E nevoie exact pentru bigoţii din Coaliţia pentru Familie pentru a învăţa şi ei ce înseamnă toleranţa şi a pricepe, literal, textul constituţional. Viaţa privată, intimă şi familială este garantată prin Constituţie. Acţiunile Coaliţiei pentu Familiei încalcă acest text constituţional şi pot exista consecinţe juridice, din acest punct de vedere.

În ceea ce priveşte distincţiile juridice şi nuanţele necesare privind înţelesul noţiunii de familie, judecătorul Cristi Danileţ a clarificat acestea pe blogul său şi nu doresc să reiau, practic, aceleaşi argumente, altele nu sunt: „există mai multe tipuri de familie: familia nucleară (alcătuită din bărbat, femeie şi copil) care poate fi legitimă (având la bază căsătoria dintre bărbat şi femeie) sau nelegitimă (concubinajul dintre bărbat şi femeie), familia monoparentală (un părinte cu un copil), familia adoptatoare (un părinte/doi părinţi care adoptă un copil ce nu este al lor), familia extinsă (care cuprinde rudele până la verişori), familia substitutivă (persoane care nu sunt rude apropiate şi cresc un copil fără a deţine acte pentru aceasta), familia separată (persoane căsătorite sau nu care nu locuiesc împreună, dar îi leagă un copil), familia homosexuală (persoane de acelaşi sex care locuiesc şi gospodăresc împreună fără a fi căsătorite, întrucât legislaţia interzice aceasta).“

Biserica: Nicăieri în lume Biserica, oricare ar fi ea, nu este obligată să oficieze căsătorii între persoane de acelaşi sex. Biserica nu are ce să caute în discuţia aceasta, decât dacă vine cu un mesaj al iubirii de aproape, compasiune şi toleranţă. Este inacceptabil ca Biserica să se implice în exercitarea politicilor publice ale statului. Suntem un stat secular, european, de secol XXI. Cui nu îi place poate emigra în Afghanistan. Este inadmisibil ca Biserica să se implice în strângerea forţată de semnături, prin preoţi şi comunităţi, la fel cum a făcut pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului. Este o formă de control şi exercitarea a unei puteri în stat, care nu este legitim recunoscută, statul fiind separat de biserică de câteva secole.

Este inadmisibil ca, în secolul XXI, Biserica ortodoxă română să scoată elevii pe străzi în manifestaţii laudative la adresa Bisericii, cu ameninţări implicite sau explicite exercitate prin preoţii şi dascălii orelor de religie. Este inadmisibil ca BOR să propage constant un mesaj al urii şi al fricii, prin manualele de religie şi prin instructorii de religie complet nepregătiţi pentru această vocaţie, de a educa minţi capabile să înţeleagă lumea contemporană. Iar în lumea contemporană se întâmplă atrocităţi inimaginabile justificate de religie, oameni arşi, decapitaţi, traşi în ţeapă, torturaţi (de exemplu pentru că sunt homosexuali sau doar se presupune că ar fi). În lumea contemporană copiii şi tinerii au nevoie să înţeleagă ce înseamnă religia, ortodoxă, islamică, budistă ş.a., pentru a înţelege de ce, deodată budiştii devin asasini în Myanmar, iar femeile sunt ucise pe stradă fără judecată pentru că le lipsea un centimetru la lungimea rochiei, în Arabia Saudită, Afghanistan sau zonele controlate de fanaticii ISIS. BOR trebuie să înţeleagă că suntem în Europa şi rămânem în Europa. Ori BOR se adaptează acestei realităţi ori va trebui să se obişnuiască cu un front de luptă comun anti-BOR care, implicit, va îndepărta oamenii şi de religie, nu doar de Biserică. E un exerciţiu minimal de logică să pricepi aşa ceva.

Coaliţia pentru Familie – un proiect politic

În consecinţă, logic-juridic, putem deduce că CpF nu este şi nu a fost niciodată un proiect despre familie, ci un proiect politic ultra-conservator extrem de agresiv, care îşi propune să testeze potenţialul său electorat, în timp ce canibalizează partidele cu valori liberale clasice. Ceea ce s-a întâmplat recent cu referendumul intern al USR reflectă forţa pe care Coaliţia pentru Familia o are în a face agenda publică şi a deturna atenţia publică de la teme reale şi cu adevărat importante, menţinând focusul pe o temă minoră şi fără nicio urgenţă publică: posibila căsătorie dintre persoane de acelaşi sex. Familia românească are probleme infinit mai complexe, de la abandon, la incest, la violenţă domestică, la creşterea şi educarea copiilor. Cum spuneam, textul constituţional pune accentul pe copii atunci când se referă la familie.

Preluarea agendei CpF, un proiect politic profund anti-liberal, de către Partidul Naţional Liberal este o dezamăgire profundă pentru electoratul liberal al partidului, ceea ce de altfel a determinat migrarea acestui electorat profund ancorat valorilor europene fundamentate pe demnitatea fiinţei umane şi drepturi individuale, către USR. Succesul USR Liberal în referendumul intern arată, o dată în plus dacă mai era nevoie, că există un electorat care ţine puternic de aceste valori revendicate din drepturile şi libertăţile fundamentale. PNL riscă o ruptură internă subită şi abruptă dacă mai tolerează şi flirtează cu aşa-zişii conservatori ai familiei tradiţionale (adică cei care dispreţuiesc libertatea individului) şi pe cei care pretind că apără valorile creştine şi creştinismul. Sunt aceeaşi care îi justifică pe extremiştii de dreapta de oriunde, care, în numele apărării unor valori tradiţionale, exercită violenţa, presiunea şi negarea drepturilor celorlalţi, îndreptându-se, din nou, împotriva minorităţilor. La noi sunt acum ţintiţi homosexualii, dar în curând vor fi ţintiţi imigranţii, apoi femeile, apoi evreii, totul în numele unor apărării şi protecţiei noastre de decadenţa vremurilor „progresiste“. Simplist, manipulativ şi ilogic. Valorile creştine revelate de Isus sunt iubirea şi iertarea, compasiunea şi înţelegerea, bunătatea şi deschiderea. Intoleranţa lui Isus era la farisei şi ipocriţi. Şi a noastră la fel.


Donează și susține-ne acțiunile pentru bună guvernare!

Fondurile colectate susțin bătăliile pe care le ducem în justiție, administrarea aplicației Ia Statul La Întrebări, dar și programele prin care monitorizăm serviciile și instituțiile publice.


Vino în comunitatea noastră de bună guvernare!

Abonează-te la newsletterul România Curată. Vei primi pe e-mail articolele și campaniile noastre și ne poți răspunde la adresa de contact cu sugestii, sesizări sau cu propriile tale articole pentru publicare.

Articole recente

Recomandări

27 thoughts on “De ce Coaliţia pentru Familie nu este un proiect despre familie

 1. Emilian

  Este foarte interesant cum vorbiți despre toleranță, folosind niște cuvinte profund jignitoare față de 3 milioane de români: bigoți, habotnici, farisei și ipocriți (ultimele două rezultă din context). Vă contraziceți în idei, susținând că demersul e anti-democratic, deși spuneți că fiecare țară are dreptul să decidă referitor la legiferarea căsătoriilor între persoane de același sex. Sunt aceleași argumente pe care le folosește și Remus Cernea la fiecare emisiune unde este invitat: intoleranță, nedemocratic, etc.

  Din păcate pentru dumneavoastră, țara asta e construită pe fundament creștin și așa va rămâne. Știu, e trist că românii mai au demnitate, deși sunt călcați în picioare de atâția ani, dar asta e realitatea.

  P. S. Sper ca măcar acest comentariu să fie aprobat, am mai scris vreo 4-5 pe site și niciunul nu a văzut lumina zilei. Că tot veni vorba de intoleranță. :)

  Reply
  • Radu F.

   Contradictoriu este să afirmi că ai demnitate deși de atâția ani ești călcat în picioare. Poate crezi că mai ai demnitate, pentru că din afară se vede doar cum ești călcat în picioare… Ba chiar, un terț s-ar putea întreba: Ăștia nu au demnitate de se lasă în așa hal călcați în picioare?
   Remus Cernea este un clovn, cu intervenții cam adolescentine – trebuie ascultat atât cât merită.
   Toată Europa are fundament creștin (de văzut chiar și steagul UE, în culoarea albastră a Fecioarei Maria), nu numai România.
   Mai apoi, nu prea avem texte care să demonstreze legătura dintre biserica ortodoxă română și democrație. Așa că, cu normală smerenie, biserica ar trebui să-și susțină punctul de vedere în cele bisericești. Ar putea anunța doar că nici un preot nu va oficia slujbe de legare a căsătoriei între persoane de același sex. Și atât cu amestecarea trebilor. Politichia să se facă de oameni cinstiți aleși prin vot. (A propos, s-a răzuit din vreo frescă bisericească chipul vreunui ctitor contemporan binevoitor care s-a dovedit ulterior a fi un hoț pur și simplu?)
   Prea multă patimă și prea puțină citire și judecare.

   „Pare-se că acelor cârmuitori li se pare primejdios ca în supușii lor să se nască cine știe ce năzuințe mai înalte sau prea strânse legături și apropieri între oameni, iar de obicei asemenea lucruri le insuflă cu deosebire Eros. Lucru pe care tiranii de la noi l-au învățat pe socoteala lor. Într-adevăr, dragostea lui Aristogiton pentru Harmodios, tot mai împărtășită de acesta, a pus capăt tiraniei în Atena.
   Putem crede, așadar, că, peste tot unde s-a statornicit convingerea că este rușinos să faci pe placul unui iubitor, ea s-a statornicit datorită lăcomiei de putere a stăpânitorilor și nevolniciei supușilor.”
   (din opera unui pre-părinte involuntar al bisericii, pe a cărui operă s-a construit multă teologie creștină!)

   Reply
   • Razvan L.

    Sa nu aberam. Culoarea albastra de pe steagul Europei, nu este a Fecioarei Maria. Sa nu uitam ca Europa civilizata, democratia ce o avem azi, NU se bazeaza pe valorile crestine. Tocmai ruperea de religie a dus la progres si civilizatie. Renasterea, iluminismul, sunt valorile ce stau la baza Europei de azi. Stiu ca cei ce au pierdut, religiosii nu accepta nici azi ca nu mai sunt la carma tarilor. Cat timp religia dicta, cat timp Biblia tinea loc de constitutie, am avut inchizitie, cruciade, oameni arsi, taiati in bucati, spanzurati, pentru ca cercetau si icnercau sa inteleaga si sa explice fenomene, lucruri ce ne inconjoara. Euopa de azi nu mai e de cava vreme Europa cartii unice. Suntem azi Europa cartilor, a diversitatii de opinie, a libetatii si respectului. Toate astea se datoreaza renasterii iluminismului, a valorilor umaniste ce pun in centru omul si nu o dogma sau un zeu. Cand zeul si credinta e mai presus de fiinta umana, se intampla abuzrui grave.

    Reply
    • Dumitru

     „Europa civilizata, democratia ce o avem azi, NU se bazeaza pe valorile crestine” Mie nu mi se pare foarte clar, si cred ca problema ar merita cateva teze de doctorat. Rationalismul european si universitatea ca institutie sunt produse ale evului mediu catolic. Iar regimul reprezentativ nu este o democratie, si oricum societatile occidentale reduc foarte rapid drepturile individuale pentru a reveni la o formula mult mai dogmatica…

     Reply
    • F.

     De-aia se numește „albastru marial” !!!
     Suntem astăzi un protectorat american și trăim în aburii libertăți, respectului etc.! (în Germania se poate gusta, mai ales, ca străin, respectul!)
     Pe baze religioase (istoricește măcar), în foarte mare parte, s-a construit ceea ce există astăzi.

     Reply
   • Alin

    Nu stiu de unde ai scos-o pe asta cu culoarea albastra, Fecioara Maria si albastrul de pe steagul uniunii europene, dar nu e deloc asa. In 10 secunde o cauti pe wikipedia si-ti spune ca e doar vorba de culoarea cerului.

    Reply
    • F.

     În acele 10 secunde pe Wikipedia, afli că steagul / emblema au fost propuse de un funcționar („fervent catolic”) „… who worked for the Council’s postal service and had submitted dozens of designs; the design of his that was accepted by the Assembly was similar to Salvador de Madariaga’s, but rather than a constellation, the stars were arranged in a circle. In 1987, Heitz claimed that his inspiration had been the crown of twelve stars of the Woman of the Apocalypse, often found in Marian iconography”.
     Și nici cele 12 stele nu au fost alese după numărul statelor (nici atunci, nici acum), ci ca „symbol of completeness and perfection”.

     Reply
  • Razvan L.

   Confundati lucrurile. Nimeni nu jigneste cele trei milioane, care fie vorba intre noi nu sunt o majoritate asa cum in mod fals lasa Coalitia sa se inteleaga. Trei milioane sunt 15 la suta. Faptul ca sunt trei milioane, nu inseamna ca nu pot gresi. Numarul unor persoane ce cred un lucru nu face ca acel lucru sa fie si adevarat, doar pentru ca e crezut de multa lume. Mai mult, diverse culte obscure, multe de prin alte tari, se erijeaza sa vorbeasca in numele majoritatii credinciosilor. Or BOR nu este parte a Coalitiei. Pe pagina lor a Coalitiei putem vedea diversi pastroi penticostali de peste ocean ce instiga la nerespectarea legilor(unii dintre ei, chiar cu probleme in justitie fiind cercetati de fiscul de acolo pentru evaziune fiscala), ori chiar la razboi sfant; ba baptisti sau alte culte obscure, elimi, emanueli. Toti sunt 2-3% dar isi permit sa vorbeasca in numele tuturor credinciosilor din Romania. Sa nu uitam ca UE lasa la latitudinea tarilor reglementarea casatoriei, dar foarte important, CEDO ne spune ca daca un stat hotaraste sa regelmenteze casatoria ca fiind doar intre un barbat si o femeie, are obligatia de a oferi o alternativa celorlalte minoritati sexuale. In speta parteneriat, uniune civila. Cum la noi nu exista parteneriat, cum Coalitia e si impotriva parteneriatului civli, acest demers este unul ilegal si antidemocratic. Acest lucru o sa se vada in momentul aproparii referendumului si al modificarii constitutiei in sensul dorit de Coalitie. CEDO v-a condamna Romania pentru discriminare, neoferind o alternativa la casatorie. Coalitia manipuleaza, minte, foloseste diverse ”argumente” bazate pe dogme religioase, stereotipuri, idei preconcepute, pe care le ia drept adevaruri supreme( intr-o postare a dansilor se spune: ”Adevarul nu are nevoie de argumente, el exista si atat!) Toti insa stim ca adevarul se naste din argumente, din dispute. Jumatatile de adevar si interpretarile dupa ureche, sunt la ordinea zilei pe pagina si site-ul Coalitiei.

   Reply
 2. Adrian

  Undeva pe la mijlocul textului scrieți despre distincții între Vechiul și Noul Testament. Părerea mea e că tratați situația ca un jurist (o juristă?) , dar cu slabe argumente. Ar fi fost utile câteva exemple în care sunt iertați nu tâlhari, nu femei care s-au prostituat (numai) cu bărbați, nu hoți.

  Cât privește abordarea juridică chiar găsesc util un text în care să faceți o analiză comparată a ofertelor de angajare în diverse țări. Eu n-am văzut ceva de genul(!) se caută mașinist H/F/L/G/B/T

  (Disclaimer) Nu am semnat demersul de inițiere a referendumului.

  Reply
  • Alexandru

   Asta pentru ca nu ai habar de legislatia din afara. Legea muncii in Germania stipuleaza clar ca textul referitor la angajare nu are voie sa faca distinctii bazate pe varsta, sex, orientare sexuala sau apartenenta rasiala sau religioasa. Cu alte cuvinte, nu ai voie sa publici un anunt de genul: Cautam barbat tanar heterosexual pentru depozit. Daca nu te multumeste argumentul meu, dat fiind faptul ca ocup o pozitie care ma obliga sa cunosc aceste legi, iti pot prezenta si legea. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – AGG. Te tradus te ocupi, ca esti vaccinat.

   Reply
 3. P.

  De unde a răsărit CpF? Ce face CpF pentru a atrage atenția asupra familiilor sfâșiate de sărăcie, din care un membru pleacă la muncă în străinătate?
  De ce nu există și o coaliție anti-corupție?
  La Huși a fost manifestație condusă de înalt-preasfințitele fețe bisericești?
  Care partid liberal?
  Dacă elevii ar avea doar profesori de religie (corect, în cazul celor mai mulți, ar fi să se numească profesorii de ortodoxie) tâmpiți, fanatici și slab pregătiți, elevii ar râde de ei și nu ar participa la manifestații cu iz răsuflat legionar. Din nefericire, nici la alte discipline elevii nu au profesori: au oameni care Dumnezeu-știe-cum au obițnut diploma și postul. Și mulți suplinitori care au adesea la liceu cunoștințe sub nivelul cunoștințelor elevilor lor buni.
  Consimțământul liber al femeii a fost până de curând o glumă proastă și misogină: până la al doilea război mondial, căsătoriile, mai ales în lumea rurală, erau aranjate, din considerente materiale. Femeia era victima.
  La orele de religie (ortodoxă) se învață că mitropolitul Constantinopolelui a încheiat un pact secret cu sultanul Mehmet al II-lea, în zilele imediat consecutive căderii acestei capitale? Și că Biserica Ortodoxă a cultivat ura față de papistași („Mai bine turbanul sultanului decât mitra papală!”). Nu poți să nu te gândești la asta când vreun înalt prelat afurisește Occidentul și ne aduce aminte de frăția ortodoxă.

  E ca la câini: până nu-i seci de energie, nu au stare. Ca să nu te mai deranjeze, le arunci o jucărie de cauciuc. Și subiecte de acest gen se pot găsi cu zecile. În acest fel, cei ce conduc evită discutarea adevăratelor probleme.

  Reply
 4. Petrea

  Am sentimentul că mulţi susţinători ai CpF cred că miza adevărată este acceptarea adopţiilor de către cuplurile de homosexuali. Inclusiv de către cele din Occident. Aici, tema devine cu adevărat sensibilă. Personal, cred că este un articol foarte bun, gândesc la fel dar nu pot fi de acord cu adopţiile.

  Reply
 5. M. G.

  Imi place intoleranta ta Claudia!! In ce priveste toleranta CpF s-a mai vazut si s-a mai pomenit. Are un pronuntat iz legionar! Cu preoti in frunte, cu insemnele nationale, cu prosperitate pentru toti romanii, cu o tara frumoasa ca soarele de pe cer, omul si pogonul, multimi fara identitate… etc.etc. Lozinci,lozinci. Si apropo Claudia nu mai aduce argumente din vechiu sau noul testament!! Acolo nu exista nici argumente si nici logica!!! Argumentele se afla in condeiul tau ascutit si inspirat. Cu cat este mai revoltata cu atat scrii mai bine. Fi libera si nu te sinchisi de ei oricum sunt ipocriti, habotnici machisti, inculti etc. Nu se poate comunica cu ei. Nu are rost sa le raspunzi. Sunt cei care refuza vaccinul, sunt cei care in loc sa gandeasca si sa mulceasca prefera sa se roage si sa boceasca cersind ajutor de oriunde ar veni. De la biserica nu primesc insa nimic pt ca biserica este o institutie facuta sa primeasca de dat nu da nimic!!! In ce priveste virtutile preotesti ar trebui sa ni se spuna care vicii nu se regasesc in randul sfintilor in viata!!! Si pe care nu le iarta parinteste biserica lui Daniel cel pentru care cele sfinte se pot rascumpara cu o contributie materiala!!!! Ha, ha

  Reply
  • Dumitru

   Pai daca vine cineva si spune ca e impotriva simbolurilor nationale, sau a prosperitatii pentru toti romanii, cred ca nu-l voteaza decat vreo 2-3 dezaxati. Problema nu sunt sloganele, ci ideile politice. Deocamdata CpF are una singura : casatoria este intre un barbat si o femeie (nu ca USR care s-a pierdut umbland dupa multe vrabii de pe gard). Eu sper sa se ajunga la vot…

   Reply
 6. Misu

  Domnilor liberali in cuget si simtire,
  Lasati-i pe pe acesti oameni bolnavi in lumea lor! Nu le mai faceti reclama! Sa stea in comunitatea lor fara a incerca sa adune adepti din lumea celor normali! Fiecare om e responsabil pentru faptele lui! Circul pe care il fac cu parazi pe strazi nu este normal si nu trebuie permis. Se pot prostitua in toate felurile lor in cercul lor fara a se afisa in public! Nu sunt fan PSD dar familia este un lucru sfant si ea este cea care a tinut civilizatia in stare normala de functionare pana in zilele noastre. Daca popii catolici nu au voie sa se casatoresca cu femei ar fi normal sa nu sustina nici homosexualii stiind ca multi dintre ei sunt curvari de prima clasa iar altii homosexuali….s.a.m.d….

  Reply
 7. Dumitru

  Discutii politice actuale din Romania si alte tari m-au facut sa inteleg ca „bigot” nu are acelasi inteles in romana si engleza. In engleza, „bigoted” inseamna „obstinately or unreasonably attached to a belief, opinion, or faction, and intolerant towards other people’s beliefs and practices”. Prin limbajul folosit, autorul acestui articol este clar „bigoted”, chiar daca nu e habotnic.

  Reply
 8. sina

  Complet gresit. Asa zisele „casatorii” anormale dintre doi barbati sau doua femei, fereasca Dumnezeu, nu distrug numai familia, ci si umanitatea. O sa ne trezim intr-un tarziu sa realizam lucrul asta, dar deja cand va fi prea tarziu. Deja in SUA si Canada oamenii sunt marginalizati din cauza astora cu probleme, care se imbraca in cocote si fac meeting-uri. Nu zic nimic, le e frica sa vorbeasca, sunt amenintati cu puscarii, cu uratenii. Daca iau atitudine si protesteaza li se pune pumnul in gura…iar noi chipurile acceptam in numele tolerantei si al diversitatii. Vai de capul nostru. Fereasca Dumnezeu!

  Reply
  • S.R.

   Am 45 de ani și nu știu câte lucruri aș putea așeza deasupra frumuseții feminine; majoritatea stărilor mele de conștiință modificată au venit din atingerea femeilor (restul din fervoare religioasă – am trecut și prin așa ceva!). Precizare: sunt bărbat și nu consum droguri.
   Dar îmi e de ajuns să fi citit Alexis (M. Yourcenar) sau biografia lui M. Foucault (sau a lui Wittgenstein) ca să mă gândesc la homosexualitate ca la un teritoriu în care nu am locuit și nu voi locui niciodată și despre care nu pot spune că nu există sau că n-ar trebui să existe.
   Umanitatea este mai veche decât orice zeu (o divinitate trăiește în medie cam 3000 ani) și este compusă din culturi în care sunt acceptate moduri de viață sexuală foarte diverse (poligamie, poliandrie, homosexualitate, bisexualitate).
   Cât despre frica americanilor sau canadienilor de a vorbi, vă contrazic. Vă contrazice și cohorta de pastori, inspirați, iluminați, evangheliști care vorbește de se aude și la noi!!!
   Dacă ați fi nimerit într-o cameră de gazare a unui lagăr nazist alături de un homosexual, ați fi trăit un moment de satisfacție pentru că e dus la moarte? Sau dac-ar trebui să vi se facă transfuzie, ați refuza sânge de la o persoană cu orientări homosexuale? Dar dacă s-ar ruga într-o biserică, alături de dvs, l-ați da afară?
   Poate-ar fi mai bine să înțelegem toleranța și diversitatea mai înainte de a accepta ceva în numele lor (nici toleranța, nici diversitatea nu ne-au mandatat să ne exprimăm în numele lor). În toate religiile, ignoranța este un mare păcat – de ea, să ne rugăm, să ne ferească Dumnezeu.

   Reply
 9. P.N.

  M-am uitat la structura CpF: pe alocuri e comică (Asociația Părinților Isteți, Asociația Dascălilor din România – nu e clar dacă a profesorilor sau a cântăreților bisericești -, Asociația Bărbaților Creștini din Timișoara, Uniunea Femeilor din Bihor etc.).
  La o primă vedere, toată operațiunea seamănă cu o ofensivă de rebrănduire publică a cultelor „pocăite” (baptiști, penticostali etc.), superb coroborată cu scandalurile de pedofilie / homosexualitate din sânul și de la vârful bisericii ortodoxe. Faptul că ortodocșii și catolicii vin alături de neoprotestanți constituie o recunoaștere publică a celor din urmă. Le-au forțat mâna abil, atacând o temă care e pentru toți religioșii ca o basma roșie pentru un taur: familia.
  Nu pot să nu observ că aceeași temă a scindat USR-ul și i-a pus cruce. Un interviu amplu cu Nicușor Dan (este dator RC până-n pânzele albe, indiferent de ce s-a întâmplat recent!) ar putea aduce oarece lumină în această problemă (cine-a vânturat tema, cine-a sprijinit-o etc.). Dacă neoprotestanții (cu evident ajutor din Vest) au ales să poarte acest stindard în România, de ce și USR-ul? E vreo asemănare? (Răspunsul „sorosiștilor” e clar!).
  Se mai observă și sensul din care bate vântul: dinspre Vest, și primul loc în care ajunge: Ardeal, tânăr pământ românesc: 98 de ani, 7 luni și niște zile.
  Să se facă dracului odată referendum-ul și cum iese așa iese! Iar la articolul din Constituție să se menționeze că statul român recunoaște familiile constituite în alte state, în conformitate cu legislațiile acestora și cu asta basta! Și dacă tot se face referendum și se strică niște hârtie, să se mai adauge câteva întrebări referitoare la confiscarea extinsă și recuperarea prejudiciilor, impozitarea terenurilor cetățenilor străini și alte câteva chestiuni din astea tradiționale.

  Reply
 10. Ionasca Alexandru

  E o aberatie ce spui tu in articol sa tu crezi ca esti facuta de doi tati sau doua mame. Valorile lasata de Iisus sunt dragostea agape nu eros dragostea fileo nu eros si daca tu crezi in El ar trebui sa vezi ca Dz care este tatal lui Iisus a facut barbat si femeie si nu doua femei sa doi barbati si iti amintesc de sodoma si gomora .

  Reply

Dă-i un răspuns lui S.R. Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *