Marius DeaconuRoland OlahSorin Furdui

”Un caz tipic de muşamalizare a fraudei electorale în mediul universitar – Universitatea din Oradea”

Procesul electoral din cadrul Universităţii din Oradea, desfăşurat în toamna şi iarna acestui an, care nu s-a încheiat nici în acest moment (calendarul acestuia fiind probabil cel mai extins din rândul instituţiilor de învăţământ superior din România), a fost unul marcat de o serie de vicii procedurale pornite, în special, din dorinţa unor persoane de a menţine status quo-ul actual, respectiv de a influenţa rezultatul procesului electiv în cazul rectorului.

Atât Biroul Electoral Universitar cât și Senatul Universității din Oradea, care este forul responsabil de organizarea și corectitudinea alegerilor în conformitate cu Carta universitară, refuză în continuare să verifice suspiciunile rezonabile de vot dublu ale unor studenți. Un candidat (membru al comisiei de alegeri !) chiar a recunoscut că și-a exercitat dreptul de vot de 2 ori în cadrul alegerilor pentru desemnarea studenților reprezentanți în Senatul Universității din Oradea, deși alegerile au avut loc în 27 ianuarie și 1 februarie a.c.

Conform regulamentului de alegeri, anexa 2 din Carta Univeristății din Oradea, „fiecare persoană are dreptul la un singur vot”. În acest sens, președintele Senatului Universității din Oradea a emis o precizare prin care studenții își vor asuma votul o singură dată, sub semnătură privată, în ideea de a evita situația în care studenții care figurează pe 2 liste de electori să își exercite votul de 2 ori. Deși suspiciunea privind exercitarea votului de două ori a fost adusă la cunoștință Biroului Electoral Universitar și președintelui Senatului Universității din Oradea de către membri ai B.E.U, mai mulţi membri ai comisiei de alegeri și observatori din cele două foruri refuză în continuare să verifice dacă procesul electoral a fost viciat sau nu!

„Să facem o listă a rușinii cu cei care au votat de mai multe ori și să o punem pe site.”

prof. univ. dr. Sorin Curilă – președintele Senatului Universității din Oradea

Conform Noului Cod Penal, nu numai falsul în înscrisuri sub semnătură privată, ci și tentativa se pedepsește, dacă făptuitorul foloseşte înscrisul falsificat ori îl încredinţează altei persoane spre folosire, în vederea producerii unei consecinţe juridice. Fapta penală se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. În acest context, preşedintele Senatului universitar, prof. univ. dr. Sorin Curilă, discuta despre posibilitatea existenţei unei aşa-zise „liste a ruşinii”, un răspuns halucinant în contextul juridic prezentat mai sus. Modul în care preşedintele Senatului Universităţii din Oradea, respectiv preşedintele Biroului Electoral Universitar, prof. univ. dr. Ştefan Herchi, ascund „sub preş” aceste grave deficienţe electorale, demonstrează că sunt de rea credinţă, întrucât reprezentanţii asociaţiilor studenţeşti au adus în permanenţă aceste fapte la cunoştinţa persoanelor responsabile.

Contrversele au început în momentul în care Senatul Universităţii din Oradea, sau mai degrabă Preşedintele acestuia, a hotărât să nu actualizeze Carta Universității, implicit și Regulamentul de alegeri. Decizia a dus la anumite situaţii anormale, precum cea în care cota de reprezentare pentru alegerile din 27 ianuarie 2016 s-a stabilit după datele existente la 1 octombrie 2011, când Universitatea din Oradea avea înmatriculați 17.622 de studenți, în timp ce la alegerile recente s-au regăsit pe listele de electori 14.060 de studenți! În situaţia de faţă, anumite facultăţi nu ar fi avut doi studenţi reprezentantanţi în cadrul Senatului, fapt ce ar fi modificat configuraţia acestui for. Desigur, s-a preferat perpetuarea situaţiei actuale, în contextul în care anumiţi membri ai Senatului au încercat să evite cu orice preţ prezenţa unor persoane care în actuala configuraţie a Cartei universitare nu ar fi fost compatibili, precum directorii de departament sau membrii Consiliului de Administraţie.

De asemenea, chiar dacă regulamentul de alegeri prevede că „studenții de la toate ciclurile de studii universitare și formele de învățământ sunt reprezentanți în Senat” studenții-doctoranzi nu au niciun loc alocat în Senatul UO, ei nefiind reprezentanți în Senat, chiar dacă LEN Art. 158 (1) prevede clar „Studiile universitare de doctorat reprezintă al III-lea ciclu de studii universitare (…)”.

O altă problemă privind reprezentarea studenţilor este dată de lipsa locurilor alocate organizațiilor studențești în forurile decizionale, în conformitate cu art. 203, alin. (7) din Legea Educaţiei Naţionale. Acest lucru a fost subliniat şi de către studenţii evaluatori ARACIS, prezenţi în cadrul vizitei instituţionale din 2013. În scrisoarea de răspuns, adresată Consiliului ARACIS, conducerea Universtității din Oradea afirma: „Carta Universităţii din Oradea permite alocarea de locuri pentru reprezentanții asociațiilor studențești în Consiliile Facultăților și în Senat”.

Concluzia noastră este că, indiferent de rezultat, Senatul Universităţii din Oradea și Biroul Electoral Universitar se fac vinovaţi, cel puţin moral, de vicierea procesului electiv din cadrul acestei universităţi.

Documente:

  1. Precizări cu privire la exercitarea votului
  2. Raport de evaluare instituțională al studenților (p. 3, S.A.1.2. Conducere și administrație)
  3. Scrisoarea de răspuns a Universității din Oradea (p. 7, recomandarea nr. 39)
  4. Regulamentul de alegeri al Universității din Oradea (p. 7, art. 17)

***

Marius Deaconu, Roland Olah și Sorin Furdui sunt studenți la Universitatea Oradea. România Curată a solicitat Universității Oradea un punct de vedere oficial legat de cele semnalate de cei trei studenți, pe care îl vom publica în momentul în care îl vom primi.

 UPDATE: Punctul de vedere al Universității din Oradea

Cu referire la “mușamalizarea” alegerilor de la Universitatea din Oradea.

            Ar trebui să fiu furios și răzbunător dar sunt doar trist. Trist pentru că prin neadevăruri și adevăruri pe jumătate spuse se încearcă, pentru a nu știu câta oară să se întineze imaginea Universității din Oradea. Articolul publicat de Dvs. este o încercare (a autorilor săi) jalnică de manipulare a opiniei publice cu privire la “marile ilegalități” din Universitatea din Oradea.

            O să mă refer doar la aspectele care privesc activitatea Biroului Electoral al Universității din Oradea pentru că în probleme privind activitatea Senatului nu am avut nici o implicare.

            Încă din momentul demarării alegerilor pentru Senat – pentru că aceste aspecte se reclamă – am fost conștienți de împrejurarea că unii nu vor fi mulțumiți din start de rezultat, indiferent care ar fi acesta. Ca atare am încercat să evităm toate acele capcane care ar fi dus la incriminarea /iertați termenul dar sunt jurist și deformația profesională funcționează/ noastră a celor chemați să organizăm derularea acestor algeri.

În primul rând, pentru a evita orice confuzii, pentru că autorii articolului nu au relevat acest aspect, acuzația de vot dublu nu se referă la faptul că unii electori – studenți în cazul nostru –  ar fi primit sau făcut rost de mai multe buletine de vot ci de faptul că unii studenți sunt înmatriculați concomitent la mai multe programe de studii. Adică sunt studenți și la drept dar și la științe politice, istorie, etc. (sunt exemple ipotetice). În consecință ei figurează pe listele electorale la fiecare din aceste facultăți. Biroul electoral primește listele de electori de la autoritatea administrativă a universității pentru că el nu este o autoritate permanentă similară celei naționale care să aibă aceste evidențe. Listele cu electorii cadre didactice ni se dau de la compartimentul resurse umane a universității iar cele cu studenții electori de la facultăți. Tocmai de aceea, la momentul solicitării acestor liste am atras atenția, în scris, celor care alcătuiau aceste liste să încerce să evite apariția aceleiași persoane în mai multe locuri deci în exemplul de mai sus și la drept și la istorie. Trebuia ca cele două facultăți să conlucreze pentru ca studentul în cauză să apară pe o singură listă. Biroul electoral nu avea de unde să verifice în cele circa 10 zile de la primirea listelor și până la derularea alegerilor peste 14.000 de studenți dacă figurează sau nu în mai multe tabele.

În același timp, o dată cu afișarea listelor electorilor s-a atras atenția tuturor prin mențiune scrisă afișată și menționată expres pe listele elctorale , că există două rubrici. Una pe care se semnează pentru primirea buletinului de vot și a ștampilei și alta prin care electorul se obligă să nu voteze de două ori.

Trecând peste aceste probleme organizatorice, să trecem la subiect. Cine este cel care ca și membru al acestui birou electoral a recunoscut că a votat de două ori ? Nu știm. Cine a fost cel care a reclamat și unde, că se votează dublu, pentru că nu există nici o relamație.  Cui s-a atras atenția că se votează dublu pentru că mie ca și președinte al biroului nu mi s-a adresat nimeni. Menționez că a există o perioadă de contestare a acestor alegeri sau a modului în care el s-a derulat. Nu s-a înregistrat nici o relamație. Și presa, cel puțin cea orădeană s-a interesat în mod special de aceste aspecte. Cei care semnează acest articol sunt chiar membrii ai biroului electoral respectiv observatori care au stat alături de noi până la finalizarea rezultatelor și mai mult au semnat procesele-verbale  că totul s-a derulat corect. Și acum reclamă că nu a fost chiar așa. Când au mințit, atunci când au semnat procesul-verbal sau acum ? este o întrebare cred legitimă.

Întrebarea /iarăși deformația profesională/ cui și la ce servește o asemena lansare în spațiul public a unor acuzații nedrepte și neântemeiate  acum la cinci săptămâni de la finalizarea alegerilor pentru senat? Răspunsul cred că se regăsește în faptul că, imediat în ziua următoare apariției acestui articol, Biroul electoral s-a reunit pentru că urmează organizarea alegerilor pentru rectorul Universității din Oradea. Unii încearcă să pună presiune sau chiar să influențeze Biroul electoral într-un sens pe care acum încă nu îl putem desluși pentru că depunerea cadidaturilor abia urmează. Oricum doresc să le transmit că nu au nici o șansă să ne intimideze pentru a nu ne face datoria spre binele Universității noastre.

Cu stimă

Lector Doctor Ștefan Herchi

Președintele Biroului Electoral al Universității din Oradea


Vino în comunitatea noastră de bună guvernare!

Abonează-te la newsletterul România Curată. Vei primi pe e-mail articolele și campaniile noastre și ne poți răspunde la adresa de contact cu sugestii, sesizări sau cu propriile tale articole pentru publicare.

Articole recente

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *