Optiuni marime litera >>> Mareste marimea fontului Marime font implicita Micsoreaza marimea fontului
Home Alianta pentru o Romanie Curata expert anticoruptie

III. Cum se depune o sesizare penala (plangere si/sau denunt)

30 Noiembrie 2010

Potrivit art. 221 din Codul de procedura penala, organul de urmarire penala este sesizat prin plangere sau denunt, ori se sesizeaza din oficiu cand afla pe orice alta cale ca s-a savarsit o infractiune. In cazul in care organul de urmarire penala se sesizeaza din oficiu, incheie un proces-verbal in acest sens.

Plangerea este incunostintarea facuta de o persoana fizica sau de o persoana juridica, referitoare la o vatamare ce i s-a cauzat prin infractiune.

Denuntul este incunostintarea facuta de catre o persoana fizica sau de catre o persoana juridica despre savarsirea unei infractiuni.

Principala diferenta dintre plangere si denunt consta in faptul ca autorul plangerii este victima infractiunii sesizate, iar autorul denuntului nu este vatamat, prejudiciat in mod direct prin infractiunea pe care o sesizeaza.

Atat plangerea, cat si denuntul au un continut asemanator, conditiile de forma si de continut pe care trebuie sa le indeplineasca fiind similare.

Plangerea si denuntul se adreseaza organelor de ancheta (parchet, politie). Nu este o problema daca organul de ancheta sesizat nu este cel competent, potrivit legii, intrucat organul caruia i-a fost adresata sesizarea are obligatia sa o trimita celui competent.

Plangerea sau denuntul pot fi facute atat in scris, cat si oral. Cand sunt facute oral, organul de ancheta are obligatia sa intocmeasca un proces verbal in care sa le consemneze. Recomandam formularea sesizarilor in scris si depunerea lor la registratura parchetului local (de pe langa judecatorie) din raza teritoriala in care a fost savarsita infractiunea sesizata sau a parchetului judetean (de pe langa tribunal). In cazul infractiunilor de coruptie, intrucat urmarirea penala (ancheta) se efectueaza, de regula, de procurorul de la parchetul de pe langa tribunal, sesizarea trebuie adresata parchetului de pe langa tribunalul in a carui raza teritoriala a fost savarsita infractiunea de coruptie sesizata. Sesizarea scrisa poate fi trimisa si prin posta, de preferat cu confirmare de primire.

De asemenea, sesizarea pentru orice infractiune de coruptie poate fi adresta si direct Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), care va decide apoi asupra organelor de ancheta care vor efectua urmarirea penala. DNA are publicat pe pagina proprie de interent un formular on-line pentru comunicarea de date despre acte de corupţie.

Potrivit legii, plangerea sau denuntul trebuie sa contina:

- numele si prenumele petitionarului
- calitatea petitionarului (precizarea daca actioneaza in nume personal sau ca mandatar/reprezentant al unei persoane; in acest caz, persoana reprezentata trebuie nominalizata)
- domiciliul petitionarului
- descrierea faptei care formeaza obiectul sesizarii (e necesara o descriere cat mai exacta si detaliata a faptelor. Orice element de fapt, chiar aparent neimportant, care poate servi la stabilirea existentei infractiunii sesizate sau la identificarea fapturitorului, trebuie adus la cunostinta organelor de ancheta. Descrierea faptelor trebuie facuta cat mai obiectiv si cat mai detasat de emotiile, trairile, sentimentele, parerile sau aprecierile celui care relateaza)
- indicarea faptuitorului, desigur daca este cunoscut (daca autorul sesizarii nu cunoaste fapturitorul, va face mentiune in acest sens, urmand ca organele de ancheta sa procedeze si la identificarea faptutitorului)
- indicarea mijloacelor de proba (este o mentiune foarte importanta pentru ca sesizarea sa fie cu adevarat eficienta. Spre exemplu, indicarea unor martori – de preferat cu nume complet si adresa-; de asemenea, trebuie remise organelor de ancheta orice inscrisuri, fotografii, inregistrari sau obiecte care pot servi la dovedirea sustinerilor din sesizare; daca acestea nu sunt detinute de petitionar, dar ii cunoaste pe detinatorii lor, trebuie sa precizeze in mod clar, in sesizare, cine detine respectivele mijloace de proba)
- semnatura petitionarului

Problema denuntului anonim

Potrivit legii, denuntul (ca si plangerea) trebuie semnat de autorul sau, autor care trebuie sa-si indice numele (real)(1) si domiciliul (real).

Din aceste motive, un denunt nesemnat sau fara datele de identificare ale denuntatorului nu poate constitui un act valabil de sesizare a organelor de ancheta (parchet, politie).

Dar, in masura in care denuntul anonim cuprinde descrieri exacte si detaliate ale unor fapte si indica dovezi certe, probe concrete si verificabile, care atesta existenta faptelor relatate, el poate fi valorificat ca temei pentru sesizarea din oficiu a organelor de ancheta.

Aceasta deoarece, potrivit legii (art. 221 din Codul de procedura penala) organul de urmarire penala este obligat sa se sesizeze din oficiu atunci cand afla pe orice alta cale (alta cale decat plangerea sau denuntul) ca s-a savarsit o infractiune.

Or, un denunt inform si nevalabil in sine ca act de sesizare penala, intrucat nu contine identitatea petitionarului, in masura in care contine date concrete si indica probe certe cu privire la savarsirea unei infractiuni poate constitui o informatie rezonabila care sa stea la baza unei sesizari din oficiu.

Desigur, moralitatea denuntului anonim comporta numeroase discutii si serioase rezerve, dar trebuie avute in vedere si realitatile ce tin de actualitatea si specificul mediului social. In cazul unor infractiuni comise de persoane influente, cu relatii in mediul interlop si nu numai, devine extrem de riscanta denuntarea unor astfel de fapte de catre cei care au aflat de savarsirea lor. In astfel de cazuri, indicarea numelui si adresei il transforma pe denuntator intr-o tinta vie si este de inteles, intr-o anumita masura, dorinta acestuia de a-si pastra anonimatul.

Sta in deplina putere a organului de ancheta de a aprecia daca un denunt anonim, in raport de continutul sau concret si de probele pe care le indica, este “opera” unui “reclamagiu de profesie” sau contine informatii suficient de relevante pentru a sta la baza unei sesizari din oficiu, ca informatii care provin de la o sursa care incearca sa se protejeze de represaliiile celui/celor vizat/i.

Atentie! Daca prin plangere sau denunt se aduc “acuzatii” neadevarate, autorul lor savarseste infractiunea de denuntare calomnioasa

INFRACTIUNEA DE DENUNTARE CALOMNIOASA ESTE PREVAZUTA IN ART. 259 DIN CODUL PENAL, CONTINUTUL ARTICOLULUI FIIND URMATORUL:

“ (1) ÎNVINUIREA MINCINOASĂ FĂCUTĂ PRIN DENUNŢ SAU PLÂNGERE, CU PRIVIRE LA SĂVÂRŞIREA UNEI INFRACŢIUNI DE CĂTRE O ANUME PERSOANĂ, SE PEDEPSEŞTE CU ÎNCHISOARE DE LA 6 LUNI LA 3 ANI.
   (2) Producerea ori ticluirea de probe mincinoase, în sprijinul unei învinuiri nedrepte, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.
    (3) Dacă cel care a săvârşit fapta declară mai înainte de punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de persoana în contra căreia s-a făcut denunţul sau plângerea, ori împotriva căreia s-au produs probele, că denunţul, plângerea sau probele sunt mincinoase, pedeapsa se reduce potrivit art. 76.”

PENTRU EXISTENTA INFRACTIUNII, ESTE NECESAR CA INVINUIREA ADUSA UNEI PERSOANE SA FIE MINCINOASA. ACEASTA PRESUPUNE CA AUTORUL PLANGERII SAU DENUNTULUI ESTE DE REA-CREDINTA, ADICA STIE, LA DATA LA CARE LE FORMULEAZA, CA “ACUZATIILE” PE CARE LE ADUCE IN SESIZARE SUNT NEADEVARATE.

DOVADA RELEI-CREDINTE A AUTORULUI SESIZARII TREBUIE FACUTA DE ORGANELE DE ANCHETA PENALA, INTRUCAT BUNA-CREDINTA ESTE PREZUMATA, IAR AUTORUL UNEI SESIZARI PENALE SE BUCURA, LA FEL CA ORICE PERSOANA, DE PREZUMTIA DE NEVINOVATIE.

IN CONSECINTA, NU AUTORUL SESIZARII VA TREBUI SA-SI DOVEDEASCA BUNA-CREDINTA (CARE ESTE PREZUMATA), CI ORGANELE DE ANCHETA TREBUIE SA-I DOVEDEASCA REAUA-CREDINTA. CEEA CE, IN PRACTICA, ESTE DIFICIL. CA DOVADA, NUMARUL CONDAMNARILOR PENTRU INFRACTIUNEA DE DENUNTARE CALOMNIOASA, IN VARIANTA INVINUIRII MINCINOASE FACUTE PRIN PLANGERE SAU DENUNT, ESTE EXTREM DE REDUS, CHIAR NESEMNIFICATIV.

MODEL DE PLANGERE

Aici puteti descarca modelul de plagere si de denunt in document word

DOMNULE PRIM-PROCUROR,

SUBSEMNATUL(A)/SUBSCRISA ........., [NUMELE SI PRENUMELE PERSOANEI FIZICE/DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE] ..........., DOMICILIAT(A)/CU SEDIUL ÎN ........ [DOMICILIUL PETITIONARULUI/SEDIUL PERSOANEI JURIDICE] ................., REPREZENTATA DE ......... (2) IN CALITATE DE ...........(3), ÎN TEMEIUL ART. 221 DIN CODUL DE PROCEDURA PENALA, VA ADUC LA CUNOSTINTA URMATOARELE:

................................................ [DESCRIEREA CAT MAI PRECISA SI CLARA A FAPTELOR CARE, IN OPINIA PETITIONARULUI, CONSTITUIE INFRACTIUNE(4), CU PRECIZAREA DATEI SAVARSIRII FAPTELOR SAU A CONSTATARII URMARILOR FAPTELOR ORI A ORICAROR IMPREJURARI LEGATE DE CAUZA; DACA SUNT CUNOSCUTE, TREBUIE MENTIONATE NUMELE SI ADRESA FAPTUITORULUI; DESCRIEREA TREBUIE FACUTA IN MOD CAT MAI OBIECTIV SI CAT MAI DETASAT DE EMOTIILE, TRAIRILE, SENTIMENTELE, PARERILE SAU APRECIERILE CELUI CARE RELATEAZA] ....................................................................

SOLICIT/SOLICITAM TRAGEREA LA RASPUNDERE PENALA A FAPTUITORULUI.

INTRUCAT, IN URMA INFRACTIUNII SESIZATE AM SUFERIT UN PREJUDICIU [MORAL SI/SAU MATERIAL], MA CONSTITUI PARTE CIVILA, URMAND CA PE PARCURSUL URMARIRI PENALE SA PRECIZEZ CUANTUMUL DESPAGUBIRILOR.

MIJLOACELE DE PROBA PE CARE SE INTEMEIAZA PREZENTA PLANGERE SUNT URMATOARELE(5):

- MARTORI :
- INSCRISURI:
- FOTOGRAFII:

DATA:       SEMNATURA(6) / NUMELE, PRENUMELE, CALITATEA SI SEMNATURA REPREZENTANTULUI(7),

DOMNULUI PRIM-PROCUROR AL PARCHETULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL ..................

MODEL DE DENUNT

DOMNULE PRIM-PROCUROR,

SUBSEMNATUL(A)/SUBSCRISA .............. [NUMELE SI PRENUMELE PERSOANEI FIZICE/DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE] .................., DOMICILIAT(A)/CU SEDIUL ÎN ................. [DOMICILIUL PETITIONARULUI/SEDIUL PERSOANEI JURIDICE] ...................., REPREZENTATA DE ............... (8) IN CALITATE DE ..................... (9), ÎN TEMEIUL ART. 221 DIN CODUL DE PROCEDURA PENALA, VA ADUC LA CUNOSTINTA URMATOARELE:

.................................. [DESCRIEREA CAT MAI PRECISA SI CLARA A FAPTELOR CARE, IN OPINIA PETITIONARULUI, CONSTITUIE INFRACTIUNE(10), CU PRECIZAREA DATEI SAVARSIRII FAPTELOR SAU A CONSTATARII URMARILOR FAPTELOR ORI A ORICAROR IMPREJURARI LEGATE DE CAUZA; DACA SUNT CUNOSCUTE, TREBUIE MENTIONATE NUMELE SI ADRESA FAPTUITORULUI; DESCRIEREA TREBUIE FACUTA IN MOD CAT MAI OBIECTIV SI CAT MAI DETASAT DE EMOTIILE, TRAIRILE, SENTIMENTELE, PARERILE SAU APRECIERILE CELUI CARE RELATEAZA] .................................................

SOLICIT/SOLICITAM TRAGEREA LA RASPUNDERE PENALA A FAPTUITORULUI.

MIJLOACELE DE PROBA PE CARE SE INTEMEIAZA PREZENTA PLANGERE SUNT URMATOARELE(11):

- MARTORI :
- INSCRISURI:
- FOTOGRAFII:

DATA:          SEMNATURA(12) / NUMELE, PRENUMELE, CALITATEA SI SEMNATURA REPREZENTANTULUI(13),

DOMNULUI PRIM-PROCUROR AL PARCHETULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL .......................

NOTE

(1) Prezentarea sub o identitate nereala, falsa (care este altceva decat denuntul anonim, din care lipsesc datele de identificare ale petitionarului) poate crea probleme penale pentru chiar autorul sesizarii, intrucat art. 293 Cod penal pedepseste falsul privind identitatea.
(2) Se completeaza in cazul persoanelor juridice
(3) SE COMPLETEAZA IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
(4) Petitionarul nu trebuie sa faca si o incadrare juridica a faptelor descrise, adica sa indice concret in ce texte din codul penal s-ar incadra acele fapte si care este denumirea “oficiala” a infractiunilor sesizate, intrucat incadrarea juridica este de competenta exclusiva a organelor judiciare; totusi, intrucat plangerea nu poate fi formulata decat pentru savarsirea unei/unor infractiuni, nu si a altor fapte nepenale, consideram oportun ca petitionarul sa indice denumirea, chiar in limbaj comun, a unei/unor infractiuni care ar corespunde, in opinia sa, faptelor descrise.
(5) Enumerarea va diferi, de la caz la caz.
(6) In cazul persoanei fizice
(7) SE COMPLETEAZA IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
(8) Se completeaza in cazul persoanelor juridice
(9) SE COMPLETEAZA IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
(10) Petitionarul nu trebuie sa faca si o incadrare juridica a faptelor descrise, adica sa indice concret in ce texte din codul penal s-ar incadra acele fapte si care este denumirea “oficiala” a infractiunilor sesizate, intrucat incadrarea juridica este de competenta exclusiva a organelor judiciare; totusi, intrucat plangerea nu poate fi formulata decat pentru savarsirea unei/unor infractiuni, nu si a altor fapte nepenale, consideram oportun ca petitionarul sa indice denumirea, chiar in limbaj comun, a unei/unor infractiuni care ar corespunde, in opinia sa, faptelor descrise.
(11) Enumerarea va diferi, de la caz la caz.
(12) In cazul persoanei fizice.
(13) Se completeaza in cazul persoanelor juridice.

Daca ti-a placut articolul, aboneaza-te si urmareste Romania Curata si pe FACEBOOK!
 

Comentariul dvs.!

1 Vasile Bacoi 2010-12-12
Am sesizat prin e-mail catre conducerea APIA Tg-Jiu niste realitati din satul meu, Arcani, jud. Gorj. Vinderea fostului CAP, taierea unui brad si demontarea clopotului, monumente la biserica, functionarea unui abator clandestin cu deversare in raul Jales. Pe considerentul ca actiunile de a vinde, a taia si a domonta nu sunt infractiuni, nu le-am tratat ca denunt, mai ales ca responsabili sunt inginerul agronom, medicul veterinar, fosti primari, potentatii locali. Am fost anchetat de seful de post din Arcani si amendat 1000 lei.
2 Vasile B. 2010-12-14
Sirul de abuzuri continua...
3 johnny 2011-04-28
Acuma nu vrea neaparat sa fiu ironic, dar nu pot rezista. Initiativa de a familiariza oamenii cu tainele sesizarii organelor judiciare e laudabila, dar nu stiu daca era absolut necesara. Se pare ca romanii stiu destul de bine sa formuleze plangeri si denunturi penale, dar, din pacate cam netemeinice. O privire scurta pe bilantul Min Public pe anul 2010 arata ca au fost in lucru peste un milion de dosare penale (mai precis, 1513272!), finalizate cercetarile in 518219 (remarcabil!), dar s-a dispus trimiterea in judecata in doar 41934 de dosare. NUP s-a dat insa in 476285. De asta nu pare a fi necesar sa ii invete nimeni pe concetatenii nostri cum sa faca o "jalba", ca sunt deja specialisti in materie...
4 BRACON Ioan 2011-10-28
Stim sa ne plangem, pentru ca asta se invata in clasele elementare 1-4. Mai grav este faptul ca ne plangem in zadar . Victimile sunt condamnate sa achite cheltuieli judiciare nejustificate. Normal ar fi ca la orice plangere sa se dispuna arestarea faptuitorilor, si in caz contrar arestarea partilor vatamate. Iar daca arestare nu este ilegala, pedeapsa atribuita nejustificat, sa fie executata de catre anchetatori, politie, procurori judecatori .
5 dorel 2011-12-08
eu am facut 4 sesizari primariei sibiu din care 2 primarului, una clasica si una on line, ca s-a construit ilegal pe cooproprietatea mea, am primit un raspuns de la serviciile respective, ca constructia este ilegala, dar nu s-a luat nici o masura,anume, demolarea, o amenda, etc, aceasta cum se incadreaza ?, primarul nu raspunde ?, sau angajatii din aparutul propriu al primariei la fel(civil sau penal), ce sa mai inteleg eu ?ca ma considera un reclamagiu de profesie ?
6 lui johnnnny 2011-12-09
URASC VICTIMELE CARE-SI RESPECTA CALAII, s-a scris acu 200 de ani, UN BUN CRESTIN NU SE DA CU TICALOSII, acu 2000. Ironia ta e a calaului cu masca
7 lui dorel 2011-12-09
mie imi asculta telefonul ca asta stiu sa faca, au ramas incremeniti in proiect daca nu mai e gaddaffi, bin laden
8 pt johnny 2011-12-22
johhny nup in mare parte din cazuri se da fiindca pana rezolva procurorii dosarele se prescriu faptele
9 julieta 2012-01-18
In viata asta trebuie sa facem cea ce trebuie sa facem ce ne cere viata. Daca alti nu cunosc legea trebuie sa o intelega, dar pentu a intelege trebuie sa ai cunostinte sa te informezi,adica a va folosi creierul. Totii suntem responsabil de cea ce facem.( "faptele noastre") "URASC VICTIMELE CARE-SI RESPECTA CALAII"
10 johnny 2012-02-17
Abia acuma vad ca ce am scris in aprilie 2011 a suscitat comentarii. Admit ca, desi suna bine, nu reusesc sa inteleg in contextul asta ce treaba au victimele, calaii, crestinii si respectul. Procurorii sunt calaii si cetatenii victimele? Sau infractorii sunt calaii si cetatenii victimele? Unii din ei nu sunt crestini? Sau toti? Bine, poate sunt musulmani.Si? Realitatea este ca se fac f.multe plangeri - 1,5 milioane. Nu pricep ce vor sa spuna "adversarii" mei. Ca toate sunt temeinice dar se prescriu? Ca toate sunt temeinice dar procurorii corupti nu trimit in judecata? Doar ca sa revenim cu picioarele pe pamant, v-as aminti ca o pozitie asemanatoare cu a mea (minus ironia) o are procurorul general al Romaniei, care, din cate stiu, nu este acuzat de fapte de coruptie, si cu privire la care Romania Curata are chiar cuvinte de laudă.
11 Stanciu Traian 2012-12-27
Stimabililor,eu sânt pensionat de invaliditate cu handicap permanent,in mai 2011,am fost batut,de un vecin bogat si cu influente,am chemat salvarea si politia,s-au constatat urme ale agresiunii,echimoze,contuzii,de catre echipajul medical,am facut plângere,s-a ajuns in instanta,iar reprezentantii sectiei de politie si procuratura,impreuna cu judecatoarea,l-au scos nevinovat,de om cu pile,cunostinte si relatii ! Pe deasupra trebuie sa platesc cheltuieli de judecata ! Asta-i justitie,astea sânt procese corecte,când la fata locului au ramas urme ce trebuiau cercetate,martori ce nu au fost audiati,anchetatori prieteni cu vecinul meu ? Asta-i justitie subordonata,doar intereselor,corupta aproape in totalitate ! O mafie,in care cine e surd,mut,si tace traieste o mie de ani in pace ! Anchetele se fac din birourile politiei si ale procuraturii mai nou ! Nici o deplasare in zona in care s-a intâmplat fapta ! Dreptatea a mâncat-o câinii ! Imi asum raspunderea pentru cele afirmate,posed si acte ! Multumesc pentru atentie !
12 alla 2013-05-01
asa e.. dar pana se iau anumite masuri impotriva paratilor, tu stai cu frica ca vine mutu si te omoara ca de ce lai reclamat
13 cristi 2013-06-12
Am formulat plangere la DNA Galati impotriva turcilor Ahmed Hos si Osman Hos care au fraudat cetatenii tromani in dosarul Beyler nr.193.121.2009 de la Tribunalul Galati. Luati masuri urgente impotriva acestora care au fost arerstati pentru alte infractiuni savarsite in tara noastra. De ce plangerea noastra nu a fost solutionata???De cine sunt ajutati cei doi inractori turci????????? Cine ne face dreptate in propria noastra tara???
14 Mihai 2013-08-11
Vrea sa fac o plangere online la DNA GALATI si nu gasesc niciun email. Stie cineva??
15 zlat dumitru george 2013-11-08
buna ziua sunt George din onesti si am raspuns la un anunt pe internet in gasirea unui loc de munca in strainatate si acest anumit Diaconu Cristian a pretins in asigurarea unui loc de munca in italia la o ferma cu salar de 1000 de e lunar,cazare plus 2 mese pe zi pentru angajare si semnarea contractului pretindea o chitanta depusa intrun cont plus copie de buletin,copie de diploma trimitind-ule prin fax ei,si ce pot face eu?omul are copiiile mele de buletin si diploma si nu sunt singurul in pozitia asta mai e si cumnatul meu si cine stie cate persoane se mai afla in pozitia noastra? daca mai citeste cineva omul are mai multe fax-uri si nr de tel .in special pe tocmai.ro si mercador cam ce ar trebui sa fac pt ca am nr de cont si chitanta in original ?
16 Alex V. 2014-02-03
Nu putem generaliza asupra tuturor procurorilor ca sunt corupti si nici a tuturor politistilor ca sunt abuzisti. Un lucru este clar: atata timp cat nu ai suficiente probe pentru a "forta mana" unui procuror sa sanctioneze un politist pentru fapte de abuz, coruptie, etc. iar cazul tau va ramane nesolutionat sau se va dispune NUP. Nimeni nu il impiedica pe respectivul "oficial" sa nege cu vehementa si adesea cu nerusinare nedrepatile impuse asupra victimei. Retineti, compatrioti, sa filmati, fotografiati si inregistrati orice actiune abuziva a celor care pateaza "uniforma". Altfel, orice demers va fi in van in Romania democratica si birocratica de azi. Imi pare rau, dar fara un dram de dreptate, "POLITIA" este tot MILITIA.
17 cosma s 2014-02-09
buna ziua in cazul care a mintit instanta de judecata pt.ca asa a fost invatati de catre propietari si au mintit chiar si propietari cum se procedeaza si cum se iau masurile de procedura pt. a se rezolva cumva va multumesc