Rapoarte oficiale

Rapoartele Oficiului European de Lupta Anti-Frauda (OLAF):

  • 2011: 12th report of the European Anti-Fraud Office, 1 January to 31 December 2011: in English
  • 2010: 11th report of the European Anti-Fraud Office, 1 January to 31 December 2010: in English
  • 2009: 10th report of the European Anti-Fraud Office, 1 January to 31 December 2009: in English
  • 2008: 9th report of the European Anti-Fraud Office, 1 January to 31 December 2008: in English
  • 2007: 8th report of the European Anti-Fraud Office, 1 January to 31 December 2007: in English.

Rapoartele Departamentului pentru Lupta Anti-Frauda (DLAF), publicate anual, care prezinta activitatea desfăşurată în domeniul protecţiei intereselor financiare comunitare: 2011, 2010, 2009, 2008 si 2007.

Rapoarte privind activitatea desfasurata de Directia Nationala Anticoruptie: 2011, 2010 si 2009.

Lista generala  a riscurilor  identificate la nivelul Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA), document elaborat de Ministerul Administratiei si Internelor (Autoritate de Management pentru PO DCA) – material preluat de pe situl fonduri-ue.ro.

Rapoartele anuale de activitate ale Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice contin informatii despre „situaţia privind procedurile de supraveghere efectuate la autorităţi contractante pe parcursul anului 2011 pentru achiziţii publice finanțate din fonduri europene”: 2011, 2010, 2009, 2008 si 2007.

Rapoartele publice ale Curtii de Conturi contin un capitol dedicat activitatii Autoritatii de Audit care, „în vederea îndeplinirii obligaţiilor în domeniul auditului extern, ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, Autoritatea de Audit din cadrul Curţii de Conturi efectueaza misiuni de audit asupra fondurilor externe nerambursabile primite de la bugetul UE”. Deficienţele constatate ca urmare a verificărilor efectuate sunt prezentate la capitolul privind auditul public extern desfăşurat de Autoritatea de Audit: 2010, 2009 si 2008.