Delia Gologan

Despre (ne)transparenta informatiei privind unele salarii mari din invatamantul superior. La voi in universitate cine castiga cel mai bine si in baza caror principii?

Un recent studiu ne arată că se poate dovedi cum, în an de criză
economică, cu numeroase tăieri bugetare
ș i reduceri
salariale tocmai din sectorul public, unele cadre didactice au reu
ș it
să î
ș i crească venitul indirect proporț ional
cu reducerile salariale ce au afectat ”bugetarii”.
Ș i,
coinciden
ț ă sau nu, este vorba de acele persoane care
ocupau func
ț ii de conducere sau executive în cadrul
universită
ț ilor studiate în ”pachetul pilot” pentru care
autorii articolului au căutat declara
ț iile de avere ș i
le-au analizat.

Am adus acest subiect în discuț ie acum, pentru că
se potrivea cu contextul unei perioade
de centrare a activită
ții Student ARC pe
monitorizarea implementării bunei guvernan
țe în universităț i, promovarea unor
principii corecte
ș i asigurarea unei transparenț e
decizionale
ș i financiare în aceste instutuț ii.

Voluntarii proiectului au început procesul de monitorizare
cu 64 universită
ț i din România din diverse centre
universitare (din totalul de 111 existente), atât publice cât
ș i
private, urmărind dacă pe site-ul acestora sunt publicate
ș i
u
ș or accesibile declarațiile de avere ale membrilor conducerii academice și administrative. Acestea sunt obligatorii a fi
făcute publice, în conformitate cu Legea
146/2000,
articolul pentru ”(articolul 31.) persoanele cu funcţii de conducere şi de control, precum şi
funcţionarii publici, inclusiv cei cu statut special, care îşi desfăşoară
activitatea în cadrul tuturor autorităţilor publice centrale ori locale sau,
după caz, în cadrul tuturor instituţiilor publice;”
pentru a se
asigura integritatea
ș i transparenț a
decizională. În cadrul
universită
ț ilor acest articol se completează cu
prevederile Legii nr 1/2011 a Educa
ț iei Naț ionale
care la articolul 207 define
ș te ” Structurile de conducere în instituţiile de
învăţământ superior de stat sau particulare”
ca fiind:

a) Senatul universitar şi Consiliul de Administraţie, la
nivelul universităţii; Consiliul facultăţii;

b) Consiliul departamentului.

(2) Funcţiile de conducere sunt următoarele:

a) rectorul, prorectorii, directorul general administrativ,
la nivelul universităţii; b)decanul, prodecanii, la nivelul facultăţii; c)
directorul de departament, la nivelul departamentului.”

Dintre cele 64 de universităț i monitorizate,
doar 38 dintre ele au făcut publice
declara
țiile de avere – găsiț i
mai jos o listă completă a acestora precum
ș i linkuri utile
pentru accesarea declaratiilor. Adică doar 59,3% dintre universită
ț i arată respect faț ă
de principiul transparen
ței decizionale și a responsabilității și integrității lor, prin publicarea transparentă, într-un loc
u
ș or accesibil cum este site-ul universităț ii,
a declara
ț iilor de avere ale conducătorilor săi. Oare
restul ce fac? Ascund ceva sau pur-
ș i-simplu au
probleme tehnice care îi impiedică urcarea acestor informa
ț ii
pe site?

La voi în universitate cine câștigă cel mai bine și în baza căror principii?
Spune-ne dacă este vorba de munca depusă în cercetare, calitatea actului
didactic
(după cum reiese din evaluarea cadrelor
didactice de către studen
ț i) sau a responsabilităților asumate? Aș teptăm comentariile voastre pe subiect, invitandu-va sa faceti si o
analiză a situa
ț iei universităț ilor pe care echipa noastră nu le-a monitorizat
încă, prin utilizarea op
ț iunii
de comentare pe marginea acestui articol.


Anexa 1

Centru

Declarații de avere ale membrilor conducerii pe site (publice) – Senat, Consilii ale facultății

Link

Observații

Tg.Mureș

Da

Aici

2011

Sibiu

Da

Aici

2011

Ploiești

Da

Aici

Oradea

Da

Aici

Sibiu

Da

Aici

Arad

Da

Aici

Baia Mare

Da

Aici

ghid de completare

Tg.Mureș

Da

Aici

Târgu Jiu

Da

Aici

Târgoviște

Da

Aici

Bucuresti

Da

Aici

Bucuresti

Da

Aici

Galați

Da

Aici

Neactualizat

Constanța

Da

2010

Bacău

Da

Aici

Brașov

Da

Aici

Alba Iulia

Da

Aici

Cluj-Napoca

Da

Aici

Cluj-Napoca

Da

Aici

Cluj-Napoca

Da

Aici

Craiova

Da

Aici

Tg.Mureș

Da

Aici

Petroșani

Da

Aici

Pitești

Da

Aici

Timișoara

Da

Aici

Cluj-Napoca

Da

Aici

Cluj-Napoca

Da

Aici

Brașov

Da

Aici

Reșița

Da

Aici

De fapt: lipsesc atașamentele

Bucuresti

Da

Aici

Bucuresti

Da

Aici

Bucuresti

Da

Aici

Bucuresti

Da

Aici

Bucuresti

Da

Aici

Bucuresti

Da

Aici

Bucuresti

Da

Aici

Constanța

Da

Aici

Bucuresti

Da

Aici

Bucuresti

Da

Aici

Arad

Nu

Bacău

Nu

Brașov

Nu

Cluj-Napoca

Nu

Cluj-Napoca

Nu

Cluj-Napoca

Nu

Cluj-Napoca

Nu

Constanța

Nu

Constanța

Nu

Craiova

Nu

Lugoj

Nu

Oradea

Nu

Oradea

Nu

Pitești

Nu

Suceava

Nu

Tg.Mureș

Nu

Bucuresti

Nu

Bucuresti

Nu

Bucuresti

Nu

Bucuresti

Nu

Bucuresti

Nu

Bucuresti

Nu

Bucuresti

Nu

Bucuresti

Nu

Bucuresti

Nu

Cititi mai multe aici.


Donează și susține-ne acțiunile pentru bună guvernare!

Fondurile colectate susțin bătăliile pe care le ducem în justiție, administrarea aplicației Ia Statul La Întrebări, dar și programele prin care monitorizăm serviciile și instituțiile publice.


Vino în comunitatea noastră de bună guvernare!

Abonează-te la newsletterul România Curată. Vei primi pe e-mail articolele și campaniile noastre și ne poți răspunde la adresa de contact cu sugestii, sesizări sau cu propriile tale articole pentru publicare.

Articole recente

Recomandări

3 thoughts on “Despre (ne)transparenta informatiei privind unele salarii mari din invatamantul superior. La voi in universitate cine castiga cel mai bine si in baza caror principii?

 1. lonely wolf

  la noi e mai rau ca in jungla. Seful are trei norme didactice iar dupa relaxarea legislativa a lui Ponta se poate ajunge si la mai mult. colegii care nu sunt de specialitate trebuie sa ponteze orele sefului si sa aduca frumos banii la sfirsit de luna daca vreau si ei ceva plata cu ora. Sefii cei mari Davidescu si de la TM stiu asta. Promoveaza in carul universitatii cei care realizeaza contracte de cercetare cu firme „fictive” prin care se spala bani luati ca spaga de la studenti. Studentul depune bani in contul unei firme dupa care aceasta realizeaza un contract de sponsorizare.

  Reply
 2. Pinno

  Relaxarea a fost a Dnei Andronescu, pentru ca noul ministru sa para „mai uscat mai curat”. De la anul cei cu pile pot avea cite norme „vrea muschii lor”, mai bine zis decanul care face, de regula, statele in functie de interesele personale (mai o spaga, mai este pus la vreun grant, chiar daca aportul este zero, etc., mai este bagat in seama prin comitete si comitii ca nu-i asa multi au copii ce au nevoie de o diploma!). Atunci un studiu asupra salariilor ar fi si mai relevant!

  Reply
 3. Flavius Spornic

  la mine castiga conducerea cel mai bine. Primele lor sunt imense. Comisioanele sunt de zeci de mii de euro pentru orice achizitie, lucrare. Toate posturile sunt pe pile. Doctoratele sunt pe mii de euro.Iar avansarile sunt pe mii de euro. Sau pe sex. Sau pe apartenenta la o familie. E plin de familii in universitate. Cica asa e peste tot, mi-a zis cineva cand am obiectat.

  Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *