Capitolul 4: POLITICA PUBLICA

4.1 Ce este o politica publica si cum trebuie sa fii implicat?

Politica publica nu cunoaste o definitie unica, ci este caracterizata mai degraba de un set de trasaturi care dau dimensiunea conceptului. Faptul ca vorbim despre o politica, inseamna ca aceasta implica existenta unei autoritati care are capacitatea de a initia/promova/implementa/sustine respectiva politica. Caracterul public este dat, in genere, de beneficiarii asupra carora se rasfrang efectele respectivei politici-anume cetatenii.

Termenul de “politica publica” a patruns in studiile de specialitate si in limbajul curent din Romania destul de tarziu (la sfarsitul anilor 90) si exista in continuare numeroase ambiguitati la nivelul simtului comun asupra sferei de cuprindere a acestei notiuni. O posibila explicatie ar putea fi aceea ca termenul a fost imprumutat din limba engleza. Traducerea in limba romana prin “politica” a termenului “policy” din limba engleza genereaza unele confuzii prin asocierea in limba romana a acestui termen cu influenta doctrinara a unui partid politic sau altul., in mod traditional, politica inseamna cu precadere activitatea partidelor politice, a institutiilor legitimate prin mecanisme democratice (Parlament, Guvern si aparatele proprii de lucru ale acestora), declaratii politice, campanii electorale etc, de aici si tentatia de contaminare. Dar politica publica inseamna cu totul altceva. “O politica publica este o retea de decizii legate intre ele privind alegerea obiectivelor, a mijloacelor si a resurselor alocate pentru atingerea lor in situatii specifice. (Miroiu, A, Introducere in analiza politicilor publice, Ed. Paideia, Bucuresti 2001, p. 9). Aceste decizii urmaresc obtinerea unor rezultate care vizeaza imbunatatirea unei situatii considerate de interes public.

Luand in considerare distinctiile de mai sus, analiza de politici publice este o “disciplina aplicata a stiintelor sociale care foloseste metode multiple de cercetare si argumentare pentru a produce si transforma informatiile relevante pentru politica publica, care pot fi folosite in medii politice pentru a rezolva probleme de politici publice. “ (Weimer, L. David si Vinning, R. Aidan, Analiza politicilor publice- concepte si practica, editia a III-a, Ed. Arc, Bucuresti, 2004). La originea sa, conceptul a fost utilizat pentru prima data de Harold D. Lasswell (1951) in lucrarea intitulata Handbook of Public Policy Analysis. Theory, Politics and Methods, care facea apologia unei stiinte a politicilor publice si a devenit prolific in Statele Unite ale Americii in timpul administratiei Reagan, preluat ulterior cu succes in Marea Britanie in timpul administratiei Thatcher si transpus in paradigma noului management public.

In esenta, politica publica are cateva trasaturi concrete care o definesc, anume:

– contine un set de masuri concrete;
– include decizii cu privire la resursele alocate;
– descrie un cadru general de actiune si de aceea este diferita de o masura individuala (actiune colectiva vs. actiune individuala);
– are scopuri si obiective care sunt formulate in functie de anumite norme si valori.

Desi exista numeroase abordari in ceea ce priveste procesul politicilor publice, comunitatea stiintifica de specialitate accepta in unanimitate asa-numitul model al ciclului politicilor publice, care cuprinde mai multe etape, dupa cum urmeaza:

1. Stabilirea agendei (formularea problemei)
2. Definirea variantelor de solutionare
3. Alegerea variantei potrivite
4. Implementarea variantei (a politicii publice)
5. Monitorizarea
6. Evaluarea.

Dupa incheierea unui ciclu de politici publice, problema poate reveni pe agenda sub o alta forma sau chiar in forma initiala, daca varianta aleasa spre implementare nu a produs rezultatele scontate.

Influenteaza deciziile publice prin participarea la interventiile realizate de ARC si a altor organizatii neguvernamentale. Urmareste autoritatile publice si sprijina demersurile ARC in fata unei institutii guvernamentale.
Promoveaza interesele individuale, de grup si ale organizatiei, care la un moment dat pot deveni interese generale prin influentarea politicilor publice, a institutiilor guvernamentale sau a legiuitorului.
Fii informat. Foloseste tehnicile de advocay si lobby alaturi de ARC si pune pe agenda institutionala orice problema la nivel local sau central care afecteaza un grup larg de persoane sau care prin natura ei, genereaza consecinte semnificative pentru societate.

Local: consilieri locali/judeteni, primar, Presedintele de consiliu judetean
Central: Parlamentarii, membrii executivului: ministri, secretari de stat.
Pentru influentarea agendei, societatea civila foloseste si alte metode ca: presiune mediatica (transmiterea mesajelor catre media) sau presiune directa (proteste publice, manifestatii, greve) etc.
(Sursa: Cum sa formulezi corect recomandari de politica publica: Ghid practic destinat organizatiilor neguvernamentale, Drd. Bondar, F., Iorga, E. , Bucuresti 2009, Institutul pentru Politici Publice)

4.2 Consultarea

Prin legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica si legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, ca cetatean obtii dreptul de participare si consultare publica.

Legea 544/2001 descrie accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.

Potrivit articolului 5 al prezentei legi:

(1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
f) programele si strategiile proprii;
g) lista cuprinzand documentele de interes public;
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

(2) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatiile prevazute la alin. (1).

(3) Autoritatile publice sunt obligate sa dea din oficiu publicitatii un raport periodic de activitate, cel putin anual, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.

(4) Accesul la informatiile prevazute la alin. (1) se realizeaza prin:
a) afisare la sediul autoritatii sau al institutiei publice ori prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei sau in mijloacele de informare in masa, in publicatii proprii, precum si in pagina de Internet proprie;
b) consultarea lor la sediul autoritatii sau al institutiei publice, in spatii special destinat
e acestui scop.

(5) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa puna la dispozitia persoanelor interesate contractele de privatizare incheiate dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, prin consultarea la sediul acestora. Prevederile de mai sus nu se aplica in cazul contractelor de privatizare, care se incadreaza in sfera de aplicare a dispozitiilor art. 12 alin. (1).

Prin urmare, informarea cetatenilor privind deciziile publice este garantata de textele celor doua legi.

Consulta rapoartele publice si sesizeaza orice neregula care contravine transparentei decizionale si liberului acces la informatii si propune solutii. Foloseste-ti dreptul de a evalua corectitudinea proiectelor/textelor/deciziilor care sunt supuse dezbaterilor publice si implica societatea prin cresterea interesului asupra participarii, dezbaterii si consultarii publice. Trimite ARC punctul tau de vedere privind datele facute publice de catre administratia locala si ataca neregulile intalnite prin informarea opiniei publice.

4.3 Monitorizarea legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica

Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica stabileste regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparentei decizionale in cadrul autoritatilor administratiei publice centrale si locale, alese sau numite, precum si al altor institutii publice care utilizeaza resurse financiare publice, in raporturile stabilite intre ele cu cetatenii si asociatiile legal constituite ale acestora.

Legea are drept scop:
a) sa sporeasca gradul de responsabilitate a administratiei publice fata de cetatean, ca beneficiar al deciziei administrative;
b) sa stimuleze participarea activa a cetatenilor in procesul de luare a deciziilor administrative si in procesul de elaborare a actelor normative;
c) sa sporeasca gradul de transparenta la nivelul intregii administratii publice.

Conform art. 2 al Legii 52/2003 principiile care stau la baza sunt urmatoarele:
a) informarea in prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmeaza sa fie dezbatute de autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si asupra proiectelor de acte normative;
b) consultarea cetatenilor si a asociatiilor legal constituite, la initiativa autoritatilor publice, in procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;
c) participarea activa a cetatenilor la luarea deciziilor administrative si in procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea urmatoarelor reguli:
1. sedintele autoritatilor si institutiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, in conditiile legii;
2. dezbaterile vor fi consemnate si facute publice;
3. minutele acestor sedinte vor fi inregistrate, arhivate si facute publice, in conditiile legii.

Conform art. 4 autoritatile administratiei publice obligate sa respecte dispozitiile prezentei legi sunt:
a) autoritatile administratiei publice centrale: ministerele, alte organe centrale ale administratiei publice din subordinea Guvernului sau a ministerelor, serviciile publice descentralizate ale acestora, precum si autoritatile administrative autonome;
b) autoritatile administratiei publice locale: consiliile judetene, consiliile locale, primarii, institutiile si serviciile publice de interes local sau judetean.
Conform art. 5 prevederile prezentei legi nu se aplica procesului de elaborare a actelor normative si sedintelor in care sunt prezentate informatii privind:
a) apararea nationala, siguranta nationala si ordinea publica, interesele strategice economice si politice ale tarii, precum si deliberarile autoritatilor, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;
b) valorile, termenele de realizare si datele tehnico-economice ale activitatilor comerciale sau financiare, daca publicarea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;
c) datele personale, potrivit legii.

Foloseste-ti drepturile stipulate de Legea 52/2003 si participa direct la supervizarea proceselor de elaborare a actelor normative si la procesul de luare a deciziilor. Semnaleaza ARC orice nereguli, cazuri de abuz, incalcari ale prezentei legi.

Conform Capitolului II al legii 52/2003, procedurile privind participarea cetatenilor si a asociatiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative sunt urmatoarele:

(1) In cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administratiei publice are obligatia sa publice un anunt referitor la aceasta actiune in site-ul propriu, sa-l afiseze la sediul propriu, intr-un spatiu accesibil publicului, si sa-l transmita catre mass-media centrala sau locala, dupa caz. Autoritatea administratiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informatii.

(2) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostinta publicului, in conditiile alin. (1), cu cel putin 30 de zile inainte de supunerea spre analiza, avizare si adoptare de catre autoritatile publice. Anuntul va cuprinde o nota de fundamentare, o expunere de motive sau, dupa caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptarii actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum si termenul limita, locul si modalitatea in care cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

(3) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanta asupra mediului de afaceri se transmite de catre initiator asociatiilor de afaceri si altor asociatii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, in termenul prevazut la alin. (2).

(4) La publicarea anuntului autoritatea administratiei publice va stabili o perioada de cel putin 10 zile pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

(5) Conducatorul autoritatii publice va desemna o persoana din cadrul institutiei, responsabila pentru relatia cu societatea civila, care sa primeasca propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus.

(6) Proiectul de act normativ se transmite spre analiza si avizare autoritatilor publice interesate numai dupa definitivare, pe baza observatiilor si propunerilor formulate potrivit alin. (4).

(7) Autoritatea publica in cauza este obligata sa decida organizarea unei intalniri in care sa se dezbata public proiectul de act normativ, daca acest lucru a fost cerut in scris de catre o asociatie legal constituita sau de catre o alta autoritate publica.

(8) In toate cazurile in care se organizeaza dezbateri publice, acestea trebuie sa se desfasoare in cel mult 10 zile de la publicarea datei si locului unde urmeaza sa fie organizate. Autoritatea publica in cauza trebuie sa analizeze toate recomandarile referitoare la proiectul de act normativ in discutie.

(9) In cazul reglementarii unei situatii care, din cauza circumstantelor sale exceptionale, impune adoptarea de solutii imediate, in vederea evitarii unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptarii in procedura de urgenta prevazuta de reglementarile in vigoare.

Dispozitii privind participarea la procesul de luare a deciziilor:

(1) Participarea persoanelor interesate la lucrarile sedintelor publice se va face in urmatoarele conditii:
a) anuntul privind sedinta publica se afiseaza la sediul autoritatii publice, inserat in site-ul propriu si se transmite catre mass-media, cu cel putin 3
zile inainte de desfasurare;
b) acest anunt trebuie adus la cunostinta cetatenilor si a asociatiilor legal constituite care au prezentat sugestii si propuneri in scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmeaza sa fie abordat in sedinta publica;
c) anuntul va contine data, ora si locul de desfasurare a sedintei publice, precum si ordinea de zi.

(2) Difuzarea anuntului si invitarea speciala a unor persoane la sedinta publica sunt in sarcina responsabilului desemnat pentru relatia cu societatea civila.

(3) Participarea persoanelor interesate la sedintele publice se va face in limita locurilor disponibile in sala de sedinte, in ordinea de precadere data de interesul asociatiilor legal constituite in raport cu subiectul sedintei publice, stabilita de persoana care prezideaza sedinta publica.

(4) Ordinea de precadere nu poate limita accesul massmedia la sedintele publice.

Art. 8: Persoana care prezideaza sedinta publica ofera invitatilor si persoanelor care participa din proprie initiativa posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.

4.4. Monitorizare presa locala legat de buna guvernare

Citeste presa locala si ia masuri! Identifica abuzurile din localitatea ta, semnalate in publicatiile locale si trimite ARC informatiile gasite spre publicare.

Lupta impotriva coruptiei prin prezentarea tuturor cazurilor care descriu disfunctionalitati ale bunei guvernari pe plan local.

Pentru a face asta, citeste constant presa online si scrisa care trateaza tema bunei guvernari si opreste-te asupra acelor articole care necesita atentia publicului spre a fi solutionate. Cand faci monitorizarea, nu uita sa treci intr-un document: titlul publicatiei, data aparitiei, link catre articol si citarea integrala a acestuia.


Donează și susține-ne acțiunile pentru bună guvernare!

Fondurile colectate susțin bătăliile pe care le ducem în justiție, administrarea aplicației Ia Statul La Întrebări, dar și programele prin care monitorizăm serviciile și instituțiile publice.


Vino în comunitatea noastră de bună guvernare!

Abonează-te la newsletterul România Curată. Vei primi pe e-mail articolele și campaniile noastre și ne poți răspunde la adresa de contact cu sugestii, sesizări sau cu propriile tale articole pentru publicare.

Articole recente

Recomandări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *