Aurora Liiceanu

Aurora Liiceanu

Doctor în psihologie și cercetător senior la Institutul de Filosofie și Psihologie “Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române. Membru fondator al Societății Academice din România (SAR) și al Journal of Loss and Trauma (USA), a predat și colaborat cu diferite universități din București și din străinătate (UQAM- Canada și EHESS – Franța), a fost membru în jurii internaționale de doctorat (EHESS –Franța și Universitatea Laval – Canada ) și în juriul Societății Civile din țara noastră. A publicat 12 cărți, dintre care nouă cărți la Editura Polirom în perioada 2009-2014, 29 capitole de cărți și 148 de articole (în țară și în străinătate).

A colaborat mult în presa scrisă și a participat la emisiuni TV în problem legate de psihologia relațiilor interpersonale, criminologie, dezvoltarea în adolescent etc. S-a implicat, a participat ca expert și consultant la multe campanii sociale organizate de ONG-uri și companii multinaționale privind sănătatea, atitudinea civică, formarea și dezvoltarea personalității. În perioada 2002-2004 a fost corespondent național la Strasbourg pentru studiul european al violenței cotidiene, iar între 2004-2005 a fost coordinator national al proiectului European AGIS privind violența juvenilă.

În 2005 și 2006 a primit premii pentru merite culturale date de Municipiul București și Muzeul Țăranului Român, iar în 2011 a primit premiul Academiei Române pentru publicarea unui volum privind violența societală. În 2008 a primit BBW Community Leadership Award pentru cercetare și consiliere în domeniul relațiilor umane și comunitare. Din 1999 până în prezent a lucrat la programe educaționale (“Decizia e a mea”, “Viața mea: un ‘joc’ serios”, “Între noi părinții”), sprijinite de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului pentru profesori, diriginți și consilieri școlari și la întâlniri cu părinții, iar în 2007 împreună cu UNICEF a participat un studiu național, realizat într-un colectiv, privind violența școlară în România.

Articole de Aurora Liiceanu