Asociația Dominocost critică raportul de mediu pentru stația OMV-Exxon de lângă Costinești

Pentru exploatarea gazelor din Marea Neagră, ExxonMobil și OMV Petrom amenajează la țărmul Mării Negre o stație de măsurare și un centru de control în localitatea constănțeană Tuzla, la foarte mică distanță de farul Tuzla și limita nord-estică a stațiunii Costinești. Au depus documentația pentru obținerea avizului de mediu, astfel fiind publicat zilele trecute raportul de mediu aferent acestei investiții.

Asociația Dominocost urmărește la nivel local acest proiect și a formulat o serie de observații și solicitări pe marginea raportului publicat de APM. Le redăm integral:

 • Nu s-a analizat impactul pe componentele de mediu a eliberarilor controlate, tehnologice si in caz de urgenta de substante, gaze, reziduuri prin instalatiile Statiei de Masurare Gaze.
 • Nu s-a precizat cantitatea de gaze eliberate in atmosfera prin Coșul de Urgență in conditii de urgență.
 • Nu s-a precizat in ce masură acele gaze eliberate in atmosferă prin instalatiile de filtrare purjare și supape pot afecta calitatea aerului.
 • Nu s-a precizat in ce masură acele gaze eliberate tehnologic sau in caz de urgență, in atmosferă prin instalatiile de filtrare, purjare, supape si coș pot ajunge in zona locuibilă din Stațiunea Costinești, aflată la distanța maximă de 100 metri de incinta Statiei de Masurare Gaze.
 • Nu s-a precizat de la ce adancime a apei in sus va intra in tunel conducta subterana de transport gaze care vine din amonte. Avem in vedere că apa de langă plaje este actualmente folosita ca zonă de îmbăiere și agrement.
 • Pentru pozarea conductei subterane transport gaze naturale din amonte nu s-a precizat cat din distanța dintre plaje și Stația de Măsurare Gaze va fi prin tunel și cat va fi prin ingropare prin șanț.
 • Nu s-a precizat in ce Clasa de Locatie va fi incadrat tronsonul conductei subterane de transport gaze naturale dintre plaje si Stația de Măsurare Gaze (SRM).
 • La alternativele studiate nu s-a analizat și propunerea asociatiei noastre și a locuitorilor și proprietarilor din zonă de a se localiza incinta Stației de Masurare Gaze (SRM) la cel puțin 500 metri distanță, spre vest, de calea ferată astfel ca să apară o zonă tampon de protectie intre intravilanul locuibil din Stațiunea Costinesti si SRM. Precizăm că această zona de protectie trebuie instituita conform legilatiei de mediu care o prevede pentru zonele de agrement si odihna.
 • De asemenea la alternativele studiate nu s-a analizat și propunerea  asociatiei noastre și a locuitorilor și proprietarilor din zonă ca respectiva conducta subterană de transport gaze naturale să nu impună zonă de siguranță pe proprietătile vecinilor.

Problemele de mediu sesizate:

 1. Aproape o sută de mii de metri pătrati de teren din intravilanul cu funcțiune de locuire si turistică din stațiunea Costinești si aproximativ șapte zeci de mii de metri pătrați de teren extravilan studiați si recomandați pentru turism si agrement ai comunei Tuzla, care sunt in zona de siguranță, nu sunt proprietatea beneficiarilor proiectului. Proprietarii cu terenurile in viitoarea zonă de siguranță vor avea obligația de a cere aviz de la operatorii conductei, lucru pe care acum nu il au. Această obligativitate este impusă unor persoane private in folosul initiatorilor PUZ.
 2. Existenta urmatoarelor obiective tehnologice din cadrul planului propus, „gări primire/predare godevil, filtre, regulatoare presiune, incalzitoare gaze, conducte evacuare gaze (COȘ)”, faptul că: ”pentru situații de avarii, lucrări de mentenanță și protecția la suprapresiune a instalațiilor, se prevede montarea unei conducte de evacuare (coș)”, faptul ca ”in condiții normale de funcționare, nu se evacuează în atmosferă gaz vehiculat, procesele de reglare și măsurare fiind realizate în sistem închis”, faptul că ”exista pericolul de înghețare a apei libere din gaze in conductele” si că ”godevilarea este operația de inspecție si/sau de curățire a interiorului conductelor prin intermediul unui dispozitiv denumit godevil sau PIG”. determină sesizarea următoarelor probleme:

– Existența apei, care trebuie incalzită pentru a nu ingheța, inseamnă că vor rezulta și cantitați de apă de zăcămant. Ce cantitati de apă de zăcămant vor rezulta și cum vor fi ele stocate, tratate și evacuate de pe amplasament? – Aceste instalații au in condiții de funcționare curenta eliberari tehnologice (controlate) si eliberari accidentale de gaze in atmosferă prin conductele de evacuare- COȘ. Nu se specifică cat de dese vor fi eliberarile tehnologice si accidentale de gaze pe COȘ. Nu se specifică  nici ce cantitați se preconizeaza a fi eliberate. Avand in vedere cantitațile uriase care vor tranzita SRM-ul eliberarile tehnologice, accidentale, de avarie de gaze vor fi pe masura.
– De asemenea, prin gările de primire/predare godevil, vor rezulta deseuri si reziduri specifice hidrocarburilor la realizarea operatiunilor de curățare si mentenanță. Nu se specifică nici cat de dese vor fi curatarile cu ajutorul PIG-ului si nici ce cantități de deșeuri vor rezulta. Nu se specifică cat de dese vor fi depresurizarile si ce cantități de gaze vor fi eliberate in atmosferă.

 1. Impactul pe componentele de mediu aer, sol si apă a procedurilor amintite anterior trebuie detaliate. Aceste proceduri se vor petrece la max. 100 metri de o zonă de locuire, turistică, de odihnă si recreere unde locuitorii, cetatenii, turistii si proprietarii actualmente nu au parte de aceste proceduri, avand parte doar de un peisaj litoral in care există doar aerosoli marini cu efecte benefice recunoscute pentru sanatate.
 2. Apariţia in zonă a riscului tehnologic generat de conducta subterană si de Staţia de Reglare Masurare Gaze.
 3. Impactul negativ generat pe componenta sociala a mediului de aparitia riscului tehnologic.
 4. Nu se face vorbire deloc de impactul negativ pe componenta economică a mediului generat de riscul tehnologic si de riscul de explozie si de poluare in caz de accident. Turistii si investitorii caută  acum zona tocmai pentru aerul, linistea si vocatia litorală neașteptandu-se să existe riscuri tehnologice si riscuri de explozie si poluare in zona.
 5. Cel putin 20 ani la distanta de 150 metri de o zonă locuibilă si turistică se propune a opera o Staţie de Reglare Măsurare de mare volum si presiune.
 6. Adoptarea cele mai sigure solutii existente cu costuri de executie cat mai scazute si cu amenajari minime ale terenului este defapt o imposibilitate, un deziderat nerealist.
 7. Impactul pe componenta de mediu: peisaj, punctual va fi negativ semnificativ. Pentru turiștii veniți cu trenul (cei mai mulți turiști ai Costineștiului), vederea la intrarea in stațiune in dreptul Epavei, la 100 metri de linia de tren, a unui coș de evacuare gaze și a altor instalații industriale de hidrocarburi va avea un impact vizual si olfactiv negativ semnificativ.
 8. Operațiune tehnologică reglarea presiunii, in perioada de functionare, va avea un impact semnificativ avand in vedere cantitatea operata, care se ridica la consumul Romaniei.
 9. Eventualele avarii rămân limitate doar la nivelul secţiunilor afectate care sectiuni sunt si la 60 metri de imobile cu regim turistic.
 10. Conducta subterană aduce servituti, obligativitați, incadrare in zona de sigurantă si risc tehnologic proprietaților vecine, care nu sunt proprietatea inițiatorilor proiectului PUZ.
 11. Eliberarile tehnologice, accidentale și de urgență de gaze inflamabile cat și pericolele de explozie si poluare semnificative in caz de accident vor fi langă zona de locuire-turistică a staţiunii Costineşti.

Cantitaţile uriase  de gaze naturale, preconizate a tranzita Staţia de Măsurare Gaze (adică max. 12 miliarde standard metri cubi pe an – cat consumul anual a Romaniei) si instalatiile supraterane aferente:  -duză Ventilatie;  -filtre Separatoare; -incalzitoare SKID ;  la presiuni aproape triple, 127 bari) in comparatie cu presiunile maxime uzuale (44 bari) existente in Romania, fac ca eliberarile  tehnologice, accidentale și de urgență de gaze inflamabile sa fie proportionale, acest lucru nefiind de dorit langă o zonă de locuire si turism.

In concluzie, cerem sa se tina cont de toate aspectele semnalate  anterior si sa se aprobe doar ce nu impune risc tehnologic si servituti pe imobilele proprietarilor din vecinatate si nu impacteaza componentele  mediului.

Nu suntem de acord cu raportul de mediu si il consideram incomplet si nerelevant.

Asociația Dominocost


Donează și susține-ne acțiunile pentru bună guvernare!

Fondurile colectate susțin bătăliile pe care le ducem în justiție, administrarea aplicației Ia Statul La Întrebări, dar și programele prin care monitorizăm serviciile și instituțiile publice.


Vino în comunitatea noastră de bună guvernare!

Abonează-te la newsletterul România Curată. Vei primi pe e-mail articolele și campaniile noastre și ne poți răspunde la adresa de contact cu sugestii, sesizări sau cu propriile tale articole pentru publicare.

Articole recente

Recomandări

One thought on “Asociația Dominocost critică raportul de mediu pentru stația OMV-Exxon de lângă Costinești

 1. JK

  Exxon poate să angajeze mâine mai mulți avocați decât locuitorii din Tuzla + Costinești (în sezon). Încă o dată se dovedește că APM-urile sunt pentru marile companii niște suluri de hârtie igienică (kur-papier). Același lucru sunt și pentru potentații aborigeni.

  Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *