ARC va spune care este situatia reala a fugii cu prefinantarea din proiectele cu fonduri europene

În 2009(1) Guvernul stabilea un plafon de 30% pentru prefinanţarea acordată beneficiarilor ce derulau proiecte cu fonduri europene pe obiectivul convergenţă, iar în 2011 scădea acest plafon la 10% ca regulă generală, cu 20% plafon maxim pentru proiectele majore. Decizia din 2011(2), contestată atât de beneficiari cât şi de consultanţi(3), a fost fundamentată în două feluri de către autorităţi. Pe de o parte, se considera că scăderea plafonului va elibera diferenţa de fonduri pentru prefinanţarea mai multor proiecte, accelerând astfel contractarea şi absorbţia. În acelaşi timp, însă, modificarea adresa o situaţie considerată gravă de către autorităţi: neutilizarea prefinanţării de către beneficiari, având drept consecinţă diminuarea resurselor financiare aflate la dispoziţia autorităţilor de management pentru susţinerea de noi proiecte(4). Ziarul Financiar prezenta în felul următor situaţia: “Motivul invocat era acela că foarte multe dintre companiile care iau prefinanţări nu mai trimit facturile pentru a-şi face deconturile la autorităţile de management, drept urmare acestea nu le pot transmite în continuare la Bruxelles pentru ca sumele cheltuite să fie rambursate”(5).

Argumentul din urmă a revenit de curând într-o discuţie organizată la Guvern de fostul premier Mihai Răzvan Ungureanu şi miniştrii de Justiţie şi Finanţe, alături de reprezentanţi ai unor organizaţii din societatea civilă. Întâlnirea(6), prilejuită de relansarea dialogului dintre Guvern şi ONGuri reunite în cadrul Colegiului pentru consultarea asociaţiilor şi fundaţiilor, a abordat, printre altele şi problematica fondurilor europene. Acesta a fost momentul în care ministrul de Finante a scos din nou din pălărie observaţia ce privea situaţia proiectelor în care beneficiarii, organizaţii neguvernamentale, ar fi plecat cu prefinanţarea, aducând in acest fel un grav prejudiciu la bugetul român pentru fonduri europene, încetinând absorbţia şi decredibilizând sectorul ONG. Întrebat fiind cine au fost actorii constataţi cu această vină, ministrul nu a putut sa ofere un raspuns clar, precizând chiar că nu există această listă şi, mai mult, nici o estimare financiară a prejudiciului astfel cauzat (valoarea totală a prefinanţărilor în cauză).

ARC a retinut pe de o parte învinuirile adresate sectorului neguvernamental şi, în acelaşi timp, am considerat ca nu este rezonabil să ne mulţumim cu ignorarea situaţiei reale, că este de datoria autorităţilor publice care administrează bani europeni să o cunoască şi să o comunice clar, fără ascunzişuri.

Aşa se face că am trimis solicitări pe baza legii 544/2001, prin care am cerut să ni se comunice o serie de informaţii cu privire la prejudiciul financiar şi de impact al fondurilor europene, cauzat de organizaţiile care, având contracte de finanţare pentru derularea de proiecte cu fonduri din Programele Operaţionale pentru perioada 2007-2013 (POR, POS CCE, POS Transport, POS Mediu, POS DRU, POS DCA), au primit prefinanţarea, dar nu s-au mai prezentat ulterior cu cereri de rambursare. Astfel ca am cerut sa ni se comunice:

• Denumirea proiectelor;
• Numele organizaţiilor-beneficiare ale contractelor de finanţare pentru aceste proiecte;
• Valoarea fiecărui contract de finanţare pentru care s-a observat această practică şi valoarea totală rezultată;
• Sancţiunea aplicată pentru fiecare contract în parte;
• Axele Prioritare şi Domeniile Majore de Intervenţie din cadrul fiecăruia dintre Programele Operaţionale pentru perioada 2007-2013 (POR, POS CCE, POS Transport, POS Mediu, POS DRU, POS DCA), care au fost astfel afectate de cheltuirea prefinanţării fără achitarea beneficiarilor de obligaţiile ulterioare ce le reveneau prin contract, inclusiv ponderea pierderilor din totalul alocat pe fiecare AP si DMI.

Cererea a fost trimisă atât către Autorităţile de Management, cât şi către Agenţiile de Dezvoltare Regională – Organisme Intermediare pentru Programul Operaţional Regional.

Ce am aflat poate fi rezumat astfel:

1. Niciuna dintre Autorităţile de Management nu ne-au răspuns că NU ar cunoaşte situaţia sau că întâmpină dificultăţi în formularea răspunsului la cererea noastră de informaţii.
2. Programele Operaţionale pe care s-au observat aceste practici sunt doar două: POS Dezvoltarea Resurselor Umane şi Programul Operaţional Regional, cu precizarea că pe POR Autoritatea de Management a precizat că, de fapt, cazuri în care beneficiarii cărora li s-a acordat prefinanţare si nu au depus cereri de rambursare nu există, detaliind însă situaţia întârzierilor).
3. Valoarea totală a prefinanţărilor aflate în această situaţie este mult mai mică decât ne aşteptam interpretând reacţiile Ministrului de Finanţe Bogdan Drăgoi şi argumentul deciziei din iulie 2011: 1.271.729 lei în POS DRU şi 2.081.640 lei în POR (în POR de altfel, AM-ul a nuanţat răspunsul, suma aceasta reprezentând cazurile în care beneficiarii au fost notificaţi de necheltuirea prefinanţării, ulterior restituită).
4. Organizaţii care se fac vinovate de lipsa depunerii de cereri de rambursare ulterior primirii prefinanţării sau întârzierea depunerii acestor cereri nu sunt în nici un caz doar organizaţii neguvernamentale, ci instituţii publice (6 din 7 cazuri pe POR), ONGuri (1 caz pe POR, 4 din 7 pe POS DRU) şi 3 societăţi comerciale (pe POS DRU).
5. În cazul POS DRU, aceste situaţii au atras după sine declanşarea procedurii de reziliere a contractelor de finanţare, majoritatea fiind deja reziliate, iar o parte în curs de reziliere.

Puteţi citi răspunsurile primite aici: AM POR, AM POSDRU, AM PO Creşterea Competitivităţii Economice, AM PO Transport, AM PO Mediu, AM PO Dezvoltarea Capacităţii Administrative, ADR NordEst, ADR Bucureşti-Ilfov, ADR Centru, ADR Vest, ADR Sud Muntenia, ADR Sud Est, ADR Sud Vest Oltenia.

Citeste si despre
cine spune AM POSDRU ca sunt cei care au primit prefinantare, dar nu au mai implementat proiectul.

Note:
(1) Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.548/2009
(2) Prin Ordin al Ministerului Finanţelor Publice 2359/2011 şi 2370/2011
(3) http://www.zf.ro/eveniment/schimbare-soc-in-sistemul-fondurilor-ue-oficial-prefinantarea-a-scazut-de-la-30-la-10-8533683
(4) http://economie.hotnews.ro/stiri-eurofonduri-9596282-ministerul-finantelor-redus-prefinantarea-proiectele-europene-10.htm
(5) http://www.zf.ro/eveniment/schimbare-soc-in-sistemul-fondurilor-ue-oficial-prefinantarea-a-scazut-de-la-30-la-10-8533683
(6) Mai multe detalii despre întâlnire găsiţi aici: http://www.ies.org.ro/info-stiri/vrs/IDstire/273/t/dialogul-guvern-societate-civila-un-n

Articol publicat in cadrul proiectului “Proasta guvernare in cheltuirea banului public in Romania intre anii 2004 si 2012“, derulat de SAR cu sprijinul financiar al Open Society Foundations.


Recomandări

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *