Dacian Muntean

APEL PENTRU RÂUL ALB – Scrisoare deschisă către Universitatea din București/ UPDATE: Răspunsul Universității București

UPDATE: La câteva ore de la publicarea acestei scrisori deschise pe România Curată (și care a fost trimisă în urmă cu o săptămână Universității), Universitatea București a răspuns. Scrisoarea de răspuns o puteți citi, mai jos, la finalul scrisorii deschise.

***

În atenția Domnului Rector, Dl. Prof. Univ. Dr. Mircea Dumitru,

cu notificarea Senatului și a Consiliului de Administrație a Universității din București.

 Stimate Domnule Rector, Onorați membri ai Senatului și ai Consiliului de Administrație a Universității din București,

Vă adresăm prezenta scrisoare deschisă în spiritul și conform valorilor fundamentale pe care Universitatea din București le susține și le promovează, cu speranța unui ecou care să genereze o promptă luare de poziție din partea dumneavoastră, în susținerea practică și imediată a acestor valori.

***

CITEȘTE ȘI:

Micro-hidrocentralele din Parcul Dinozaurilor din Hațeg au ajuns în atenția comunității științifice internaționale. Ministerul Mediului, obligat să reacționeze la presiunea civică

100.000 de semnături pentru salvarea Râului Alb din Parcul Dinozaurilor din Țara Hațegului. FOTO și VIDEO cu valea virgină unde drujbele au început distrugerea

***

Facem acest apel ca urmare a unei situații extrem de grave, aflate în aria de responsabilitate a Universității din București, ca urmare a acțiunilor Unității de Administrare a Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului din cadrul Universității din București. Această situație, deja de notorietate națională și internațională, este reprezentată de pericolul iminent al distrugerii Râului Alb, râu care se află pe teritoriul Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului, arie protejată cu statut de Parc Natural precum și al Sitului de Importanță Comunitară ROSCI0236 Strei-Hațeg, sit aparţinând Reţelei Ecologice Europene Natura 2000. În mod normal, acest areal ar fi trebuit inclus, în cadrul Geoparcului, prin Planul de Management, într-o zonă de protecție integrală, doar că acesta, deși este administrat de 11 ani de Universitatea din București, nu are încă un Plan de Management legal aprobat.

De asemenea, conform legii, managementul Sitului Natura 2000, cel puțin în perioada 2007-2014, ar fi trebuit să fie preluat tot de Universitatea din București, ca administrator al Parcului Natural peste care se intersectează Situl Natura 2000, dar acest lucru nu s-a întâmplat (până în august 2014, OUG 57/2007 cu modificările și completările ulterioare prevedea, în Art.21, alin.7: „Ariile naturale protejate de interes comunitar sunt create pentru impunerea unor măsuri speciale în vederea conservării unor habitate naturale şi/sau specii sălbatice de interes comunitar. În cazul suprapunerii lor în ariile naturale protejate de interes naţional, managementul acestora va fi inclus în planul de management al respectivelor arii naturale protejate, cu respectarea celei mai restrictive funcţii de protecţie.”).

Totodată, în perioada iunie 2007 – august 2014, Unitatea de Administrare a Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului a administrat aria naturală protejată și a funcționat, cel puțin la limita legii, dacă nu altfel, prin evitarea obligativității legale exprese de a fi înființată ca structură cu personalitate juridică distinctă (OUG 57/2007 prevedea, până în luna august 2014, la Art.16, Pct.2: „ Administrarea rezervaţiilor biosferei, a parcurilor naţionale, a parcurilor naturale şi, după caz, a geoparcurilor […] se realizează de către structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridică; ” și la Art. 18. Alin.1, lit.b: „Administrarea ariilor naturale protejate şi a celorlalte bunuri ale patrimoniului natural aflate în reţeaua naţională de arii naturale protejate se face, potrivit legii, prin: structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridică şi aflate în subordinea unor […] instituţii ştiinţifice de cercetare şi de învăţământ din sectorul public şi privat, muzee, organizaţii neguvernamentale, constituite potrivit legii şi aflate în coordonarea metodologică a Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate.”).

De asemenea, emiterea de avize în cadrul Parcului Natural trebuia făcută exclusiv în conformitate cu zonarea internă a acestuia, zonare care trebuia stabilită, conform legii, prin Plan de Management aprobat prin Hotărâre de Guvern, ceea ce nu s-a întâmplat până acum.

Cu toate acestea, Unitatea de Administrare a Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului din cadrul Universității din București a emis avize, în acest caz particular în favoarea proiectului de construire a unei microhidrocentrale pe Râul Alb, respectiv avizele cu numere 4/18.06.2012 și 17/21.08.2013.

Conform celor menționate oficial, atât de Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara, prin documentul intitulat “Decizia etapei de încadrare nr. 1327/26.08.2013 revizuită la data de 11.09.2014”, cât și de Administrația Națională Apele Române – Comitetul de Bazin Mureș, prin adresa înregistrată cu nr. 3594/25.03.2015, reiese că PRINCIPALELE motive în baza cărora s-au acordat, de către aceste două instituții ale statului, atât avizele de gospodărire a apelor, cât și avizul Natura 2000, au fost cele două avize emise anterior de Geoparc, respectiv avizul 4/18.06.2012 și avizul cu numărul 17, acordat în data de 21.08.2013, ștampilat cu ștampila Universității din București – Unitatea de Administrare a Geoparcului Țara Hațegului și semnat de Directorul Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului, Alexandru Andrășanu, așa cum se poate constata în imaginile anexate. Conform documentelor celor două autorități ale Statului Român, acestea sunt avizele care au permis, au generat și au condus la situația disperată de astăzi, în care valea virgină a Râului Alb se află în riscul iminent de a fi distrusă.

Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara, prin vocea directorului său, afirma subtil, într-o emisiune televizată din data de 28 aprilie 2015, că se justifică avizul emis prin faptul că zonarea făcută de Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului din cadrul Universității din București permite acest lucru, zona fiind una de dezvoltare durabilă, ceea ce nu este așa, pentru că nu există un Plan de Management al Parcului Natural aprobat legal care să prevadă o asemenea zonare. Această afirmație se bazează, evident, pe avizul nr. 17, acordat de către Unitatea de Administrare a Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului din cadrul Universității din București în data de 21.08.2013. Totuși, acest aviz menționează foarte clar faptul că acordarea nu se face în baza unui Plan de Management, specificând că abia într-un viitor Plan de Management zona va fi inclusă în categoria zonelor de dezvoltare durabilă, adică acolo unde se pot realiza lucrări de construcții, conform legii. În același timp însă, Draftul Planului de Management al Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului contrazice afirmația din aviz și prevede la capitolul zonare, o încadrare a siturilor Natura 2000 în categoria zonelor de management durabil, adică acolo unde, conform legii, NU sunt permise lucrări de construcții și intervenții asupra naturii. În concluzie logică, avizul emis de Unitatea de Administrare a Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului din cadrul Universității din București contravine inclusiv propriului Draft de Plan de Management.

Dorim să atragem atenția Universității din București și să semnalăm eroarea gravă care a fost indusă Consiliului Științific, după cum reiese și din conținutul documentului emis de Unitatea de Administrare a Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului, și anume faptul că acest aviz s-ar referi strict la suprafața condiționată de includerea în intravilanul localității (de altfel discutabil de ce nu s-a așteptat includerea în intravilan). De fapt acordarea avizelor de către Unitatea de Administrare a Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului a dus, după cum se constată din documentele Comitetului de Bazin Mureș și APM Hunedoara, la eliberarea altor avize și decizii care privesc direct și expres zona care ar trebui să fie una dintre cele mai strict protejate din țară, respectiv situl Natura 2000 din extravilanul localității, o zonă virgină, cu pădure seculară și specii rare protejate, care nu a fost afectată până acum de activitatea umană.

Situația actuală este una disperată pentru acest areal virgin din Țara Hațegului. În luna martie 2015 au început defrișările pădurii seculare din zona cu lungime de peste 1km, complet neatinsă până acum, din amonte de satul Coroiești, acolo unde se va face captarea apelor pentru microhidrocentrală. Dacă lucrările continuă, rezultatul cel mai probabil va fi distrugerea ireversibilă a acestei lunci virgine din Carpații Românești și a speciilor de floră și faună protejate aici.

Există la ora actuală o imensă masă de protestatari împotriva proiectului de distrugere a acestei văi de munte virgine, reprezentată de cei peste 100.000 de semnatari ai petiției internaționale deschise pe platforma online „Thepetitionsite” (cine nu a semnat petiția o pate face acum, aici – n.r.). Dintre ei, unii sunt locuitori ai Țării Hațegului, care nu au fost întrebați, așa cum o cere procedura și reglementările legale privind consultarea publică, atunci când au fost emise avize pentru distrugerea zonei în care ei trăiesc.

Ca urmare a tuturor acestor aspecte semnalate, așteptăm ca Universitatea din București să acționeze prompt și hotărâtor, rămânând în istorie și contribuind la salvarea acestei văi virgine a unui râu de munte din Carpații Românești, NU la distrugerea ei. Apelăm la raționamentul limpede, buna credință și celeritatea factorilor de decizie din cadrul Universității din București și reiterăm apelul la apărarea valorilor fundamentale pe care s-a clădit însăși ființa uneia dintre cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România.

Solicităm, astfel, Universității din București, următoarele:

 1. Să constate, de urgență, nulitatea avizelor nr. 4/18.06.2012 și nr.17/21.08.2013 emise de Unitatea de Administrare a Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului din cadrul Universității din București.
 2. Să comunice, de urgență, către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor constatarea nulității avizelor nr. 4/18.06.2012 și nr. 17/21.08.2013 emise de Unitatea de Administrare a Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului și să solicite, de urgență, suspendarea oricăror lucrări pe valea Râului Alb.
 3. Să declare, de urgență, întreaga vale a Râului Alb ca zonă de protecție integrală.
 4. Să intre în legalitate și să protejeze realmente Parcul Natural aflat în administrare printr-un Plan de Management al Geoparcului Țara Hațegului, coerent, cu o zonare adecvată ariilor naturale speciale de aici, cu un Regulament al Parcului Natural care să fie implementat în teren și totodată cu prevederi clare de protecție pentru Situl de Importanță Comunitară ROSCI0236 Strei-Hațeg, așa cum prevede legislația în vigoare.
 5. Să demită, de urgență, conducerea actuală a Unității de Administrare a Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului, care a generat această situație, și să se asigure că viitoarea conducere poate, dorește și se preocupă activ de protejarea Parcului Natural Geoparcul Țara Hațegului.

Considerăm că este absolut inacceptabil ca reprezentanții actuali ai Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului să declare faptul că în Geoparc Universitatea din București NU pune accentul pe protecția mediului, ci pe dezvoltare locală, atâta timp cât aria protejată este tocmai un Parc Natural!

Futile acum toate acele eforturi de creare a unei imagini și toate proiectele de cercetare și de educație realizate în cei 11 ani. Toată munca unor echipe de profesioniști onești, de studenți talentați, de voluntari dedicați și de parteneri devotați ai Geoparcului au fost practic aruncate la gunoi, iar orice inițiative viitoare au fost condamnate la neîncredere și suspiciuni din partea locuitorilor Țării Hațegului, printr-o simplă semnătură pe un act cu efecte dezastruoase, îndreptate tocmai împotriva a ceea ce trebuia apărat cel mai mult într-un Parc Natural – NATURA.

Cu imensă părere de rău că această scrisoare a fost necesară, dar în speranța unui răspuns practic și imediat, în favoarea mediului și a ariei protejate Geoparcul Țării Hațegului, față de care aveți o responsabilitate uriașă,

Cu considerație,

Muntean Dacian

Președinte SENS HD – Societatea de Educație Nonformală și Socială filiala Hunedoara

29.04.2015, General Berthelot – Țara Hațegului

***

CITEȘTE ȘI:

Micro-hidrocentralele din Parcul Dinozaurilor din Hațeg au ajuns în atenția comunității științifice internaționale. Ministerul Mediului, obligat să reacționeze la presiunea civică

100.000 de semnături pentru salvarea Râului Alb din Parcul Dinozaurilor din Țara Hațegului. FOTO și VIDEO cu valea virgină unde drujbele au început distrugerea

***

UPDATE: Răspunsul Universității București

Către:
Societatea de Educație Nonformală și Socială, filiala Hunedoara
Domnului Președinte Muntean Dacian

Ca urmare a scrisorii deschise pe care ne-ați transmis-o prin intermediul e-mailului, în data de 21.04.2015, cu privire la avizele nr. 4/18.06.2012 și nr. 17/21.08.2013 emise de Unitatea de Administrare a Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului, vă comunicăm următoarele:

Subscrisa Universitatea din București a luat act cu surprindere și, nu în ultimul rând, cu îngrijorare de cele semnalate de dvs. Precizăm că vom efectua toate verificările care se impun, cu respectarea normelor legale care ne guvernează, în vederea soluționării sesizării pe care ați formulat-o. În acest sens, vom supune dezbaterii celor două structuri de conducere ale Universității din București (Senatul Universitar și, respectiv, Consiliul de Administrație) aspectele pe care ni le-ați învederat. Așa cum probabil știți, în baza prerogativelor care le sunt conferite prin lege, numai Senatul Universitar și Consiliul de Administrație pot stabili măsurile ce urmează a fi luate în vederea efectuării unor verificări complexe și luării unor măsuri corespunzătoare. În acest context, menționăm că, potrivit actelor juridice care ne sunt opozabile, cele două structuri se întrunesc o dată pe lună. În consecință, în ședințele ce se vor desfășura în cursul lunii mai 2015, urmează să fie analizate și dispuse măsurile cele mai adecvate pentru rezolvarea eficientă și obiectivă a tuturor aspectelor care au legătură cu avizele nr. 4/18.06.2012 și nr. 17/21.08.2013 emise de Unitatea de Administrare a Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului.

Subliniem că Universitatea din București este o instituție publică și de interes public al cărei obiect de activitate este activitatea didactică și de cercetare științifică.

Nu în ultimul rând, misiunea asumată este de formare, prin educație a tinerelor generații, în condițiile în care idealul educațional constă în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane, în asumarea unui sistem de valori care este necesar pentru împlinirea și dezvoltarea personală a oricărui individ. Acest deziderat poate fi împlinit numai cu respectarea valorilor umane, naturale, științifice, culturale și, nu în ultimul rând a actelor normative care ne reglementează activitatea.

Așa cum ați precizat și dvs., conservarea și utilizarea durabilă a patrimoniului natural este un obiectiv major, de interes național și nu numai.

Vă asigurăm pe această cale că unul dintre obiectivele majore ale Universității din București constă în protejarea mediului înconjurător prin încercarea de a menține într-o stare de conservare favorabilă habitatele naturale, precum și speciile din flora și fauna sălbatică, punând accent pe respectarea și promovarea regimului ariilor naturale protejate.

În consecință, am luat act de aspectele pe care le-ați semnalat și care vor fi supuse dezbaterii în prima ședință a Consiliului de Administrație și, respectiv, a Senatului Universitar, iar, după efectuarea tuturor verificărilor corespunzătoare, vor fi luate măsurile care se impun, cu respectarea normelor și procedurilor legale incidente.
Desigur, urmează să vă comunicăm rezultatele verificărilor care vor fi întreprinse, precum și eventualele măsuri care vor fi aplicate.

Cu respect,
Director General Administrativ, ec. Adrian Albu

***

ANEXE/DOCUMENTE

Anexa 1 aviz Geoparc pentru MHC Raul Alb Anexa 2 adresa Comitet de Bazin Mures Anexa 3 decizie APM Hunedoara Anexa 4 Draft Plan de Management Geoparc


Donează și susține-ne acțiunile pentru bună guvernare!

Fondurile colectate susțin bătăliile pe care le ducem în justiție, administrarea aplicației Ia Statul La Întrebări, dar și programele prin care monitorizăm serviciile și instituțiile publice.


Vino în comunitatea noastră de bună guvernare!

Abonează-te la newsletterul România Curată. Vei primi pe e-mail articolele și campaniile noastre și ne poți răspunde la adresa de contact cu sugestii, sesizări sau cu propriile tale articole pentru publicare.

Articole recente

Recomandări

7 thoughts on “APEL PENTRU RÂUL ALB – Scrisoare deschisă către Universitatea din București/ UPDATE: Răspunsul Universității București

 1. Calin

  Impostorii din administratia geoparcului nu au facut plan de management in peste 10 ani pentru ca le convine aceasta ambiguitate. Se bazeaza pe ea pentru a aviza ce mizerii ii motiveaza. Evident ca este un abuz si ca ambiguitatea nu este atat de mare, ar trebui oricum sa respecte legislatia. Dar atata vreme cat au complicii din autoritatile de mediu de partea lor… Oricium, este absolut clar ca nu vor ca geoparcul sa aiba plan de management. Cine isi poate inchipui ca administratia unei mari universitati nu este in stare sa faca un plan de management cand pana si o primarie de comuna mica din capat de tara a fost in stare sa faca plan de management pe POS Mediu. Finantarea a fost de 100%. Trebuia doar sa vrei.

  Reply
 2. Shtima

  Desi o lume intreaga e oripilata de planul murdar de distrugere a Raului Alb pentru imbogatirea unor mafioti indivizii din administratia geoparcului, care nici pe departe sa fie atat de analfabeti ca sa nu inteleaga efectele, nu dau niciun pas inapoi:
  http://www.hateggeoparc.ro/noutati/pozitia-gdth-privind-investiia-din-comuna-salasu-de-sus/
  Suntem obisnuiti ca natura sa ne fie devastata de clasa politica si de functionarii corupti si semidocti, dar faptul ca acum si mediul universitar este complice e deja ceva de necrezut!

  Reply
 3. Albert

  Cu tot respectul pentru articol, dar chiar credea cineva ca minunata universitate va face ceva???? Despre acest domn administrator si despre proiectele facute prin acel geoparc au mai aparut diverse articole care arata cam care este valoarea „realizarilor”, dar universitatea nu s-a sesizat. Ca de exemplu aici: https://www.facebook.com/andrioni.alin/videos/834950439874990/?pnref=story . Degeaba! Reteta succesului este un PR bun, articole lingusitoare in presa si ignorarea totala a realitatii. Ce conteaza restul???!!! Lupul paznic la oi!!!

  Reply

Lasă un răspuns la Calin Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *